"Kõik head või halvad asjad maailmas on kiiksuga inimeste tehtud."

Urmas Sõõrumaa, ärimees
100 aastat tagasi: tüüfuse levik Tallinnas, ruumipuudus vaestemajades ja õigust nõudvad ehitustöölised (0)
27. veebruar 2021

1921. aasta veebruarikuu viimane nädal oli Tallinna uudiste osas üsna tagasihoidlik - valmistuti linnavolikogu valimisteks ja Eesti Vabariigi 3. sünnipäeva tähistamiseks. Uudistevaesel nädalal räägiti lehtedes muuhulgas Pirita jõe silla kehvast seisust, tüüfuse levikust, ülekoormatud vaestemajadest ja ühe kaupmehe pea kuritahtlikust nutikusest. 

Liblikas kesk jäämöllu

21. veebruari Päewaleht pööras tähelepanu sellele, et peamine üle Pirita jõe viiv sild on talvise jääliikumise tulemusena sisuliselt kasutuskõlbmatuks muutumas. 

“Pirita jõe sillal on alles tekkinud jää kõik seni weel paigal püsinud jääkaitse postid minewal nädalal ümber lükanud, nii et sild kewadeks jääminekuks täiesti kaitseta jääb. Et juba waremalt osa poste wälja tõstetud, teised jälle üles kergitatud olid, peab imestama, miks neid õigel ajal paigale ei pandud. Tahtmata tuleb meele peremees, kes oma maja katust ühe puuduwa õleroo pärast parandama ei asunud.” 

Samas lehenumbris ilmus ka tore nupuke, mis kirjeldas kohtumist ühe talve kohta täiesti ootamatu olendiga. 

“Elus liblikas lendas eile keskpäewa ajal Narwa maanteel lahtisest aknast tuppa. Loom oli pealtnäha kaunis erk.”

15 protsenti surnuid pole midagi erilist

22. veebruaril 1921 kirjutas Waba maa Tallinnas valla pääsenud tüüfusenakkuse kohta üsna leebetes toonides, tuues välja, et sellesse sureb “vaid 15-16 protsenti” haigestunutest. Tänapäeval vaadataks sellist suremust ilmselgelt pisut teise pilguga… 

Plekisoetõbest Tallinnas. Jällegi on Tallinnas  plekisoetõbi lahtipuhkenud, aga wõrdlemisi õige nõrgal kujul. Esiemne juhtumine oli 8. weebruaril Salongi tän. nr. 3 ja sellel eelwiimasel nädalal jäi plekisoetõppe haigeks 5 inimest, kuna wiimasel nädalal 9 haigeksjäämise juhtumist ette tuli. 

/…/ Pleki-soetõbi ei ole kardetaw, koguniste mitte nõnda kardetaw, kui läinud suwel Tallinnas lahtipääsenud werine kõhutõbi. Läinud aasta hooajal plekisoetõbesse haigeks-jäämise juhtumistest lõppesid ainult 15-16 protsenti surmaga. Käesolewal aastal oli sellesse haigusessse jääjate seast ainult üks surmajuhtumine teada ja seegi ei ole weel lõpulikult kindlaks tehtud. 

Plekisöetõbesse haigeksjäämise juhtumisi on tänawu peaasjalkult ette tulnud ainult esimeses linnajaos – Uue- ja Wana-Kalamaja tänawates, selles piirkonnas, kus asub ka wanakraami turg. Ikka ja alati on tähelpanu selle peale pööratud, et wanakraami turg kohaks on, mis mimtesuguseid külgehakkawate haiguste idusid laialikanda aitab. /…/

Kokkuwõtet tehes, wõib ütelda, et niihästi külgehakk. kui ka teiste haiguste poolest Tallinn kardetaw ei ole. Haigeksjääjate protsent on õige madal, leetritesse ja sarlakitesse jäämisi tuleb harwa ette.” 

Järgmise päeva (22.veebruari 1921) Tallinna Teataja tõi häid uudiseid – nimelt tuli juttu sellest, et linna raudkindel plaan ühiskanalisatsioon luua hakkab tasapisi teostusele lähemale jõudma. 

“Linna ühiswoolu kanalisatsiooni plaan on kahes wariandis ins. M. Keskküla poolt wälja töötatud, ehituskomisjoni poolt läbiwaadatud ja pannakse kesknädalal wolikogule kinnitamiseks ette. Kanalisatsiooni teostamine läheb 11 600 000 kuldrubla maksma.” 

Vaesed jäävad vaesemaks, rikkad saavad rikkamaks

23. veebruari Waba Maa tõi taaskord avalikkuse ette ruumipuuduse-probleemi Tallinna vaestemajades, mis linna liig õhukese rahakoti tõttu üha süvenes. 

“Suur ruumipuudus linna waestemajades. Nagu hiljuti kirjutasime, leiawad praegu linna waestemajades 354 kehwa abitarwitajat ulualust ja ülespidamist. Need ei ole weel mitte kõik, kes abi tarwitawad. RUumipuudusel ootawad praegu 67 abitarwitajat waestemajasse pääsemiseks korda. Ja sinna sissepääsemiseks ei ole neil enne lootust, kunni surm mõne waestemajasolija ära kutsub. 

Linna rahaline seisukord on nõnda raske, et uute waestemajade awamise peale mõteldagi ei wõi ja on kawatsus koguni wanainimeste warjupaiga tegewust k. a. 1. aprillist lõpetada ja eelarwesse on ka ainult selle asutuse kolme esimese kuu wäljaminekud üleswõetud. Wanainimeste warjupaigas praegu korterit leidjat hoolealust mõeldakse teistesse waestemajadesse äramahutada, nõnda liituwad siis praegu järgeootajale 67 weel 24 waest juure, mis juba suur arw. 

Kui kurdetakse, et linna tänawatel liig rohkesti kerjajaid awalikult liikumas, siis on need peaasjalikult waesed, kellele linn warju ja peatoidust anda ei suuda. Muidugi on suur osa kerjajatest ja neid, kes seda ametit kui üheks paremaks sissetulekuallikaks peawad, ning endid waestemajadesse sattumise eest sihilikult kõrwale hoiawad, sest seal ei ole kerjamiseks enam tarwilist wabadust. /…/”

Järgmise kuupäeva Waba Maa kirjutab ühest kurikavalalt nutikast kaupmehest, kes kokkumängu või lihtsalt puhta jultumuse abil raudteevalitsuselt kümneid tuhandeid marka kooris. 

“Kuidas kaupmees teenib, sellest kirjutatakse meile: Raudteewalitsusel oli tarwis 800 tabalukku ja ostis need, 150 marka tükist makstes, kellegi Rabinowitshilt Aia tän. nr. 1, kellel need lukud omal allal 60 marka tükk maksawad. Kas ei tea tea raudteewalitsus, et needsamad lukud Saksamaal 40 Eesti marka tükk maksawad?! P. Eichelmann.”

Põllumajandus- ja liiklusuudised

26. märtsil toimunud volikogu valimistest rääkisid põgusalt kõik tollased lehed, ent Tallinna Teataja vahendas linnainimestele ka põllumajanduse-alaseid teadmisi. 

“Kui palju annab lehm piima. On juhtumisi teada, kus lehm 660 pangi (8000 liitrit) ja weel rohkem aastas piima andis. Prof. Bogdanow seab nõudmise üles, et põllumajapidamises peaks hea lehm aastas 300-400 pangi head piima andma. 

Enne sõda rehkendati, et hea kari wäljamaal ja üksikud karjad Wenemaal umbes 8 puuda wõid keskmiselt iga lehma kohta andsid. 
Wäljamaal tunnistatakse, et ühest lehmast wõib aastas 19,6 puuda wõid saada. /… järgneb loetelu sellest, kui palju erinevates riikides lehmad piima annavad/”

27. veebruaril rääkis Tallinna Teataja Vanalinnas juhtunud liiklusõnnetusest, kusjuures põhiliselt räägiti ainult auto vigastustest – see tundus olevat märksa tähtsam, kui autos viibinud inimeste käekäik. 

“Õnnetus autoga. Eila öösel kell 2 jooksis sõiduauto nr. 98 Harju tänawal Feischneri kohvimaja ligidal wastu telefoniposti ja sai raskesti wigastada nii et teda hommikul weoauoga tuli õnnetuse kohalt ära wedada. Autos sõitjad on weata jäänud.”

1921. aasta veebruarikuu viimane Waba Maa andis 28. veebruari numbris teada, et Tallinna ehitustöölised plaanivad ühisavaldusega Riigikogu poole pöörduda, et saavutada väärika töö eest õiglane tasu. 

“Ehitustööliste koosolekul mis eila töölistemajas ära peeti, wõeti ühel häälel resolutsioon wastu, kus nõutakse kõikide riikliste ehitus- kui ka muude tööde läbiwiimist ainult ametiühisuste kaudu, mitte eraettewõtete läbi, nagu see senni olnud, sest wiimased ajada enestele suured wahetasud tasku, kuna tööline endiselt ikka nälgima peab. Ka nõutakse wastuwõetud resolutsioonis, mis Riigikogule edasi saadetakse, rutulist tööliste kinnitusseaduse läbiwiimist.” 


SEOTUD LOOD: 
100 aastat tagasi: langevad hinnad ja ebaõnnestunud kokaiiniäri
100 aastat tagasi: Eesti vägilane Soome jõumeest tuuseldamas
100 aastat tagasi: dünamiidiladu Toompea lossi keldris ja 1000 tasuta saunapiletit vaestele
100 aastat tagasi: mure puhastamata tänavatega, uued liikluseeskirjad, linn murrab piimakartelli, rongiõnnetus Nõmmel
100 aastat tagasi: raudtee läbi Kadrioru, toiduhindade langus, maailmalõpp ja linna kiuslik keeluseadus
100 aastat tagasi: Päts juhib valitsuskõnelusi, õlletehased alustavad taas tööd, elektrikriis saab läbi
100 aastat tagasi: mure toidu pärast, meelelahutuse hea seis ja võitlus salapiimaga
100 aastat tagasi: toidukriis saab pisut leevendust, rongid hilinevad, sadamas toimub suur plahvatus
100 aastat tagasi: salasuitsud, olematu elektrivool ja jätkuvalt ähvardav nälg
Tallinna uudised 100 aastat tagasi: leivahinna tõus, töölisstreik ja kehvad voorimehed
Täna 100 aastat tagasi: valik uudiseid 4. detsembrist 1920

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

bill
28. veebr. 2021 18:55
https://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/bill-geyts-massovoe-vymiranie-lyudey
temaatik
27. veebr. 2021 17:43
https://et.wikipedia.org/wiki/Hispaania_gripp Hispaania gripp oli pandeemia, mis levis 1918. aasta jaanuarist kuni 1920. aasta detsembrini üle kogu maailma. https://diplomaatia.ee/hispaania-gripp-20-sajandi-kurikuulus-pandeemia/ https://eestinen.fi/2020/04/kas-tuleb-tuttav-ette-pilt-perekonnast-1918-1920-aasta-hispaania-gripi-pandeemia-ajal-pildil-on-uks-huvitav-detail/