"Praegune noorem põlvkond tunneb end liiga vabalt, teistega üldse ei arvestata. Ainult mina – mul on niimoodi mugav ja mind ei huvita, mis edasi saab."

Alicja Pajur, bussijuht
Tallinna 2008. aasta eelarve: rohkem lasteaiakohti, uusi kodusid ning väärikas palk õpetajatele! (0)
19. detsember 2007

VALMIB REKORDILISED 816 UUT KORTERIT: ehk lõpule jõuab programm «5000 eluaset Tallinna».

Järgmisel aastal valmib Koplis 136 korteriga munitsipaalelamu ning Lasnamäele Loopealse asumisse kerkib koostöös erasektoriga abivajajatele 680 korterit. Lisaks sellele on plaanis eraldada 20 miljonit krooni Männikule praeguse kodutute varjupaiga asemele sotsiaalmajutuskeskuse ehituseks. Programmi käivitumisest alates on linn lahendanud kokku 3826 leibkonna eluasemeprobleemi ning 2000. aastast alates on Tallinna kokku kerkinud 23 munitsipaalelamut. Elamuehituseks kulub kokku 163,5 miljonit krooni.

PEALINNAS RENOVEERITAKSE VEEL ÜHEKSA KOOLI: kõigi õppeasutuste remondile ja sisustuse ostmisele kulub kokku 122 miljonit krooni.

1. septembrist alustavad renoveeritud hoonetes õppetööd Haabersti vene gümnaasium, Sikupilli keskkool ja Karjamaa gümnaasium, 32. keskkool ja Kristiine gümnaasium. 2008/2009. õppeaasta teisest õppeveerandist antakse linnale üle Ühisgümnaasiumi ja Nõmme gümnaasiumi hooned ning Kalamaja põhikooli ja Laagna gümnaasiumi hooned. Samas jätkub järgmisel aastal Kunstigümnaasiumi ja Laagna lasteaed-põhikooli tervikremont ja sisustamine, remonditakse Gustav Adolfi gümnaasiumi võimla, alustatakse Merivälja põhikooli spordihoone ehitusega jpm.

 

PERED SAAVAD JUURDE 700 UUT LASTEAIAKOHTA: Tallinn investeerib lasteaedadesse kokku 150 miljonit krooni.

Seega on paljude eelnevate aastatega võrreldes koolieelsetele lasteasutustele kulutatav summa ligemale poole võrra suurem.

Meriväljal Padriku tee 10 rajatav 6-rühmaline lasteaed ja Nõmmel Kaskede pst 22 loodav Kasekese lasteaed peaks valmima järgmise aasta lõpuks. Samuti remonditakse kesklinnas Rõõmutarekese lasteaia (Toom-Kuninga 13a) kinnistul paiknev hoone ühe lasteaiarühma tarbeks ja alustatakse Pirita-Kose lasteaia (Pirita-Kose tee 56/58) uue hoone rajamisega 6-rühmalise lasteaia tarbeks.

Ka Rännaku pst-l Nõmmel ootab lasteaiaks ettenähtud maatükk hoone ehituse alustamist. Lisaks remondib linn veel mitutkümmet Tallinna lasteaeda, et luua võimalused uute rühmade avamiseks. Tänavu avati Tallinnas Kelmiküla lasteaed (Tehnika 23), lisaks avati veel 27 uut rühma, millega loodi pea 900 uut lasteaiakohta.

 

ROHKEM RAHA ÜHISTRANSPORDILE: järgmisel aastal lisandub Tallinna tänavatele 32 uut ühissõidukit ehk 25 uut autobussi ja seitse uut trolli.

Ka järgmisel aastal püüab linn eelisarendada ühistransporti, et tagada meie autostunud linnas pealinlastele natukenegi odavamaid ja keskkonnasõbralikumaid liikumisvõimalusi. Tallinna Autobussikoondis soetab selleks 10 normaal- ja 15 liigendbussi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis seitse uut liigendtrolli, uute sõidukite ostuks kulub 83,5 miljonit krooni. Lisaks lähevad käiku «Pargi ja reisi» uued suunad Õismäe – kesklinn ja Peterburi tee – kesklinn.

Tallinn jätkab ka edukalt käivitunud koolibussi projekti Viimsi, Randvere ja Tabasalu suunal.

 

VABADUSE VÄLJAKUST SAAB ÕDUS PUHKEALA: asfaltplats ja autod maa alla ehk inimestele rohkem kvaliteetset linnaruumi.

Vabaduse väljaku ehitustööd algavad järgmise aasta kevadel ning väljaku ümberehitamiseks kulub järgmisel aastal 60 miljonit krooni. Väljak kaetakse graniitplaatidega ning seda ilmestab sobiv valguslahendus. Väljaku Harju tänava poolsesse nurka, Mayeri treppide vastu, kavandatakse veeinstallatsioon. Väljakul kasutatakse konteinerhaljastust ning sinna pannakse ka istepingid. Eskiisprojekti kohaselt mahub Vabaduse väljaku alla 149 parkimiskohta, lisaks ehitatakse sinna kaubanduspindadega maa-alune jalakäijate ala. Projekti täismahus teostumisel mahub maa alla parkima üle 360 sõiduki.

 

JÄTKUV TUGI ETTEVÕTETELE: järgmisel aastal saab uue hoo sisse Lasnamäe tööstuspargi 2. etapp.

Järgmisel aastal jätkab linn Lasnamäe tööstuspargi Betooni tänava projekti arendamist. Koostatakse tehnilise infrastruktuuri projekt ning aasta teises pooles valmivad vajalikud trassid ja rajatakse haljastus.

2008. aasta lõpuks peaks olema tööstuspargi 2. etapp täielikult välja arendatud ning esimesed tööstusettevõtted saavad alustada ehitustegevust. Tööstuspark on ideaalne vahend ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks, kuna infrastruktuur ja sellele lisaks heal tasemel avalikud teenused on linna poolt eelnevalt juba välja arendatud.

Üks tuntumaid Lasnamäe tööstusparki kolinud ettevõtteid on AS Baltika. Lisaks Baltikale on Lasnamäe tööstuspargis näiteks AS Tallinna Farmaatsiatehas, AS Otto Bock Estonia, OÜ Logistika + ja Tallinna Elektrotehnikatehas.

 

REOVESI TORUDESSE JA KESKKOND KORDA: veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks vajaliku raha peaaegu kahekordne kasv – 170 miljonilt kroonilt 300 miljonile aastas.

Tallinn on seadnud endale sihiks tagada linna veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamine aastaks 2011. Selle kohustuse realiseerimisel saab Tallinn eeskujuks kõigile Eesti omavalitsustele, täites esimeste seas valitsuse poolt ELi ees võetud kohustuse.

Seega jõuavad selleks ajaks 21. sajandisse ehk kanalisatsiooniga saavad liitumisvõimaluse paljud Mähe, Nõmme, Kakumäe, Pirita jt piirkondade elanikud, kelle reovesi praegu meie merevette ja maapõue reostab. Tallinna ÜVK arenduskava põhjal koostatud veevarustuse- ja kanalisatsioonivõrgu projekt läheb maksma 1,4 miljardit krooni.

 

ROHKEM PALKA ÕPETAJATELE JA SOTSIAALTÖÖTAJATELE: haridustöötajate palk kasvab 20%, kultuuri- ja ka hoolekandetöötajate palk 15%.

Kõigi haridusasutuste töötajate palgatõusuks kavandatakse linnaeelarvest kokku 107,8 miljonit krooni. Pedagoogide palgatõusuks on ette nähtud 86 miljonit krooni, arvestusega, et alampalgamäär tõuseb 4350 kroonile ja et linnaeelarvest palka saavate pedagoogide miinimumpalk oleks 9910 krooni.

Samuti tõuseb noorsoo- ja sporditöötajate palk koguni 29 protsendi võrra, kuna võrreldes kultuuritöötajate ja õpetajatega on just nende valdkond seni olnud alarahastatud. Kõigi pealinna kultuuritöötajate 15% palgatõusuks on linnaeelarves 16,7 miljonit krooni. Tänavu tõusis õpetajate ja lasteaiakasvatajate palk 18%.

 

ALGAB UUE TEATRIMAJA EHITUS: Tallinna Linnateater alustab tuleval aastal uue hoone ehitamisega, mis on esimene uus teatrimaja viimase 100 aasta jooksul!

2008. aasta linnaeelarves on Linnateatri uue hoone põhiprojekti koostamiseks 17,2 miljonit krooni ja uue hoone ehitamise alustamiseks 36,5 miljonit krooni. Tallinna Linnateater on kindlasti üheks visiitkaardiks meie kultuurielus ja 2011. aastal ka Euroopa kultuuripealinna kavas. Oma maja ehitamist Tallinna Linnateatrile on planeeritud alates teatri asutamisest 1965. aastast. Ehitis peaks valmima 2010. aasta suvel, mis võimaldab teatril just 2011. aastaks oma tegevus uue hooga käivitada.

 

ESIMENE LOOMEINKUBAATOR TULEKUL: Tallinna linn ulatab abikäe loome- ja ärielus nii kunstnikele kui ka muudele loomeinimestele.

Kuna viimastel aastatel räägitakse üha rohkem loomemajanduse olulisusest, aitab loodav inkubaator just nimelt sellele ettevõtluseliigile rohkem elu sisse puhuda. Loomeinkubaatori potentsiaalsed asukad on näiteks erinevate kunstikoolide lõpetajad, kuid ka kõik teised loomevaldkonna inimesed. Tulevane loomeinkubaator pakub asukasettevõtetele mitmeid teenuseid, mis on seotud füüsilise infrastruktuuriga (sisustatud stuudiod, ateljeepinnad, bürood, töökojad), ettevõtluse alustamisega ning äri edasiarendamisega (nõustamised, koolitused, abi koostööpartnerite leidmisel).

Tegu on linna neljanda ettevõtlusinkubaatoriga ja selle loomiseks kulub 8,5 miljonit krooni.

Inkubaator arendab koostööd ka kõikvõimalike loomevaldkonna organisatsioonidega, nagu Eesti Disainerite Liit, Mainori Disaini Instituut, MTÜ Loomemajanduskeskus, Tallinna kultuuriväärtuste amet (MTÜ Kultuuritehas, Kultuurikatel), Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstnike Liit jpt.

EAKATELE PAREM HOOLDUS: jätkub Iru hooldekodu renoveerimine, milleks kulub 16 miljonit krooni.

Iru hooldekodu arengukava näeb ette eakatele uue 150-kohalise korpuse ehitamise ning olemasolevate hoonete täieliku renoveerimise.

Iru hooldekodus on praegu 385 voodikohta eakatele või puuetega inimestele. Keskmine teenuse hind on 6500 krooni kuus, eaka või puudega inimese pensionile maksavad vajamineva summa juurde linn ja/või sugulased. Hooldekodu elanikele pakutakse lisaks majutusele ja hooldusele sotsiaalnõustamist ja rehabilitatsiooni. Tallinna arengukava näeb ette Iru hooldekodu renoveerimise nüüdisaegseks 400-kohaliseks hoolduskeskuseks, milleks linn taotleb ka Euroopa Liidu struktuurfondide abi.

 

 

ROHKEM KOGUPERE MÄNGUVÄLJAKUID: uued suured mänguplatsid vanematele ja lastele veel vähemalt nelja linnaossa.

Tallinnas on praegu ainult üks kogupere mängväljak Mustamäel Männi pargis, kuhu perekonnad kogu linnast sportlikult aega veetma sõidavad. Järgmisel aastal on need kavas rajada Haaberstisse, Kristiinesse, Põhja-Tallinna ja Lasnamäele. Ühe kogupere mänguväljaku maksumus on ligi neli miljonit ja kokku kulub kogupere mänguväljaku ehitamiseks aastal 15 miljonit krooni. Samuti jätkatakse ka ainult lastele mõeldud mänguväljakute ehitamist, milleks on ette nähtud 5,7 miljonit.

 

KULTUURIPEALINNA KULTUURIEHITISED KORDA: jätkub lauluväljaku arendamine, renoveeritakse Lindakivi kultuurikeskus ja valmib loomaaia elevandimaja. Et Tallinn püüab kultuuri suhtuda kultuuripealinna tiitli vääriliselt, seda näitab ka järgmise aasta kultuurivaldkonna investeeringute eelarve, mis on 203 miljonit krooni. Järgmisel aastal kavatseb linn lõpetada lauluväljaku laulukaare aluste ruumide rekonstrueerimistööd, remontida laulukaare kõlalaud jpm töid, milleks kulub 20 miljonit krooni.

Salme kultuurikeskuses tehtavatele ehitustöödele kulub 12 miljonit krooni, lisaks on Kopli raamatukogu rekonstrueerimiseks planeeritud 14 miljonit krooni ja Sõle raamatukogu ehitustöödeks kolm miljonit krooni. Loomaaia elevandimaja ehitustööde lõpetamisse investeeritakse 19,7 miljonit krooni.

 

Et Tallinn püüab kultuuri suhtuda kultuuripealinna tiitli vääriliselt, seda näitab ka järgmise aasta kultuurivaldkonna investeeringute eelarve, mis on 203 miljonit krooni. Järgmisel aastal kavatseb linn lõpetada lauluväljaku laulukaare aluste ruumide rekonstrueerimistööd, remontida laulukaare kõlalaud jpm töid, milleks kulub 20 miljonit krooni.

ROHKEM RAHA EAKATELE JA LASTELE: et uue aasta mitmed valitsuse aktsiisitõusudest tulenevad hinnatõusud panevad lisakoorma nii eakate laste kui ka puuetega inimeste õlule, tõstab linn taas kord neile inimgruppidele mõeldud toetusi. Pensionäridele mõeldud ühekordne toetus tõuseb 850 kroonile. Lastega perede toimetulekutoetus tõuseb aga 65% ehk lastele toimetuleku tagamiseks makstava toetuse piirmäär tõuseb 1200 kroonilt 2000 kroonile. Ka retseptiravimite ning vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks makstava toetuse piirmäär kasvab 2000 kroonilt 2500 kroonile.

850-kroonist toetust hinnatõusu kompensatsiooniks saab linnalt ka puudega laps.

Tallinn maksab praegu toetust Eesti Vabariigi aastapäevaks paljulapselistele peredele, ühekordset lapsetoetust, esmakordselt kooli mineva lapse toetust, lapse sünnitoetust, sünnipäevatoetust alates pere teisest lapsest, lapsehoiutoetust, ellusuunamistoetust ja hinnatõusu kompensatsiooni puuetega lastele jpm toetusi. Järgmise aasta eelarvest on selleks ette nähtud 56 miljonit krooni.

 

Pensionäridele mõeldud ühekordne toetus tõuseb 850 kroonile. Lastega perede toimetulekutoetus tõuseb aga 65% ehk lastele toimetuleku tagamiseks makstava toetuse piirmäär tõuseb 1200 kroonilt 2000 kroonile. Ka retseptiravimite ning vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks makstava toetuse piirmäär kasvab 2000 kroonilt 2500 kroonile.

TEEDEEHITUSELE 500 MILJONIT KROONI: mullusega võrreldes kasvab seitse korda just kvartalisiseste teede remondimaht.

Tee-ehitusele kuluvast rahast 90 miljonit krooni on kavandatud kvartalisiseste teede ja kõnniteede remondiks, 20 miljonit krooni jalgrattateede ehituseks ja 20 miljonit krooni tänavavalgustuse renoveerimiseks.

Lisaks investeeringuteks planeeritud 488 miljonile kroonile näeb järgmise aasta eelarve projekt ette 101 miljonit krooni teede hooldusremondiks.

2008. aastal jätkatakse Nõmme tee rekonstrueerimist, Tehnika tänava ja Veerenni tänava ühendustee ehitamist, Pae tänava rekonstrueerimist ja Tööstuse tänava taastusremonti. Alustatakse rekonstrueerimistöid Vabaduse väljakul, Pärnu maanteel Laane tänavast Kadaka puiesteeni, Paekaare tänaval ja Kopli tänaval.

Samuti jätkatakse lasteaedade õuealade asfalteerimist.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.