"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Lauri Liiv seljatas üle 100 000 euro nõudnud Swedbanki (52)
23. mai 2016
Albert Truuväärt

"Lõin ühel hommikul oma arvuti kirjakasti lahti ja sealt vaatas vastu üllatus – et minu vastu on esitatud hagi ja saadetud kohtukutse," rääkis tuntud laulja Lauri Liiv, kuidas Swedbank üritas temalt ja tema majakaaslastelt üle 100 000 euro välja pressida. "See kiri tuli minu jaoks täiesti lambist, pealegi oli tegemist nii suure summaga. See lõi ikka mõneks ajaks päris korralikult rivist välja. Kogu aeg oli see asi nagu kuklas."

Kujutage ette olukorda, kus te pole enda teada võtnud laenu ega tea olevat sentigi võlga, aga nagu välk selgest taevast jõuab ühel suvalisel päeval teie postkasti enam kui 100 000 eurone võlanõue. Juuresolevast kirjast saate teada, et te pole tasunud kolm aastat laenu osamakseid ja võlausaldaja on andnud teid kohtusse.

Loogiliselt võttes tundub kõik see arusaamatu ja võimatu, aga ometigi muudab ärevaks, sest arve ja kiri pole saabunud mitte Nigeeriast kelleltki teile tundmatult misterilt, vaid selle taga on kohus ja üks Eesti suurem pank Swedbank.
Võlanõue täiesti lambist

Tallinnas Pärnu mnt 133 kortermajas elaval lauljal ja näitlejal Lauri Liivil ning veel kahel sama maja elanikul pole aga vaja midagi ette kujutada, sest laias laastus väga sarnastel asjaoludel algaski nende kohtulugu. Korteriomanike vastas seisid laenuandja Swedbank ja sihtasutus KredEx kui laenu käendaja. Viimaste taotlusel kaasati protsessi ka osaühing Brem Kinnisvarahooldus, keda asus esindama tippadvokaadi Aivar Pilve büroo. Kolm korteriomanikku on tänaseks päevaks läbi käinud kõik kohtuastmed Riigikohtuni välja ja tänavu kevadel, pärast pikka kohtulahingut, said korteriomanikud, tavalised inimesed meie hulgast, lõpliku võidu Eesti äriilma rikaste ja ilusate üle. “Ega me isegi selle võimalikkust algul päriselt uskunud,” ütles Liiv.

Swedbanki hagi saabus Liivile ja ülejäänud kahele korteriomanikule üle kolme aasta tagasi, 2013. aasta veebruaris. “Töötasin tol ajal Soome ja Rootsi vahel kurseerival laeval,” rääkis Liiv. “Lõin Rootsis ühel hommikul oma kirjakasti arvutis lahti ja sealt vaatas selline üllatus vastu, et minu vastu on esitatud hagi ja saadetud kohtukutse. See kiri tuli minu jaoks täiesti lambist ja tegelikult ei tulnud mulle mitte midagi meelde, millega võiks see seotud olla. Pealegi oli tegemist nii suure summaga. See lõi ikka mõneks ajaks päris korralikult rivist välja. Kogu aeg oli see asi nagu kuklas.”

Hagis nõuti kolmelt korteriomanikult koos viivistega solidaarselt 135 776,8 eurot. See võlg oli väidetavalt tekkinud Swedbankilt võetud laenust, mille korteriomanike ühistu oli võtnud oma maja kordategemiseks. Tegelikult oli kortermajas küll 32 korterit ja maja remont puudutas ühtviisi kõiki korteriomanikke, kuid seadus on lihtsalt selline, et laenuandja sai ise otsustada, kellelt ta laenu tagasi nõudma hakkab.

See polnud antud juhul aga isegi peamine probleem, tõeline probleem seisnes hoopis selles, et ei Liiv ega tema väitel ka ükski teine majaelanik polnud Swedbankilt laenu võtmisest kuulnudki, rääkimata siis veel laenamisest. Majaelanikud said nii suurest võlast kuuldes nagu puuga pähe, sest kuigi hagi saadeti vaid kolmele korteriomanikule, võisid need omakorda hakata raha sisse nõudma kõigilt ülejäänutelt.

Elanikud hakkasid end kaitsma

Majaelanikud palkasid ennast esindama vandeadvokaat Enno Heringsoni, kellel oli sarnaste kohtuasjade ka varem kokkupuutumist olnud, ja asusid asja uurima. “Majarahva ja advokaadiga otsustasime kohe, et lihtsalt me alla ei anna ja võtame kohtulahingu vastu,” meenutas Liiv.
Väidetava laenuvõtmise jäljed viisid 2007. aastasse. See oli aeg, kui pankadest voolasid välja rahajõed. Piltlikult öeldes võis inimene minna panka pangakaarti vahetama ja sealt välja tulla nagu kogemata saadud miljonilise laenuga. Sellistest laenamisvõimalustest tiivustatuna võisid omakorda sündida omapärased “äriideed”. Kas üht sellist üritati rakendada ka Pärnu mnt 133 korteriomanike peal, oskaksid täpselt öelda ainult asjaosalised ise, aga nemad seda öelnud ei ole.

Teada on niipalju, et 2007. aasta mais toimus korteriomanike koosolek, kus väidetavalt oli arutluse all majas remondi tegemine. Koosoleku protokollile antud allkirjade põhjal otsustades osales maja 32 korteriomanikust koosolekul 17, mis tähendab, et koosolek oleks pidanud olema otsustusvõimeline. Need on aga ainult allkirjad paberil. Tänaste teadmiste põhjal võib öelda, et tegelikult ei olnud asjad päris nii, nagu protokolli järgi paistab. Teiste majaelaniku kaudu on Liiv kuulnud, et koosolekust võttis tegelikult osa vaid 13 inimest, mis tähendab, et koosolek ei olnud otsustusvõimeline. Allkirja olevat nad andnud enda teada aga ainult selle kohta, et viibisid kohal, mitte et on nõus laenu võtma. Koosolekul osalenud korteriomanikud on Liivile hiljem rääkinud, et kindlasti ei otsustatud koosolekul ära ka majale remondi tegemist. Tollast majahaldurit olevat volitatud üksnes ehitushindasid uurima.

Käidi allkirja küsimas

Liiv tollest koosolekust osa ei võtnud, kuid tema mäletamist mööda käis maja toonane haldur Peeter Ulpus korterite uste taga allkirju kogumas. “BREM-i esindaja esitas mulle allkirja andmiseks ühe paberi ja küsis, kas ma olen sellega nõus, et majas hakatakse remonti tegema. Ma andsingi rumala peaga allkirja,” meenutas Liiv. “Hiljem on väidetud, et allkiri olla tähendanud, et ma olen nõus laenu võtmisega, kuid sellest ei olnud üldse juttu. Öeldi hoopis, et raha remondiks võetakse remondifondist.”

Asi pole aga ainult allkirjade arvus ja selles, mille jaoks need anti. Vandeadvokaat Heringson ja korteriomanikud kontrollisid ka allkirjad üle ja lasid teha nende ekspertiisi. Selgus, et ka siin asjad ei klapi. Üks allkirja andnutest oleks pidanud olema surnud, teine ei olnud kinnistusraamatu järgi üldse omanik, kolmandal allkirjal oli kolmas viga.

Järgnevalt uurisid korteriomanikud koos oma advokaadiga välja ka selle, milleks BREM Kinnisvarahooldus Swedbankilt saadud laenu kasutas. “Jääb mulje, et maja valitseja tegi kõik endast oleneva, et 1,25 miljonit krooni (79 890 eurot) võimalikult kiiresti enda arvele saada ja tööde tellimist alustada,” lausus vandeadvokaat Heringson. “Tahaksin tähelepanu juhtida sellele, kellelt ja millise hinnaga töid telliti. BREM Kinnisvarahoolduse tollane juhatuse liige Vello Mäesepp tellis 595 015 krooni (38 028 eurot) eest töid oma poja Imre Mäesepa äriühingult OÜ Hooldusteenus, millest järeldub, et peaaegu pool majaelanike rahast ei läinudki lõppkokkuvõttes BREM Kinnisvarahooldusele, vaid Mäesepa poja firmale. Ehitusekspertiisi kohaselt osutusid Pärnu mnt 133 majale tellitud kõik tööd kokku ligikaudu poole miljoni krooni võrra tollasest turuhinnast kallimaks. Huvitaval kombel on üle turuhinna makstud summa samas suurusjärgus Mäesepa poja firmale läinud summaga. Arusaamatuks jääb mulle ka panga käitumine. Miks ei kontrollinud pank koosoleku protokollile lisatud korteriomanike allkirjade õigsust kinnistusraamatu järgi? Tuvastamaks, et kõik allakirjutanud pole üldse korteriomanikud, oleks kulunud vaid 10-20 minutit.”
“Hagi on BREM Kinnisvarahoolduse vastu esitatud ja kuna vaidlus on pooleli, siis me ei pea sobivaks seda kohtuväliselt kommenteerida,” ütles Swedbank AS pressiesindaja Mart Siilivask.

Pärnu mnt 133 korteriomanike kohtuvõit tähendab ühtlasi seda, et laenuandja Swedbank ja laenu käendaja KredEx peavad saamata jäänud raha nüüd kelleltki teiselt küsima. Juba ongi mõlemad kahjusaajad asunud raha tagasi nõudma BREM Kinnisvarahoolduselt.

——————————
Mäesepp tõmbas meid vaidlustesse, kus me olla ei soovi

OÜ BREM Kinnisvarahooldus tegevjuht Andrus Pilt

OÜ BREM Kinnisvarahooldus möönab, et formaaljuriidiliselt on tema juriidilise isikuna kõnealustes õigussuhetes osaline, kuid elulises kontekstis ei saa siiski unustada, et juriidiline isik on fiktsioon ja tema nimel käituvad füüsilised isikud. Vello Mäesepp oli OÜ BREM Kinnisvarahooldus juhatuse liige 10.06.2003 – 07.08.2007. Pärast seda meil temaga side puudub. Seega ei saa me temalt enam tema käitumise osas aru pärida. Hindame kogu tekkinud olukorda äärmiselt kahetsusväärseks ja eelkõige just lõppkokkuvõttes meie äriühingu huve kahjustavaks, kuivõrd Vello Mäesepa ebalojaalne käitumine on ka meid, nagu Pärnu mnt 133 elanikke, tõmmanud õigussuhetesse ja vaidlustesse, kus me kindlasti olla ei soovi. Leiame, et lisaks Vello Mäesepale ja tema kaasosalistele lasub siinkohal ka vastutus AS-l Swedbank.

 

KredEx kui käendaja ei ole midagi valesti teinud

SA KredEx kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge

KredEx on juba esitanud nõude BREM Kinnisvarahoolduse vastu. Pooleli olevat kohtuvaidlust hetkel täpsemalt kommenteerida ei saa. KredEx kui käendaja ei ole midagi valesti teinud. KredExile on tekkinud kahju, sest käendus on välja makstud ning KredExil on õigus seda summat tagasi nõuda.

Ma pole midagi tellinud

OÜ Brem Kinnisvarahooldus juhatuse liige 2007. aastal Vello Mäesepp

Mina ei tellinud oma poja äriühingult OÜ Hooldusteenus mitte midagi. Selleks oli ikka korteriomanike üldkoosolek, mis valis välja firma. Hinnapakkumised võttis firmadelt majahaldur mitte mina. Mina käisin ainult pangas lepingut vormistamas. Rohkem ei ole ma selle asjaga absoluutselt seotud.

Laenu võtmiseks ei ole üldse allkirju vaja

Pärnu mnt 133 majahaldur 2007. aastal Peeter Ulpus

Laenu oli vaja võtta maja kordategemiseks ja selline oligi korteriomanike koosoleku otsus. Mina korteriuste taga ei käinud ja polnudki vajadust käia, sest allkirjad anti korteriomanike koosolekul. Seda, kas koosolekul oli ka hääletus laenu võtmise kohta, ei oska täpselt öelda. Koosolekul on registreerimise lehed, kuhu kõik koosolekul viibijad annavad oma allkirja. Spetsiaalselt laenu võtmiseks ei ole üldse allkirju vaja. Ma usun, et inimesed said aru küll, mille jaoks nad allkirja andsid.

Kommentaarid (52)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

Joshua Benjamin
27. apr. 2023 23:18
Kas olete otsinud rahastamisvõimalusi oma uue kodu ostmiseks, ehitamiseks, kinnisvaralaenuks, refinantseerimiseks, võlgade konsolideerimiseks, isiklikuks või äriliseks otstarbeks? Tere tulemast tulevikku! Meiega on rahastamine tehtud lihtsaks. Võtke meiega ühendust, kuna pakume oma finantsteenust madala ja taskukohase intressimääraga 3% pikaks ja lühikeseks laenuperioodiks koos 100% garantiiga laenuga. Huvitatud taotleja peaks meiega ühendust võtma edasiste laenu omandamise protseduuride jaoks aadressil: joshuabenloancompany@aol.com
DR MALATHI
19. veebr. 2023 19:30
TÄHELEPANU!!! WhatsAp +971545539609. E-post: drmalathi91@gmail Telegramm: +971545539609 Tere tulemast MANIPALI HAIGLASSE, kus tehakse neerusiirdamist. Kui olete hädas, kas teil on vaja raha suure võla tasumiseks? Kuidas koguda raha kiireloomuliste vajaduste jaoks? Oota, miks sa ei mõtle neeru müümisele väga hea hinnaga (400 000 dollarit), esimene makstakse enne operatsiooni, kuna kahtleme tõelises doonoris, olen dr Malathi MANIPAL HOSPITAL Indias. Me oleme igas maailma nurgas. USA, Malaisia, Jaapan, Hiina, Kreeka, Türgi, Nigeeria, Austraalia, Argentina, Brasiilia, Ühendkuningriik, Ghana jne. MÄRKUS:- * Doonor peab olema kliiniliselt terve. * Elundidoonorluseks peab olema B+ ja O+ rühm. * Doonori kehakaal ei ole väiksem kui 35. * Doonor ei tohi suitsetada ega tarvitada alkoholi. Saate meiega ühendust võtta 24 tundi ja me teenindame teid paremini, võtke meiega ühendust aadressil WhatsAp +971545539609. E-post: drmalathi91@gmail.com Telegramm: +971545539609 Lugupidamisega dr Malathi
Kroos David
1. veebr. 2023 16:54
VAJAME KIIRESTI NEREDOONORIT SUMMAGA [800 000 USD], VÕTKE MEIEGA KOHE ÜHENDUST LISATEABE SAAMISEKS. Saatke meile jaslokhospital20@gmail.com} või WHATSAPP kohe, (+17013531601 ) Dr Vikram Kumar, JASLOK HAIGLA INDIA. OLNUD ORGANIKIRURGIA AMASPETSIAALIST, ostan ja müün ka. MÕISTLIK TÜÜPIDE 0F ORGANITE siirdamine Vajame teie kiiret vastust
Ingrid
12. jaan. 2023 23:33
Kallid laenuotsijad. Kas teil on rahalisi raskusi? Kas soovite alustada oma äri? See laenufirma loodi ülemaailmse inimõiguste organisatsioonina, mille ainus eesmärk on aidata vaeseid ja rahalistes raskustes inimesi. Kui soovite laenu taotleda, võtke nendega ühendust, kasutades allolevaid andmeid: e-post: elenanino0007@gmail.com Nimi: Nõutav laenusumma: Laenu kestus: Mobiili number: Aitäh ja Jumal õnnistagu Ingrid
Dr. Pagesteve
28. nov. 2022 21:46
Kiireloomuliste neerude parim pakkumine ostetakse maksimaalselt 800 000.00 USD eest. B+ve , O+ve ja A+ve sobivad kiiresti Fortise haiglasse Indiasse. Kõik, kes soovivad oma ühe neeru müüa, peaksid meiega viivitamatult ühendust võtma ja pakkuma teile parimat RAHA ja RAVIMI. Asume Indias, Kanadas, Ühendkuningriigis, USA-s, Malaisias, Lõuna-Aafrikas jne. Maksame teie ettemaksu enne operatsiooni, võtke meiega kohe ühendust e-posti teel: jaslokhospital20@gmail.com} või WHATSAPP US kohe (+17013531601)
pagesteve
28. nov. 2022 21:45
Kiireloomuliste neerude parim pakkumine ostetakse maksimaalselt 800 000.00 USD eest. B+ve , O+ve ja A+ve sobivad kiiresti Fortise haiglasse Indiasse. Kõik, kes soovivad oma ühe neeru müüa, peaksid meiega viivitamatult ühendust võtma ja pakkuma teile parimat RAHA ja RAVIMI. Asume Indias, Kanadas, Ühendkuningriigis, USA-s, Malaisias, Lõuna-Aafrikas jne. Maksame teie ettemaksu enne operatsiooni, võtke meiega kohe ühendust e-posti teel: jaslokhospital20@gmail.com} või WHATSAPP US kohe (+17013531601)
dr james eric
21. nov. 2022 12:12
Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
Michaela
17. sept. 2022 00:27
Nabízím vám svou kreditní nabídku Dobrý den paní / pane Nabízím vám svou kreditní nabídku, která je velmi rychlá. Moje nabídka zacíná od 50 000 do 99 000 000 CZK a moje úroková sazba je 3%. Splacení pujcky zacíná od 3 do 300 mesícu. Pripomínám vám, že reditel mé banky vyžaduje pred prevodem prostredku na vaše úcet podepsaný smluvní dokument. Takže pro všechny vaše naléhavé potreby pujcky, kontaktujte me: Email: Michaela.rojickova55@gmail.com WhatsApp: +420604651865 Cekání na vaše požadavky. S pozdravem
Mike Morgan
15. sept. 2022 14:44
Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com Phone number: +917428831341 (Call/What's app)
Dr. Patricia Marie
3. sept. 2022 03:22
Kas soovite osta neeru, kehaorganeid või soovite müüa oma neerud või kehaorganid? Kas otsite võimalust müüa oma neeru rahalise rikke tõttu ja te ei tea, mida teha, siis võtke meiega juba täna ühendust ja me pakume teile hea summa 500 000 dollarit teie neeru eest. Minu nimi on doktor Patricia Marie ja ma olen MAX TERVISHOIU neuroloog. Meie haigla on spetsialiseerunud neerukirurgiale ning tegeleme ka elava ja vastava doonoriga neerude ostmise ja siirdamisega. Asume Indias, USA-s, Malaisias, Singapuris. Jaapan. Palun andke teada, kui olete huvitatud neerude müügist või ostmisest või Organ's võtke meiega ühendust e-posti teel ja e-posti teel. E-post:maxhealthcare406@gmail.com Parimate soovidega MEDITSIINI PEADIREKTOR
kroupa
1. sept. 2022 13:42
Finanční pomoc, Hľadáte zákonného a spoľahlivého veriteľa? Potrebujete pôžičku? Potrebujete urgentnú finančnú pomoc? Potrebujete urgentnú pôžičku na splatenie dlhu alebo potrebujete kapitálovú pôžičku na zlepšenie svojho podnikania? Ak máte záujem o pôžičku, kontaktujte ma pre viac informácií kroupajaroslav17@gmail.com
pagesteve Dan
16. juuli 2022 20:32
Vajame kiireloomulisi neerudoonoreid 800 000 USA dollari eest), Whats app +17013531601, iga doonor saab 800 000 USD, kõigepealt saate 400 000 USD, seejärel saate pärast operatsiooni e-kirja saldo 400 000 USD, kiirustage kohe WhatsAppi kaudu 0135 +317 ( jaslokhospital20@gmail.com +17013531601
Dolffo Matthaus
30. mai 2022 14:30
Kas olete üksikettevõtja või äriorganisatsioon, kes soovib oma äritegevusega laieneda?, pakume finantsinstrumente nagu BG-d, SBLC-d, MTN-id, LC-d, CD-d ja muud liisingu- ja müügihinnaga 4%+2% nimiväärtus ja mõistlik seisukord ehtsalt pakkujalt. Teil on vabadus kaasata meie renditud rajatisi nii kaubandusprogrammidesse kui ka allakirjutanud projektidesse, nagu lennundus, põllumajandus, nafta, telekommunikatsioon ja mis tahes muud projektid jne. E-post: ~ welsfarlgosbaloan@gmail.com Meie finants-/pangainstrumendiga saate luua yo-ga krediidiliini
ดวงใจ แก้วปีลา
30. mai 2022 14:29
tunnistus, tunnistus!! !!! Ma tahan olla lugu sellest, kuidas Jumal dr. Pedro aitas mind neeruoperatsioonil. Olen Lynda Hispaaniast ja müüsin nefroloogi Pedro haiglasse 1 000 000 euro eest. Pärast vormi täitmist ja tingimustega nõustumist tehti mulle operatsioon USA-s, Holy Madrina kliinikus, neil on filiaal ka Euroopas Hollandis ja Türgis elu aga ei, neil on parim igakülgne meditsiiniline kogemus ja peale operatsiooni küsisin 1 000 000 euri, saab ka pool enne operatsiooni või natukene raha kuludeks ja olen väga rahul, et kõik mu rahalised probleemid on möödas. Kutsun kõiki üles võtma ühendust dr. pöörduge Pedroini poole. E-post: Marialadrimaholyclinic@gmail.com Tervitused
Luice
6. apr. 2022 14:43
Interneti-petturite rühm pettis mulle 150 000 dollarit, ma olin laastatud ja tahtsin oma elu lõpetada, kuid õnneks tutvustas üks mu sõber mind pettuseuurijate meeskonnale "(Global Funds Recovery Experts)" ja nad aitasid mind. saa mu raha mulle tagasi. Ma ei uskunud seda alguses, see oli nagu ime. Nad tagastasid mulle kogu mu raha väga lühikese aja jooksul. Kõik tänu mu heale sõbrale, kes tutvustas mulle seda pettuste uurijate meeskonda. Olen jälle õnnelik naine. Võite proovida, kui teid on varem pettud. Nad aitavad teil raha tagasi saada. See on nende veebisait (w w w. gfrexperts . com)
Luice
21. märts 2022 14:09
Kas teid on petetud? kas sa tahad seda taastada? proovige Global Fundsi taastamise eksperte aadressil ( w w w. gfrexperts .com ) Nad aitasid mul tagasi saada 48 000 dollarit, mille ma petturitele kaotasin. Proovige neid ja saate oma raha tagasi
Dr Brad
12. märts 2022 08:40
Head päeva teile Olen doktor Brad kideny, tõlgib arst, otsime doonorit, kes on nõus olema doonoriks, müües raha eest, oleme nõus ostma ühe kideny väärtusega $550.000.00 dollari eest ühe kideny eest, kui olete müüa võtke meiega ühendust sellel WhatsAppi numbril: +13235159517
Dr Brad Hilam
12. märts 2022 08:38
Selle eesmärk on teavitada üldsust tervest mehest või naisest ja 100% tõsiselt neerude ostmisel või müümisel. Peaksite kiiresti võtke ühendust DOSHER MEMORIAL HOPITAL'iga. Nagu meil on palju patsiendid, kes on siin neerusiirdamiseks, Kas otsite võimalus oma neer raha eest raha eest maha müüa finantsrikke tõttu ja me pakume teile teie neeru eest 550 000,00 USD. Minu nimi on doktor Brad Hilaman, ma olen DOSHER MEMORIAL HOPITAL Kidney SIIRDAMISHAIGLA. Meie haigla on spetsialiseerunud neerudele Kirurgia/siirdamine ja muu elundiravi, tegeleme ka kokkuostuga ja neerude siirdamine elava ja terve doonoriga.Oleme asub USA-s, Prantsusmaal, Türgis, Indias. Nigeeria, Araabia Ühendemiraadid, Kui olete huvitatud neerude ostmisest või müügist, palun võtke meiega ühendust WHATSAPP-i kaudu sellel numbril: +13235159517 või email: drbradhilam@gmail.com Pange tähele: see on teiste inimeste elude päästmine Palun olge siiras ja aus, palun vastu võetud. Parimate soovidega... Kiire vastus.
Pēteris Marija
19. veebr. 2022 22:26
Hello guys, I just want to recommend good loan company where I got a quick loan of $46,000.00 via their email where I was looking for Loan to pay my bills/debts and move on with life then a friend gave me this company details which I contacted through this Contact email: lapofunding960@gmail.com Whatsapp +447883183014
Marleen Overmeire
7. jaan. 2022 18:52
Suur aitäh tahaks öelda LAPO MICRO FINANCE’ile, kes andis mulle laenu haige lapse ravimiseks. Mul on nii hea meel, et kohtusin täna LAPO-ga. Kui vajate kiiret laenu, võtke nendega e-posti teel ühendust: lapofunding960@gmail.com Whatsapp +447883183014
Dr James Eric
18. nov. 2021 21:21
Have you tried to obtain loans from banks without success? Urgently need money to get out of debt? Need money for expansion or establishment of your own business? Get a loan from one of the UK's leading loan companies. For more information, please contact via whatsapp: +918929509036 or email: financialserviceoffer876@gmail.com
Dr David samadi
3. nov. 2021 11:22
Kas olete huvitatud oma neeru müümisest, et ületada kõik oma rahalised probleemid, Tere tulemast meie haiglasse. Me ei ole kohustatud abistama rahvusvahelisi patsiente maailmatasemel arstiabi leidmisel kogu maailmas. Oleme spetsialiseerunud tipptasemel meditsiinilisele ravile, nagu südamekirurgia, vähiravi, seljaaju liitmise kirurgia, varrukagastrektoomia ja muud suuremad operatsioonid. Nathani neeruhaigla pakub võrreldamatuid hinna- ja kvaliteedieeliseid, kuna seal on maailmatasemel haiglad ning ülemaailmselt koolitatud ja kogenud kirurgid igal erialal. Olenemata sellest, kas kaalute emakakaela ketta asendusoperatsiooni, ajukasvaja operatsiooni, südameklapi asendusoperatsiooni või eesnäärmevähi ravi, pakume teile vajalikku ravi hõlbustamiseks tuge ja teenuseid. Aitame teil leida parima südamehaigla, IVF-i haigla või parima vähihaigla. võtke meiega kohe ühendust aadressil drdavidsadi077@gmail.com Edu Kui olete otsustanud, aitame teil aegu planeerida, samuti rahastab meie meditsiinikeskus kõik vajalikud arved, välja arvatud doonori registreerimine, mille sorteerite teie. Edu sulle. Dr David Samadi.
Dr David mike
3. nov. 2021 11:20
Kas olete huvitatud oma neeru müümisest, et ületada kõik oma rahalised probleemid, Tere tulemast meie haiglasse. Me ei ole kohustatud abistama rahvusvahelisi patsiente maailmatasemel arstiabi leidmisel kogu maailmas. Oleme spetsialiseerunud tipptasemel meditsiinilisele ravile, nagu südamekirurgia, vähiravi, seljaaju liitmise kirurgia, varrukagastrektoomia ja muud suuremad operatsioonid. Nathani neeruhaigla pakub võrreldamatuid hinna- ja kvaliteedieeliseid, kuna seal on maailmatasemel haiglad ning ülemaailmselt koolitatud ja kogenud kirurgid igal erialal. Olenemata sellest, kas kaalute emakakaela ketta asendusoperatsiooni, ajukasvaja operatsiooni, südameklapi asendusoperatsiooni või eesnäärmevähi ravi, pakume teile vajalikku ravi hõlbustamiseks tuge ja teenuseid. Aitame teil leida parima südamehaigla, IVF-i haigla või parima vähihaigla. võtke meiega kohe ühendust aadressil drdavidsadi077@gmail.com Edu Kui olete otsustanud, aitame teil aegu planeerida, samuti rahastab meie meditsiinikeskus kõik vajalikud arved, välja arvatud doonori registreerimine, mille sorteerite teie. Edu sulle. Dr David Samadi.
suyin feng
21. okt. 2021 02:54
Ma tahan tänada Karin Sabine'i laenu 10 000 euro suuruse laenu eest. kui vajate kiiret laenu, vältige võltslaenuandjate pettust ja taotlege tõelise laenufirma kaudu e -posti teel sabinhelps@gmail.com whatsapp +34632725157
Dr Brad Hilam
4. okt. 2021 03:41
spotlightglobalservices@gmail.com | või saatke meile WhatsApp: +4915758108767 |
Dr Brad Hilam
4. okt. 2021 03:40
Selle eesmärk on teavitada laiemat avalikkust mehi või naisi, kes on terved ja 100% tõsine neeru ostmisel või müümisel. Peaksite kiiresti võtke ühendust DOSHER MEMORIAL HOPITALiga. Nagu meil on palju patsiendid, kes on siin neerusiirdamiseks, kas otsite võimalus müüa raha eest oma raha neer raha eest ja pakume teile neeru eest 550 000 USD. Minu nimi on doktor Brad Hilaman, ma olen DOSHER MEMORIAL HOPITAL Neer TRANSPLANTS HAIGLAS. Meie haigla on spetsialiseerunud neerudele Kirurgia/siirdamine ja muu elundite ravi, tegeleme ka ostmisega ja neerude siirdamine elava ja terve doonoriga.Me oleme asub Türgis, Indias. Nigeeria, Araabia Ühendemiraadid, USA ja kõik selle osad riik. Kui olete huvitatud neerude ostmisest või müümisest, palun võtke meiega ühendust: drbradhilam@gmail.com Pange tähele: Internetti on palju erinevate motiividega inimestest, nii et palun olge siirad ja tõesed pole laps, see on teiste inimeste elude päästmine. Petturlik pole palun vastu. Parimate soovidega... Kiire vastus.
DR BENJAMIN
28. sept. 2021 09:59
Kas soovite osta neeru või müüa oma neer? Kas sa oled otsides võimalust müüa oma neerud raha eest finantsseisakute tõttu ja te ei tea, mida teha siis võtke meiega juba täna ühendust ja pakume teile head rahasumma 400 000 dollarit teie neeru eest. Minu nimi on DOCTOR BENJAMIN Olen FORTIS HOSPITALi nefroloog. Meie haigla on spetsialiseerunud neerukirurgiale ja tegeleme ka elusate neerude ostmine ja siirdamine vastav doonor. Asume Indias, Türgis, USA -s, Malaisias, Dubais Kui olete huvitatud neerude müümisest või ostmisest, ärge seda tehke võtke meiega ühendust e -posti ja WHATSAPPi kaudu. E -post: fortishospital4040@gmail.com WhatsApp: +447928954118 Parimate soovidega DR BENJAMIN..
DR BENJAMIN
28. sept. 2021 09:59
Kas soovite osta neeru või müüa oma neer? Kas sa oled otsides võimalust müüa oma neerud raha eest finantsseisakute tõttu ja te ei tea, mida teha siis võtke meiega juba täna ühendust ja pakume teile head rahasumma 400 000 dollarit teie neeru eest. Minu nimi on DOCTOR BENJAMIN Olen FORTIS HOSPITALi nefroloog. Meie haigla on spetsialiseerunud neerukirurgiale ja tegeleme ka elusate neerude ostmine ja siirdamine vastav doonor. Asume Indias, Türgis, USA -s, Malaisias, Dubais Kui olete huvitatud neerude müümisest või ostmisest, ärge seda tehke võtke meiega ühendust e -posti ja WHATSAPPi kaudu. E -post: fortishospital4040@gmail.com WhatsApp: +447928954118 Parimate soovidega DR BENJAMIN
Thomas Prada
18. aug. 2021 21:53
Tere päevast, kas vajate laenu? näiteks laen oma osakonna tasumiseks, üüri maksmiseks ja finantsprobleemide lahendamiseks, siin on teile võimalus, Hope pakub kodulaenu, ärilaenu, kommertslaenu, stardikapitalilaenu, ehituslaenu, autolaenu, hotellilaenud jms 2% intressimääraga iga -aastase tagasimakse kohta. Hope -laen võtab maksimaalselt {24} tundi, et jõuda kõigi heakskiidetud klientideni, võtke meiega ühendust aadressil tinvestor53@gmail.com WhatsApp “: +16892107004
Andrea Moravcikova
27. juuli 2021 00:18
Ma tahan hinnata Karin Sabine'i laene minu jaoks 10 000 euro suuruse laenu jaoks. kui vajate kiiret laenu, siis hoiduge võltsitud laenuandjate pettusest ja pöörduge reaalse laenufirma kaudu e-posti teel sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861
DR MARTEN
7. juuni 2021 02:48
Kas soovite osta neeru või soovite oma neer? Kas sa oled otsides võimalust oma neeru raha eest müüa rahalise lagunemise tõttu ja te ei tea, mida teha tee, siis võtke meiega juba täna ühendust ja pakume teile head rahasumma 400 000 dollarit teie neeru jaoks. Minu nimi on DOCTOR MARTEN olen nefroloog MARTEN HOSPITALIS. Meie haigla on spetsialiseerunud neerukirurgiale ja tegeleme ka sellega neerude ostmine ja siirdamine koos elava vastav doonor. Asume Indias, Türgis, USA-s, Malaisias, Dubais Kui olete huvitatud neeru müümisest või ostmisest, ärge seda tegema võtke meiega ühendust e-posti teel. E-post: martenhospital@gmail.com Whatsapp: +1 (919) 238–3992 Parimate soovidega DR MARTEN
Hope elinal
3. veebr. 2019 11:43
Hea päev teile, ma nägin teie posti internetis seoses laenu saamisega oma võla tasumiseks ja uue äritegevuse alustamiseks, ma tahan, et te teaksite, et olete õiges kohas laenu taotlemiseks, pakun isiklikku laenu kõigile, kes vajavad rahalist abi 2% intressimääraga, kui olete huvitatud, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil: kplender@outlook.com
temaatik
9. sept. 2018 11:50
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/volglaste-noustaja-opetab-uhistu-tegevust-saboteerima?id=51084684
hmm
13. juuni 2018 21:05
https://www.ohtuleht.ee/111174/jogeva-volikogu-juhil-lasub-riisumiskahtlus Politsei kahtlustab Jõgeva Elamu endist juhatajat, praegust linnavolikogu esimeest Vello Mäeseppa raha riisumises. http://epl.delfi.ee/news/eesti/purjuspai-avarii-teinud-jogeva-linnavolikogu-esimees-tahab-ametist-ara?id=50898927 Purjuspäi avarii teinud Vello Mäesepp kaalub väga tõsiselt vabatahtlikku lahkumist Jõgeva linnavolikogu esimehe kohalt, kirjutab Vooremaa.
kus siis veel
13. juuni 2018 19:29
http://www.keskerakond.ee/et/64-kov2017/1612-mustam%C3%A4e-kandidaadid.html Peeter Ulpus Keskerakonna ridades.
huvituja
4. nov. 2018 11:38
Ja kuidas siis Tallinnas KÜ Ehitajate tee 78 juhatuse esimehe amet lõppes? Kuidas oli dokumentatsiooniga? Elanikud tulid naabermaja juhatuse esimeest paluma, et see võtaks ka nende maja enda hooldada.
lisaja
10. juuni 2018 21:42
Tere. Kiire küsimus ja kiire vastus: Miks meie majal ei ole täna 04.06. heisatud riigilipp( tegemist on Lipupäevaga) ja see on ju igas kalendris kirjas ??? ( mulle on saadetud ka fotod tänase kuupäevaga) Lugupidamisega Peeter Ulpus Vastus Erinevalt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustest ning avalik - õiguslikest juriidilistest isikutest on korteriühistutele kui eraõiguslikele juriidilistele isikutele kohustuslikud vaid kolm lipupäeva: 24. veebruar, 23.-24. juuni ja 20. august. Sellele vaatamata oli Eesti lipp heisatud "Eesti lipu päeval" 4. juunil umbes ajavahemikus 7.40 - 19.00, mis on igati mõistlik aeg. Kohustuslikel lipupäevadel heisatakse Eesti lipp mitte hiljem kui 8:00 ja langetatakse päikseloojangul, aga mitte hiljem kui 22:00. Kui Eesti lippu ei langetata, siis peab see olema pimedal ajal valgustatud. Erand on 23.-24. juuni, mil pimedal ajal lipu valgustamist ei nõuta. Tavalistel lipupäevadel võib lippu heisata ja langetada ka teistel kellaaegadel. Repliigi korras veel sedagi, et näiteks kinnisvara korrashoiuga tegelev ISS heiskabki kõrvalmajas Eesti lipu vaid kolmel kohustuslikul korral. Lisa https://riigikantselei.ee/et/node/1134 https://parnu.postimees.ee/2128213/eesti-lipu-voib-heisata-iga-paev P.S. Aga 4. juuni kuupäevaga fotosid võib teha ka täna 10. juunil jne. Kuupäeva ja kellaaja saab fotoaparaadile panna suvalise!
temaatik
13. juuni 2018 19:32
http://www.pealinn.ee/tagid/koik/homme-heisatakse-eesti-lipud-leinalipuna-n223295 Homme, 14. juunil on Eestis lipu- ja leinapäev. Eesti lipu heiskavad leinalipuna kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalippe on oodatud heiskama ka kõik teised.
Mrs bertha
25. aug. 2017 23:30
Kas vajate kiiret ja usaldusväärset laenu? Kui te ei ole rahaliselt stabiilne ja vajate elujõulisuse suurendamist, siis võtke täna meiega ühendust kiire, tõhusa ja stressivaba laena, kuna pakume rahastamist tõsiseltvõetavatele inimestele, firmadele, kellel on ületamatu 2% määr. Ja ettevõte tagab turvalise rahaülekande. Kui teil on vaja rahastamist, saatke lihtsalt e-posti aadress: patriiciaberthaloancompany1@gmail.com või külastage meie ametlikku veebisaiti aadressil http://berthaloancompany.com ja teid rõõmustaksite. Sisestage oma laenutaotluse andmed allpool: PORTUGALI ANDMED  1) täisnimi: ......................................................  2) Riik: .........................................................  3) riigi aadress: .........................................................  4) riik: ............................................................  5) Sugu: ...............................................................  6) perekonnaseis: .............................................  7) Amet: ...................................................  8) Telefon / telefoninumber: ................................................  9) ametikoht töökohal: ...................................................  10) Kuusissetulek: .............................................  11) Vajalik laenusumma: .................................  12) Laenu periood / kestus: ................................................  13) Laenu eesmärk: ..........................................  14) Religioon: ......................................................  15) Kas olete taotlenud varem: ...................................................  16) Eelistatud valuuta: ...................................................  Soe, Proua Patricia Bertha
Maurice Finance
2. aug. 2017 06:30
Kas otsite ärilaenu? Isiklik laen, eluasemelaen, auto laen, õppelaen, võlgade konsolideerimise laen, tagatiseta laenud, riskikapital, või kui teil on mingil põhjusel keelatud panga või finantseerimisasutuse poolt laenu andmine. Võtke meiega ühendust täna (mauricefinance@hotmail.com). ) Ja saada oma laenu täna. Oleme erakandjad, laenuandmine ettevõtetele ja üksikisikutele madala ja taskukohase intressimääraga 2% intressimääraga. Kui huvitatud? E-posti aadress: mauricefinance@hotmail.com
Larry Fox
23. veebr. 2017 02:57
Kas teil on vaja isikliku või äri laenu 3% intressimäära? Hädasti on vaja raha, et saada välja võla? Vajad raha laiendamiseks või loomist oma äri? Laenu saada üks Suurbritannia juhtivaid laenu firmad. Täpsema info saamiseks palume pöörduda e-posti teel: larryfox2017@gmail.com
Rein Mark
10. sept. 2016 10:56
Registreerimise leht on ikka selleks, et allkiri tõendab osavõttu üldkoosolekust ja sellest tulenevalt, kas kvoorum on koos, et koosolek oleks otsustusvõimeline.Laenu võtmine aga otsustatakse 50 pluss üks korteri häälteenamusega ,mis tähendab et ühistu korterite üldpinnast peab too moodustama üle poole
Mirta
24. aug. 2016 13:20
Tere kallis sõber, Ma olen turundusdirektor International Finance Group IFG, maailma juhtiv kommertslaenude väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele toetuste valdkonnas. Ma tahaksin teile teatada, et IFG on nüüd pöördunud ka kõikidele inimestele pakub lühi- ja pikaajaliste laenude kõikjal maailmas, kus te kuni € 10000000 kõigile tõsine määraga 2% aastas olenevalt valmis. Kuni 25 aastat vastavalt valmis summa saate tagasi maksta. On teil näha igakuiseid makseid. Palume esitada kui tunnustuse käsitsi kirjutatud sertifitseeritud ja ka mõned dokumendid. Lisateabe saamiseks tutvuge meie kodulehel: www.global-finances.net Võtke meiega ühendust e-posti kui vajate meie teenuste E-post: interfinancess@outlook.com
DR. STEPHEN
23. juuni 2016 19:37
Oleme vaja kiiresti neerude doonorid ST STEPHENS haigla Vermontist eest summa $ 290,000.00 USD, Võta DR. STEPHEN nüüd e-posti rohkem üksikasju. ST STEPHENS haigla E-post: shospitaldelhi@gmail.com
MR ALBERT PAMANET
23. juuni 2016 19:36
Me Moslemite Pere Abdallah anname laenu kõigile vaja raha, anname välja erinevad laenud, me oleme siin, et aidata teil saada tagasi oma finantseerija jalad raha, minu firma eesmärk on muuta Kindlasti hoiame ennast alates olnud pettus, kurjus laenu andjad, kui te on vaja laenu võtke meiega ühendust meie e-post: albertmotagetrust@gmail.com Laenuvõtja DATA 1. Full Names: ........................... 2. Aadress: ..................... 3. Laenusumma Vajalik: ............... 4. laenuperioodi .................. 5. Otsene Telefoninumber: ............... Tähelepanu Kõik vastuseks meie e-post: albertmotagetrust@gmail.com +17063918293 Alberta Permanent Trust Company.
priit
22. juuni 2016 15:04
Kõik tänu mu sõber tavi juhtinud mind usaldusväärne firma, kus ma sain laenu summa 7500 € eile. hr Steven ühendust oma firma e-posti teel: stevenmooreloanhelp@live.com
priit
22. juuni 2016 15:03
Kõik tänu mu sõber tavi juhtinud mind usaldusväärne firma, kus ma sain laenu summa 7500 € eile. hr Steven ühendust oma firma e-posti teel: stevenmooreloanhelp@live.com
Juluis
17. juuni 2016 23:06
Minu nimi on pr Kocak Ozlem, mu kodu on Läti, ma tahan kasutada seda tähendab tunnistada, et häid tegusid, et hr Juluis Kas tänna mind, kui ma olin vajavad rahalist abi, püüdsin otsivad laenu, 8000 € enne siis ma proovisin taotleda laenu teiste laenuandjate aga ma olin scammed, ma ei taha, et võita igal organismil teda, kuid ma olen ainus üritab veenduda i suunata inimesi nii, et nad ei tee seda viga, ma tegin. Palun !!!!!!!!!!, kui teil on vaja laenu kontakti homefortheneedy06@gmail.com laenu täna. Hea asi on see, et sain laenu käesoleva järgmised kasuks Laen on 3% pal Anum nii ei olnud palju huvi maksma, ma maksin kuumakset lihtne ja ülejäänud Mind Ma ei esitanud, mis tahes pangakonto väljavõtte või viimaste palgateatise ettevõtte. Mulle anti 6 kuu järel, enne kui ma hakkan minu igakuine tagasimakse Mulle anti 6 nädala järel, kui ajapikendust juhul i vaikimisi kuumakse. Palun pöörduge laenu ohutult ühendust homefortheneedy06@gmail.com kiiret laenu täna
kolm allkirja
24. mai 2016 14:20
võltsiti? ja riigikohtuni mindi välja?????
Tt
23. mai 2016 18:28
Tublid ja hästi tehtud. Närakad pandi paika.
Feja Räim
23. mai 2016 16:29
Pange tähele, Eestis on sadu korteriühistuid, kuhu on nii võlad kaela joonistatud ja juhtus, ehitaja või hooldaja on raha oma tasku pandud. Summad on isegi suuremad, miljonites eurodes. Inimestel pole aga raha kohtusse minna. Üks kuritegelik jõuk on maksnud kuuldavasti altkäemaksu, et Riigikogu võttis vastu otsuse, et 50% korteriomanike allkirjadega saab laenu võtta. Pole nõutud ei tehnilist ekspertiisi, hinnapakkumisi ega korteriomanike tegelike vajadustega arvestamist. Pressitakse välja ka allkirju asjaõiguslepingutele, et müüa enne töö algust väidetavalt juurde ehitatvad korterid, müüakse olematud korterid maha ja juhatus kaob koos rahaga, korteromanikele jääb kaela remontimata maja koos lisandunud korteriomanikega, kellele tuleb see raha välja maksta, tavaliselt on need tankistid. Tihti polegi võimalik kortereid juurde ehitada. Eesti riik on loonud kuritegevust soodustavad seadused, millega inimesi massiliselt paljaks röövitakse.
pagesteve
16. juuli 2022 20:22
VAJAME KIIRESTI NEEREDOONORID, SUMMA [800 000 USD]{3.5crore}LISATEABE SAAMISEKS VÕTKE MEIEGA KOHE ÜHENDUST.E-post jaslokhospital20@gmail.com} või WHATSAPP kohe,(+1700,135) Dr. INDIA JASLOKI HAIGLA. OLNUD ORGANIRURGIA AMASPETSIAALIST, ostan ja müün ka. IGASUGUSE TÜÜPI 0F ORGANITE siirdamine Vajame teie kiiret vastust