"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Trump soovib uue USA "kosmoseväe" loomist (3)
14. märts 2018
Scanpix

USA president Donald Trump ütles täna, et soovib lisaks praegustele maa-, mere ja õhujõududele uue "kosmoseväe" loomist. Pentagon on öelnud, et ei vaja uue väeliigi ja sellega seotud bürokraatia loomist.

Trump ütles merejalaväe Miramari baasis vägedega kohtudes, et uus väeliik peaks koondama “tohutu töö”, mida relvajõud ja valitsus kosmosega seotud kaitse vallas teevad.

“Minu uus kosmosestrateegia tunnistab, et kosmos on sarnaselt maa, mere ja õhuga sõjapidamisruum,” ütles Trump. “Me võime luua isegi kosmoseväed. Meil on õhujõud, me loome kosmosejõud, meil on armee ja sõjalaevastik. Võib-olla peame seda tegema, see võib sündida.”

Eelmisel aastal esitas rühm rahvasaadikuid kongressile eelnõu, mis sisaldas klausli niinimetatud kosmosekorpuse loomiseks relvajõudude uue haruna.

Pentagon on öelnud, et ei vaja uue väeliigi ja sellega seotud bürokraatia loomist.

Kommentaarid (3)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

inimkonnale
17. märts 2018 00:22
Teine Moosese raamat 24:9 Seejärel Mooses, Aaron, Naadab, Abihu ja seitsekümmend Iisraeli vanemaist läksid üles, 10 ja nad nägid Iisraeli Jumalat: tema jalge all oli nagu safiiridest tehtud põrand - otsekui taevas ise oma selguses. 11 Aga ta ei tõstnud oma kätt Iisraeli laste ülemate vastu, vaid need võisid Jumalat vaadata ning süüa ja juua. Teine Moosese raamat 33:9 Ja iga kord, kui Mooses oli läinud telki, laskus pilvesammas alla ning seisis telgi ukse kohal; ja ta kõneles Moosesega. 10 Ja kui kogu rahvas nägi pilvesammast seisvat telgi ukse kohal, siis kogu rahvas tõusis üles ja nad kummardasid igaüks oma telgi uksel. 11 Ja Issand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. Siis Mooses tuli tagasi leeri, aga tema teener Joosua, Nuuni poeg, noor mees, ei lahkunud telgist. Psalmid (Laulud)99:Jumala truudus Iisraeli vastu 1 Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Teine Ajaraamat18:18 Aga Miika ütles: „Seepärast kuulge Issanda sõna! Ma nägin Issandat istuvat oma aujärjel ja kogu taeva sõjaväe seisvat temast paremal ja vasakul pool. Taaniel 7:13 Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja ta saabus Elatanu juurde ning viidi tema ette. 14 Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. Sakarja 14:4 Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees ida pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole. 5 Ja te põgenete siis mu mägede oru kaudu, sest mägede org ulatub Aasalini; te põgenete, nõnda kui te põgenesite maavärisemise eest Juuda kuninga Ussija päevil. Ja Issand, minu Jumal, tuleb ja kõik pühad koos temaga.
inimkonnale
17. märts 2018 00:21
Luuka evangeelum 24:Jeesus ilmub üheteistkümnele jüngrile 36 Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!” 37 Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. 38 Ent tema ütles neile: „Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? 39 Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!” 40 Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. 41 Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?” 42 Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala, 43 ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Johannese evangeelium 14:Jeesus julgustab jüngreid 1 Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! 2 Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? 3 Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. 4 Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.” 5 Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?” 6 Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. 7 Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud.” 11 Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Pauluse esimene kiri korintlastele 15:3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, 4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi 5 ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele, 6 seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama; 7 siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. 8 Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Pauluse kiri galaatlastele 4:4 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, 5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse. 6 Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!” 7 Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. Pauluse kiri filiplastele 2:Hümn Kristusele 5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, 7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, 10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, 11 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks. Pauluse esimene kiri Timoteosele 3:16 Tunnistatavalt suur on jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkusesse. Pauluse kiri Tiitusele 2:11 Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele 12 ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, 13 oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. 14 Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele. Johannese esimene kiri 4:2 Te tunnete Jumala Vaimu sellest: iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast, 3 ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. Johannese ilmutus 1: Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega 6 ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma Isale - temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen. 7 Ennäe, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud, ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Jah, aamen. 8 „Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.” 17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: „Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne 18 ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. 19 Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda! Johannese ilmutus 19:12 Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. 13 Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi - Jumala Sõna.
inimkonnale
17. märts 2018 00:21
Jumal on Nähtav ja Nähtamatu Kardetav Isik!!! Esimene Moosese raamat 3:21 Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga. Esimene Moosese raamat 18:Iisaki sündimise tõotus 1 Ja Issand ilmutas ennast temale Mamre tammikus, kui ta istus telgi ukse ees kõige palavamal päevaajal. 2 Ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, kolm meest seisid ta ees. Ja nähes neid, tõttas ta telgi ukse juurest neile vastu ja kummardas maani 3 ning ütles: „Issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis ära mine oma sulasest mööda! Esimene Moosese raamat 32:25 Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. 26 Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. 27 Ja mees ütles: „Lase mind lahti, sest juba koidab!” Aga tema vastas: „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!” 28 Siis ta küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta vastas: „Jaakob.” 29 Seepeale ütles tema: „Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud!” 30 Siis küsis Jaakob ja ütles: „Ütle nüüd mulle oma nimi!” Aga ta vastas: „Miks sa mu nime küsid?” Ja ta õnnistas teda seal. 31 Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles: „Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing!” Psalmid (Laulud)99:Jumala truudus Iisraeli vastu 1 Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa! 2 Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste. 3 Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha! 4 Ja kuninga võimsus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse. 5 Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha! Jesaja 6:Prohveti kutsumine 1 Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. 2 Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. 3 Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!” 4 Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. 5 Ja ma ütlesin: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat.” Hesekiel 1:26 Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis safiirikividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal, oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane.