"Praegune noorem põlvkond tunneb end liiga vabalt, teistega üldse ei arvestata. Ainult mina – mul on niimoodi mugav ja mind ei huvita, mis edasi saab."

Alicja Pajur, bussijuht
Linna II kvartali aruanne (0)
16. august 2006

Aprill
– Abilinnapea Merike Martinsoni eestvõttel kogunes ümarlaud Tallinna Lastekodu töö ümberkorraldamise kavandamiseks.
– Linnavolikogu otsustas kinkida 67-le vähekindlustatud leibkonnale arvutikomplekti.
– Linnavalitsus otsustas muuta Lasnamäel asuva 32,5 hektari suuruse endise paekarjääri ala koostöös erafirmaga heakorrastatud elamu- ja puhkealaks.
– Linnavalitsus eraldas reservfondist heakorratöödeks igale linnaosale veel 300 000 krooni, mille eest likvideeriti reformimata riigimaale tekkinud omavolilised prügimäed.
– Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku luua buss-raamatukogu teenus.
– Toimus arengukonverents «Kesklinna visioon».
– Algas heakorrakuu «Tallinn puhtaks!».
– Toimus hasartmänguseaduse muutmise ümarlaud.
– Toimus ümarlaud kutsehariduse süsteemi võimaliku osalise munitsipaliseerimise teemal.
– Bussijaama juures valmis fooridega ristmik.
– Olümpia hotelli vastaskruntide hinnaks kujunes enampakkumisel ligi 600 miljonit krooni, mis on 240 miljoni kroonisest alghinnast 2,5 korda rohkem.
– Tallinna linn andis üle preemiad paremini restaureeritud majade omanikele.
– Linnapea juhtimisel toimus tervise ümarlaud, tähistamaks rahvusvahelist tervisepäeva. Koos linnaosade ja koolitervishoiu esindajatega arutati, mida linn saab selles valdkonnas teha.
– Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses toimus linna invakomisjoni ja abilinnapeade osalusel kohtumine teemal «Tallinna linn ligipääsetavaks».
– Linnavalitsus otsustas asutada Tallinna linna stipendiumi eriti väljapaistvatele Tallinna Ülikooli üliõpilastele.
– Linnavalitsus algatas Vanasadama ja linnahalli vahelise 73,6 hektari suuruse ala detailplaneeringu koostamise.
– Toimus koolitervishoiu ümberkorraldamise tulemuslikkust ja probleeme käsitlev ümarlaud.
– Tallinna elanike arv kasvas 20. märtsist 20. aprillini kestnud registrikorrastuskuu jooksul 478 inimese võrra.
– Algatati Tallinna kõnniteede programmi väljatöötamine. Nimelistel tänavatel pole praegu kõnniteed 135 km ulatuses.
– Linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku algatada Kristiine linnaosa arengukava koostamine. Eesmärgiks on seatud koostada arengukava kõigile linnaosadele.
– Linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule Tallinna munitsipaalharidusasutuste infotehnoloogilise keskkonna arengukava.
– Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar sai abilinnapealt Jaanus Mutlilt kirja, milles paluti kiirlaevade liikluse piiramisele kaasa aidata.
– Mustamäel toimus arengukonverents.
– Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut moodustas töörühma, kelle ülesandeks on välja selgitada linnaeelarvest rahastatud internetiteenuse laiendamise võimalused.
– Loomaaias avati amuuri leopardi ekspositsioon.
Mai
– Linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku anda ajateenijatele Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigus.
– Linnavalitsus otsustas koolide renoveerimise kiirendamiseks leida erasektorist konkursi korras kümne kooli renoveerijad.
– Linnavalitsus eraldas reservfondist 100 000 krooni suveperioodiks 25 ajutise välikäimla paigaldamiseks.
– Tallinn ja Viin sõlmisid kodanikukaitse ja kriisireguleerimise alase koostöölepingu.
– Linnavalitsus eraldab linna territooriumil avalike WiFi kasutusalade väljaehitamise ja ülalpidamise kulude katmiseks reservfondist 800 000 krooni.
– Toimus Tallinna Perearstide Seltsi ja Tallinna linnavalitsuse konverents «Kes juhib perearsti ja keda juhib perearst.» Tallinn on eraldanud linna perearstidele tegevustoetust alates 2003. aastast, tänavu on selleks ette nähtud 7,5 miljonit krooni.
– Linnavalitsus otsustas korraldada elanike eluasemeprobleemide lahendamiseks hanke eluruumide kasutusse võtmiseks juriidilistelt isikutelt.
– Laagna lasteaed-põhikoolis toimus invakomisjoni istung, millel osalesid kõik abilinnapead. Teemaks invatransport ja hoonete ligipääsetavus.
– Tallinna Lastekodu reorganiseerimise töögrupp otsustas alustada lastekodu Mustamäe keskuses neljakuulist pilootprojekti.
– Algas Tartu maantee rekonstrueerimine
– 15. maist alustasid pargivahid regulaarset patrullimist Tallinna parkides. Valve kestab 30. septembrini.
– Tallinna linnavalitsus otsustas sõlmida kultuuriministeeriumiga koostöölepingu, mille eesmärgiks on viia lauluväljaku kompleks järgmiseks üldlaulupeoks tänapäevasele tasemele.
– Tallinna linnavalitsuse ning Harju tänava äärsete kinnistute omanike esindajad allkirjastasid kinnistute ostu-müügilepingu.
– Linnavalitsus eraldas reservfondist Põhja-Tallinna valitsusele Paljassaare puhkeala korrastamiseks 472 500 krooni.
– Kahe Lasnamäel asuva, linnale kuulunud kinnistu hind kujunes enampakkumisel alghinnast ligi kolm korda kallimaks. Smuuli tee 9 ja 11 kinnistute koguhind kerkis 166,7 miljonilt kroonilt 463,7 miljonile kroonile.
– Linnapea Jüri Ratase juhtimisel kogunes esimest korda politsei nõukoda.
– Avati jäätmejaamad, kus võetakse elanikelt vastu kodumajapidamistes tekkinud taaskasutatavaid jäätmeid.
– Linnapea Jüri Ratas andis korralduse koostada mahajäetud majade register. Kõik selliste majade omanikud peavad maja kiiremas korras kas korda tegema või lammutama.
– Tallinna päev 17 Euroopa linna esindajate osavõtul.
– Allkirjastati koostööleping Tallinna ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituudi UNITAR Kohalike Omavalitsuste Rahvusvahelise Regionaalse Koolituskeskuse asutamiseks.
– 15 Euroopa linna esindajad ning Eesti Linnade Liidu esindaja allkirjastasid Tallinna päeval raekojas Euroopa rohelise pealinna tiitli algatamise memorandumi. Hiljem sai rohelise pealinna memorandum veel üheksa linna toetusallkirja.
– Avati kaks uut purskkaevu.
– Linnavalitsus kinnitas rajatavasse Saviliiva asumisse eluruumi taotlemise korra ning piiritles eesõigust omavate isikute kriteeriumid.
– Linnapea Jüri Ratas allkirjastas Strasbourgis deklaratsiooni, mis kutsub Euroopa ametkondi võimaldama linnadele aktiivsemat osalust Euroopa Liidu programmides.
– Tallinna spordi- ja noorsooamet kuulutas välja konkursi «Suured teod Tallinna noortele ja Tallinna noorte suured teod».
– Toimus visioonikonverents «Põhja-Tallinn – lihvimata teemant».
– Linnavalitsus moodustas Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi ettevalmistamise ja läbiviimisega tegelemiseks ajutise komisjoni.
– Linnavalitsus otsustas esitada volikogule taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korda ning taksoveo eeskirja muutva määruse eelnõu.
– Algas Harju tänava varemetele haljasala rajamine.
– Tallinna linnavalitsus ja Viimsi vallavalitsus korraldasid looduskaitsekuu tähistamiseks ühised metsaistutamise talgud.
– Toimus kergliiklusteemaline ümarlaud, analüüsiti olemasolevate kergliiklusteede olukorda ja liiklusohutust kergliiklusteedel.
– Toimus liiklusohutuse alane seminar-ümarlaud.
– Linn alustas taksonduse kontrollimisel koostööd politseiga.
– Linnavolikogu andis linnavalitsusele volituse kümne linna omandis oleva koolihoone erakapitali toel renoveerimiseks.
– Linnavolikogu kinnitas haridusasutuste infotehnoloogilise keskkonna arengukava.
Juuni
– Linnapea Jüri Ratas ja politseijuhid tutvusid öise Tallinnaga.
– Avati Tallinna Perekeskus.
– Pirita, Szolnoki ja Nõmme jäätmeveo piirkondades rakendus korraldatud jäätmevedu.
– Valmisid uued ja täiendatud infovoldikud linna sotsiaaltoetuste kohta – eraldi eakatele, puuetega inimestele ja lastega peredele.
– Toimus XXV vanalinnapäevade visioonikonverents «Vanalinn inspireerib: tulevik realiseerib mineviku unistused».
– Tallinna linna ja Tallinna Linnateatri juhid leppisid kokku koostöö tegemise, tagamaks 2010. aastaks teatri suure saali valmimine.
– 1. juunil avati valvega jalgrattaparkla Vabaduse väljakul ja Tammsaare pargis.
– Tallinn eraldas kommunaalametile lisaeelarvest 900 000 krooni uue tehnoloogia rakendamiseks, mis näeb ette kolme sensorpoi paigaldamise Tallinna ja Kopli merelahtedesse.
– Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ning Jüriöö pargi looja ja senine eestvedaja Jüri Uppin allkirjastasid pargis olevate rajatiste linnale kinkimist kinnitava protokolli.
– Alates 1. juunist on kõigil huvilistel võimalik Tartu maantee rekonstrueerimistööde edenemist veebikaamera kaudu jälgida.
– Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning neli suuremat linna – Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu – sõlmisid ettevõtlusalase koostööleppe.
– Tallinna linnavalitsus algatas detailplaneeringu Liiva kalmistu territooriumi laiendamiseks.
– Linnavalitsus otsustas toetada Michael Parki ausamba rajamist Pirita tee äärde.
– Abilinnapea Kaia Jäppinen kutsus kokku noorteühenduste ümarlaua teemal «Kultuuripealinn 2011».
– Tallinna linnavalitsus kuulutas 2007. aasta noorteaastaks.
– Abilinnapea Jaanus Mutli ja Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo kohtusid taksofirmade esindajatega tutvustamaks tegevuskava teenuse kvaliteedi tõstmiseks.
– Paljassaare poolsaarel avati pidulikult looduskaunis Pikakari rand.
– Eesti Mereakadeemia merekooli õppelaev Juku hakkas Aegna saarega regulaarset ühendust pidama.
– Tallinna linnavalitsus määras 10 kooli kinnistutele hoonestusõiguse seadmise ning koolihoonete renoveerimise tingimused.
– Linnavalitsus otsustas osaleda Ühtekuuluvusfondi projektis, mille eesmärgiks on projekteerida ja ehitada Nõmmele ja Pääskülla kahetasandilised raudteeülesõidud.
– Linnavalitsus otsustas osaleda välisrahastusega projektis, mille eesmärgiks on koolist väljalangenute haridustee jätkamist toetada.
– Linnavalitsus saatis linnavolikokku valitsuselt Mustpeade Maja tagastamata jätmist taotleva eelnõu.
– Linnavolikogu kinnitas määruse «Vilkuvate reklaamtulede kasutamise keelamine hasartmängukohtade välisvalgustuses».
– Tallinna kultuuriväärtuste amet kuulutas välja projektiideede konkursi «Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011» taotluse ja kultuuriprogrammi täiendamiseks.
– Tallinna linna ja Eesti Olümpiakomitee juhid arutasid spordikuulsuste jäädvustamise võimalusi.
– Tallinna perekonnaseisuamet tähistas 80. sünnipäeva.
– Tallinna linna ja lähiümbruse omavalitsusüksuste esindajad rõhutasid kohtumisel koostöö ja probleemidele ühiselt lahenduste otsimise vajalikkust. Lepiti kokku, et sellised infovahetused hakkavad edaspidi toimuma regulaarselt.
– Linnavalitsus otsustas sõlmida Helsingi linnavalitsusega grafitivastase koostöölepingu.
– Tallinna linnavolikogu kinnitas 2006. aasta teise lisaeelarve kogumahu 521 miljonit. Lisaeelarves on peamine rõhk investeeringutel teedesse, parkidesse, koolidesse ja lasteaedadesse.
– Linnavolikogu kinnitas uue heakorraeeskirja, kus on täpsustatud heakorra mõisteid ning määratletud ettevõtjate ja asutuste kohustused heakorra tagamisel.
– Linnavolikogu muutis linnaeelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korda. Lisandusid kaks uut toetuse liiki ning sünnitoetust on nüüd õigus taotleda ka isal.
– Linnavolikogu kinnitas 2010. aasta septembriks reisisadama naabrusse uue administratiivhoone ehitamise kava.
– Linnavolikogu kehtestas Mustamäe linnaosa üldplaneeringu.
– Linnavalitsus otsustas korraldada Lasnamäe endise paekarjääri 32,5 hektari suuruse ala kordategemiseks eelläbirääkimistega pakkumise.
– Algas õpilasmaleva uus hooaeg.
– Linnavalitsus esitas linnavolikogule otsuse eelnõu, mis näeb ette 22,9 ha suuruse nn Kopli liinide ala tervikliku rekonstrueerimise korterelamualaks.
– Linnavalitsus tegi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku ühistranspordiseaduse muutmiseks, et täiendada taksoteenuse osutamise regulatsiooni.
– Linnavalitsus kinnitas määruse, millega kehtestati vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord.
– Linnavalitsus eraldas reservfondist 700 000 krooni Mustpeade Maja hooldus- ja renoveerimistöödeks.
– Linnavalitsus otsustas sõlmida alaealiste kuritegevuse ennetamiseks Harju maavalitsusega koostöölepingu.
– Tallinna loomaaias avati aasia lõvide uus välisekspositsioon.
– Linnapea Jüri Ratas andis Brüsselis Euroopa Komisjonile üle rohelise pealinna memorandumi.
– Linnavalitsus moodustas elamuehitusprogrammi «Igale noorele perele oma kodu» ettevalmistamiseks ajutise komisjoni.
– Toimus ohtlike ainete käitlemist käsitlev ümaraud.

LINNAOSADES
Aprill
HAABERSTI
– Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev ja Põhja politseiosakonna ülemkomissar Einar Lillo allkirjastasid koostöökokkuleppe.
NÕMME
– Algas Hiiu staadionihoone ehitus.
– Toimus 65. Pääsküla rabajooks, osales üle tuhande spordisõbra.
KRISTIINE
– Toimus südamele pühendatud tervisepäev.
– Kristiine linnaosa valitsus ja MTÜ Operation Lifesaver Estonia sõlmisid koostööleppe, mille eesmärgiks on suurendada elanike teadlikkust raudteeliikluse ohtudest.
– 18.–23. aprillini toimusid Kristiine linnaosa päevad, millel osalesid kõik linnaosa lasteaiad, koolid, huvialakoolid, avatud noortekeskus, Tööstushariduskeskus, Järve haigla, Tondi maneež.
KESKLINN
– Kesklinna valitsus autasustas parimaid politseitöötajaid ja sõlmis politseiga koostööleppe.

Mai
NÕMME
– Toimus kogupereüritus «Kodupaik turvaliseks».
– Toimus traditsiooniline suurüritus Nõmme Kevad.
KESKLINN
– Talgud Snelli staadionil.
– «Puhka jalga vanalinnas» projekti käivitamine – pingid vanalinna tänavatele ja vaateplatvormidele.
– Uute 110-liitriste tänavaprügikastide paigaldamine vanalinna.
– Kesklinna avalike lastemänguväljakute tehnilise hoolduse lepingu sõlmimine, et tagada mänguväljakute ohutus.
KRISTIINE
– Seoses Kristiine linnaosa arengukava koostamisega toimus ettevõtjate ümarlaud.
– Cederhilmi parki paigaldati esimene avalik mängukonstruktsioon, kus saavad aktiivselt aega veeta liikumispuudega lapsed.
– Toimus Kristiine Kevadlaat.
– Toimus seenioride tervisepäev.
PÕHJA-TALLINN
– Põhja-Tallinna Perekeskuses (Erika 7a) toimus perenädal.

Juuni
KESKLINN
– Tammsaare pargis ja Vabaduse väljakul avati jalgrattaparklad.
– Toimusid XXV vanalinnapäevad.
– Kanuti aeda rajati 6–16-aastastele mänguväljak ja mitu mänguväljakut said uusi mänguvahendeid.
– Kesklinna politseijaoskond sai kesklinna valitsuselt kaks motorollerit.
– Algas Tallinna Siisikese ja Kaisukaru lasteaia ruumide renoveerimine.
NÕMME
– Nõmme spordikeskuses avati seikluspark.
– Põhja politseiprefektuuri Lõuna osakond ja Nõmme linnaosa valitsus allkirjastasid koostöölepingu.
MUSTAMÄE
– Toimus Mustamäe IV skulptuurisümpoosion.
– Linnarahvale korraldati vabaõhukontsert «Mustamäe valss», mis peaks muutuma traditsiooniliseks suveürituseks.

• • •

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. augustil 2006 Tallinnas 400 625 inimest. Kolme kuuga kasvas Tallinna elanikkond 1083 inimese võrra.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.