"Kiirabi tegeleb elutähtsate probleemidega, ta päästab elusid. Me ei tegele sisse kasvanud varbaküüntega, ei tegele nohuga, mis on kellelgi kolm päeva olnud."

Kiirabiõde Jaanus Tramberg
Loosaar jäi alla 10-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemises süüdi (0)
22. detsember 2021
Venno Loosaar. Foto: Scanpix

Meelelahutaja ja lasteürituste juht Venno Loosaar jäi kolmapäeval lõplikult süüdi alla 10-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemises, sest riigikohus ei võtnud tema kaitsjate kaebusi arutusele.

Kaitsjad Ene Mõtte ja Anu Toomemägi taotlesid riigikohtult Harju maakohtu otsuse täielikku ning Tallinna ringkonnakohtu otsuse osalist tühistamist ning uut otsust, millega mõistetakse Venno Loosaar talle esitatud süüdistustes õigeks või saadetakse asi tühistatud osas uueks läbivaatamiseks sama ringkonnakohtu teisele kohtukoosseisule. Riigikohus ei pidanud kaitsjate kaebust põhjendatuks ning seda arutusele ei võtnud, vahendab BNS.

21. juunil jättis ringkonnakohus 52-aaastase Venno Loosaare süüdimõistmise alla 10-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemises muutmata, kuid tegi täpsustusi lapsporno materjali episoodi osas ja mõistis ta selles osas õigeks. Samas jättis kohus muutmata talle mõistetud tingimisi vanglakaristuse. 

Ringkonnakohus leidis, et kannatanu ütlused tervikuna on olnud järjepidevad, ajas muutumatud, nendes ei esinenud lahknevusi tunnistajate ütlustega ega teiste kogutud tõenditega ning ütlused olid eluliselt usutavad, seega oli kohtu hinnangul kokkuvõtvalt tõendatud Loosaare süü tahtevastases sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes. 

Lapsporno omamise süüdistuses mõisteti Loosaar õigeks

Ringkonnakohus mõistis Loosaare aga õigeks lapsporno omandamise süüdistuses. Kohus selgitas, et vastutus omandamise eest on seadusesse lisatud alates 23.12.2013. Enne seda kuupäeva nägi teokoosseis ette vastutuse vaid valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest. 

Loosaarele on esitatud lapsporno omandamise süüdistus, et ta omandas eeluurimisel tuvastamata ajal 19 pildifaili ja 4 videofaili ning hoidis neid oma elukohas. Ringkonnakohus selgitas, et selleks, et Loosaart saaks süüdi mõista lapsporno omandamises tuleb prokuratuuril tõendada, et nimetatud materjal on omandatud vähemalt peale 23.12.2013, kui seadus muutus. 

Selliseid tõendeid kogutud ega kohtule esitatud ei ole. Ka 19 pildifaili ja 4 videofaili metaandmetes märgitud ajad on kõik enne 23.12.2013 ning piltide loomise ajaks on märgitud metaandmetes 06.05.2013. 

“Kuna muid tõendeid selle kohta kogutud ei ole, siis tuleb asuda seisukohale, et süüdistatav omandas süüdistuses märgitud 19 pildifaili ja 4 videofaili 06.05.2013 ehk enne 23.12.2013, mistõttu ei ole võimalik süüdistatavat süüdi mõista lapsporno omandamises,” märkis ringkonnakohus. 

Küll aga ei toonud osaline õigeksmõistmine endaga kaasa maakohtu poolt mõistetud karistuse muutmist. Maakohus on juba karistuste mõistmisel süü suuruse arvestamisel mõistnud karistuse tunduvalt alla sanktsiooni keskmist määra, mis ka ringkonnakohtu hinnangul vastab Venno Loosaare süüle. 

Viis aastat tingimisi viieaastase katseajaga

Veebruari lõpus tunnistas Harju maakohus Loosaare süüdi tahtevastases sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes ja mõistis talle liitkaristuseks viis aastat vangistust tingimisi viieaastase katseajaga. Lisaks määrati talle kohustus osaleda sotsiaalprogrammis. 

Samuti tunnistati Loosaar süüdi selles, et ta omas loata 16-kaliibrilist tuvastamata numbriga sileraudset kaheraudset püssi ja piiratud tsiviilkäibega laskemoona. 

Kinniste uste taga toimunud kohtuvaidluses taotles Põhja ringkonnaprokurör Arika Almann Loosaare süüdimõistmist ja tema karistamist viieaastase vangistusega, millest tal tuleb kohe vanglas ära kanda neli kuud. Karistuse ülejäänud osa palus prokurör talle mõista tingimisi viieaastase katseajaga. 

Loosaare kaitsja, vandeadvokaat Ene Mõtte taotles oma kaitsealuse õigeks mõistmist alaealise seksuaalse väärkohtlemise süüdistuses, samuti lapspornomaterjalide ja isast maha jäänud vanaaegse sileraudse püssi omamise süüdistustes. 

Kuna kohtuprotsess toimus kinniste uste taga, siis avalikkusele istungitel toimuva kohta teavet ei anta. 

Loosaar: olen õppinud end häälestama lastega samale lainele

Mullu juunis alanud protsessil ei tunnistanud Loosaar end kuritegudes süüdi. Loosaar on BNS-ile kinnitanud, et tema vastu esitatud süüdistus on täiesti alusetu ning tegemist on õnnetu arusaamatusega. 

“Olen 26 aastat teinud televisioonis lastesaateid, viinud läbi lasteüritusi ja kontserte, olen õppinud end häälestama lastega samale lainele ning saanud sellega hästi hakkama. Kuid mul puudub laste suhtes igasugune seksuaalne huvi ning minu hing on puhas,” kinnitas ta. 

Loosaarele ette heidetav tegu on toime pandud palju aastaid tagasi ning jõudis prokuratuuri kinnitusel õiguskaitseasutusteni alles nüüd, sest teo toimepanemise ajal ei saanud kannatanu oma noore ea tõttu aru sellest, mis temaga toimus. 

Pärast kriminaaluurimise käivitamist leidis politsei Loosaare valdusest läbiotsimisel 19 fotot ja neli videot lapspornoga ning ka vanaaegse sileraudse püssi, mille omamiseks tal luba puudus.