"Eesti meedia on olnud alati veidi paremale poole kallutatud, sotsiaalmeedia uhuu-gruppe ei tasu uskuda."

Indrek Ibrus, meediaprofessor
Linna I kvartali aruanne (0)
25. aprill 2006

Jaanuar 2006

01
– Vene Kultuurikeskus töötab alates 1. jaanuarist Tallinna kultuuriväärtuste ameti alluvuses.

02
– Tänasest patrullivad munitsipaalpolitseinikud tänavatel ja parkides tööpäeviti kella 7–23. Vajadusel toimuvad reidid ka nädalavahetustel.

03
– Tallinn jagab tasuta 62 kasutatud arvutit, neist 40 saavad munitsipaalharidusasutused.

04
– Linnavalitsus kiitis heaks Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006–2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006–2008.
– Linnavolikogu määruse kohaselt makstakse Tallinna pensionäridele linnaeelarvest tänavu ühekordset sotsiaaltoetust 700 krooni. 90 protsendile pensionäridest on see tänaseks juba välja makstud. Toetusteks on linnaeelarves sel aastal 60,6 miljonit krooni.
– Linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu algatamise otsuse eelnõu.
– Linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku algatada Lasnamäe tööstusalade üldplaneering.

05
– Linnavalitsuse liikmed ja politseiameti peadirektor Raivo Aeg leppisid kokku Tallinna kainestusmaja rajamises.

09
– Linnavalitsus seadis eesmärgiks Harju tänava varemete ala sügiseks haljasalaks muuta.

11
– Tallinnas avati kuus uut elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete vastuvõtupunkti.
– Linnavalitsus võttis istungil vastu Lasnamäel asuva Paevälja asumi detailplaneeringu, mis näeb ette kolme kaheksakorruselise korterelamu ja kahe parkimismaja ehitamise.
– Tallinna linnapea Jüri Ratas kohtus Tartu linnapea Laine Jänesega. Jutuks olid ohtlikud veosed ja sellega seotud probleemid, jäätmekäitlus, Tallinna-Tartu kiirmaantee ja pressikonverentsid internetis.
– Tallinna transpordiameti juht Eno Saar esitas linnapeale lahkumisavalduse palvega vabastada end 20. jaanuarist ametist.
– Linnavalitsus esitas linnavolikogule Mere puiestee ja Ahtri tänava äärse kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu.
– Alates tänasest saavad kõik huvilised jälgida linnavalitsuse pressikonverentse interneti vahendusel.

12
– Linnavalitsus asus otsima võimalusi avada Paljassaare poolsaarel Katariina kaist põhja poole jääval alal juba eeloleval suvel linna viies avalik rand.
– Piduliku lindilõikamisega avati Kesklinna munitsipaalpolitsei tugipunkt aadressil Tatari 12.

13
– Tallinna linnapea Jüri Ratas ja abilinnapea Olga Sõtnik külastasid Tallinna abitelefoni 1345 kollektiivi, et otsida ühiselt võimalusi linnakodanikule ja turistidele vajaliku teenuse täiustamiseks ning populariseerimiseks.
– Alates tänasest sõidab AS Tulika Õismäe-suunaline väikebuss nr 9 kuni kella kolmeni öösel.

14
– «Tallinn liigub!» programmi raames toimus tervisespordipäev Pirita terviserajal, kus avati uus valgustatud rajalõik.

18
– Linnavalitsus kinnitas linna poolt makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad. Määruse järgi kehtestatakse kuni 13-aastaste laste hooldamise toetus suurusega 1700 krooni ning 14-aastastele ja vanematele 2200 krooni kuus, lisandub 500 krooni raskestikasvatatavate laste puhul.

19
– Tallinna 11 probleemsemale ristmikule paigaldati kaamerad, mis võimaldavad liikluspilti jälgida ning vajadusel liiklust operatiivselt ümber korraldada.
– Toimus haridusasutuste juhtide seminar, millega algatati uudne mentorprogramm lasteaedade ja koolide juhtidele.

20
– Toimus arengukonverents «Lasnamäe perspektiiv 2006–2009», mis näitas, et Tallinna suurimal linnaosal on tohutu arengupotentsiaal. Tegemist oli avaüritusega sarjast, mille raames tutvustatakse aasta jooksul kõigi kaheksa linnaosa arenguküsimusi.
– Tallinna Autobussikoondise Lasnamäe-suunalised ööbussid nr 60 ja 67 asendatakse AS Seva R väikebussidega nr K60 ja K67.

23
– Tallinna botaanikaaias toimus linnapea Jüri Ratase juhtimisel ümarlaud, kus arutati ohtlike veostega kaasnevaid riske. Otsustati lähiajal allkirjastada hea tahte avaldus, moodustada töögrupid ohtlikest veostest tulenevate riskide vähendamiseks ja korraldada vastavasisuline rahvusvaheline konverents.

24
– Lehola lasteaias avati Tallinna lasteaedade keskkonnahariduskeskus, mis pakub õpetajatele keskkonnahariduse alaseid materjale ning konsultatsioone.
– Linnapea Jüri Ratas, abilinnapea Kaia Jäppinen ja IBM Eesti tegevjuht Valdo Randpere andsid Tallinna Keskraamatukogus pealinna koolidele ja raamatukogudele üle 45 kasutatud arvutit.
25
– Linnavalitsuse istungil toimus Tallinna sadamate maismaaühenduste ida- ja läänesuunalise koridori teelõikude parimate projektlahendite esimene lugemine.
– Linnavalitsus laiendas represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikute ringi, kellele kehtib maamaksuvabastus. Linnavalitsuse korraldusega vabastatakse maamaksust 31 represseeritut ja represseerituga võrdsustatud isikut.
– Linnavalitsus jagas oma istungil Saviliiva tee 8a ja Vabaõhumuuseumi tee 95b kinnistud elamukruntideks, võimaldamaks ehitada 11,66 hektari suurusele maa-alale 185 pere majutamiseks 49 üksik- ja korterelamut.
– Tallinna spordi- ja noorsooamet kuulutas välja konkursi terviseliikumisprogrammi «Tallinn liigub!» raames ürituste korraldamiseks.
– Tallinna keskkonnaamet kinnitas Tallinna botaanikaaia uued teenuste ja piletihinnad, mille kohaselt saavad 20. jaanuarist 2006 botaanikaaeda tasuta külastada ka represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud.

26
– Linnavolikogu otsustas taotleda riigilt vanalinnas aadressil Pikk 26 asuva Mustpeade maja tasuta Tallinna linna omandisse, eesmärgiga säilitada see avalikuks kasutamiseks.
– Linnavolikogu otsustas omandada tee rekonstrueerimist takistava Tartu mnt 36 kinnistu. Kinnistu omanik saab linnalt vastu Sadama 20 ehitised, lisaks maksab linn hinnavahe hüvituseks ning kõigi sundvõõrandamisega kaasneda võivate kahjude ja põhjendatud kulude katteks kokku 500 000 krooni.
– Linnavolikogu otsustas korraldada endiste ühiselamute elanike eluasemeprobleemide lahendamiseks hanke eluruumide kasutusse võtmiseks, mille eesmärgiks on lahendada Akadeemia tee 38, 42 ja 46 ning Vilde tee 90 ja 96 asuvate erastatud endiste ühiselamute üürnike eluasemeprobleem.
– Linnavolikogu kinnitas oma istungil Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006–2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006–2008.
– Linnavolikogu otsustas algatada Põhja-Tallinna linnaosa ning Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu.
– Linnavolikogu kehtestas Rotermanni kvartali, Mere puiestee ja Ahtri tänava äärse kvartali detailplaneeringu.
– Linnavolikogu kehtestas Rannamõisa tee 9c ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, mis näeb ette ala kortermajadega hoonestamise.
– Linnavolikogu otsustas tõsta Olümpia hotelli vastas asuvate kinnistute alghinna 78 miljonilt kroonilt 240 miljonile kroonile.
– Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen leppis esindusorganisatsioonide juhtidega kokku tänavused pedagoogide palgamäärad, mille kohaselt tõuseb õpetaja palk keskmiselt seitsme protsendi võrra.

27
– Alates 27. jaanuarist saavad kooliõpilased igal reedel linnavalitsusel külas käia. Ekskursioonid toimuvad kuni 1. juunini.
– Spordi- ja noorsooamet eraldas sporditegevuse toetamiseks ligi 78 miljonit krooni, toetust saab 20 791 last, noort ja invasportlast. Sel aastal saavad sportimiseks toetust ka mudilased.
– Spordi- ja noorsooamet eraldas spordiprojektide komisjoni ettepanekul 3 086 927 krooni enam kui 70 rahvusvahelisele spordiüritusele.

28
– Toimus ümarlaud Tondi kasarmute teemal, kus linnavalitsuse esindajad ja Tondi kasarmute valdajad arutasid konkreetsete remonditööde algustähtaegu.

30
– Euroopa rohelise pealinna tiitlit tutvustaval initsiatiivgrupi koosolekul otsustati valmistada ette ideed tutvustav koostöökiri Euroopa pealinnade linnapeadele ja alustada rohelise pealinna kriteeriumide väljatöötamist.

31
– Kultuuripealinnaga seoses kuulutati välja ideekonkursid mudilastele ja õpilastele.

Haabersti linnaosa
Toimusid talvine linnalaager ja vähekindlustatud perede laste linnalaager, koolidevaheline bowling’u-turniir. Korteriühistutele jagati graniitkillustikku.
Kesklinn
Harju tänava varemed piirati uue aiaga. Tehti ettevalmistusi sundüürnikele korterite erastamiseks, samuti Balti jaama tunneli sulgemiseks. Korteriühistutele jagati graniitkillustikku. Toimus õppeprojekt «Iidne Venemaa». Kesklinna koolides tutvustati Bachi muusikat.
Lasnamäe linnaosa
Toimus arengukonverents Lasnamäe perspektiivist. Avati Katleri Avatud Keskus.
Mustamäe linnaosa
Ehitati kaks uut mänguväljakut ja paigaldati 28 uut suunaviita. Koostöös korteriühistutega anti käiku uued prügimajad. Paigaldati 44 uut valgustpeegeldavat (ka pimedas loetavat) suunaviita.
Nõmme linnaosa
Jätkub Nõmme keskuse detailplaneeringu menetlemine.
Algatati Harku parkmetsa valgustatud suusaradade projekt.
Jätkub Nõmme Saksa lunastaja kiriku renoveerimine.
Pirita linnaosa
Kinnitati mitmed detailplaneeringud (Merivälja tee 34, linnaosa valitsuse uus hoone, Ranna tee 26, Miiduranna pood). Arutati Pirita arengukava lõppversiooni.
Põhja-Tallinn
Suleti öiseks ajaks Balti jaama tunnel. Arutati Paljassaare ranna rajamist. Tehti ettepanekuid uute mänguväljakute rajamiseks. Algatati spordikompleksi ja politseijaoskonna uute hoonete projektid.

Veebruar 2006

01
– Linnavalitsus arutas ettevõtlusametis koostatud Tallinna väikeettevõtluse nelja aasta programmi. Nelja aasta jooksul panustab pealinn 103 miljonit krooni väikeettevõtluse arendamiseks, et luua uusi töökohti ja tõsta ettevõtete konkurentsivõimet. Ettevõtlusaktiivsuse tõstmist ja tööhõive kasvu toetatakse aastatel 2006–2009 71 miljoni krooniga ning konkurentsivõime tõstmist 32,5 miljoni krooniga.
– Linnavalitsuse korraldusega anti kolmeks aastaks korraldatud jäätmeveo ainuõigus prügiveofirmadele, kes tegid parimad pakkumised Tallinna keskkonnaameti 5. septembril 2005 väljakuulutatud avaliku konkursil.
– Linnavalitsuse istungil kiideti heaks Eesti linnadega sõlmitav kultuuripealinnaalane koostööprotokoll, mis hõlmab ühiste tegevuskavade väljatöötamist, kultuuripealinna eesmärkide ja ürituste tutvustamist nii kohalikul, üleriigilisel kui Euroopa tasandil, infovahetust ja avalikkuse teavitamist.
– Linnavalitsus otsustas moodustada politsei nõukoja, mis hakkab linnapeale nõu andma, kuidas turvalisuse parandamiseks võimalikult efektiivselt linna vahendeid kasutada.
– Linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku anda tänavu välja kaks vapimärki ja 19 teenetemärki.

– Linnavalitsus algatas Punane 68, 68a, 68b, 70 ja 70a Laagna tee ja Peterburi maantee vahele jäävate kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on rajada 23,3 hektari suurusele alale trammidepoo ja jäätmejaam.
– Linnavalitsus kehtestas Lavamaa 60, 64, 68 kinnistu detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada alale kaubandus-, vabaaja- ja veekeskuse koos parkimismajaga ning perearstikeskuse.

03
Stockholmi lordmeer Barry Andersson avaldas kohtumisel Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsutiga toetust Tallinna taotlusele saada endale aastaks 2011 Euroopa kultuuripealinna tiitel.

06
– Tallinna linnapea Jüri Ratas käis tutvumas kohtadega, kuhu juba sel suvel oleks võimalik istutada uus pärnaallee. Allee võimalikud kohad on Kanuti aia äärne ala, Kalevi staadioni ümbrus, Lootsi tänav, Toompea tänav, Sadama tänav, Vabaduse väljak, Tartu maantee lennujaamast linna piirini ja Tondi tänav.

07
– Moodustati Tallinna rahvuspargi loomise initsiatiivgrupp, kes koos keskkonnaametiga esitab sellekohase eelnõu linnavalitsusele veel selle aasta lõpuks.
– Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse renoveerimistööde pidulik lõpetamine ja kõrvalmaja avamine.
– Linnavalitsus tegi linnavolikogule ettepaneku algatada teemaplaneering, mille eesmärgiks on kindlustada kesklinna miljööväärtuslike alade säilimine.
– Mustamäe kultuurikeskuses Kaja toimus noorsootöötajate foorum «Kaasaegne noorsootöö Tallinna linnas». Arutleti Tallinna noorsootöö maine ja identiteedi üle, muu hulgas räägiti koostööst puuetega noorte ja sotsiaaltöötajatega ning kõneldi noorsootöötajate tegevusest Tallinnas.

08
– Tallinna linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sõlmisid kultuuripealinnaalase koostööleppe.
– Linnavalitsus moodustas Kodulinna maja juhi Tiina Mägi initsiatiivil ajutise komisjoni linnamüüri ja Laia tänava vahelist ala ning Tornide väljaku, Snelli tiigi ja Hirvepargi ala hõlmava vanalinna kaitseala I piirkonna arengukava väljatöötamiseks. Komisjoni hakkab juhtima Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik.
– Kristiine linnaosa valitsus korraldas eakate ümarlaua, kus erinevate instantside spetsialistid püüdsid leida vastuseid eakaid puudutavatele küsimustele.

09
– Linnavolikogu otsustas taotleda valitsuselt hasartmängumaksuseaduse muutmise algatamist, millega kohalik omavalitsus saaks otsustusõiguse, kus ja millistel tingimustel võib omavalitsuse territooriumil hasartmänge korraldada.
– Linnavolikogu otsustas anda tänavu välja kaks vapimärki ja 19 teenetemärki.
– Linnapea Jüri Ratase juhtimisel toimus linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosolek, kus otsustati toetada erinevaid projekte ligi 1,6 miljoni krooniga.
– Linnavolikogu võttis vastu noorsootöö arengusuunad aastateks 2006–2010, mis tagavad noorte suurema kaasatuse ning tõstavad oluliselt noorsootöö kvaliteeti.
– Tallinna Lastekodu hoolekogu arutas lastekodu töö reorganiseerimise võimalusi.
– Tallinna linnapea Jüri Ratas tegi kultuuripealinna tiitlile konkureerivale Tartule koostööettepaneku, mille eesmärgiks on koostada selline tegevuskava, mis arvestaks kogu Eesti huve ning aitaks kaasa Eesti rahvusvahelise maine tõusule.

10
– Olümpia hotelli konverentsikeskuses toimus konverents «Kooli roll ühiskonnas».
Konverentsist võttis osa ligikaudu 230 haridusjuhti ja
-töötajat üle Eesti.
– Abilinnapea Olga Sõtnik, Tallinna kommunaalameti töötajad ja Teede Projekteerimise ASi juhataja Ilmar Link tutvustasid ajakirjanikele Tallinna 2006. aasta teede kapitaal- ja taastusremondi ning jalgrattateede ehituse kava ja tegid ringsõidu suurematele tee-ehitusobjektidele.

15
– Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli kirjutas Tallinna linna poolt alla rahvusvahelise projekti Baltmet Inno koostöölepingule, mille eesmärgiks on Läänemere regiooni konkurentsivõime suurendamine uudsete tehnoloogiliste saavutuste rakendamise teel.
– Linnavalitsus saatis Tallinna elanikele infovoldiku, mis õpetab õigesti käituma kemikaalide käitlemisest tekkinud õnnetuse korral.
– Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist 129 870 krooni 31. jaanuaril 2006 Tallinnas sündinud kolmikute pere toetamiseks.

– Linnavalitsus otsustas anda aadressil Weizenbergi 22, 26 ja 33 asuvad kinnistud kesklinna valitsuse valitsemiselt ja bilansist üle kommunaalametile, eesmärgiga rajada sinna kohvik, pargi administratsiooni kontorihoone ja pargi raamatukogu.
– Linnavalitsus kinnitas Tallinna tänavavõrgu ja kergliiklusteede teemaplaneeringu lähteülesande. Teemaplaneeringu «Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed» eesmärgiks on kehtiva üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine ning linna tänavavõrgu, kergliiklusteede, parkimise ja ühistranspordi arengu põhimõtete kujundamine.

16
– Lastekaitse liit ja Tallinna Noorsootöö Keskus sõlmisid lastekaitse liidu infokeskuses projekti «Märka last» koostöö raamkokkuleppe organisatsioonidevahelise koostöö tõhustamiseks.
– Linnapea Jüri Ratas andis Tallinna raekojas pidulikult üle sünnitunnistused 48 lapsele, sealhulgas neljale mitmikule – ühed kolmikud ja kolm paari kaksikuid.

– Tallinn taotles koostöös kultuuriministeeriumi ja Eesti Kunstimuuseumiga rahvusvahelise kaasaegse kunsti biennaali Manifesta korraldamise õigust.

17
– Lõppes ettevõtlusabi taotlemise esimene voor. Tallinna ettevõtlusametile laekus 49 stardiabi taotlust kogusummas 4,1 miljonit krooni.
– 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnaks pürgiv Tallinn korraldas Euroopa partnerlinnade esindajatele raekojas seminari, kus tutvustati Tallinna kultuurielu arendamise kavasid ning arutati 2011. aastaks kavandatavaid rahvusvahelisi koostööprojekte.

20
– Linnavalitsuse istungil anti heakskiit Tallinna liitumisele ohtlike veoste vähendamiseks koostatud hea tahte avaldusega.
– Linnavalitsuse istungil anti heakskiit Tallinna jalgrattateede võrgustiku arendamise prioriteetidele, mis näevad ette tervikliku jalgrattateede võrgustiku rajamise ja vastavate tugiteenuste loomise.
– Vilniuse linnapea Arturas Zuokas avaldas Tallinna linnapea Jüri Ratasega kohtumisel toetust ideele seada sisse Euroopa rohelise pealinna tiitel.
– Tallinna keskkonnaameti ametnikud kohtusid Viimsi valla keskkonnaametnikega, et arutada võimalusi edendada Viimsi valla ja Tallinna vahelist keskkonnaalast koostööd.
21
– Riia linnavolikogu esimees Aivars Aksenoks toetas Tallinna linnapeaga kohtumisel Jüri Ratase ideed seada sisse Euroopa rohelise pealinna tiitel.
– Eesti Rahvusraamatukogus esitleti Tallinna noorsootöö trükist «Noored ja noortega: Tallinna noorsootööradadel 2005. aastal».

22
– Linnavalitsus kiitis heaks Tallinna ja Tampere vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti, mis sätestab Tallinna ja Tampere ühistegevuse Euroopa 2011 kultuuripealinna tiitli taotlemisel.
– Linnavalitsus otsustas moodustada teede juhtkomisjoni, mille eesmärgiks on nõustada linnavalitsust teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi strateegia kujundamisel ja elluviimisel.
– Linnavalitsus otsustas lubada väljastada projekteerimistingimused Aegna saarel asuvate elu- ja abihoonete ümberehitamiseks loodusmajaks.
– Linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule Kristiine linnaosa pikaajalisi arengusuundi kavandava üldplaneeringu algatamise otsuse eelnõu.
– Linnavalitsus kinnitas määruse, millega muudetakse Tallinna linna eelarveliste toetuste maksmise korda ja kehtestatakse uued toetused.

23
– Linnavolikogu pidas vajalikuks rajada Tallinna uus nüüdisaegne administratiivhoone.

24
– Linnavalitsuses toimus pärast iseseisvuspäeva paraadi esimene avatud uste päev. Uudistama pääses linnavalitsuse istungitesaali ja linnapea kabinetti. Külalistel oli võimalus kohtuda linnapea Jüri Ratasega, abilinnapeade Merike Martinsoni ja Kalev Kalloga ning linnasekretär Toomas Sepaga. Kahe tunni jooksul käis linnavalitsuses ligi pool tuhat inimest.

27
– Eesti Maaülikool ja Tallinna linn sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärgiks on linnas säästliku keskkonnakasutuse põhimõtete arendamine.

28
– Peaminister Andrus Ansip ja Tallinna linnapea Jüri Ratas arutasid riigi ja linna koostöövõimalusi Harju mäele rajatava vabadussamba püstitamisel.
– Linnavalitsuse korraldusega avati Tallinna transpordiametile 2006. aastaks sildfinatseering summas 170 257,62 krooni osalemiseks INTERREG III A projektis «Pilet – piireületav ühistranspordivõrgustik ja piletisüsteem», mille raames luuakse ühise piletisüsteemi kontseptsioon Helsingi ja Tallinna piirkonnas.
– Linnavalitsus kavatseb kehtestada detailplaneeringu, mis annab võimaluse rajada Peterburi tee äärde 6,8 hektari suurusele alale 11 äri- ja tootmishoonet.

Haabersti linnaosa
Toimusid idamaiste võistluskunstide meistrivõistlused.
Kesklinn
Toimusid Valgusfestival, lasteaedade mudilaste spordipäev, haridustöötajate ümarlaud, konverents «Sinu võimalused 2006», Gospelfestival. Kesklinna koolides tutvustati Bachi muusikat. Alustati kesklinna valitsuse sotsiaalhoolekande arengukava 2006–2009 ja avalike käimlate rajamise projekti. Snelli tiigi äärde rajati lumelinn ning liuväli. Vanalinna parkidesse paigaldati linnusöögimajakesi. Balti jaama tunneli sissepääsudesse paigaldati turvakardinad.
Kristiine linnaosa
Algas Tondi kasarmute renoveerimine, millest saab Audentese Ülikooli uus hoone.
Mustamäe linnaosa
Kännu Kuke keskuses alustas tööd spordikompleks. Iseseisvuspäeva tähistamiseks toimus koolidevaheline bowling’u-turniir.
Nõmme linnaosa
Toimusid Nõmme koolide taliolümpiamängud.
Toimus Nõmme koolidevaheline viktoriin
Pirita linnaosa
Alustati Pirita arengukava koostamist.
Põhja-Tallinn
Toimus ohtlike veoste ümarlaud.

Märts 2006

01
– Munitsipaalpolitsei patrullauto alustas ööpäevaringset patrulli Tallinna tänavatel.
– Linn esitas ettepaneku, mille järgi Vilde tee 90 linnale kuuluvas osas kortereid ei erastata.
– Linnavalitsus esitas volikogule otsuse eelnõu «Ettepaneku esitamine valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigieelarve seaduse muutmiseks».
– Tallinna kultuuriväärtuste amet valis välja 2005. aastal kõige paremini restaureeritud hooned aadressidel Rataskaevu 8, Narva mnt 26, Härjapea 15 ning Vabriku 33.
– Ilmuma hakkas taas Tallinna ametlik ajaleht Pealinn/Stolitsa.
– Linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule kinnitamiseks määruse eelnõu, millega täiendatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korda, mis võimaldab sotsiaalseid teenuseid osutavatele ettevõtetele maksta vee ja kanalisatsiooni eest füüsilistele isikutele rakendatud hinnatariifi alusel.

02
– Tallinna Pedagoogilises Seminaris algas esimene lapsehoidjate koolituskursus.

03
– Toimus kultuuripealinna projekti ajurünnak, millel osalenud Tallinna endised linnapead Ivar Kallion, Albert Norak, Harri Lumi, Hardo Aasmäe, Priit Vilba ja Peeter Lepp pidasid ainuvõimalikuks, et Tallinn esindab Eestit aastal 2011 Euroopa kultuuripealinnana.

– Tallinna linnapea Jüri Ratase juures toimus koosolek, kus rahandusministeeriumi ja politsei esindajatega lepiti kokku, et hasartmänguseaduse muutmisesse kaasatakse ka Tallinna linna esindajad.
– Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu valis pärast põhjalikke arutelusid haigla juhatuse esimeheks majandusspetsialist Boris Kirdi ja haldusjuhiks Märt Kõlli.

05
– Harku metsapargi terviseraja alguspunktis kogunesid Eesti Olümpiakomitee, Tallinna linnavalitsuse ja Harku vallavalitsuse esindajad. Otsustati rajada olümpiavõitjate nimesid kandvad liikumisrajad.

07
– AS Tallinna Diagnostikakeskuse nõukogu valis üksmeelselt aktsiaseltsi juhatuse esimeheks Agu Kivilo.
– Tallinna linnapea Jüri Ratas tegi Tartu linnapea Laine Jänesele ettepaneku sõlmida «Euroopa kultuuripealinn 2011» projekti raames koostööleping.

08
– Linnavalitsus jagas linnaosade eluasemekomisjonide vahel Lasnamäel Hooldekodu tee 21, 23, 23a ja 23b valmiva munitsipaalmaja korterid. Neljas uues munitsipaalelamus on kokku 224 korterit, 1- ja 2-toalistest korteritest 11 on kavandatud liikumispuudega inimeste vajadusi arvestavateks invakorteriteks.
– Linnavalitsus andis riigilt üle võetud Mustpeade maja Tallinna kultuuriväärtuste ameti valitsemisele ja bilanssi.
– Tallinn tõstis erahuvikoolide toetust ühe õpilase kohta 190 kroonilt
208 kroonile kuus ehk 2500 kroonile aastas.
– Euroopa kultuuripealinna projekti raames välja kuulutatud lasteaialaste ideekonkursile «Minu lemmikkoht Tallinnas» ja õpilaste ideekonkursile «Tallinn – Euroopa noorte kultuuripealinn!» laekus 348 tööd 65 lasteaiast ja koolist.

10
– Linnavolikogu kinnitas lisaeelarve, mis suurendab linnavara müügist laekuva lisatulu ning sisemiste reservide arvelt kulusid 203,5 miljoni krooni võrra.
– Linnavolikogu otsustas müüa avaliku kirjaliku enampakkumise korras Lasnamäel asuvad Valge 28 ning Smuuli tee 9 ja 11 kinnistud alghindadega vastavalt 159 000 000 krooni, 21 700 000 krooni ja 145 000 000 krooni.
– Linnavolikogu algatas teemaplaneeringu «Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine», mille eesmärgiks on kindlustada kesklinna miljööväärtuslike alade säilimine.
– Linnavolikogu otsustas algatada Kristiine linnaosa pikaajalisi arengusuundi kavandava üldplaneeringu.

13
– Euroopa Komisjon ja üleeuroopaline pärandiorganisatsioon tegid Haagis teatavaks iga-aastase Euroopa Liidu Kultuuripärandi/Europa Nostra Auhinna laureaadid. Tallinna raekoda tunnistati arhitektuuripärandi kategoorias II preemia – medali vääriliseks.

14
– Abilinnapea Merike Martinsoni juhtimisel kogunes eriarstiabi korraldamise komisjon, kelle tööülesandeks on anda hinnang tervishoiu arengule Tallinnas, analüüsides kitsaskohti seoses tervishoiureformiga ja arstiabi kättesaadavusega.
– Disaini- ja arhitektuurigaleriis toimus lasteaialaste ja kooliõpilaste kultuuripealinna-teemaliste ideekonkursside parimate tööde autasustamine ja näituse avamine.

15
– Linnavalitsuse istungil saadeti linnavolikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu osaleda juhtpartnerina välisrahastusega projektis, mille eesmärgiks on suurendada põhikooli õpilaste huvi reaal- ja loodusainete vastu.
– Linnavolikogule saadeti kinnitamiseks korraldus heaks kiita Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna linna lepingu projekt südame-ja veresoonkonnahaiguste ennetamiseks Tallinna linna tegevuskavas 2006, millega Tervise Arengu Instituut eraldab Tallinna linnale südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise vahendeid kogusummas 784 000 krooni.
– Linnavolikogule saadeti kinnitamiseks otsuse eelnõu anda Ida-Tallinna Keskhaiglale tasuta üle Tallinna linna omandis olevad Energia 8 ja Ravi 18 kinnistud.
– Abilinnapea Kaia Jäppinen ja Harju maavalitsuse maasekretär Leevi Laever allkirjastasid kultuuripealinnaalase koostööprotokolli, mis näeb ette nii ühisprojektide ettevalmistamist, kooskõlastatud tegevust kui ka infovahetust, et paremini täita kultuuripealinna eesmärke.
– Linnapea Jüri Ratas ja abilinnapea Kaia Jäppinen andsid kultuuriminister Raivo Palmarule üle Tallinna taotluse kandideerimiseks Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2011.
– Otsustati, et Tallinn rahastab tänavu vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetrasside rajamist 121 miljoni krooniga, millega saab liitumisvõimaluse 1159 majapidamist.

16
– Tallinna linnapea Jüri Ratas viibis ühepäevasel töövisiidil Berliinis.
Kohtumisel Berliini linnapea Klaus Wowereitiga oli jutuks linna planeerimine, linna säästlik areng ja ohtlike ainete transport. Samuti tutvustas Tallinna linnapea Berliini linnapeale rohelise pealinna ideed, mida Berliini linnapea toetas.
– Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli tutvus Riia ühistranspordi korralduse ja tasemega. Töövisiidi üks eesmärk oli tutvuda Riias katsetamisele tuleva hübriidtrolliga, mis liigub nii elektri kui ka diiselmootori jõul.
– Sõlmiti koostööleping Lasnamäe linnaosa valitsuse, Kaitseliidu Tallinna maleva ja Põhja politseiprefektuuri vahel eesmärgiga kaasata Kaitseliit Lasnamäe linnaosa korrakaitsetöösse. Ühtlasi avati Kaitseliidu Lasnamäe korrakaitsepunkt Pae 19 ruumides.

17
Seoses Tallinna halduskohtule esitatud kaebusega lükkus 17. märtsiks kavandatud Harju tänava äärsete kruntide ostu-müügitehing edasi.

20
– Tallinnas algas registrikorrastuskuu «Tule põranda alt välja!».

22
– Linnavalitsus kinnitas projekti «Hoovid korda!» raames korteriühistute toetamise korra.
– Linnavolikogule saadeti kinnitamiseks korraldus nõustuda URBACT projekti «Noored – tõrjutusest kaasamiseni» sildfinantseerimisega summas 44 000 krooni.
– Linnavalitsus moodustas ajutise komisjoni Tallinna põhikooliõpilastele õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmise võimaluste läbivaatamiseks.
Komisjoni esimees on Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen.
– Otsustati, et vastavalt valitsemisprogrammile kompenseerib Tallinna linn tänavu raviasutustele kõikide laste eriarsti visiiditasud, eraldades selleks eelarvest kolm miljonit krooni.
– Tallinna transpordiamet ja Falck Eesti AS sõlmisid parkimise korralduse ja kontrolli halduslepingu. Leping kestab 28. veebruarini 2011.
– Pae gümnaasiumis toimus infoõhtu Lasnamäe elanikele. Tallinna linnapea Jüri Ratas ja abilinnapead tutvustasid lasnamäelastele linnaosa arenguplaane.
– Toimus Poska maja ümarlaud, kus otsustati, et maja jääb Tallinna linnale ja korrastatakse hiljemalt 2007. aasta lõpuks.

23
– Tallinna transpordiamet andis AS Falck Eestile üle 40 uut ID-piletite kontrollseadet, mis võimaldavad kontrolliprotsessi ühistranspordis tunduvalt kiiremaks muuta.
– Volikogu võttis vastu määruse, mis tõstab munitsipaalharidusasutuste pedagoogide palga alammäära kuni 7 protsenti ja haridusasutuste juhtidel kuni 10 protsenti.

24
– Tallinna linnapea Jüri Ratas käis lühivisiidil Soomes, kus kohtus Helsingi linnapea Jussi Pajuneniga. Kohtumisel räägiti kahe linna vahelisest koostööst. Helsingi linnapea toetas rohelise pealinna ideed.
– Abilinnapea Kaia Jäppinen avas Lauliku lasteaia Nõmmel Kivimäe tänaval, mis on üle 12 aasta esimene linna ehitatud uus lasteaed. Lasteaias on neli aia- ja kaks sõimerühma, kus kohti kokku maksimaalselt 124 lapsele.

27
– Linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed viibisid töövisiidil Brüsselis.
Visiidi eesmärgiks oli tutvuda Euroopa Liidu uue eelarveperioodi ettevalmistamise hetkeseisuga, omavalitsuste (pealinnade) huvide arvestamisega arutelu all olevates kavades, koostöövõimalustega teiste linnade ja regioonide esindustega Brüsselis ning ühisürituste ettevalmistamine.
– Tallinna linnapea Jüri Ratas ja Tartu linnapea Laine Jänes saatsid ühiselt peaminister Andrus Ansipile hasartmänguseaduse muutmise ettepanekud.

28
– Tallinn valiti Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2011.
– Allkirjastati linna tänavuse suurima tee-ehitusobjekti Tartu maantee, Liivalaia ja Masina tänava vahelise lõigu rekonstrueerimise korraldamiseks kaks ehituse töövõtulepingut.

29
– Linnavalitsuse istungil otsustati esitada linnavolikogule uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise korra eelnõu.
– Linnavalitsuse määrusega kehtestati lapsehoiu toetuse määraks
2006. aastal 1795 krooni kuus ühe lapse kohta. Linna tänavuses eelarves on vastavateks toetusteks 5 miljonit krooni.
– Linnavolikogus opositsioonipoliitikute esitatud umbusaldusavaldus Harju tänava kinnistute ostu küsimuses linnapea Jüri Ratasele kukkus läbi. Umbusalduse poolt hääletas 27 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

30
– Tallinna linnapea Jüri Ratas ja abilinnapea Merike Martinson avasid Koplis Tuulemaa 6 sotsiaalmajutusüksuse, mis on uueks koduks 214-le vähekindlustatud pealinlasele. Tuulemaa 6 renoveerimistöödeks kulus linna eelarvest 12 miljonit krooni, sisustamiseks 1,6 miljonit.

Haabersti
Toimusid kevadine linnalaager, vähekindlustatud perede laste linnalaager, koolidevaheline kergejõustikuturniir, kooliansamblite festival.
Kesklinn
Algatati projekt «Puhka jalga vanalinnas». Toimusid festival «Noortebänd 2006», fotovõistlus kesklinna koolide õpilastele. Koolides tutvustati Bachi muusikat. Toimus Aegna saare maaomanike ümarlaud saare arenguvõimaluste kohta. Viidi läbi pakkumine tasuta ajalehtede jaotuskastide paigaldamiseks enamkäidavatesse kohtadesse. Avati kesklinna valitsuse infosaal senistes rahvastikuregistri osakonna ruumides.
Kristiine
Noorsoo- ja pensionäride päevakeskusele leiti tegevusruumid.
Nõmme
Algasid Nõmme spordikeskuse välibasseinide remonditööd.
Kivimäe saunas saavad alates 2. märtsist pensionärid üks kord nädalas soodushinnaga saunapileti.
Toimus küsitlus Nõmme turu tuleviku teemadel.
Pirita
Toimus linnaosa üldplaneeringu avalik arutelu.
Põhja-Tallinn
Algatati Sõle spordikompleksi ja eakate päevakeskuse projekteerimine. Esitati Stroomi ranna sinilipu taotlus.
Mustamäe
Toimus linnaosa valitsuse ja Põhja politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna ühisprojekti «Minu koolitee» kokkuvõtete tegemine ja parimate klasside autasustamine. Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels ja Tallinna Põhja politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna ülemkomissar Kristjan Jaani kirjutasid alla deklaratsioonile üksmeelest ja koostööst – «Turvalise Mustamäe nimel». Mustamäe korrakaitsekuu raames viidi läbi esimene Turvamess.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.