"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Aasta noorsootöötaja tunnustuse pälvisid Ivo Visak ja Riin Luks (0)
26. jaanuar 2018
Scanpix

Noortevaldkonna tunnustuskonkursil pälvisid aasta noorsootöötaja tiitli Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Ivo Visak ja Riin Luks, kes tegutseb Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses projekti "Nopi üles" juhina.

“Meie üha nutikamaks muutuv noorsootöö paistab väljaspool Eestit väga hästi silma, kuid noorsootöötajad Eestis kahjuks palju vähem, ehkki neil on noorte toetamisel väga tähtis roll,” ütles reedel sündmuskeskuses SpaceX olnud tunnustamisüritusel haridus- ja teadusminister Mailis Reps. “Tunnustagem ja märgakem noorsootöötajate tööd. Oma panuse saab anda iga lapsevanem, kui ütleb näiteks järgmisel korral last huviringist või trennist koju tuues juhendajale, et hindab tema tööd. Muutus võib alata ühest sõnast, aitame sellele muutusele kaasa ja tunnustame noorsootöötajaid.”

Tänavune aasta noorsootöötaja Ivo Visak on andnud pikaajalise panuse Eesti noortemaastiku arendamisse. Tema eestvedamisel on muuhulgas märkimisväärselt kasvanud Eesti Noorteühenduste Liidu võimekus ja mõju ühiskonnas ning viidud ellu olulisi muudatusi. Lisaks on Visak seisnud selle eest, et noori nähakse tõsiseltvõetavate ja hääleõiguslike kodanikena.

Samuti aasta noosootöötja tiitliga pärjatud Riin Luks tegeleb Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses noorte omaalgatuste elluviimise toetamise projektiga “Nopi Üles”, mille kaudu saavad noored oma idee elluviimiseks nii üldist koolitust kui ka individuaalset nõustamist. Riin teeb tihedat koostööd erinevate osapooltega, et võimalikult paljud noored saaksid oma ideed ellu viia.

Aasta huvikooliks valitud Pernova Hariduskeskuse üheks peamiseks eesmärgiks on ühtse õpperuumi arendamine Pärnu haridusmaastikul. Hariduskeskus on ülelinnalise koostööprogrammi “Pärnu linn kui õpikeskus” idee ja põhimõtete edasikandja, tegevuste eestvedaja ning õpikeskkonna arendaja.

Aasta noortekeskuse tiitli pälvinud Valga Avatud Noortekeskus on viimastel aastatel tugevalt panustanud noorte arengusse ja pakkunud noortele võimalusi oma ideede elluviimiseks. Lisaks panustab noortekeskus aktiivselt probleemse käitumisega noorte arengusse, toetades neid läbi mitteformaalse hariduse.

Tiitliga aasta noorteühing või -organisatsioon tunnustatud Eesti Väitlusseltsi põhitegevus on väitluskultuuri arendamine, noortele väitlemise kogemuse andmine ja sisukate arutelude loomine aktuaalsetel teemadel. Tänu sellele on väitlusselts andnud tugeva panuse noortevaldkonna, kodanikuühiskonna ning kogu Eesti ühiskonna arendamisesse.

Aasta osaluskogu ja õpilasesinduse kategoorias võitjaks osutunud Koeru keskkooli õpilasesindus paistis möödunud aastal silma eelkõige uute algatuste ja tugeva ning jätkusuutliku meeskonna poolest. Motiveeritud noored võtsid julgelt vastu uusi väljakutseid, pälvisid nii vabariiklikku tuntust kui ka koolikaaslaste ja kogukonna toetuse.

Aasta noortemalevaks valitud Paide linna töömalev on Paide Avatud Noortekeskuse korraldatav malev, mis toetab Paide eesmärke noorsootöö valdkonnas – pakkuda noortele võimalust saada töökogemust ja suhelda eakaaslastega, tekitada ja hoida tööharjumusi ning pakkuda vaba aja veetmise võimalusi.

Aasta noortelaagri tiitli pälvinud Eesti Skautide Ühingu rahvusvaheline suurlaager “Seiklusratas” pakub iga nelja aasta järel noortele rahvusvahelist kogemust ja tutvustab skautide tegevusi üle maailma. Möödunud suvel toiminud laagrist võttis osa ligi poolsada noort, nende seas ka erivajadustega ning majanduslikes raskustes noored.

Aasta noorsootööühinguna tunnustatud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus vastutab 154 noortekeskuse töö eest üle Eesti. Noortekeskuste katusorganisatsioonina on oma liikmeid hoitud kursis kõige noorsootöös toimuvaga, et noortekeskused oskaksid oma töös teha olulisi valikuid ja tõsta järjepidevalt töö kvaliteeti.

Aasta kohalikuks omavalitsuseks valitud Rõuge vald on pälvinud laialdaselt tuntust noorte tegevust väärtustava ja toetava omavalitsusena, olles noorsootöösse panustanud juba viimased 20 aastat. Valla soov teha koostööd noorsootöö valdkonna tegijatega on võimaldanud hoida piirkonna noored aktiivsena, motiveerituna ja kodukohta hoidvana.

Aasta toetajaks noorsootöös osutus Eesti Lastekirjanduse Keskus koos kultuuriministeeriumiga.  Eesti Lastekirjanduse Keskus viis 2017. aastal ellu kultuuriministeeriumi algatatud sündmuste sarja Laste Vabariik, mille eesmärgiks oli tutvustada ja edendada eesti rahvuslikku kultuuri. Eesmärgi täitmiseks pakuti lastele arendavat ja loovat tegevust ning harivat ja kvaliteetset meelelahutust.

Tiitliga aasta tegu noorsootöös pärjati EV100: “Kas hundil on pojad või kutsikad?”. Möödunud aastal Eesti Vabariigi 100. aasta sünnipäeva tähistamiseks loodud üle-eestilise matkaprojekti “Kas hundil on pojad või kutsikad?” käigus kasutati matka kui meetodit noorsootöös oluliste eesmärkide saavutamiseks.

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvisid tunnustuse noortevaldkonna tegijad Anne Kivimäe, Ilona-Evelyn Rannala ja Tiiu Kadak.

Anne Kivimäe on olnud noortevaldkonna edendaja alates aastast 1997, mil ta alustas tööd noorsootöötajana. Anne juhtimisel loodi esimene teadaolev ametlik noortekeskus ja esimene noorte osaluskogu Eestis. Tema aastatepikkune panus Eesti noorsootöö arendamisel on taganud valdkonna jätkusuutlikkuse ning pideva arengu.

Ilona-Evelyn Rannala on ligi 15 aasta jooksul panustanud noorsootöösse nii professionaalse noorsootöötaja ja juhina, vabatahtlikuna, noorsootöö õppejõuna, noorsootöö magistriprogrammi rajajana, uurijana kui ka väliskoostöö projektide eestvedajana.

Tiiu Kadak on Eesti noorsootöö maastikul aktiivselt osalenud juba 20 aastat. Tiiu on pikaaegne aktiivne Laagrijuhtide Nõukoja liige ning on andnud suure panuse, et noortelaagrite tegevus nii Tallinnas kui ka kogu Eestis oleks süsteemne, kvaliteetne, turvaline ja arendav.

Aasta noorsootöötaja tunnustuse pälvisid Ivo Visak ja Riin LuksTALLINN, 26. jaanuar, BNS – Noortevaldkonna tunnustuskonkursil pälvisid aasta noorsootöötaja tiitli Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Ivo Visak ja Riin Luks, kes tegutseb Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses projekti „Nopi üles“ juhina.
“Meie üha nutikamaks muutuv noorsootöö paistab väljaspool Eestit väga hästi silma, kuid noorsootöötajad Eestis kahjuks palju vähem, ehkki neil on noorte toetamisel väga tähtis roll,“ ütles reedel sündmuskeskuses SpaceX olnud tunnustamisüritusel haridus- ja teadusminister Mailis Reps. “Tunnustagem ja märgakem noorsootöötajate tööd. Oma panuse saab anda iga lapsevanem, kui ütleb näiteks järgmisel korral last huviringist või trennist koju tuues juhendajale, et hindab tema tööd. Muutus võib alata ühest sõnast, aitame sellele muutusele kaasa ja tunnustame noorsootöötajaid.”
Tänavune aasta noorsootöötaja Ivo Visak on andnud pikaajalise panuse Eesti noortemaastiku arendamisse. Tema eestvedamisel on muuhulgas märkimisväärselt kasvanud Eesti Noorteühenduste Liidu võimekus ja mõju ühiskonnas ning viidud ellu olulisi muudatusi. Lisaks on Visak seisnud selle eest, et noori nähakse tõsiseltvõetavate ja hääleõiguslike kodanikena.
Samuti aasta noosootöötja tiitliga pärjatud Riin Luks tegeleb Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses noorte omaalgatuste elluviimise toetamise projektiga „Nopi Üles“, mille kaudu saavad noored oma idee elluviimiseks nii üldist koolitust kui ka individuaalset nõustamist. Riin teeb tihedat koostööd erinevate osapooltega, et võimalikult paljud noored saaksid oma ideed ellu viia.
Aasta huvikooliks valitud Pernova Hariduskeskuse üheks peamiseks eesmärgiks on ühtse õpperuumi arendamine Pärnu haridusmaastikul. Hariduskeskus on ülelinnalise koostööprogrammi „Pärnu linn kui õpikeskus“ idee ja põhimõtete edasikandja, tegevuste eestvedaja ning õpikeskkonna arendaja.
Aasta noortekeskuse tiitli pälvinud Valga Avatud Noortekeskus on viimastel aastatel tugevalt panustanud noorte arengusse ja pakkunud noortele võimalusi oma ideede elluviimiseks. Lisaks panustab noortekeskus aktiivselt probleemse käitumisega noorte arengusse, toetades neid läbi mitteformaalse hariduse.
Tiitliga aasta noorteühing või -organisatsioon tunnustatud Eesti Väitlusseltsi põhitegevus on väitluskultuuri arendamine, noortele väitlemise kogemuse andmine ja sisukate arutelude loomine aktuaalsetel teemadel. Tänu sellele on väitlusselts andnud tugeva panuse noortevaldkonna, kodanikuühiskonna ning kogu Eesti ühiskonna arendamisesse.
Aasta osaluskogu ja õpilasesinduse kategoorias võitjaks osutunud Koeru keskkooli õpilasesindus paistis möödunud aastal silma eelkõige uute algatuste ja tugeva ning jätkusuutliku meeskonna poolest. Motiveeritud noored võtsid julgelt vastu uusi väljakutseid, pälvisid nii vabariiklikku tuntust kui ka koolikaaslaste ja kogukonna toetuse.
Aasta noortemalevaks valitud Paide linna töömalev on Paide Avatud Noortekeskuse korraldatav malev, mis toetab Paide eesmärke noorsootöö valdkonnas – pakkuda noortele võimalust saada töökogemust ja suhelda eakaaslastega, tekitada ja hoida tööharjumusi ning pakkuda vaba aja veetmise võimalusi.
Aasta noortelaagri tiitli pälvinud Eesti Skautide Ühingu rahvusvaheline suurlaager „Seiklusratas“ pakub iga nelja aasta järel noortele rahvusvahelist kogemust ja tutvustab skautide tegevusi üle maailma. Möödunud suvel toiminud laagrist võttis osa ligi poolsada noort, nende seas ka erivajadustega ning majanduslikes raskustes noored.
Aasta noorsootööühinguna tunnustatud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus vastutab 154 noortekeskuse töö eest üle Eesti. Noortekeskuste katusorganisatsioonina on oma liikmeid hoitud kursis kõige noorsootöös toimuvaga, et noortekeskused oskaksid oma töös teha olulisi valikuid ja tõsta järjepidevalt töö kvaliteeti.
Aasta kohalikuks omavalitsuseks valitud Rõuge vald on pälvinud laialdaselt tuntust noorte tegevust väärtustava ja toetava omavalitsusena, olles noorsootöösse panustanud juba viimased 20 aastat. Valla soov teha koostööd noorsootöö valdkonna tegijatega on võimaldanud hoida piirkonna noored aktiivsena, motiveerituna ja kodukohta hoidvana.
Aasta toetajaks noorsootöös osutus Eesti Lastekirjanduse Keskus koos kultuuriministeeriumiga.  Eesti Lastekirjanduse Keskus viis 2017. aastal ellu kultuuriministeeriumi algatatud sündmuste sarja Laste Vabariik, mille eesmärgiks oli tutvustada ja edendada eesti rahvuslikku kultuuri. Eesmärgi täitmiseks pakuti lastele arendavat ja loovat tegevust ning harivat ja kvaliteetset meelelahutust.
Tiitliga aasta tegu noorsootöös pärjati EV100: „Kas hundil on pojad või kutsikad?“. Möödunud aastal Eesti Vabariigi 100. aasta sünnipäeva tähistamiseks loodud üle-eestilise matkaprojekti „Kas hundil on pojad või kutsikad?“ käigus kasutati matka kui meetodit noorsootöös oluliste eesmärkide saavutamiseks.
Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvisid tunnustuse noortevaldkonna tegijad Anne Kivimäe, Ilona-Evelyn Rannala ja Tiiu Kadak.
Anne Kivimäe on olnud noortevaldkonna edendaja alates aastast 1997, mil ta alustas tööd noorsootöötajana. Anne juhtimisel loodi esimene teadaolev ametlik noortekeskus ja esimene noorte osaluskogu Eestis. Tema aastatepikkune panus Eesti noorsootöö arendamisel on taganud valdkonna jätkusuutlikkuse ning pideva arengu.
Ilona-Evelyn Rannala on ligi 15 aasta jooksul panustanud noorsootöösse nii professionaalse noorsootöötaja ja juhina, vabatahtlikuna, noorsootöö õppejõuna, noorsootöö magistriprogrammi rajajana, uurijana kui ka väliskoostöö projektide eestvedajana.
Tiiu Kadak on Eesti noorsootöö maastikul aktiivselt osalenud juba 20 aastat. Tiiu on pikaaegne aktiivne Laagrijuhtide Nõukoja liige ning on andnud suure panuse, et noortelaagrite tegevus nii Tallinnas kui ka kogu Eestis oleks süsteemne, kvaliteetne, turvaline ja arendav.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.