"Eesti meedia on olnud alati veidi paremale poole kallutatud, sotsiaalmeedia uhuu-gruppe ei tasu uskuda."

Indrek Ibrus, meediaprofessor
Teenused jalavaevata kodus kätte (0)
29. september 2008

Kuigi enamik inimesi saab ametnikult oma e-kirjale esmase vastuse juba 24 tunni jooksul ja e-postiga on Tallinna linnas võimalik taotleda üle saja eri teenuse, armastavad inimesed otsustajatega ikka silmast silma suhelda,” selgus Turu-uuringute ASi uuringust “Tallinlaste rahulolu Tallinna avalike teenustega”.

Kuigi enamik inimesi saab ametnikult oma e-kirjale esmase vastuse juba 24 tunni jooksul ja e-postiga on Tallinna linnas võimalik taotleda üle saja eri teenuse, armastavad inimesed otsustajatega ikka silmast silma suhelda,” selgus Turu-uuringute ASi uuringust “Tallinlaste rahulolu Tallinna avalike teenustega”.

Täna ajab enamik linnaelanikke ametnikega asju ikka veel n-ö silmast silma suheldes, mitte telefonitsi või interneti teel, nagu moodne aeg eeldaks. Samuti – näiteks kui inimesel on vaja linnavalitsusest informatsiooni, siis iga teine kodanik jalutab oma mure lahendamiseks ametiasutusse ise kohale (53%).
Veidi alla poole inimestest palub oma küsimustele vastust telefoni teel, internetti kasutab keskmiselt aga vaid neljandik (23%).
Konkreetsemalt uuriti inimeste käitumist ka teenuste arvestuses. Näiteks maamaksuvabastuse taotlemiseks kasutas internetti vaid 17% inimesi ja kohapeal käis 70%.
Ravimite, taastusravi, abivahendite jms osalise hüvitamise toetuse saamiseks kasutas internetti samuti vaid 4%. Kirja või faksi saatis 13% ja toetust käis kohapeal küsimas 75%. Lasteaiakohta on interneti teel taotlenud 13% inimestest, kohapeal käib 71% inimestest.
“Just kaebusi linna tegevuse kohta esitatakse sagedamini just telefoni teel, 46%,” lausub Tallinna arenguteenistuse peaspetsialist Kai Kotka.
Teine kolmandik rahvast käib ametniku juures kohapeal ja umbes neljandik kasutab internetti.
“Ilmselt arvavad paljud, eriti vanemad inimesed, et ehk kaob internetis nende mure kuhugi ära,” leiab Kai Kotka.
Samas pole selleks enamasti mingit alust. Näiteks e-teenuse kasutajaist 37% sai esmase vastuse ühe ööpäeva jooksul pärast ametnikuga interneti teel kontakteerumist. Sealhulgas 14% sai vastuse juba ühe tunni jooksul, 9% mõne tunni jooksul ning 14% ühe ööpäeva jooksul.
Kahe või kolme päeva jooksul sai esmase vastuse viiendik (19%) vastajaist, nädala jooksul 5% ning hiljem 1%. Mitte mingit vastust ei saanud vaid 4%.
Linlastest, kes uuringus mäletasid esmase vastuse saabumise kiirust, pidas vastuse saamise kiirust piisavaks 87%. Ebapiisavaks hindas vastuse saamise kiirust kümnendik ja nemad olid vastuse saanud enamasti kahe-kolme päeva või siis nädala jooksul.
Täiesti arusaadavaks pidas esmast vastust 56% vastajaist, 36% hindas vastust üldiselt arusaadavaks, 4% mitte eriti arusaadavaks ning 4% väga raskesti arusaadavaks.

Vanemaealised kardavad

Vastajail, kes polnud viimasena kasutatud teenust tarbinud interneti vahendusel, paluti anda põhjendus, miks teenust poldud kasutatud interneti teel. Kõige levinumaks põhjuseks, miks e-teenust ei kasutatud, oli asjaolu, et vastaja ei kasuta internetti (27%).
“Üpris ootuspäraselt moodustasid suurima osa internetti mitte-kasutavatest vastajatest eakamad vastajad,” lausub Kai Kotka. “Neljandik vastajaist leidis, et mugavam oli suhelda silmast silma või telefoni teel.”
Samas 24% ütles, et seda teenust polnudki võimalik kasutada e-teenusena. Samuti mainiti, et teenuse kasutamise kohta pole piisavalt teavet või selle kasutamise võimalusest ei olda teadlik.
Samas on enamiku teenuste puhul kasutajad senisest enam huvitatud teenuse kasutamisest e-teenusena – näiteks taotleda lasteaiakohta, teha perekonnaseisutoiminguid või anda ka linnavalitsusele informatsiooni.
Teise olulise järeldusena selgus uuringust, et e-teenuse kasutamine on inimestele tegelikult lihtne, kui seda on juba proovitud.
69% vastajaist, kes oli aasta jooksul mõnda teenust interneti teel kasutanud, pidas seda väga või pigem lihtsaks. Keeruliseks hindas asjaajamist vaid 4%.
Uuringus taheti teada ka seda, mil määral ollakse rahul ametnikega üldse.
 “Ametnikepoolsele teenindusele anti üldkokkuvõttes kõrgeid hinnanguid,” kirjeldab Kai Kotka linlaste tagasisidet teeninduse osas.
Pea võrdselt kõrge oli rahulolu nii ametniku vastutulelikkuse ja sõbralikkuse (79% pigem või täiesti rahul), kompetentsuse ja asjatundlikkusega (74%) kui ka ametnikupoolse aktiivsusega lahenduste leidmisel (72%).

* * *
Näiteid interneti teel kättesaadavatest Tallinna e-teenustest:

Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris, sünnitoetuse ja lapse sünnipäevatoetuse taotlemine, ühistranspordi sõidupiletite ost, sünni registreerimine, maamaksu tõusu hüvitamine, parkimislubade taotlemine, raielubade väljastamine, stardiabi taotlemine, koha taotlemine huviringis, üürivaidluste lahendamise taotlus üürikomisjonile jpm.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.