"Hea nali on siis, kui sa ei pea selle järel ütlema, et ma tegin nalja. Kui sa seda juba pead ütlema, siis järelikult polnudki tegu naljaga."

Tõnis Niinemets, näitleja ja koomik
Reformierakonna propagandaleht on tõega pahuksis (0)
24. oktoober 2007

Mõni aeg tagasi leidsid tallinlased oma postkastist väljaande Tallinna Teataja. Nime järgi võiks arvata, et ajaleheformaadis trükis teavitab elanikke pealinnas asetleidvatest sündmustest ning ettevõtmistest, olles nii teretulnud täiendus linna ametlikele väljaannetele. Tegelikult saab juba pealiskaudse lugemise järel selgeks, et tegemist on Reformierakonna propagandaüllitise, äärmiselt ebaprofessionaalselt kokku pandud võhikliku ja pahatahtlikult vassiva ideoloogiatrükisega.

Lehe peatoimetajat Jekaterina Ljubobratetsit näib köitvat planeerimistemaatika. Kuigi neiu pole ehitusseadust nähtavasti kunagi käes hoidnud, tikub ta ninatargalt kõnelema asjadest, millest endal arusaamine puudub.

Ljubobratetsi artikkel «Detailplaneeringuta ehitus Ida teel» püüab jätta muljet, otsekui soositaks Tallinnas ebaseaduslike ehitiste püstitamist. Kirjeldatakse, kuidas vaatamata vaese naabri vastuseisule rajatakse Ida tee 19 krundile ilma detailplaneeringuta üüratut hoonemürakat. Tegelikkus on sootuks teine. Planeeringuseaduse § 9 lg 10 p 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus lubada olemasoleva hoonestuse vahele jäävale krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamist ilma detailplaneeringut nõudmata, kui üksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega. Ida tee 17, 17a, Aia tee 36 ja 38 kinnistute omanikud andsid projekteerimistingimustele kooskõlastuse. Ida tee 21 omanikule edastati kooskõlastuse taotlus tähitud kirjaga, lisades, et tähtajaks saamata vastust käsitletakse nõusolekuna. Kuna vastust ei tulnud, loeti ka viimane kooskõlastus antuks ning linnaplaneerimise amet väljastas 12.06.2006 Ida tee 19 üksikelamu projekteerimisloa.

Ida tee 19 kinnistule projekteeritud üksikelamu on väikesemahuline ehitis, mille krundile paigutamise juures on arhitekt arvestanud kõigi naaberkruntide omanike huve. Elamu põhiplaan on venitatud piklikuks, tagades maksimaalse võimaliku vahekauguse naaberkinnistute piiridest. Ida tee 21 elamuga on ehitatav maja kohakuti vaid paari meetri ulatuses ning elamutagune vaikne õueala jääb ehitusest häirimata.

Miks Ida tee 21 omanik oma tulevase naabri ehitustegevust püüab takistada ning tema peale kaebusi kirjutab, jääb arusaamatuks. Veel arusaamatum on reformistlikus Tallinna Teatajas valeandmetel tugineva artikli avaldamine. Miks püütakse Ida tee 19 toimuvat ehitustegevust näidata mustas valguses, samas kui ei pöörata tähelepanu, et Ida tee 21 krundile on tõepoolest kerkinud ebaseaduslik ehitis, mis otse krundi piiril asudes kahjustab oluliselt naaberõigust?

Selline inetu vassimine jätkub Ljubobratetsi järgmises šedöövris «Kloostrimets vajab meie kõigi kaitset!», milles lugejale jäetakse mulje, otsekui kavatsetaks kaitsealuses Kloostrimetsas elamuehitust arendades raiuda maha 1200 elujõulist puud. Tõeline jamps! Ent seda jampsi toidab Pirita väsimatu ekslinnaosavanema Ülle Rajasalu tegevus, kes hästi mäletades, kuidas tema valitsemisajal arendusprojektide tarvis Pirita metsades lageraiet tehti, kahtlustab oma rikutuse astmelt praegust linnavalitsust samade kuritegelike vigade kordamises.

Siinkohal kinnitan, et Randvere tee 82, 88 kinnitute detailplaneeringu eskiis, millest jutt, on aastaga läbinud olulise arengu. Hoonemahte on märgatavalt vähendatud ning 4,7 ha suurusele alale kavandatakse eskiisi viimases variandis vaid kaheksa kahepereelamut ning neli väikest, mõne korteriga elamut. Randvere tee 82 ja 88 kinnistute detailplaneeringu eskiis vastab Tallinna ja Pirita linnaosa üldplaneeringule, mille kohaselt on piirkond mõeldud ühepere- ja ridaelamutele, samuti väiksematele korterelamutele.

Vastavalt dendroloogilisele inventuurile säilitatakse arenduses parkmetsa miljöö ning hoonete paigutus lähtub olemasolevast looduslikust situatsioonist. Arenduse loodushoidlikkus väljendub ka juurdepääsuteede ja nende all kulgevate trasside planeerimises puude vahel looklevatena. Eemaldada tuleb vaid üksikud ebasoodsate mullastikutingimuste ning mullaprofiilis esineva nõrgkivi tõttu kuivanud männid.

Lagendikele ja tühermaale istutatakse sadakond uut puud. Hooned paigutuvad kõrghaljastusest vabadele lagendikele ning neid ei piirata taraga, säilitades läbipääsu territooriumilt. Kolmandik planeeringualast jääb rohekoridorina avalikku kasutusse ning puhastatakse väärispuudele sobivate kasvutingimuste loomiseks võsast.

Linnavalitsus alles kaalub detailplaneeringu algatamist, mis on menetlusprotsessi esmastaadiumisse kuuluv samm, ent Ülle Rajasalu koondab revolutsioonilise madrusena kohalikku rahvast võitlusse vastiku eraomanikuga, kes soovib oma maavaldust kasutada. Tema ponnistused on seda kummastavamad, et kinnistu naabrusesse jääva Suislepa tänava elanikud andsid eskiisile kooskõlastuse, kuna naabrite ettepanekuid on arvestatud, ning arendaja ehitab nende soovil välja uue tänavaga paralleelse ühendustee. Nii peabki Randvere tee arenduse vastaseid otsima mitte lähinaabrite hulgast, vaid suisa ajalehe kaudu nende seast, kes lasevad end tendentslikust informatsioonist mõjutada.

Pirita mitteformaalsed ühendused on saatnud keskkonnaministrile kirja ettepanekuga Randvere tee kinnistud riigi omandisse osta. Ühelt poolt näitab ettepanek ühenduste arusaamist, et eraomanduses oleval maavaldusel pole võimalik omaniku tahet lõpmatult piirata, teisalt loodaks, et keskkonnaminister hindab olukorda adekvaatselt ning ei kiirusta riigi raha tarbetult tuulde pilduma.

Lõpuks tahaksin pöörduda küsimusega end liberaalse maailmavaate kandjana esitleva Reformierakonna poole. Kuidas on teie ridadesse sattunud äärmusvasakpoolseid ja lausa anarhistlikke vaateid propageeriv Ülle Rajasalu, kelle ainus eesmärk näib olevat takistada eraomanikul oma kinnisasja mõistlikku kasutamist?

Äkki oleks niisuguse võitleja koht mõnes tänavapoliitikat viljelevas pseudopoliitilises liikumises. Ja veel. Kui tahate ajalehte välja anda, siis kulutage veidi rohkem raha ning palgake toimetajaks mõni asjatundja, mitte faktidega kimpu jääv Ljubobratets.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.