"Viimastel aegadel on hea tendents, et me pole vägivaldsed taimede vastu. Need haigused, kus sul oli õhtul vaja Roosimäele minna ja pruudile sülem roose murda – see on läinud."

Ain Järve, Kadrioru pargi juhataja
VIDEO! Tallinn panustab järgmisel aastal teedeehitusse, haridusse ja linnatransporti (0)
05. november 2020
Ilja Matusihis

Rävala puiestee ühistranspordi läbimurre, Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitus, Tallinna Linnateatri arendus, 100 uut gaasibussi, eakate pensionilisa tõstmine – need on üksikud näited  Tallinna linna 2021. aasta eelarvest, mis jagab senisest enam raha ka rattateede rajamiseks.  

“Arvestades praegust viiruse levikust tulenevat keerulist olukorda laiendame nii ajutisi kui ka püsivaid toetusmeetmeid abivajajatele,” ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. “Pöörame tähelepanu ka linna üldisele heakorrale, sh tänavapuhastusele, rohealade korrashoiule ning haljastusele.”

Kõlvarti sõnul on linn kavandanud  järgmiseks aastaks Covid-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude katteks reservi summas miljon eurot.

Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogusse järgmise aasta linnaeelarve eelnõu, mille kogumaht on 861,5 miljonit eurot, mis on 4,6 protsenti enam kui tänavu aasta alguses kinnitatud eelarve. Majandust ergutavate investeeringute kogumahuks on planeeritud 165,6 miljonit eurot, mis on 17 protsenti enam kui käesoleval aastal.

“Vaatamata linnakassa tulude vähenemisele võimaldab Tallinna senine konservatiivne eelarvepoliitika pakkuda järgmisel aastal katkematult avalikke teenuseid ning kasvatada linna investeeringute mahtu,” ütles Kõlvart lisades, et   muuhulgas kannavad investeeringud endas ka majanduse ergutamise eesmärki.

Enim raha saab haridus

Kõige suurema osakaaluga linnaeelarve tegevuskuludest on haridusvaldkond, moodustades 41,1 protsenti kuludest ehk kokku 277,3 miljonit eurot. Haridusvaldkonna investeeringud moodustavad 29,2 protsenti linna kogu investeeringute mahust, seda kokku summas 48,4 miljonit eurot. 2021 saab renoveeritud kolm kooli ja neli lasteaeda, laienduse saab kaks kooli, Nõmme Gümnaasium saab spordihoone.

Kultuurivaldkonna investeeringud moodustavad eelarvest 16,8 miljonit eurot ning suurimateks projektideks on Tallinna Linnateatri, Tallinna Loomaaia ja Tallinna Botaanikaaia arendamine. Spordivaldkonna investeeringute maht kasvab kokku 5,6 miljoni euroni, suuremad neist Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine ja Kadrioru staadioni renoveerimistööd.

Linn soetab 100 uut gaasibussi

Olulise osa linnaeelarve kulutustest hõlmab linnatranspordi valdkond, moodustades 14,1 protsenti linna kuludest, seejuures on liiniveokuludeks järgmise aasta eelarves kavandatud 86 miljonit eurot ning linnatranspordi investeeringute maht kasvab 3,7 miljonile eurole. Selle toel soetatakse järgmisel aastal 100 uut gaasibussi ja laiendatakse koolibusside kasutust.

Jätkuvalt on olulisel kohal ka teede ja tänavate ning tänavavalgustuse korrashoid, ehitus ja rekonstrueerimine. Selleks otstarbeks on järgmise aasta eelarves kavandatud kokku 35,8 miljonit eurot. Teede ja tänavate valdkonnas on ka suurim investeeringute mahu kasv 30 protsendi võrra, kokku on teede ja tänavate kapitaalremondile ja rekonstrueerimisele kavandatud 53,8 miljonit eurot.

Heakorda investeerib Tallinn uuel aastal 17,1 miljonit eurot, millest enam kui 10 miljonit eurot on plaanitud kokku 15 pargi ja roheala korrastamiseks, rekonstrueerimiseks ja ka rajamiseks.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf tõi esile Kase pargi, Süsta pargi,  Männi pargi ja Kesklinna juudi pargi korrastamise. “Suuremad mänguväljakud tulevad Räägu parki ja Tornide väljak on kavas rekonstrueerida,” sõnas ta. 

Klandorfi sõnul on kavas uuendada linnamööblit ning paigaldada ka uusi prügikaste. Samuti alustab linn Maarjamäe memoriaali korrastamisega. “Võtame hinnangud ja teeme projektid,” lisas ta. 

Klandorf pidas oluliseks Peterburi maante ehitust, sest sealt liigub läbi kogu rasketransport sadamasse. “Jätkame Mustakivi tee läbimurdega,” sõnas ta. “Vanalinnas alustame Pika tänava rekonstrueerimisega ja vanalinna tänavaid edasiliikudes jõuame Raekoja platsini.”

“Ligi 33 hektarile planeeritava Tondiraba pargi ehituseks on kavandatud kokku 6 miljonit eurot. Mänguväljakuid ja pargielemente rajatakse, laiendatakse ja rekonstrueeritakse kokku 2,6 miljoni euro eest,” rääkis abilinnapea.

Klandorfi sõnul on kavas korda teha ka Endla tänava ja Paldiski maantee raudteealused tunnelid, et inimesed pääseksid liikuma.

Linna pensionilisa kasvab 125 eurole

Sotsiaalhoolekande valdkonnas jätkatakse seniste toetusmeetmetega, kui ka laiendatakse nii ajutisi kui ka püsivaid toetusmeetmeid abivajajatele. Nii on järgmisest aastast kavandatud eakate toetust ehk linna pensionilisa tõsta 125 eurole, aastas kulub sellele toetusele linnaeelarvest kokku 11,4 miljonit eurot. Sotsiaalhoolekande valdkonna kulud kasvavad tuleval aastal tänavusega võrreldes 9 protsenti, ulatudes kokku 57,8 miljoni euroni. Investeeringuid teeb linn sotsiaalhoolekande valdkonnas 9,2 miljoni euro eest, sh alustatakse Iru hooldekodu õenduskodu ehitust.

Esmakordselt on linna eelarves planeeritud vahendid ka kaasava eelarve projektile kokku summas 800 tuhat eurot. “Selle raames saavad Tallinna elanikud ise valida, milliseid objekte nad peavad vajalikuks ehitada,” ütles Kõlvart.

Linnapea sõnul kaasab Tallinn investeeringute finantseerimiseks laenu sarnaselt käesoleva aastaga kokku kuni 70 miljonit eurot.

“Suuname kulutuste katteks ka parematel aastatel kogutud reservidest kuni 21,8 miljonit eurot, seejuures jääb linna netovõlakoormus tasemele 35,5 protsenti. See on üle kahe korra väiksem võlakoormus kui praegu lubatud 80 protsenti,” selgitas Kõlvart. “Võrreldes teiste suuremate Eesti linnadega on Tallinna laenukoormus väiksem.”

Investeeringute katteks kavandatava laenu tegelik vajadus sõltub nii linna tulude laekumisest järgmise aasta kestel, linna likviidsete vahendite jäägist kui ka planeeritud investeeringute elluviimisest.

Linna tulud vähenevad kokku ühe protsendi võrra: väheneb nii üksikisiku tulumaksu tulu, saadavad toetused kui ka maamaksu ja dividenditulu. Linna peamise tuluallika, tulumaksu tulu väiksema laekumise peamiseks põhjuseks on kriisist tingitud tulusaajate arvu vähenemine käesoleval aastal. “Lähtume konservatiivsest prognoosist, et tulusaajate arv 2021. aastal ei kasva,” ütles linnapea.

Vaata, kuhu läheb raha:

TEED JA TÄNAVAD: 53,7 miljonit, millest teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine 35,5 miljonit. Tähtsamad objektid 2,9 miljonit, millest:

 • Rävala puiestee ühistranspordi läbimurre: 1,8 miljonit
 • Mustakivi tee läbimurre: 600 000
 • Peterburi tee rekonstrueerimine: 200 000
 • Liivalaia tn, Suur-Ameerika tn ja Endla tn (lõigus Suur-Ameerika tn/Luise tn ristmik kuni Taksopargi ristmik) rekonstrueerimine: 250 000
 • J. Poska tn (Vesivärava tn – Narva mnt) rekonstrueerimine: 3,8 miljonit
 • Pikk tn (Olevimägi-Rannamäe tee) rekonstrueerimine: 2 miljonit
 • Kolde pst (Sõle tn – Pelguranna tn) rekonstrueerimine: 1,7 miljonit
 • Rahu tee (Laagna tee – Ussimäe tee) rajamine 1,5 miljonit

Rattastrateegia elluviimine 8,2 miljonit, millest:

 • Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine: 2,8 miljonit
 • Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga I etapp: 1,5 miljonit
 • Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamine: 1,1 miljonit
 • Raudteealused käigutunnelid (Endla tn ja Paldiski mnt): 2 miljonit

KOOLID JA LASTEAIAD: 48,4 miljonit

Kõige suurema osakaaluga linnaeelarve tegevuskuludest on haridusvaldkond, moodustades 41,1 % kuludest ehk kokku 277,3 miljonit eurot. Haridusvaldkonna investeeringud moodustavad 29,2 % linna kogu investeeringute mahust, seda kokku summas 48,4 miljonit eurot. 2021. aastal saab renoveeritud kolm kooli ja neli lasteaeda, laienduse saavad kaks kooli, Nõmme Gümnaasium saab spordihoone. 2021. aastal alustatakse viie kooli ja kolme lasteaia renoveerimise ning kahe kooli juurdeehituse projekteerimisega.

 • Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi tervikrenoveerimine: 6,3 miljonit
 • Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine: 6,1 miljonit
 • Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimine: 5,5 miljonit
 • Tallinna Pirita Majandusgümnaasiumi hoone laiendamine (korruse juurdeehitus): 1,9 miljonit
 • Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill: 3,1 miljonit
 • Tallinna Järveotsa Lasteaed: 3,2 miljonit
 • Tallinna Liivamäe Lasteaed: 2,7 miljonit
 • Tallinna Lasteaed Rabarüblik: 2,7 miljonit

KULTUUR JA MUINSUSKAITSE: 16,8 miljonit

Kultuurivaldkonna investeeringud moodustavad eelarvest 16,8 miljonit eurot ning suurimateks projektideks on Tallinna Linnateatri, Tallinna Loomaaia ja Tallinna Botaanikaaia arendamine.

 • Tallinna Linnateatri arendusprojekt: 8 miljonit
 • Tallinna Loomaaia projekt “Pilvemets”: 2,3 miljonit
 • Tallinna Loomaaia tiigriorg: 1 miljon
 • Tallinna Botaanikaaia investeeringud 2 miljonit
 • Lauluväljaku investeeringud: 397 500
 • Mustpeade Maja investeeringud: 50 000

HEAKORD: 17 miljonit, sellest pargid ja rohealad 10 miljonit ning mänguväljakud ja treeningelemendid 2,5 miljonit

 • Tondiraba pargi rajamine: 6 miljonit
 • Kadrioru Pargi investeeringud: 720 000
 • Männipargi korrastamine: 600 000
 • Kase pargi korrastamine: 686 111
 • Maarjamäe memoriaali korrastamine: 500 000
 • Pirita tee mänguala laiendamine: 500 000
 • Lastekodu tn 32 mänguväljaku rekonstrueerimine: 380 000
 • Räägu pargi mänguväljaku rekonstrueerimine: 315 000

SOTSIAALHOOLEKANNE: 9,2 miljonit

 • Iru Hooldekodu õenduskodu projekteerimine ja ehitamine: 5,4 miljonit
 • Lasnamäe Sotsiaalkeskuse investeeringud (uus hoone): 1,9 miljonit
 • Tallinna Tugikeskuse Juks vana korpuse remont ja uus korpus: 500 000
 • Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja: 280 000

SPORT: 5,6 miljonit

Spordivaldkonna investeeringute maht kasvab kokku 5,6 miljoni euroni, suuremad neist Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine ja Kadrioru staadioni renoveerimistööd.

 • Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine: 2,5 miljonit
 • Kadrioru Staadioni renoveerimine ja juurdeehitus: 1 miljon
 • Tondiraba jäähalli valgustus: 450 000

LINNATRANSPORT: 3,6 miljonit

Olulise osa linnaeelarve kulutustest hõlmab linnatranspordi valdkond, moodustades 14,1 % linna kuludest, seejuures on liiniveokuludeks järgmise aasta eelarves kavandatud 86 miljonit eurot ning linnatranspordi investeeringute maht kasvab 3,7 miljonile eurole. Selle toel soetatakse järgmisel aastal 100 uut gaasibussi ja laiendatakse koolibusside kasutust.

 • Uute trammide soetamine: 2,3 miljonit
 • Koolibusside projekt: 750 000
 • Ootekodade soetamine ja paigaldamine: 320 000

LINNAMAJANDUS: 4,1 miljonit, millest Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine 100 000

TERVIS: 2,1 miljonit

 • Tallinna Haigla (sh Lasnamäe Tervisekeskuse) projekteerimine ja ehitus: 1,4 miljonit
 • Tallinna Kiirabi investeeringud, sh meditsiinivarustuse soetamine: 725 760

TEHNOVÕRGUD: 1,8 miljonit

 • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus, sh endiste peremehetute torustike rekonstrueerimine: 500 000

 

 

 

 

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.