"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
100 aastat tagasi: dünamiidiladu Toompea lossi keldris ja 1000 tasuta saunapiletit vaestele (0)
07. veebruar 2021

1921. aasta esimene veebruarinädal oli uudiste mõttes üsna üheülbaline - väga palju oli juttu Tartu Rahu aastapäeva tähistamisest nii tähtpäeva eel- kui järelkajana. Põgusalt puudutati ka teisi teemasid, nagu dünamiidihunniku avastamine Toompea lossi keldrist ja majaomanike protest talvise lumekoristuse vastu.

1921. aasta jaanuarikuu viimase päeva Waba Maa kirjutas sellest, et Tallinna majaomanikud nõuavad riigilt, et nad vabastatakse tänavate puhastamise kohustusest.

“Tallinna majaomanikkude “tegewuswabadus”. Tallinna maja omanikud on pööranud wabariigi walitsuse poole palwega, et majaomanikud seadusandlisel teel wabastataks igasuguste naturaalkohustuste kandmisest (lumewedu, tänawate pühkimine j.m.s.). Ei peaks aga sarnane samm tegelikult läbiwiidaw olema, siis wõimaldada majaomanikkudele majadest sarnast sissetulekut, et nad neid kohustusi kanda suudaksid.

Politseinikkudelt ilma kohtuta trahwimise õigus wiibimata ära wõtta ja majaomanikkude wastu tõstetud süüteod harilikule kohtule alluwateks tunnistada.”

/…/

31. jaanuari Päewaleht kirjutas plaanist saapapuhastajate teenuse kvaliteedi järsuks tõstmiseks.

“Saapapuhastajad uulitsatel on oma räpase wälimuse poolest tuntud. Ka pingid ja puhastuse abinõud on nendel kõige primitiiwsemad. Nüüd on politseiwõimude ja linnawalitsuse poole keegi isik pööranud palwega temale saapapuhastamise kohad uulitsatel rendile anda, kusjuures tema ennast kohustab selle eest hoolt kandma, et publikumi tarwis sellekohased toolid saawad uulitsale pandud, kus mõnus istuda ja et puhastajad korralikult riides oleks. Politsei poolt leiab ettepanek toetust.”

Dünamiit Toompeal ja vastiku maitsega leib

2. veebruari Waba Maa kajastas loomulikult Tartu Rahu aastapäeva tähistamist, ent juttu on ka muudel teemadel.

Toompea lossikeldrist leitud lõhkeainete kogu. Dünamiit ehituspeawalitsuse hooletuse tõttu lossi keldri unustatud. Lõhkeainete leidmise sündmus Toompea lossi-keldrist tõendab jällegi, missugust hädaohtu wõib tekitada hoolsuse ja ettewaatuse puudus mõnes ametikohas.

Toompea lossi ehitustööde juures tarwitati müüride lõhkumiseks dünamiiti, miinisid j.m. tugewaid lõhkeaineid. Nähtawasti tarwitati aga neid kontroleerimatalt: mõnikümmend naela ülejääki wisati sinna terweks aastaks, kunni nad juhtumisi üles leiti. Leitud hulk oleks suutnud suure osa lossist purustada.

Suureb süü langeb arwatawasti ehituspeawalitsuse peale, kes lõhkeainete hoidmisest keldris lossi komandandilegi ei märganud teatada.”

“Tshekileib ja petrooleum. Wiimasel ajal on mõne tshekileiwa-poodnikud oma kauplustes petrooleumiga kauplema hakanud, mis aga sugugi lubataw ei peaks olema. Nii on leiwal tihti wõimatu petrooleumi-maitse ja söögiks täiesti wastik.”

Soodsam elekter ja piim

Sama päeva Tallinna Teataja toob aga häid uudiseid – elektri hind võib alaneda ja piimapuuduse vastu võideldakse suisa linna tasandil.

“Linna elektri tariifi alandamist oodata. Eilasest päewast saadik suudab linna uus elektrijaam juba täiel mõõdul linna elektritarwidusi täita “Dvigateli” wabriku woolu ei ole enam waja. Uute masinate tõttu on wõimalik kütteaineid kokku hoida, nii et wõimalik on elektri tariifi alandada. Neljapäewasel linnawolikogu koosolekul esineb linna walgustuse komisjon ettepanekuga elektri tariifi kümne protsendi wõrra alandada. Walgustuse eest tuleks siis 3 marka ja jõu eest 2 marka kilowati pealt wähem maksta. lambti taks jääb esiotsa endiseks. Märtsikuus pannakse elektrijaamas weel uued katlad ülesse ja siis loodetakse, et wõimalik on weel elektritariifi 10 prots. alandada.”

“Linna piimaasi. Esimesest weebruarist peale ei anta enam tshekkidega piima. Piimamüük on waba. Linna piimaäri saadab aga endist wiisi piima müügile ja kawatseb piimaäri laiendadagi. /…/

Linna piimaäri eesmärk on linnaelanikkudele paremat piima ja odawama hinnaga muretseda. Lähemast tulewikus hakkab linna piimaäri ja pudelitega piima müügile saatma. Piimaäri loodab, et ta suudab piima hinna tõusu ära hoida ja heade tagajärgedeega eraettewõtjatega wõistelda.”

Järgneva uudise puhul tundub küll tegu olevat pigem lugejakirjaga, ent üsna asjalik idee on see liiklusohutuse tagamise seisukohalt kindlasti.

Sõidu hobustele kellad kaela. Juba Wene ajast saadik on woorimeestel kohuseks tehtud talwel hobustele kellad kaela panna, et kellade tilin jalakäijatele hoiatuseks oleks eest ära hoida. Eraisikutel, kes oma hobuseid peawad, on need alati kiirema ja tulisema jooksuga, kuid neil ei ole kellasid ja nii wõib nende hobustele allajäämist hõlpsamini ette tulla. Oleks soowitataw et talwel kõigile hobuste omanikkudele kohuseks tehakse, hobustele kellad kaela muretseda.”

4. veebruari Waba Maa andis teada, et odava hinnaga suhkur peaks eeldatavasti juba märtsikuus pealinna maiasmokkadele palju rõõmu tegema.

Ihutoitu ja vaimutoitu

“Suhkrut saab lähemal ajal 30 margaga nael. Tarwitajate keskühisuse poolt on suurem saadetus walget Jaawa suhkrut ostetud, mis märtsikuus kohale jõuab ja müügile läheb umbes 30 marka nael”.

Linna poolt tellitud heeringad wabal müügil. Linna toitluswalitsus müüb hiljuti saadud Norra raswaheeringaid wabamüügil iale ühele 2530 marka tünder.”

On teada tõsiasi, et ainult ihutoidust inimesele ei piisa – vaja on ka vaimutoitu. Seepärast oli kindlasti hea uudis samas lehenumbris ilmunud teade uue teatrikooli rajamisest.

“Teatrikooli asutamine. “Estonia” selts on otsustanud rahu alalkirjutamise aastapäewa ja Eesti de jure tunnustamise mälestuseks teatrikooli asutada.”

Vaesed sauna ja leib lauale!

5. veebruaril 1921 kirjutas Waba Maa sellest, et Tallinna saunapidajad otsustasid üheskoos anda linna vaestele võimalus tasuta saunas käia.

“Suurem toetus linna waeste heaks. Tallinna saunapidajad otsustasid linan waestele annetada iga kuu 1000 prii saunapiletit, mis hoolekande osakonna korraldusel neile antakse, kes linna poolt alalist abi saawad. Osa saunapidajatest on juba lubatud piletid osakonda saatnud, kus need waestele wälja jagatakse, kuna teised seda loodetawasti lähemal ajal teewad. Linna hoolekande osakond peab oma kohutuseks siin ära märkida seda südamlikku tänu, mis waesed mõjuwa abi puhul lahkete annetajate wastu tunnewad.”

6. veebruari Waba Maa viis nädala lõpuks jututeema taas kõige olulisemale – leivale.

“Tallinna linn tarwitab kunni lõikuseni ligi 300 000 puuda leiwawilja. Et Tallinna linna elanikkude toitmiseks igapäew 1200 puuda leiwawilja tarwis läheb, siis on selleks 1. weebruarist kunni 1. oktoobrini, s.o. kunni uue lõikuseni ligi 300 000 puuda rukkid tarwis.

Tarwimisminewat wilja kokku wõtta kawatseb linna toitluswalitsus neli wiiendikku wälja- ja üks wiiendik, s.o. umbes 60 000 puuda, kodumaalt.”


SEOTUD LOOD: 
100 aastat tagasi: mure puhastamata tänavatega, uued liikluseeskirjad, linn murrab piimakartelli, rongiõnnetus Nõmmel
100 aastat tagasi: raudtee läbi Kadrioru, toiduhindade langus, maailmalõpp ja linna kiuslik keeluseadus
100 aastat tagasi: Päts juhib valitsuskõnelusi, õlletehased alustavad taas tööd, elektrikriis saab läbi
100 aastat tagasi: mure toidu pärast, meelelahutuse hea seis ja võitlus salapiimaga
100 aastat tagasi: toidukriis saab pisut leevendust, rongid hilinevad, sadamas toimub suur plahvatus
100 aastat tagasi: salasuitsud, olematu elektrivool ja jätkuvalt ähvardav nälg
Tallinna uudised 100 aastat tagasi: leivahinna tõus, töölisstreik ja kehvad voorimehed
Täna 100 aastat tagasi: valik uudiseid 4. detsembrist 1920

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.