"Viimastel aegadel on hea tendents, et me pole vägivaldsed taimede vastu. Need haigused, kus sul oli õhtul vaja Roosimäele minna ja pruudile sülem roose murda – see on läinud."

Ain Järve, Kadrioru pargi juhataja
100 aastat tagasi: rongiõnnetus Koplis, politseiniku mõrv, uued linnakorterid (0)
28. märts 2021

1921. aasta märtsikuu eelviimane nädal jäi Suure Reede tähistamise tõttu ajakirjandusväljaannete jaoks üsna lühikeseks ning tavapärase seitsme lehenumbri asemel ilmus Tallinna uudiseid kajastavaid lehti vaid viiel päeval ning neiski lehtedes tundus valitsevat uudistepõud.

Siiski tuli juttu noore tütarlapse morfiini üledoosi tagajärjel saabunud surmast ühes pealinna nooblimas restoranis, politseiniku mõrvast ja mitmestest Kopli elu puudutavatest uudistest. Nädal algaski ühe äreva uudisega Kopli jaamast, mida kajastas ajaleht Waba Maa 22. märtsil 1921.

Rongide kokkupõrkamine Kopli jaamas. 21. märtsi hommikul sõitis Kopli jaamas wedur kaubarongile otsa, mille tagajärjel kaks kaubawagunit ja kaks platwormi purustatud said. Weduril on tender purustatud. Otsajooksmine on nähtawasti täies hoos sündinud, sest paari sülla pikkuselt on raudtee lõhutud. Käsil olew uurimine näitab, kas siis hooletusega wõi asjatundmatusega tegu on.”

“Toitlusministeerium saadab odawat suhkrut müügile. Et paljud kaupmehed suhkruhindasid ilma põhjuseta on hakanud tõstma mingisuguste kuulujuttude põhjal, nagu oleks suhkur wäljamaal kallimaks minemas, tahtwat toitlusministeerium hindade reguleerimise otstarberl enda suurematest tagawaradest odawamahinnalist suhkrut müügile lasta.

Suu magusaks ja trammiga sõitma

Ka järgmisel päeval olid Kopli-teemad Tallinna uudiste rubriikides au sees. Waba Maa kirjutas muuhulgas järgmist:

Sõiduhinda Kopli aurutramwail kõrgendada otsustas linnawalitsus. Selle järelel maksaksid Kopli tehase töölised, kes linnas elawad, sõidu kuupileti eest 10 marka, kuna teiste tööliste teenijate sõiduhind oleks 3 marka otsa pealt. Kõik muud sõitjad maksawad kuus marka. Kuupiletid maksawad peale selle tehase tööliste-teenijatele ja perekondadele 50 m., kui nad Koplis elawad. Nende lapsed – õpilased on maksust wabad. Teised õpilased maksawad kuupileti eest 50 marka.”

23. märtsi Tallinna Teataja andis põhjaliku ülevaate linna tapamajas välkunud lihakirve töö tulemustest.

Linna tapamajas on weebruarikuu jooksul tapetud: 13 hobust, 935 weist, 157 wasikat, 36 lammast ja kitse ning 90 siga. Tapetult on sisse toodud ja arstiliselt järele waadatud: 2986 weist, 1924 wasikat, 424 lammast ja kitse, 3199 siga ja 174 sea- ja lambasinki. Üleüldse on weebruarikuu jooksul 40 315 p. 20 n. kõlbulikku liha müügile läinud.”

Räpane Lembit ja parim rand Tallinnas

Tallinna Teataja kirjutas 23. märtsil ka sellest, et mitte kõik rahva joomahimu arvelt rikastuda üritavad ettevõtjad ei saa selleks vajalikku luba ja nõusolekut ning räägiti ka sellest, mis on Tallinna parim suplusrand ja miks.

“Ei anta wiinamüügi luba. Restoran “Lembit” Narwa m. nr. 28, palus linnawalitsuselt wiinamüügi luba. Palwe lükati tagasi, sest et “Lembiti” ruumid liig räpased leiti 1. järgu restorani jaoks. Samuti on tagasi lükatud kelnerite ametiühingute palwe alkoholiga einelaua awamise asjus.”

“Kõige parem supeluskoht Tallinnas on Kopli rand, nagu linna terwishoiu osakond teatab. Kopli rand on liiwane, ilma kiwideta. Seal wõib wäga hästi ka päiksewanne wõtta. Kahjuks on rand linnast kaugel ja sinna ei saa muidui kui jalgsi.”

Kallid munad ja kriminaalsed lood

24. märtsil 1921 kirjutas Tallinna Teataja lihavõtete eel oluliselt kerkinud munahindadest ning kindlasse kohta paigutatud kurikaelast.

“Munad 25 marka paar. Üleeila wõis weel turul mune 18-20 margaga paar saada, kuid eila nõuti paarist juba 25 marka. Kes omale pühade mune warem ei jõudnud osta, peawad nüüd seda hinda maksma.”

“Wargad tabatud. 19. märtsil läks politseil korda tabada tagaotsitawat kurjategijat ja tuntud murdwarasst Johannes Willemi p. Westmanni, kes waledokumentidega elas. Kurjategija paigutati kindlasse kohta.”

Samas lehenumbris seisis ka traagiline uudis narkootikumide üledoosi tagajärjel ülipopulaarses lokaalis “Kuld Lõwi” surnud naisterahva kohta. Kui algses uudises oli varalahkunu märgitud vaid initsiaalidega, siis järgmiste päevade suuremate päevalehtede esikaantel võis leida suurimas võimalikus kirjas surmakuulutusi Ella Asmanni nimele, keda mälestasid nii sugulased kui ka “Kuld Lõwi” kollektiiv.

“Äkiline surm. Eila õhtul suri äkitselt südamerabandusse morfiumi tarwitamise tagajärjel “Kuld Lõwis” neiu E. A. “

Uued rahad, uued korterid

24. märtsi Päewalehes tuli juttu sellest, et linn kavatseb osta uute kortermajade ehitamiseks maad.

“Linn muretseb maad odawate wäikekorteritega majade ehitamiseks. Linnawalitsus tunnistas tarwiliseks omandada maatükki Weerenni tän. ja Apostliku kirikusurnuaia wahel, kus praegu püssrohu aitade waremed peal. Seda maatükki peetakse sündsaks odawate wäikekorteritega majade ehitamiseks, kuna seda kergesti wõib kanalisatsiooni ja weewärgiga ühendada. Sellekohase ettepanekuga pööratakse walitsuse poole.”

26. märtsi Tallinna Teataja andis aga teada, et uued, värsked ja mõnusalt krabisevad 100-margalised rahatähed on trükipressi alt tulnud ning et kommunistid on isekeskis kokku leppinud, et jätavad ühe oma tugipunkti ka Eestisse.

“Eesti panga uued 100-margalised pangatähed. Eesti pank on käima pannud uued 100-margalised pangatähed, mis oma kuju ja wälimuse poolest rahuldawat muljet awaldawad. Rahamärgi üks pool kujutab seppasid ääsi juures, teisel poolel on tähed E. W. ornamendi sees.”

“Kommunistid “ei tohi” Eestist lahkuda. Kommunistiline lendleht nr. 23 kirjutab, et 1920. a. weebruarikuus partei keskkomitee otsuse teinud, mille järele ükski kommunistilise partei liige ilma keskkomitee loata Eestist lahkuda ei tohi.”

Isiklik- või ametiviha?

Nädala viimane Waba maa kirjutas 26. märtsil 1921 aga kohutavast veretööst, mis toime pandud ametiülesandeid täitnud politseiniku kallal.

Politseikordniku surmamine Tallinnas. Kesknädala öösel 23. märtsil leiti Tui tänawalt politseikordnik Iwanowitsh meelemärkuseta maast, kusjuures temal pea koledasti lõhki oli löödud. Õnnetu pidi selsamal ajal pritsimaja juures wahipeal seisma. Nähtawasti oli ta sealt mingi kawalusega kaugemale Tui tän. Kaarli kiriku taha meelitatud, kus kallaletungimine hõlpsam näis. Walitses arwamine, et siin tapetu wihawaenlaste poolt kawatsetud kuritööga tegemist on. Õnnetu wiidi haigemajasse, kus ta warsti hinge heitis. Kuriteoga ühenduses wõeti kinni üks kadunu lähematest sugulastest.”

*

“Täiendawalt kuuleme ustawalt poolt, et kriminaalpolitsei kindlasti mõrtsuka jälgile on jõudnud. Ka on tapetu Iwanowitsh weel enne surma mõrtsuka nime saanud ütelda.”

SEOTUD LOOD: 

100 aastat tagasi: jultunud kerjused, lohakad majahoidjad ja varestenuhtlus
100 aastat tagasi: ülevaade lõbunaistest ja viiejalgne vasikas
100 aastat tagasi: muutlikud toiduhinnad, heitlik ilm, linna esimene tuletõrjeauto
100 aastat tagasi: tüüfuse levik Tallinnas, ruumipuudus vaestemajades ja õigust nõudvad ehitustöölised
100 aastat tagasi: langevad hinnad ja ebaõnnestunud kokaiiniäri
100 aastat tagasi: Eesti vägilane Soome jõumeest tuuseldamas
100 aastat tagasi: dünamiidiladu Toompea lossi keldris ja 1000 tasuta saunapiletit vaestele
100 aastat tagasi: mure puhastamata tänavatega, uued liikluseeskirjad, linn murrab piimakartelli, rongiõnnetus Nõmmel
100 aastat tagasi: raudtee läbi Kadrioru, toiduhindade langus, maailmalõpp ja linna kiuslik keeluseadus
100 aastat tagasi: Päts juhib valitsuskõnelusi, õlletehased alustavad taas tööd, elektrikriis saab läbi100 aastat tagasi: mure toidu pärast, meelelahutuse hea seis ja võitlus salapiimaga
100 aastat tagasi: toidukriis saab pisut leevendust, rongid hilinevad, sadamas toimub suur plahvatus
100 aastat tagasi: salasuitsud, olematu elektrivool ja jätkuvalt ähvardav nälg
Tallinna uudised 100 aastat tagasi: leivahinna tõus, töölisstreik ja kehvad voorimehed
Täna 100 aastat tagasi: valik uudiseid 4. detsembrist 1920

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

lademetes kulda
29. märts 2021 08:56
Parim rammusaim aeg Tallinnas mis ka Reval ja Revel kaugemalt tulemas Talin. Bolševikkide verine kuld ja ühest teisest rahvusest geshevtsmannid kuldne aeg tegelt. Rohkem lusti kuid juba askeldamas Arensburgi Viki Elukutse Riigikukutaja ja Suur Jaan. Vast vaid rahapesu Tallinnaga võib võrrelda tõeline aken Euroopa ja laia maailma. Ja samas võimalus oma 40 000 tuhandel eestlasel Töörahva Paradiisist pääseda kodu...