"Eesti meedia on olnud alati veidi paremale poole kallutatud, sotsiaalmeedia uhuu-gruppe ei tasu uskuda."

Indrek Ibrus, meediaprofessor
Tants Viru Poja ümber (0)
10. oktoober 2007

3. oktoobri istungil kehtestas Tallinna linnavalitsus nn Viru Pojale ehituskeelu. Tegemist on ennetava meetmega, et jätkata avalikkuses tõsist vastuseisu leidnud 17-korruselist hotelli juurdeehitist võimaldava detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise menetlust.

Viru Poja lugu sai alguse möödunud sajandi lõpuaastatel, kui algatati planeering hotelli juurdeehitise rajamiseks. Tookord peeti juurdeehitust võimalikuks ning Tallinna linnavolikogu 1999. aasta 6. mai otsus «Viru väljaku detailplaneeringu I etapi kehtestamine Kesklinna linnaosas» lõi eeldused ehitusloa taotlemiseks. Hotell ei rutanud planeeringus antud ehitusmahtu realiserima ning kui juurdeehitus aastate möödudes taas päevakorda tõusis, vastandusid sellele juba mitmed kodanike ühendused ja linlaste enamus.

Tallinna linnavalitsus andis 2005. a 15. juuni istungil Tallinna linnaplaneerimise ametile ülesande algatada menetlus, et tunnistada osaliselt kehtetuks Viru väljaku detailplaneering Viru väljak 4 kinnistul asuvale hotellile kavandatud 17‑korruselise juurdeehitise osas. Tallinna linnavalitsuse 17. mai 2006. aasta istungil otsustati jätkata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetlust, pannes kultuuriväärtuste ametile kohustuse tellida ekspertiis juurdeehitusega kaasnevate mõjude hindamiseks muinsuskaitseaspektist, arvestades Tallinna vanalinna kuulumist UNESCO maailmapärandi nimekirja ning UNESCO eksperdi Giorgio Piccinato aruandes väljendatud seisukohti.

Nagu näha, tegutses linnavalitsus avalikust huvist lähtudes. Muidugi püüdis hotelli omanik menetlusprotsessi mitmel viisil enda kasuks kallutada. Kaasati meedia ja PR-firmad ning lõpuks esitati kohtusse hagi. Kohtuveskid jahvatavad teadupärast aeglaselt, ent järjekindlalt. 19. septembril 2007 teatas Äripäev parastavalt, et Viru omanik sai Tallinna linnavalitsuse üle kohtus lõpliku võidu. Ajakirjanikud, kes varem olid linnavalitsust alusetult hurjutanud soovi pärast Viru Pojale ehitusluba anda, asusid nüüd linna parastama kohtus saadud kaotuse eest. Lugupeetud väljaanded demonstreerisisd oma töötajate kirjaoskamatust, sest väide, otsekui nõudnuks riigikohus linnalt kohest ehitusloa väljastamist, oli pehmelt öeldes eksitav.

21. septembril teatas ka Tallinna ringkonnakohus, et meedia on kohtuotsust valesti tõlgendanud. Kohus tuvastas küll, et linn on 2005. aasta mais esitatud ehitusloa taotluse läbivaatamisega viivitanud, kuid sellega ei kaasne kohustust ehitusluba igal juhul väljastada. Ehitusloa taotluse läbivaatamine vastavalt kohtuotsusega pandud kohustusele võis ringkonnakohtu arvates lõppeda ka loa andmisest keeldumisega, nagu juhtuski.

Kohus arvestas, et põhimõtteline otsus Viru hotellile juurdeehitise rajamiseks langetati planeeringu kehtestamisega ja seetõttu ei saa planeeringuga kooskõlas olevat ehitusluba väljastamast keelduda üksnes motiiviga, et planeeringu kehtestamisel tehti viga. Samas tunnustati kohtuotsuses linnavõimude õigust planeeringulahendust muuta, sest avalik huvi linnaruumi kujundamisel võib aastate jooksul muutuda.

Just avaliku huvi muutumine on põhjendus linnavalitsuse 3. oktoobri otsustele. 1999. aastal võis Viru juurdeehitus tunduda õigustatuna. Nähtavasti oli ka toonane ettekujutus korrastatud linnaruumist teine. Tallinlased on vahepealsete aastatega sirgunud linnaruumi lahendusi hoolikalt kaaluvaiks ning väärtarhitektuuri hindavaiks vastutustundlikeks kodanikeks. Olen nõus nendega, kelle arvates väärib suurepärase vanalinnaga külgneva Tammsaare pargi serv valgele hotellitahukale kunstlikult külgepoogitud kiitsaka torni ärajätmist.

«Loodan, et koos kohtulahendiga lõppeb ka selle 19×20 meetrise maalapi ümber toimuv poliitiline populism ning saabub konstruktiivsete lahenduste aeg,» teatas Pontos OY Eesti direktor Yrjö Vanhanen pärast riigikohtu otsust. Kahju, et lugupeetud ärimees ei vaevunud kohtuotsusega tutvuma! Ka mina arvan, et jant Viru Poja ümber lõpeb, Vanhanen peab vaid leppima tõsiasjaga, et Tallinnas, nagu ka Helsingis ning teistes Euroopa Liidu pealinnades, ei lubata linnakeskmesse püstitada arhitektuuriliselt kahvatuid hooneid.

Viru Poja lugu võiks olla õppetunniks neile, kes soovivad linnavalitsust survestades viia ellu linnaruumi arhitektuuriliselt risustavaid kinnisvaraarendusi. Praegune linnavalitsus on piisavalt kompetentne ning järjekindel, et sellisele survele vastu seista. Toimunust võiks õppida ka kollatõvekahtlusega ajakirjanikud, kes toimuvasse süüvimata püüavad kõigest sensatsiooni välja pigistada. Üks seesugune kirjatsura suutis keerutada kokku vandenõuteooria, seostades kaotust Sokose hotelli juurdeehituse kohtuasjas soomlaste omanduses Prisma peremarketi viinamüügi keeluga. Tõepoolest, meie kodulinnas elab ainukordse fantaasiaga talente!

Me jätkame menetlust Viru Poja ehitust võimaldava detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Me leiame, et Viru väljaku detailplaneering ei ole oma senisel kujul kooskõlas selle kehtestamise ajast oluliselt muutunud avaliku huviga. Viru hotelli 17-korruselist juurdeehitist käsitleva detailplaneeringu kehtestamisest ajani, mil hakati kaaluma selle kehtetuks tunnistamist, on möödunud enam kui kuus aastat, mille jooksul ei ole planeeringut selles osas realiseeritud, mistõttu ei saa nimetatud detailplaneering olla planeerimisseaduse mõistes käsitatav planeeringuna lähiaastate ehitustegevuses.

Tallinna linnavolikogul oleks hiljem muutunud faktiliste ja õiguslike asjaolude tõttu olnud õigus detailplaneering selle praegusel kujul kehtestamata jätta, sest avalik huvi detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks kaalub üles Viru väljak 4 kinnistu omanike ootuse, et planeering jääb kehtima.

Tallinna linnaplaneerimise amet ja Tallinna Kesklinna valitsus korraldavad planeeringu osalise kehtetuks tunnistamise materjalide avaliku väljapaneku. Tallinnas määrab linnaruumi arengu kompetentsus ja avalik arvamus.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.