"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
FOTOD! Kaitsjad: Pettailt saadi tunnistus vägisi, süüdistused ei põhine faktidel, vaid hinnangutel (5)
08. august 2017
Albert Truuväärt

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääsi sõnul pole rahapesu toimunud, vaid üks sõber aitas laenuga teist sõpra, kes parajasti lahutas oma naisest. "Summad, mille Kofkin laenas ja mille Edgar Savisaar oma eksabikaasale Viljale tasus, suures osas kattuvad," sõnas Nääs, kelle sõnul mitmed süüdistused põhinevad prokuratuuri hinnangul, mitte faktidel. Samuti leiab Nääs, et tunnistajad, kes olid enne kahtlustatavad, ei sobi enam tunnistama, sest nendega võidi manipuleerida.

Vaata galeriid (36)

15.30: Kohus jätkub homme kell 10. Kõneks tuleb muuhulgas, kas Priit Kutseri episood eraldatakse kõnealusest kriminaalasjast.


15.15: Advokaat Indrek Leppik, kes esindab ettevõtjat Aivar Tuulbergi, märkis istungil, et üks tervemõistuslik ärimees poleks sellist liigutust, nagu väidetava 80 000 euro andmine Edgar Savisaarele (ES) riigihanke võitmiseks, pidanud tegema, sest sellel poleks lihtsalt olnud mingit mõtet, kuna riigihanke tulemus ei olenenud ES-st.

Arvestades, et Tuulberg on jätnud tugeva jälje majanduses, ei tee selline ärimees niivõrd ebamõistlikke otsuseid, ütles Leppik. Minu väide on, et ES ei ole teinud ühtegi toimingut, andmaks mingeid juhiseid selle riigihankega seoses, nentis Lepik. Ta juhtis tähelepanu, et uurijad pole nende jaoks sobimatuid dokumente seoses Kultuurikatla ehituse ühe riigihankega lihtsalt soovinud tähele panna. Selles osas seega puudus vajadus 80 000 euro altkäemaksu andmiseks. Kui poleks hankelt kõrvaldatud Tuulbergi konkurente, kes esitasid valeandmeid, oleks sellele järgnenud aga haldusmenetlus.

Me peaksime nägema tõendeid raha üleandmise kohta, ütles Lepik. Ja mille eest see raha üle anti, ja milles seisnes vastaspoole hüve? Kui tõendeid ei ole, siis järelikult tegu toime pandud ei ole, lisas Leppik. Kui vaatame tunnistajate ütlusi, tunnistajad eitavad, et ES on neid mõjutanud või andnud mingeid juhiseid. Puuduvad tõendid, et raha on üle antud. Esitame kohtule pangadokumendid, mis näitavad raha kulumist kulukas hobis, Tuulberg saavutas hiljuti purjetamises hõbemedali oma meeskonnaga. Siin on selge ajaline ja ruumiline seos, lisas Leppik.

Aivar Tuulbergi süüdistusele lisati 30 000 euro üleandmine lisaks 50 000 alles süüdistusaktis, siis oli Leppik sellest alles teada saanud. Järsku, ilma täiendavate tõenditeta ilmus sinna siis täiendav episood, mille osas menetleja pole varem mingeid fakte esitanud. Oluline on märkida, et samal päeval kui ES-ga kohtus Tuulberg veel ühe tipp-poliitikuga, võiks tõlgendada ka selle poliitiku osas midagi, vihjas Leppik, aga seda pole prokuratuur teinud.

Kas üks tipp-ärimees, teades, et käimas on kriminaalmenetlus tema sõbra (ES) suhtes, oleks tulnud selle peale, et võtta raha, minna linnavalitsusse, mille kohta oli varem meedias avaldatud, kuidas menetleja oli seal salaja midagi paigaldama pannes või maha võttes oli vahele jäänud, huvitus Leppik.  

Kaks narkokoera siblisid ringi mööda Aivar Tuulbergi elamist, kirjeldas Leppik Tuulbergi maja läbiotsimist. Kuidas menetlejad selgitavad nende koerakeste kaasamist, on minu jaoks müstika, ütles Leppik. Selleks ajaks kui kaitsja kohale jõudis, oli kapo uurija jõudnud Tuulbergi juba tunnike n-ö töödelda, kuigi nõutav olnuks kaitsja juuresolek.

Kuigi kaitsjale öeldi, et rohkem menetlustoiminguid pole, mindi seejärel Ruhnu Tuulbergi ühte elamist läbi otsima, sealt Tallinna, ja sealgi viidi läbi kõikvõimalikke läbiotsimisi jm toiminguid. Advokaat Leppik hindas menetlejate sellist käitumist inetuks, sest kaitsjale otseselt valetati.


14.40: Hillar Tederi advokaat Aadu Luberg ütles, et reklaamiärimees Paavo Pettai kuulati kõigepealt üle tunnistajana. Novembris 2016 on Paavo Pettai üle kuulatud kahtlustatavana. Süüdistusest vabastati ta 6 päeva enne, kui ülejäänutele esitati süüdistus. Kui see ei ole ütlustega kauplemine, mis siis veel on, küsis Luberg. Seega on Pettailt n-ö vägisi saadud süüstavaid tunnistusi, millega kohus peaks arvestama, nentis Luberg.

Hillar Tederi süüdistuses on öeldud, et KE-le on antud raha. Samas Keskerakonda selles episoodis kolmanda isikuna kaasatud ei ole, märkis Luberg. Ta kritiseeris ka pealt kuulatud kõnede kvaliteeti, mis olevat harukordselt halb ning kõikuv.  

Advokaat Margus Mugu lisas, et Hillar Tederi antud raha on süüdistuse tõlgenduses samal ajal ühtlasi keelatud annetus ja altkäemaks suures ulatuses. Ta viitas seega ärimees Tederi poolt reklaamiärimees Pettaile (Midfieldile) antud laenule. Need kaks süüdistuse poolt välistavad teineteist. Vähemalt varasem kahtlustus oli loogilisem, ütles Mugu. Süüdistus on tuunitud tema arvates ebamõistlikult karmiks. Kuriteokoosseis on näiliselt tekitatud. Väidetakse, et laenuleping oli näiline. Samas on tõendid, et Midfieldile oli laenu vaja, et majandustegevust jätkata. Mingit vastusooritust sellele teenele ES-lt ei järgnenud.


14.30: Advokaat Kristi Rande ütles, et Kalev Kallole esitatud süüdistus on alusetu, puudub nii objektiivne kui subjektiive koosseis. Kalev Kallo pole aidanud kaasa KE-le keelatud annetuse tegemises. Tederi Promptus Capitali soovis kinnistuid vahetada polnud midagi ebaseaduslikku. Laen, mis anti OÜ-le Midfield ehk reklaamiaärimees Paavo Pettaile, oli tegelik ja see polnud seotud tolle nn kruntide vahetusega, millest pealegi linn keeldus. Vello Kunman pole kunagi Villu Reiljaniga kokku leppinud, et viimane vahendaks ES-le altkäemaksu. Süüdistuse versioon pärineb Rande sõnul vaid ühes pealtkuulatud vestluses, kuid sealgi pole ühtki viidet altkäemaksule. Prokuratuur on võtnud sellest hüplikust kõnest fragmendid ja konstrueerinud neist süüdistused. Nõmme Sihi t elamuehitusega seoses on linna poolt tehtud ettekirjutusi, määratud sunniraha jne. Seega on mõttetu rääkida altkäemaksust.

Villu Reiljani on survestatud, et ta annaks süüdistusele sobivaid ütlusi ja vastutasuks olevat lubatud rahalist karistust, rääkis Rande. Teatavasti on Reiljan juba karistatud ja teda ähvardab reaalne vangiminek.

 

14.15: Advokaat Nääs tõstatas küsimuse linnavalitsuse ametnikest, kes on kutsutud kohtusse tunnistajatena, kuid enne olid kahtlustatavad. Nääsi arvates on õhus küsimus nende usaldusväärusest ja nendega manipuleerimisest uurimise huvides, saamaks n-ö sobivaid tunnistusi. Samamoodi võeti kaitsja poolel sellega ära võimalus nende kasutamises kaitsja tunnistajatena.

Kofkini advokaat Aivar Pilv avaldas arusaamatust, et milles seisnes Kofkini altkäemaks ES-le, kuid samas pole Kofkinile ühtki kahtlustust altkäemaksu andmise osas esitatud. Jutt on siin juba aastast 2011. Sellest ajast on seda lugu uuritud, seega miks ei ole prokuratuur varem käsitlenud ES-le antud laenu altkäemaksuna, miks lisati see süüdistusakti alles nüüd, enne kohtusse saatmist ja miks ainult ES osas ja mitte teise poole, ehk andja osas.  

Pilve sõnul oli ES ja AK kohtumine Balalaika söögikohas seotud vaid reisikorralduslike küsimuste arutamisega, selles polnud midagi pistmist altkäemaksuna. Pilve sõnul on avalikult teda juba üle 20 aasta, et ES ja AK on sõbrad ja suhtlevad omavahel. Kui AK andis ES käsutusse Hispaanias oma auto ja juhi, siis oli tegemist vaid tavapärase viisakusega, lisas Pilv. Mis puudutab linnade organisatsiooni INTA  konverentsi, siis kirjalikud tõendid kinnitavad, et Tallinna linn valis, kes pakub parimat konverentsiteenust. Selgus, et Meritoni hotelli pakkumine oli parim. Samamoodi võiks altkäemaksuna käsitleda jõuluaegse kringli viimist ES-le AK poolt, ironiseeris Pilv.

Ka Pilv avaldas, nagu ka tema kolleeg Nääs arusaamatust, miks on Savisaare kohta infot kogutud teabehangete kaudu, mis on kasutatavad vaid riigi julgeoleku seisukohalt olulistes jälitustoimingutes. Mis on ES kriminaalasjal pistmist riigi julgeolekuga? Ükskord peaks selgeks tegema, mis eristab jälitustegevust teabehankest, ütles Pilv. Ta küsis ka, kust algab ennetav tegevus, kust hakkab kuriteo tõendite kogumine.


14.00: Istung jätkus pärast vaheaega advokaat Nääsi sõnavõtuga. Tegemist on väga vana looga, mis läheb tagasi 90ndatesse, rääkis Nääs rahapesu juhtumist. 2007. a Arsai Investmentsi kontole antud raha oli laen, mis andis üks sõber teisele ehk AK ES-le. Seda kinnitavad Nääsi sõnul ka tunnistajad. Laenusaamise vajadus tekkis ES-l seoses eelseisva lahutusega. Küsimus oli selles, millal j akuidas abielu lõpetada. Summad, mille Kofkin laenas ja mille ES oma eksabikaasale Viljale tasus, suures osas kattuvad. See tähendab, et raha saamise eesmärk ei olnud rendilepingu pikendus või kiirtoidukioskid, vaid sõbra aitamine.

Prokuratuuril pole näidata selle 92 500 euro osas ES ja Kofkini vahel mingeid altkäemaksunüansse, ütles Nääs. On ainult faktid laenusuhte kohta ja Kofkini suhted Tallinna linna kui omavalitsusega. Ülejäänu on prokuratuuri hinnang, mis ei põhine ühelgi faktil. Puudub rahapesul näiteks eelkuritegu. ES on 2012. a tuludeklaratsioonis märkinud oma tulu. Tulu tekkis 2011. a, kui Arsai Investment likvideeriti. Seetõttu tekkis tulu ja selle ES deklareeris ning ta tasus ka tulumaksu.

Ta nimetas tuluallikana ära nii Pipa Business Corporationi kui Arsai Investmenti. Need on asjaolud, mis on Nääsi sõnul igati kontrollitavad ja mis välistavad rahapesu antud asjas. Mis puudutab Tallinna linna episoodi, siis küsimus pole Nääsi sõnul selles, kas Savisaar tohtis nendel plakatitel olla, vaid, kas linn oleks tohtinud neid plakateid tellida. Kapo tellitud ekspertiisiakt välismaalt kinnitab, et neil plakatitel oli  teavitusmoment olemas.

Kapo ametnikud jälgisid teabehanke raames ES ja leidsid, et kohtumisel Kofkiniga lubas too tasuda ES-le lennupiletid jm kulu. Tegelikult tellis piletid Priit Kutser ja tasus Siret Kotka. Need toimingud on kontrollitavad ja menetlejale esitatud. Seega on menetleja valesti mõistnud ES ja AK kohtumise sisu. ES pole kunagi tegelenud korralduslike pisiasjadega.

Vastab tõele, et Kofkin tõesti organiseeris hotelli ja raviprotseduuri, kuid Savisaar tasus talle kulu sularahas. Mis puudutab lennupileteid tagasilennuks, siis tekkis Savisaarel kiire vajadus enneaegselt naasta, tegelemaks parteipoliitika küsimustega. Kiire võimalus oli Kofkini reisikorralduse kasutamine, kuid sellegi kulus tasus ES AK-le sularahas. ES ja AK suhet on vaid korruptsiooniotsimise prillide kaudu vaadatud, jäetud kõrvale sõprussuhe, ütles Nääs.

Inta konverentsi korraldamise otsustas komisjon Meritoni kasuks, mitte ES, ja seda hinna tõttu.

Ettevõtja Tuulbergile pole ES lubanud konkurentide kõrvaldamist, ütles Nääs järgmise episoodi kohta. Põhjus, miks teised kõrvaldati, oli, et pakkujad olid esitanud valeandmeid. Seega ei jäänud muud üle kui võitja kõrvaldada. Need asjaolud on kontrollitavad. Välja võetud sularaha, mida süüdistus käsitleb altkäemaksuna, kulutas Tuulberg purjetamisele. Tuulbergi meeskonda juhtis Mati Sepp, talle andis Tuulberg välja võetud sularaha. Põhjus, miks ei saanud raha pangas üle kanda, oli, et Mati Sepa arved olid täitemenetluses arestitud.

Villu Reiljani puhul oli ES-l tegemist oli veerand tunnise kohtumisega, tavaline jõulueelne viisakusvisiit. Sealhulgas peatus Reiljan vestluses Sihi t lool. Vestluse lõpus ütles ES, et ta ei soovi Reiljanilt mingit tänu. ES ei suhelnud Sihi t teemal aga mitte ühegi linnavalitsuse ametnikuga. Seega ES ei võtnud Reiljanit tol jõulueelsel õhtul tõsiselt, ütles Nääs. Mis puudutab ettevõtja Tederit, siis seegi põhineb vaid ühe vestluse tõlgendamisel. Mingit nõuet seoses detailplaneeringu toetamisega ES aga ei esitanud Tederile. Mis puudutab Tederi kruntide vahetust Kadriorus, siis keeldus linn kinnistute vahetamisest Tederi hüvanguks. Süüdistus on seega Nääsi hinnangul kogu ulatuses põhjendamatu.


12.26: Paavo Pettai suhtes lõpetati kriminaalmenetlus. Kohaldati nimetatud sätteid, et kui isik soovib kaasa aidata kuritegude avastamisele ja anda ütlusi, on lõpetamine võimalik. Prokurör ütles veel, et Paavo Pettai osaleb protsessil tunnistajana. Prokurör toonitas oma kõne lõpus, et Savisaare väited, nagu oleks tegemist kapo kallutatud rünnakuga, pole põhjendatud, sest süüdistus rajaneb küll episoodiliselt kapo tööl, kuid ka nii rahapesu andmebüroo kui ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni materjalidel.

“Ma olen süüdistusest aru saanud, aga ma olen puhas kui prillikivi,” ütles Savisaar. Ka teised kohtualused ütlesid, et süüdistus on arusaadav, kuid end süüdi ei tunnista. Seejärel kuulutas kohus tunniajalise vaheaja.


12.10: Eraldi peatus prokurör reklaamiepisoodidel, kus linna raha on kasutatud väidetavalt valimisreklaamideks nii Savisaare kui ka teiste Keskerakonna nimekirjas valimistel kandideerinud isikute huvides. Jutt on reklaamidest, mida Tallinna linn on ise käsitlenud teavitustena, kus on figureerinud nii Tallinna linnapea kui ka mitmed abilinnapead. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ei või asetada üht või teist kandidaati eelisseisundisse, rõhutas prokurör.

Tallinna linnapea poolt isiklikes huvides tarvitatud vahendeid on kasutatud Savisaare ja Keskerakonna tuntuse suurendamiseks. “Kokkuvõtlikult võibki öelda, et Savisaar, olles 2013. a kohalike omavalitsuse valimiste eel Keskerakonna esimees ja osaledes valimisringkonnas nr 4, korraldas Tallinna eelarve kasutamist reklaamikampaaniaks eesmärgiga suurendada Keskerakonna tuntust ja tõsta valimistel häälte arvu,” rääkis prokurör.

Üks tõendite grupp moodustub jälitustoimingute protokollidest. Üheks vaidluseks saab prokuröri kinnitusel olema julgeolekuasutuste seaduse kasutamise jälitustoimingute hüvanguks. Loa julgeolekuasutuse seaduse alusel teavet koguda annab halduskohus. Prokurör viitas, et kaitsepolitseiameti ülesandeks on takistada riigi julgeolekut kahjustavat korruptsiooni.  Motiivina nägi Evestus vajadust rahastada 2015. a Riigikogu kampaaniat. Tunnistajad jagunevad kolmeks: altkäemaksuepisoodid, suunitletud konkurss müügikioskitele Estkompexim, kuidas Kofkinile anti rendipind jne.


11.50: Jätkus prokuröri süüdistuskõne. Hillar Tederile on esitatud süüdistus erakonnale suures ulatuses keelatud annetuse tegemises. Kalev Kallole süüdistus altkäemaksu vahendamises, kusjuures Kallo oli sel ajal Keskerakonna finantssekretär.

Savisaar nõustus rendilepingut pikendama ettevõtja Kofkini hüvanguks, ametiseisundit kasutades andis Savisaar abilinnapea Eha Võrgule korralduse rendilepingu pikendamiseks 10 aastaks. Jutt on söögikohast Raekoja platsil. Toimus Savisaare ja Kofkini vaheline kohtumine, kus Kofkin avaldas soovi, et rahvusvahelise linnade assotsiatsiooni kohtumine toimuks Kofkiniga seotud hotellis. Savisaar andis abilinnapea Taavi Aasale juhise kongress seal korraldada. Vastutasuks kongressi korraldamise eest Meritoni hotellis nõustus Savisaar vara vastuvõtmisega: Kofkin korraldas avisaarele ja tema kaaslasele Siret Kotkale reisi Hispaaniasse, lubas anda Savisaare käsutusse auto ja juhi ning tasus äriklassi piletid.

Ööbimiskulude eest ja tervisekulude eest tasus samuti Kofkin.  Tänutäheks lubas Kofkin pärast kongressi teha veel ühe reisi Hispaaniasse. Samuti on Kofkini poolt altkäemaksuna käsitletav Savisaare laenuleping Kofkiniga summas 500 000 krooni.

Seoses asjaoluga, et ettevõtja Vello Kunmani tütre ehitustegevus Tallinnas Sihi tänaval ei vastanud projektile, võttis ekspoliitik Villu Reiljan ühendust Savisaarega, et ta korraldaks Sihi tänava ehitustöö jätkamise võimaldamise. Vastutasuks lubati raha Keskerakonnale. 2014. a toimuski Savisaare ja Reiljani kohtumine, kus Reiljan vahendas Vello Kunmani soovi seoses Sihi tänava kinnistuga. Samuti lubaduse toetada Keskerakonda 20 000 euroga. Ettevõtja Tuulberg aga pöördus Savisaare poole palvega kõrvaldada kultuurikatla ehitusel konkurendid, et Tuulbergi ettevõte saaks hanke endale. Savisaar olevatki korraldanud konkureerivate firmade kõrvaldamise ja hange anti Tuulbergile. Vastutasuks andis Tuulberg 50 000 eurot ja hiljem 30 000 eurot.

Ettevõtja Hillar Tederi episood puudutab Paavli tänaval asuvat kauplust Rimi, sest Teder soovis, et ta kasutaks võimalusi detailplaneeringut kiirendada. Savisaar oligi Tederi palvet toetanud ja andnud juhised detailplaneeringu osas. Tingimuseks oli Keskerakonna toetamine.

Kalev Kallole heidetakse ette, et ta korraldas Hillar Tederi kasuks kinnistute vahetamise Kadriorus, Savisaare nõusolekul see aset leidiski. Vastutasuks maksti süüdistuse väitel 275 000 eurot Keskerakonnale ehk reklaamiärimees Pettaile, kasutades vahendajana Tederi poega.

Rahapesu andmebüroo väitel ilmnesid 2011. a Savisaare tegudes rahapesu tunnused. Jutt on fondist Arsai Investment, kuhu kanti rahasumma, mida käsitleb prokuratuur pistisena selle eest, et Kofkini ettevõte püstitas Tallinna kiirtoitlustuskohad. Kofkin on prokuröri väitel kasutanud Savisaart oma kinnistutega seotud probleemide lahendamiseks. 2009. a sõlmis Savisaar Siim ja Sulev Seppikuga seotud firmalt Bravotexilt laenulepingu. Soovides tagasi maksta seda laenu, kasutas Savisaar oma fondi Arsai Investment. Novembris 2009. a sõlmis Savisaar advokaat Peter Kaiseriga laenulepingu. 173 000 eurot, mis laekusid tegelikult Arsai Investmentilt, tasuti Seppikutelt võetud laen. Eesmärgiks oli mitte seostada Arsai Investmenti raha Savisaare isikuga, ütles prokurör. 


11.40: Prokurör tutvustab süüdistust. Prokuratuuri hinnangul eristab praegust kohtuasja teistest korruptsioonijuhtumitest see, et nii erakond ise kui ka Edgar Savisaare alluvuses töötanud inimesed on varem mitmel korral süüdi mõistetud. Seega pole tegemist esimese korraga, väitis Evestus. Prokuröri sõnul on Savisaar jätkanud endist tegevusmustrit. Asjaolud viitavad aastatepikkusele korruptiivsele käitumisele. Süüdistuses esitatud kuritegude motiiviks oli, et erakond vajas rahalisi vahendeid 2015. a Riigikogu kampaaniaks.

Sama motiivi näeb prokurör ühes episoodis, nn reklaamiasjas, kus linnapea ja erakonna esimehe kohal ei tehtud vahet ning kasutati avalikku raha erakonna kampaanias kohalikel valimistel. Kriminaalasi koosneb kolmest osast: 2014-2015 altkäemaksu ja Keskerakonna keelatud annetuse süüdistused, rahapesu süüdistus ja kolmandaks see, kuidas Tallinna eelarvest on rahastatud kuute valimisreklaami 2013. a kohalike valimiste puhuks.


11.35: Advokaat Nääs vastas oma remarkidega: rahapesu kriminaalasja oleks saanud lõpuni menetleda siiski 2013. a lõpuks, kui menetleja oleks hoolsust üles näidanud. Seega poleks üldse erinevates kriminaalasjades kokkupuuteid tekkinud. Rahapesu asjade uurimine ongi komplitseeritud, kuid rahapesu asju pole menetluses nii palju, et 5,5 a uurimist võiks standardiks lugeda, ütles Nääs.

Kohus ütles, et kujundab seisukoha menetlustähtaja osas paari nädala jooksul.


11.15: Savisaare protsess jätkus pärast 20-minutilist vaheaega prokuröri sõnavõtuga. Prokurör Evestus jäi kindlaks, et altkäemaksu andmise süüdistus on ettevõtja Kofkini puhul põhjendatud ja kuna see episood on Savisaare kriminaalasja lisandunud, siis pole uurimisasutused ülemäära aega kulutanud.

2014. a on alustatud altkäemaksu kriminaalmenetlusega ja Evestuse arvates seega on paratamatu, et juba mitu aastat varem alustatud rahapesu menetlus on nõnda pikalt kestnud, kuna need kaks episoodi on omavahel seotud. Sellest tulenevalt leiab Evestus, et Kofkini puhul pole põhjust rääkida mõistliku menetlusaja möödumisest. Savisaare kohta ütles Evestus, et ei nõustu advokaat Nääsi seisuga, et rahapesu on tavakuritegu, mida tuleb uurida võimalikult kiiresti. Karistusseadustiku aegumistähtajad räägivad, et rahapesu aegumistähtaeg on esimese astme kuriteona 10 aastat ja nii pikalt pole uurimine kestnud. Menetlust rahapesus alustati rahapesu andmebüroo teatise põhjal, ütles Evestus.

See, et õigusabitaotlustele ei vastatud kiiresti, on Evestuse sõnul paratamatus ja rahvusvaheline koostöö ongi aeganõudev. Rahapesu koosseisu puhul on vaja eelkuritegu, kohtueelses menetluses on seda püütud selgitada. Kuulati üle hulk tunnistajaid aastatel 2013-2014 ja nõuti linnavalitsusest välja hulk dokumentatsiooni, selgitamaks Savisaare suhteid Kofkiniga. 2015-2016 oli prokuratuuril selge Savisaare ja Kofkini käitumismuster, lausus prokurör. 2015. a oli menetlus vahepeal tõesti seiskunud, möönis prokurör, kuid hiljem hakkasid taas selguma täiendavad asjaolud. Seega on mõistliku menetlusaja möödumisest 5 aasta ja 5 kuu kontekstis seoses rahapesu süüdistusega liig rääkida, väitis Evestus.  

 

10.53: Kohus võttis advokaat Nääsi taotlusel vaheaja.

 

10.43: Advokaat Aivar Pilv, kes kaitseb ettevõtja Alexander Kofkinit, märkis, et tema kaitsealusel puudub kokkupuude nn Šveitsi episoodiga ehk rahapesuga. Kogu kirjavahetus ja dokumentatsioon, mis tema kaitsealust puudutavad, on kättesaadavad Eestis ametlikest allikatest, Šveitsist pole vaja olnud andmeid nõuda, väitis Pilv. Miks neid avalikke andmeid Tallinna linnavalitsusest jm pole kasutatud, on Pilve sõnul arusaamatu.

Maadevahetuse lahendis on riigikohus rõhutanud, millistest kriteeriumitest tuleb mõistliku menetlusaja puhul lähtuda, toonitas Pilv, kelle arvates on mõistlik tähtaeg ammu möödunud. Pilv tõi ka välja kriteeriumid, et ajaliselt pole riik selle menetlusega toime tulnud. Samamoodi pole Alexander Kofkin takistanud menetluse läbiviimist. Ühe dokumendi tõlkimisele saksa keelest eesti keelde kulutati kolm kuud. “See on uskumatu!” ütles Pilv.

Ei selgu üldse, mida tehti detsembrist 2013 kuni juulini 2014, ehk teisisõnu: uurijad ei teinudki midagi. Vaatlusprotokolle on hakatud vormistama alles märtsis 2016. Registriväljavõtted avalikest baasidest on võetud 2015. a lõpus ja see on justkui e-riik, ironiseeris Pilv. Ka tema arvates tuleb Šveitsi episoodis menetlus lõpetada, kuna nn organid pole uurimisega normaalse aja jooksul kas kogemata või meelega hakkama saanud.  

10.38: Oliver Nääs püstitas küsimuse mõistlikust menetlusajast, mis puudutab kriminaalasja nn Šveitsi episoodi, kus Edgar Savisaart seostatakse rahapesuga. Savisaare osas on menetlus käinud 5,5 a, see on ebamõistlikult pikk periood, väitis Nääs. Nii pika aja on tinginud menetleja otsused, mitte Savisaare käitumine, toonitas Nääs. Tänaseks on seda menetletud 6 aastat. Kahe aasta jooksul tegi menetleja vaid ühe toimingu, saatis õigusabipalve, ja ei ühtki muud toimingut. Seejärel seitsme kuu jooksul ei teinud menetleja ühtki toimingut.

2014. a tegi menetleja vaid 7 menetlustoimingut. 2015. a ei tehtud ühtki toimingut. 2016 tehti 5 toimingut. Eesti toimingud tehti ära vaid kuue kuu jooksul. See oli tegelikult aktiivne periood, kuid ei olnud mingeid takistusi teha neid toiminguid varem. Kriminaalmenetlust oleks saanud Nääsi hinnangul läbi viia oluliselt efektiivsemalt. Riik kannab vastutust menetlustähtaja ületamise eest. Selle asja pidanuks lahendama kiiresti ja efektiivselt. Aga mida teha olukorras, kus mõistlik menetlusaeg on läbi, küsis Nääs. “Ainukene õiguskaitsevahend saab olla menetluse lõpetamine ja seda ka kohtult taotlen,” ütles Nääs.


10.23: Kohus otsustas jätta Savisaare asjas täiendava terviseekspertiisi taotluse rahuldamata ja nõustus prokuröri seisukohtadega.


10.00: Sügise ühele oodatuimale meediasündmusele ehk Savisaare protsessi istungile hakkasid reporterid kogunema juba pool tundi enne istungi algust, parveldes närviliselt kohtumaja ees ning oodates kannatamatult peategelase saabumist. Teatavasti on peale Edgar Savisaare kohtu all ettevõtjad Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, samuti endine poliitik Villu Reiljan ning linnavolikogu esimees Kalev Kallo, lisaks ka endine linnavalitsuse ametnik Priit Kutser ning MTÜ Eesti Keskerakond. Edgar Savisaar saabus punktipealt protsessi alguseks ning paistis sõnaahtra, kuid samas igati heatujulisena. Eelmised kolm istungit juunis keskendusid Savisaare terviseekspertiisile ja küsimusele, kas kohtualune on võimeline istungitel osalema.

Savisaare advokaat Oliver Nääs ütles istungi alguses, et pärast Savisaare hospitaliseerimist juunis otse kohtuistungilt tehti talle MRT uuringud. Selgus, et Savisaar on elanud läbi aju infarkti. Nääsi sõnul on ajuinfarkt oluliselt mõjutanud Edgar Savisaare neuroloogilisi võimeid. Ühtlasi avaldas Nääs imestust, et Edgar Savisaare terviseekspertiisi käigus seda asjaolu varem ei avastatud. Ekspertiisi arstlik läbivaatus kestis Nääsi sõnul vaid 45 minutit ja oli pealiskaudne, hõlmates südametegevuse kontrolli. Nääsi sõnul ei keskendunud ekspertiis piisavalt Savisaare poolt tarvitatava kümnekonna ravimi kõrvalmõjudele. Nääs rõhutas ka Savisaarel esinevad rasked unehäired ja insuliinisõltumatu suhkrutõbi.

“Vaadake, mõnikord nähakse vastuolu, et kavatsen kandideerida valimistel ja tõstatan siin oma terviseküsimusi,” ütles Savisaar ise. “Ma ei näe siin vastuolu. Ka raskelt haige teovõimeline inimene võib valimistel kandideerida. Kohtumenetluses on aga selles osas seatud piirangud. Ajendi kandideerimiseks sain ma sellest kohtumenetlusest. Eksperdid teatasid mulle, et olen piisavalt terve, et osaleda kohtumenetluses. Kui saan osaleda kohtumenetluses, saan osaleda valimistel. Mina ei pea kampaaniat tehes ukselt uksele jooksma.”

Prokurör Steven-Hristo Evestuse sõnul aga näitab Savisaare sõnavõtt, et ta on võimeline istungil toimuvast aru saama ja ajuinfarkt pole teda kahjustanud. Advokaat Nääs omakorda selgitas prokurörile, et insult on läbi põetud n-ö jala peal. Evestuse sõnul nähtub Savisaare epikriisi andmetest, et Savisaare terviseseisund ei ole nii kriitiline, kui see tema hospitaliseerimisel juunis paistis. “Ma leian, et Edgar Savisaare suhtes pole kindlasti põhjendatud uue komisjoni moodustamine ja erialaspetsialistide lisamine,” ütles prokurör.

Kommentaarid (5)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

lisaja
8. aug. 2017 22:45
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/taismahus-riigiprokuror-steven-hristo-evestuse-suudistuskone-edgar-savisaare-kohtuasjas?id=79123406
August
8. aug. 2017 15:14
Kül need Savisaare mõrtsukad Evestus, Kross, Reinsalu, Michal jne, jne saavad kunagi oma karistused kätte, jumal sellistele jätistele ei andesta, aega võtab, aga asja saab. Oodake oma kättemaksu ja värisege, te alatud timukad.
Ott
8. aug. 2017 15:04
Väga raske on ju ausa inimese kohta süütõendeid leida. Eks see võtab aega. Arvata on, et selle kallal töötas terve brigaad Reformi tagatoa inimesi. Küllap Reinsalu teab, kes need koostajad olid.Selle asemel, et tööd teha oli palgal terve armee valestsenaariumide koostajaid. Kas mitte üks nendest polnud endine luurekoordinaator, mitmete reeturitega sõbrustaja, korruptsiooni meisterklass, kurikael ja Savisaare vihkaja E.N.Kross, kes alati pääseb karistuseta. Aga Reformi tagatoa seinad kaitsevad selliseid. Kui vastikult ta käitus, kui tahtis kord linnapeaks saada. Valed, vassimised ja laim olid siis tema peateemad. Muuseas see poliitik, kes kirjutas tema kuritegudest on ka kohtu all. Kross on väga hädaohtlik. Ja nüüd on kohtu all parimast parim inimene, aus, tark ja hooliv kelleks on E.Savisaar. Temalt on palju õppida ja ta on vaid austust väärt.
Selge see
9. aug. 2017 05:46
Reformarite taga on Lääne eliidi ja maksusoodustustega pankade rahad! Seetõttu nad varjatult kõike juhivadki. Savisaar üritas rikkurite suurkorruptsiooni oma raamatus „Tõde Eestist" paljastada ja nüüd teda kiusatakse.
millal
8. aug. 2017 14:18
sidrunisaagat esitlema hakatakse?