"Viimastel aegadel on hea tendents, et me pole vägivaldsed taimede vastu. Need haigused, kus sul oli õhtul vaja Roosimäele minna ja pruudile sülem roose murda – see on läinud."

Ain Järve, Kadrioru pargi juhataja
VIDEO! Ööpäevaga lisandus 274 positiivset testi ja üks koroonasurm (0)
18. november 2020
Mats Õun

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma märkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et on kasvanud koroonaviirusesse haigestunud noorte hulk. "10-19-aastaste hulgas on haigestumine tõusnud ja on olnud väga kiire kasv kooliealiste seas," ütles Härma. Harjumaale laekunud 153 positiivsest tulemusest 118 tuli Tallinna.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5539 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 274 ehk 4,9% testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 153 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 62 uut ning Tartumaale lisandus 20 uut positiivset testi tulemust. Läänemaale lisandus viis ning Pärnu- ja Lääne-Virumaale lisandus neli nakatunut. Hiiu-, Saare- ja Viljandimaale lisandus kolm uut positiivset testi tulemust. Jõgeva-, Valga- ja Põlvamaale tuli kõigisse juurde kaks uut viirusekandjat. Rapla- ja Võrumaale lisandus mõlemasse üks uus nakatunu. Üheksal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 223,33 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,6%.

Harjumaale laekunud 153 positiivsest tulemusest 118 tuli Tallinna. Seitsme juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega, ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu täpsustamisel.

15.-17. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 129 juhul sai inimene viiruse läbi lähikontakti varasema haigestunuga, 64 juhul on nakkusallikas teadmata. Neljal juhul on nakkus sisse toodud – kolmel juhul Venemaalt ning ühel juhul Soomest. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel. 

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 13 400 inimest, kellest 1613 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 28 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, lasteaia koldeid on üks kokku, töökoha koldeid on kokku kaheksa, ürituste koldeid on kokku kolm ja muu kontakti koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtudest 12 juhul sai inimene viiruse pereliikmelt, viiel juhul tuttavatelt ja kolmel juhul töökohast. Ühel juhul saadi nakkus koolist. Vanglas nakatuti kuuel juhul, kolmel juhul huvitegevuse käigus ning ühel juhul Kaitseväes. Ühel juhul saadi nakkus lasteaiast ning kahel juhul hooldekodust. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Lääne-Virumaa kolmel juhul nakatuti tuttavate kaudu ning ühe juhtumi asjaolud on välja selgitamisel.

17.11 täpsustatud info: Ida-Virumaale lisandunud kaheksal juhul nakatuti pereringis, neljal korral nakatuti töökohas ja kolmel korral nakatuti tuttavate kaudu. Ühel juhul nakatuti koolis, ühel juhul lasteaias ja ühel huvitegevuse käigus. Ühel juhul nakatuti hooldekodus, ühel juhul Kaitseväes, üks juhtum oli sisse toodud ning ühe nakatumise asjaolud on välja selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru Vangla koldes on 239 inimest, Narva jäähoki koldes on 78 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 4200 inimese, kellest haigestunud on 670.

Tartumaale lisandunud viis haiget said viiruse muu kontakti läbi, kaks haiget said nakkuse perekonnast, kahel juhul nakatuti töökohas ja kolme nakatumise juhud on veel täpsustamisel. Jõgevamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnast ning ühe nakatunu asjaolud on välja selgitamisel. Valgamaale lisandunud nakatunute asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse perekonnalt. Võrumaale lisandunud nakatunu sai viiruse sõpruskonnast, Viljandimaale lisandunud nakatunu asjaolud on täpsustamisel.

Haiglaravil on 99 inimest

17.11 täpsustatud info: Tartumaale lisandunud 11 juhul nakatuti perekonnasiseselt, 10 juhul on nakkusallikad teadmata, kuuel juhul nakatuti töökohal, kaheksal juhul nakatuti muu kontakti kaudu ja ühel juhul toodi viirus sisse välismaalt. Viljandimaale lisandunud kahel juhul nakatuti perekonnasiseselt, ühel juhul töökohal, ühel juhul muu kontakti läbi ja kahel juhul on nakkusallikas teadmata. Valgamaale lisandunud ühel juhul nakatuti perekonnasiseselt ning üks nakatunu tõi nakkuse välismaalt sisse. Põlvamaale lisandunud nakatunu sai nakkuse töökohalt.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2400 inimese, kellest 283 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, üks on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 10 inimest, hobikoldes on 14 inimest, õppeasutuse koldes seitse inimest ning meelelahutusettevõtte koldes on 10 inimest.

Neli Läänemaale lisandunud nakatunud said nakkuse töökohalt, üks nakatunu elab Tallinnas. Hiiumaale lisandunud kaks nakatunut said nakkuse perekonnasiseselt, ühe nakatumise asjaolud on välja selgitamisel. Üks Saaremaale lisandunud nakatunu sai viiruse perekonna ringis, kahe nakatunu nakkusallikas on teadmata. Pärnumaale lisandunud kahel juhul nakatuti perekonnasiseselt, kahe nakatunu asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 900 inimese, kellest 138 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet Hiiumaal, kus pereürituse koldes on 12 inimest ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks 11 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 12 nakatunut.

19. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 99 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kuus patsienti. Koju saadeti kaheksa inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 23. Ööpäeva jooksul lisandus üks surmajuhtum – 92-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 85 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 639 COVID-19 haigusjuhtumit 623 inimesega.

18. novembri seisuga on tervenenud 5120 inimest. Neist 3848 inimese (75,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1272 inimese (24,8%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 415 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 8304 (2% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Härma: kooliealiste hulgas on koroonanakatumine tõusnud

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma märkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et on kasvanud koroonaviirusesse haigestunud noorte hulk.

“10-19-aastaste hulgas on haigestumine tõusnud ja on olnud väga kiire kasv kooliealiste seas,” ütles Härma.

Samuti on tema sõnul just nooremate inimeste hulgas suurem asümptomaatiline haigestumine. “Nakatumised toimuvad ka huviringides ja sealt edasi liigub koolidese,” nentis ta.

“Haiglaravil on Eestis hetkel 99 patsienti, kuid võib eeldada, et järgmisel nädalal lisandub haiglatesse 75 või rohkem haigestunut,” ütles Härma.

Härma sõnul on nakatumise kiirus natuke langenud, kuid tuleb arvestada, et pühad on saabumas ja see nii ka jääb. “Pereringis haigestumiste puhul ei ole näha, et võiks tekkida suuremaid koldeid. Selline pereringis haigestumise suurem kolle on praegu üks,” ütles Härma.

“Sissetoodud juhtude hulk on veidi langenud. Sissetoodud juhud on jätkuvalt seotud töörändega – Venemaalt, Ukrainast, Soomest, Rootsist. Samuti kasvab haigestumine Venemaal ja Ukrainas. Kasvab ka üldsuremas Euroopas ja see on viimased 60 päeva kasvanud,” nentis ta.

“Norras, Rootsis haigestumine tõuseb, Taanis on olukord stabiliseerunud ning veidi parem seis on Soomes ja Islandil,” märkis ta.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5539 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 274 ehk 4,9 protsenti testide koguarvust ning suri üks 92-aastane patsient.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 197 017 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 511 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 309.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta jne.

Koroonaviiruse levik on Eestis laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes. Paljudel inimestel avaldub koroonaviirus kergete sümptomitega. Seega hoia distantsi, kanna maski, õhuta ruume, pese käsi ja laadi alla HOIA mobiilirakendus! Sellest nädalast hakkasid kehtima rangemad distantsinõuded paljudes avalikes ruumides.

Eelista asjaajamisel elektroonilisi kanaleid ja e-teenuseid. Korralda võimalikult suur osa oma asjaajamisest elektrooniliste kanalite kaudu (näiteks soorita pangatehingud internetis) – nii väldid asjatuid kontakte ja vähendad nakatumise riski. Haigusnähtude puhul püsi kindlasti kodus.

 

Hangi infot usaldusväärsest allikast. Koroonaviiruse teemal levib sotsiaalmeedias eksitavat infot ja vandenõuteooriad, mis panevad inimesi enda ja teiste tervisega asjatult riskima ning aeglustavad sellega tavaelu juurde naasmist. Kutsume üles inimesi jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama edasi ainult seda informatsiooni, mis on nende allikate poolt kinnitatud. Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.ee ja riigiinfo telefonilt 1247.

 

Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.