"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
VIDEO! Ratas: eriolukorra lõppemine tähendab, et peame ehitama üles uue normaalsuse (6)
18. mai 2020
Mats Õun

Möödunud südaööl lõppes Eestis üle kahe kuu kestnud eriolukord, mis kehtestati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Sellest hoolimata jätkub alkoholimüügi keeld kõigis müügikohtades, sealhulgas restoranides ja baarides kella 22-st õhtul kuni 10-ni hommikul. Sportimine sise- ja välitingimustes on lubatud siis, kui on järgitud 2+2 reegel, osalejaid on maksimaalselt 10 ja tagatud on desinfitseerimisvahendid.

Peaminister Jüri Ratas esitas riigikogu juhatusele palve täiendada riigikogu tänast päevakorda, et esineda täiskogu istungil poliitilise avaldusega seoses eriolukorra lõppemisega Eestis täna kell 15 algaval täiskogu istungil. 

Valitsus võttis vastu otsuse lõpetada Eestis eile, 17. mai, keskööl üle üheksa nädala kestnud eriolukord. “Kuna meie kõigi pingutuste ja kaasabi tulemusena on koroonaviiruse olukord oluliselt paranenud, ei vaja me sellega võitlemiseks enam eriolukorda,” põhjendas Ratas. 

“See ei tähenda siiski kohest naasmist tavapärase elu juurde,” tuletas Ratas meelde, et viirus ei ole Eestist ega maailmast kadunud. “Eriolukorra lõppemine tähendab, et peame ehitama üles uue normaalsuse.”

Kuna efektiivse ravi ja vaktsiini leidmiseni läheb veel aega, siis tuleb edaspidi kaitsta nii end kui ka teisi koroonaviiruse eest vastutustundliku käitumisega. “Peame püsima terved, hoides selleks distantsi ja järgides hügieenireegleid. Haigena tuleb jääda koju ning vältida kokkupuuteid teistega,” lisas Ratas, et need reeglid jäävad kehtima ka järgnevatel nädalatel. 

“Usun, et suudame olla raskustest hoolimata jätkuvalt targad, ettevaatlikud ja vastutustundlikud,” tänas Ratas kõiki inimesi seniste pingutuste eest.

Seoses eriolukorra lõppemisega ööl vastu tänast kiitis valitsus e-istungil heaks neli korraldust, millega kinnitati pärast eriolukorda jätkuvad piirangud ja sätestati leevendused. Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis edasi tervishoiualane hädaolukord.

Valitsuses heakskiidetud piirangud ja leevendused teemade kaupa: 

ALKOHOLIMÜÜGI PIIRANG 

Esiteks kinnitas valitsus korralduse, millega piiratakse 18. maist jätkuvalt alkoholi müüki kõigis müügikohtades, sealhulgas restoranides ja baarides kella 22-st õhtul kuni 10-ni hommikul. Piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava laeva või lennuki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale. Alkoholimüügi piirang kehtib toitlustusasutustele, seal hulgas baaridele ja teistele sarnastele müügikohtadele kuni 1. juulini.

KARANTIIN

Teiseks kinnitas valitsus korralduse, millega kehtestatakse pärast eriolukorra lõppu karantiin COVID-19 diagnoosiga haigetele ja nendega koos elavatele lähikontaktsetele.

COVID-19 haigel on keelatud alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakodu jmt teenuse kasutajatele, kes peavad jääma karantiini oma viibimise kohta.

Haige lähikontaktsed tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid. Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning toimitakse vastavalt Terviseameti juhistele.

Samuti tohib isik lahkuda, kui on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks, või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

Vastav korraldus tuleb avaldada massiteabevahendites ning selle kohta saadame ametliku teavituse.

RIIGIPIIRI ÜLETAMISE PIIRANGUD JA KARANTIIN 

Kolmandaks kinnitas valitsus korralduse, millega pikendatakse Eesti riigipiiri ületamise piirangut ja 14-päevast karantiini riiki sisenemisel inimestele, kellele see kehtis ka varem.

Ilma karantiinita saavad üle piiri Eestisse tulla haigustunnusteta Läti ja Leedu kodanikud, elamisloa või elamisõiguse omanikud.

Eestisse saavad tulla ka haigustunnusteta Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia tööle, õppima või tungivatel perekondlikel põhjustel nagu lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid.

Jätkuvalt tohib Eesti riigist läbi sõita haigustunnusteta välismaalane, kes liigub siitkaudu oma koduriiki.

Riiki tohivad jätkuvalt ilma karantiinita siseneda ning ei pea karantiini minema kõik need haigustunnusteta inimesed, kellele see õigus laienes ka varem. Näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud isikud, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed jt. 

KEHTIMA JÄÄVAD LIIKUMISPIIRANGUD JA LEEVENDUSTE ERITINGIMUSED 

Neljandaks kinnitas valitsus korralduse, millega pikendatakse valdavat osa liikumispiirangutest ja täpsustatakse nende rakendamisel ette nähtud tingimusi. 

2+2 reegel

Avalikus kohas ja siseruumides jääb kehtima nn 2+2 reegel, mis tähendab, et väljas või siseruumis tohib liikuda koos kuni kaks inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Reegel ei kehti perekondadele ega kodudele. Reegel kehtib üle Eesti kõikide tegevuste puhul, mis ei toimu kodustes tingimustes.

Müügisaalides ja teenindussaalides

Müügisaalides ja teenindussaalides, toitlustuskohtades ning kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides peab valdaja tagama 2+2 reegli täitmist. Müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel peab nii töötajate kui klientide jaoks olema tagatud desinfitseerimisvahendite kasutamise võimalus.

Toitlustusettevõtted kella 22-st kohapealseks ajaviitmiseks kinni kuni 1. juulini

Alates kella 22-st on endiselt külastajatele suletud toitlustusettevõtted, küll aga on lubatud toidu kaasamüük. Pärast 1. juulit saavad toitlustusettevõtted olla avatud piiranguteta.

Osa meelelahutusasutusi jääb suletuks

Pärast eriolukorra lõppu jäävad endiselt suletuks ööklubid, kasiinod ning mänguautomaatide saalid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid.

Tallinn-Stockholmi vahel kruiisida ei saa

Kehtima jääb huvireiside keeld Tallinna ja Stockholmi vahelises laevaliikluses.

Ajaviite- ja meelelahutusteenused

1. juunist tohivad külastajatele uksed avada meelelahutusteenuste pakkujad, näiteks keegli-, bowlingu- ja piljardisaalid, aga ka laste mängutuoad. Teenuse osutaja peab tagama teenuse pakkumise kohas kuni 50 protsendi täituvuse nõude täitmise, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise vastavalt terviseameti juhistele. Keegli, bowlingu või piljardi spordina harrastamisel kehtivad sportimise osas toodud reeglid.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused

1. juunist tohivad külastajatele uksed lahti teha saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Tagatud peab olema 2+2 reegli täitmine, inimeste hajutatuse nõue, 50 protsendi täituvuse nõue ja desinfitseerimisnõude täitmine vastavalt terviseameti juhistele. Ujumistreeninguteks kehtivad sportimise osas toodud reeglid.

Jumalateenistused

Lubatud on avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused juhul kui järgitakse 2+2 reeglit ning tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Avalikud koosolekud

Avalikke koosolekuid tohib pidada ainult juhul kui järgitakse 2+2 reeglit.

Sisetingimustes tohib avalikke koosolekuid pidada juhul kui tagatakse kuni 50 protsendilise täituvuse nõude täitmine. 18. maist tohib osavõtjaid olla kuni 10 inimest; 1. juunist 50 inimest ning alates 1. juulist kuni 500 inimest.

Välitingimustes tohib avalikke koosolekuid pidada juhul kui korraldaja tagab alates 18. maist osalejate arvu mitte rohkem kui 100 inimest ning alates 1. juulist osalejate arvu mitte rohkem kui 1000 inimest. Järgida tuleb 2+2 reeglit.

Avalikud üritused

Kuni 30. juunini on keelatud kõik avalikud üritused.

Erandina on lubatud vabas õhus toimuvad avalikud üritused, mille külastajad viibivad autos, näiteks autokinod ja –kontserdid. Ürituse korraldaja peab tagama 2+2 reegli täitmise, autost ei tohi väljuda vältimatu vajaduseta ning autode parkimisel peab jääma piisav vahemaa. Ürituse korraldaja peab vajadusel tagama ürituse läbiviimise kohas desinfitseerimisvahendite olemasolu.

1. juulist on lubatud kinoseansid, etendused, kontserdid,  konverentsid, laadad, festivalid ja muud avalikud üritused, ka siseruumides ja välitingimustes pealtvaatajateta spordivõistlused on lubatud juhul kui järgitakse 2+2 reeglit, siseruumide täituvus on maksimaalselt 50 protsenti. Kokku ei või ühelgi siseüritusel osaleda rohkem kui 500 inimest, ka siis, kui ruumi 50-protsendiline täituvus on sellest suurem. Välitingimustes on lubatud osavõtjate arv kuni 1000 inimest.

Haridus

Põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuses), samuti täienduskoolitusasutustes, huvitegevuse ja huvihariduse ning avatud noortekeskuste tegevuses tuleb järgida: 2+2 reeglit; õppijate rühmas tohib olla kuni kümme inimest (välja arvatud eksamitel); eksamite korraldamisel peavad õpilased olema eksamiruumis hajutatud; samuti tuleb hajutatult korraldada õppijate rühmade liikumist ning ühiskasutatavad asjad tuleb pärast kasutamist desinfitseerida.

1. juunist tohib huviharidust ja –tegevust korraldada viisil, et järgitakse 2+2 nõuet, siseruumide täituvus on maksimaalselt kuni 50 protsenti ning välitingimustes tagab korraldaja osalejate arvu, mis pole suurem kui 100 inimest. Sportimisega seotud huviharidus või –tegevus sätestatakse eraldi.

12. juunist tohib korraldada noortelaagreid ja õpilasmalevaid kui tagatakse 2+2 nõue; osavõtjaid on maksimaalselt kuni 300 ning ühes rühmas kuni 20 inimest. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Autokoolides ja mujal tuleb sõiduõppel arvestada, et autos tohib viibida üksnes õpetaja ja õpilane, sõidukis on desinfitseerimisvahendid. Koolituse korraldaja puhastab pärast igat sõidutundi need pinnad, mida õpilane on katsunud.

Sportimine

Õues tohib sportida, treenida ning pidada spordi- ja liikumisüritusi juhul kui on järgitud 2+2 reegel ning osalejaid maksimaalselt 10 ja korraldaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu. Alates 1. juunist tohib osalejaid olla maksimaalselt 100 ning korraldaja peab olema taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

Välitingimustes on lubatud korraldada ilma  pealtvaatajateta spordivõistluseid kui osalejaid on maksimaalselt 100. Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Sisetingimustes tohib sportida, treenida ning korraldada spordi- ja liikumisüritusi juhul kui  on tagatud 2+2 nõude järgimine, maksimaalselt 50 protsendi täituvus, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning kui osalejaid on maksimaalselt 10. 1. juunist grupi suurust enam piiratud ei ole, kuid jätkuvalt tuleb arvestada 50 protsendi täituvuse ja 2+2 reegliga. Sama kehtib ka treeningrühmade kohta. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

 Muuseumid ja näitusasutused

Muuseumite ja näitusasutuste külastamisel tuleb järgida 2+2 reeglit; rühmakülastuse korral võib külastajaid olla grupis maksimaalselt kümme; tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.  Külastajate poolt sagedasti puudutavaid pindu tuleb sagedasti puhastada. Korraldaja asendab võimaluse korral füüsilisel kandjal olevad tasuta infomaterjalid digitaalsetega. Samuti ei korraldata ühiselt kasutatavate vahendiga loovtöid, töötubasid või kui korraldatakse, siis tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine

Kehtestatud piirangud ja meetmed kehtivad korralduses nimetatud tähtajani või korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.

Kommentaarid (6)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

dollarowich
16. mai 2020 13:56
https://educate-yourself.org/cn/silentweaponsquietwarsmay79.shtml "Give me control over a nation's currency, and I care not who makes its laws." Mayer Amschel Rothschild (1743 - 1812)
tootmine Eestisse
16. mai 2020 11:54
Tootmine taastada Eestis ja Euroopas ja kogu schwarts-soroslus globalismus laallus Palestiina kõrbe õitsvaks aiaks looma. Ainult lakkuda Puna-Hiina ja töllerdavate neegermeeste tagumenti kaua võib. Eesti on osa ühisest Euroopast ja ühiselt tuleb eurooplastel kord majja lüüa likvideerida globalismus.
schwarz
16. mai 2020 13:55
https://www.lifesitenews.com/news/george-soros-panics-begs-europeans-to-prevent-eu-from-dissolving-like-commu
Kuule poliitik!
16. mai 2020 09:24
Sa pole oma vananormaalsustki üles ehitanud. Mul savi mida sina endale pead aga mees kes oma lubadusi ei täida ei kõlba meie riiki juhtima, mis siis et ülikond istub ja hääl kõmiseb!
tulevad ja lähevad
16. mai 2020 06:26
Viirused tulevad ja lähevad ja arvestame Wuhani viirus ei jää viimaseks. Seega Eestil, Euroopal ja kõikjal üleilma peab olema teat võimekus viiruste katku tõrjeks mitte ainult lõputult oodata lennukit namordnikutega tolmumaskidega Puna-Hiinast mingite geshevtsmenide lähetatud muudkui oodata ja oodata lennuväljal. Eesti peab taastama sanitaar-epidemioloogiateenistuse sanepidjaamad mille kari pöördesse keeranud debiile hävitasid - viirust põlevat olemas meite uues maiilmas. Ja koolitama epidemiolooge Tartu Ülikoolis. Ülerahvastatud Ida-Hiina kõigi omade nahkhiirte ja Wuhani turgudega on reaalsus elik viirused ei kao kuhugi kuid tuleb olla epideemiateks valmis õppida Hiina Vabariigilt Taivanilt, tublilt kommunistlikult Vietnamilt ja äärmiselt tragilt Rahva-Hiinalt just sealt Ida-Aasiast need viirused tegelt tulevad. Kuid järsku lõpetaks pideva paarutamise edasi-tagasi Hiinasse järsku hakkaks Eestit ja Euroopat edendama toodame tolmumaske namordnikuid ja kõiki tarvlikku hoopis siinmaal? Või lausvõimatu suunamudimine ja bublikreljaation takistab?
temaatik
15. mai 2020 21:55
https://www.inopressa.ru/ Hiina viirusest.