"Kõik head või halvad asjad maailmas on kiiksuga inimeste tehtud."

Urmas Sõõrumaa, ärimees
VIDEO Linnasekretär: linn andis loa vaid droonisõuks, kontsert korraldati loata (0)
28. august 2021
Dmitri Povilaitis

Linnasekretär Priit Lello sõnul ei küsinud reedel linnahalli katusel toimunud kontserdi ja droonisõu korraldajad linnalt luba kontserdi korraldamiseks. Linn andis korraldajatele loa vaid 3000 vaatajaga droonide ilutulestiku korraldamiseks, linnahalli katusele lava paigaldamiseks ja kontserdi korraldamiseks luba aga ei taotletud.

“Palun linna nimel vabandust inimestelt, kes läksid heas usus droonide vaatemängu vaatama või populaarse artisti kontserti nautima ja sattusid üritusele, mille korraldaja ei suutnud tagada külaliste turvalisust ja vajalikku korda. Tallinnas kehtivad avalike ürituste korraldamiseks ja heakorra tagamiseks regulatsioonid, mida selle ürituse korraldaja kahjuks ei järginud,” ütles Lello.

Linnakantseleile esitatud taotluses küsis korraldaja Lello sõnul luba 30-minutise droonide ilutulestiku korraldamiseks koos vaatajatega, keda pidi olema kuni 3000. Droone vaatav publik pidi loa kohaselt olema linnahalli katusel pool tundi.

“Kontserdi korraldamiseks Linnahalli katusel ega lava paigutamiseks luba ega kooskõlastust ei küsitud. Ilma loata ei tohi avalikus kohas kontserti korraldada. Nii Linnakantselei, politsei kui ka Päästeamet ja teised ametkonnad andsid kooskõlastuse teadmisega, et tegemist on ainult droonide ilutulestikuga, mitte kontserdiga, millele tantsides kaasa elatakse,” sõnas Lello.

Lello sõnul väitis loa taotleja linnakantseleile, et linnahall on 3000 osalejaga ürituse kooskõlastanud.

“Praeguseks on välja tulnud, et linnahallilt küsiti kooskõlastust linnahalli katusele kuni 1000 ilutulestiku pealvaataja lubamise kohta. Tegelikult korraldati populaarse esinejaga kontsert, kuhu tuli palju rohkem rahvast. Kontsert algas enne kella 21.30, selle korraldamiseks puudus luba ja seega oli kontserdi korraldamine ebaseaduslik,” sõnas Lello.

Novikov: katuseürituse korraldajad ei järginud kokkulepet

Tallinna Linnahalli nõukogu esimehe Andrei Novikovi sõnul ei järginud reedeõhtuse katuseürituse korraldajad kokkulepet.

“Eile õhtul linnahalli juures toimunud üritus ei vastanud sellele, mida ürituse korraldaja linnahalliga kokku leppis ega vastanud ka vabariigi valitsuse seatud reeglitele, mida ürituse korraldaja kohustus järgima,” ütles Novikov. “Droonide ilutulestiku korraldaja sõnul pidi linnahalli katusele tulema kuni 1000 inimest, et õhus toimuvad drooni-show´d vaadelda, ning selleks lubati ala piirata ja vaktsineerimispasse kontrollida. NOËPi kontserdi korraldamisest katusel ei olnud linnahall teadlik. Tegelikult toimus hoopis teistsugune üritus, milleks toimunu põhjal otsustades ei olnud valmis ka korraldaja ise.”

“On väga kahju, et üritusele tulnud inimesed sattusid ehmatavasse olukorda. Peame kindlasti selgust saama, mis asjaoludel nii suur rahvahulk kokku kutsuti ja kuidas sai juhtuda, et korraldaja lubas üritusel jätkuda ka pärast seda, kui piiratud alale oli ilma kontrollimata sisse läinud teadmata hulk inimesi,” märkis Novikov.

“Linnahall on juba leppinud kokku eksperdiga, kes katusekonstruktsioonid lähiajal üle vaatab. 2016. aastal läbi viidud ekspertiisi põhjal oli 1000 inimese lubamine linnahalli katusele täiesti ohutu, kui korraldaja tagab hajutatuse ja sissepääsu kontrollib,” selgitas Novikov. “Kui inimesed linnahalli katusel jalutavad, ei ole see jätkuvalt ohtlik ning juurdepääsu linnahalli katusele ei ole praegu kavas piirata. Jäähalli katuse kandekonstruktsiooni moodustavad täisseinalised terastalad, millele toetuvad raudbetoonpaneelid, seetõttu võib dünaamiline tegevus katusel kutsuda esile nii-öelda sillaefekti, mida võib tunda näiteks Nõmme sillal või Pae pargi sillal.”

Päästeameti peadirektor: peo lõpetamine oli õige otsus

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu leiab, et reedene sündmus linnahalli juures oli hea näide sellest, kuidas otsustav tegutsemine ja peo varasem lõpetamine hoidis ära potentsiaalselt suure õnnetuse.

Kuivõrd reaalne oht linnahalli katusel oli, selgitavad lähinädalatel juba eksperdid välja. Küll aga tõi sündmus välja mõned õppetunnid, millele ürituste korraldajad ja neile loa andjad kohe mõelda võiksid.

“Ükskõik millist üritust korraldades tuleb kaaluda kõikvõimalikke riske ja neid siis vastavalt maandada,” ütles Tammearu. “Veenduda, et suurel avalikul üritusel on lisaks turvalisusele tagatud kiire ja ohutu evakueerimine ning et personal on ka vastavalt koolitatud. Võtta arvesse, et inimene võib ebaratsionaalselt käituda, seda eriti peohoos ja kambavaimust kaasa kistuna. Mõelda läbi, mis juhtub siis, kui kõik halvad asjaolud kokku langevad ning kuidas seda olukorda lahendada.”

“Selge see, et kõiki riske pole võimalik ette näha,” nõustus Tammearu. “Ka linnahalli juures toimunu oli kombinatsioon paljudest erinevatest asjadest ning siis oligi ainuõige otsus peole punkt panna. Ei ole vaja järele proovida, kas seekord läheb siiski õnneks ja ohumärgid ainult märkideks jäävadki. Sellise otsuse tegemine nõuab julgust ega ole lihtsate killast, võrreldes aga teoreetiliselt juhtuva õnnetuse tagajärgede likvideerimisega on see köömes.”

“Oma osa ürituse õnnestumisel on ka külastajal ja seda igas mõttes. Ka eilsel peol olid just külastajad need, kes ohumärkidele tähelepanu juhtisid. Julgustan igaüht, kes kusagil üritusel viibides midagi ohtlikku märkab, andma märku mitte ainult märku korraldajale, vaid helistama ka kohe 112, sest nii saavad operatiivteenistused kiirelt reageerida,” märkis Tammearu. “Et õnnetust ei ole (veel) toimunud, pole oluline, sellises olukorras ei ole asja nagu ülereageerimine. Samuti tasub ohtlikuna tunduvast situatsioonist võimalusel kohe ise lahkuda, mitte jääda ootama, mis edasi saab.”

Ekspert tuleb hindama Linnahalli konstruktsioonide tugevust

Pärast reedest droonietendust, millel osalejad tundsid Tallinna Linnahalli lae vappumist, otsustas AS Tallinna Linnahall kutsuda eksperdi täiendavalt hindama hoone konstruktsioonide tugevust. 

AS-i Tallinna Linnahall juhantuse liikme Anu Liinsoo sõnul on Linnahalli konstruktsiooni seisukorda hinnatud põhjalikult 2016. ja 2019. aastal Aldur Partsi poolt. “2019. aastal hinnati just jäähalli katuse konstruktsiooni vastupidavust seoses Teneti filmivõtetega, kui jäähalli katusele toodi võtete tarvis suuri raskuseid. Eksperdid leidsid mõlemal juhul, et lisatugevdusi vaja ei ole ja ülekäiguteele lubatav normatiivne koormus ei tohi olla suurem kui 400 kilogrammi ruutmeetri kohta, mis oli ette nähtud ka projekteerimisaegse koormusena,” rääkis Liinsoo BNS-ile. 

“Oleme täna hinnanud linnahalli olukorda visuaalselt ja konsulteerinud varem Linnahalli konstruktsioone hinnanud eksperdiga. Ekspert tuleb esimesel võimalusel kohale, et täpsemalt olukorda hinnata. Seejärel otsustatakse vajadusel edasised tööd ja muud tegevused,” ütles Liinsoo. 

Tema sõnul ei ole kavas eksperdi seisukohast lähtudes esialgset ligipääsu tavajalutajatele piirata. “Nähtavasti tekitasid suured rahvamassid katusel niiöelda silla kõikumise efekti,” lisas Liinsoo. 

Samsungi korraldatud reedene droonietendus toimus avaliku ürituse loa alusel ning korraldajate info kohaselt pidi Linnahalli katusele tulema ligikaudu 1000 inimest. Sissepääs oli planeeritud kutsete ja COVID tõendi alusel. Korra pidi tagama ürituse korraldajate poolt organiseeritud turvateenistus.

“Vaba ligipääsuga üritusele luba ei oleks antud. Ürituste läbiviimisel lähtuvad korraldajad valitsuse kehtestatud nõuetest ning kooskõlastavate instantside erinõuetest. Täna olemasoleva info kohaselt ei suudetud tagada ainult kontrollitud ja lubatud inimeste pääsu jäähalli katusele. Täpsed asjaolud ja inimeste hulk vajavad veel selgitamist,” märkis Liinsoo.

Samsungi eestvõttel toimus reede õhtul Tallinna Linnahalli kohal Eestis esmakordst droonide lennuetendus, kus 500 värviliste tuledega drooni moodustasid muusika saatel taevas erinevaid ruumilisi kujundeid.

Üritust saatis erakordselt suur publikumenu ning ühel hetkel väljus olukord kontrolli alt. “Ürituse pääslas olid teisaldatavad metallist väravad, nagu ikka suurüritustel, mis ühel hetkel rahvasumma raskuse survel oma betoonkinnitustest lahti tulid ja teadmata arv inimesi pääses viiruskontrolli läbimata sisse,” kirjeldas reede õhtrul BNS-ile olukorda üritust turvanud G4S-i kommunikatsioonispetsialist Ann Marii Närska.

Tema sõnul ei ole võimalik öelda, kui palju viiruskontrollita inimesi üritusele pääses, kuid G4S sai olukorra kiiresti kontrolli alla ja sissepääsuväravad suleti. 

NOEP-i kontseri ajal hakkas aga turvatöötajatele laekuma infot, et inimeste hinnangul Linnahalli katusekonstruktsioonid värisevad. Seepeale tegi turvajuht korraldajale ettepaneku üritus katkestada, mida ka tehti. 

Korraldajate kinnitusel üritus vaid korraks katkestati ning ühtegi tõsist intsidenti polnud. 

Samsung Electronics Baltics kommunikatsioonijuht Liga Bite märkis, et Linnahalli juures toimunud Samsungi drooni-show osutus ootamatult menukaks, mistõttu suleti NOËP-i kontserdi ajal sissepääs, et katusele ei pääseks rohkem inimesi, kui oli ürituse korraldus- ja turvaplaanis ette nähtud.

“Kuigi ürituse alal ei olnud rohkem inimesi kui turvaplaan ette nägi, otsustasime katusel kergeid võnkeid tundes rahvast kõigi turvalisuse huvides hajutada. Pärast hajutamist mängis artist edasi ja planeeritud drooni­show toimus täies mahus,” rõhutas Bite. 

Tema sõnul ei toimunud üritusel ühtki tõsist intsidenti ja meeleolukat drooni-show’d sai nautida ka Linnahalli ümbritsevast alast. “Oleme inimestele nende mõistva suhtumise eest tänulikud ja samuti politseile, kiirabile ja päästeametile, kes aitasid tagada, et inimesed jõudsid pärast show’d rahulikult koju,” lisas Bite. 

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.