Tasub vaadata, et valitsus liiga ulatuslike riiklike kulutustega hinnatõusule lisahoogu ei anna. Kehtestades seeläbi justkui kogemata täiendavat “inflatsioonimaksu."

Madis Müller, Eesti Panga president
tallinn aitab Tallinnas kasvab puudega lapse toetuse määr (0)
01. jaanuar 2022
Albert Truuväärt/Pilt on illustratiivne

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse määruse muudatusele tõuseb alanud aastast puudega lapse toetuse määr seniselt 100 eurolt 125-le eurole aastas. 

Tallinnas on selle aasta veebruari seisuga 2148 puuetega last. Eelmisel aastal maksti linnaeelarvest puudega laste toetust summas 138 300 eurot. Lisatoetust puudega lastele makstakse Tallinnas kord aastas lapse sünnikuul. Taotleda tuleb ühe korra ja edaspidi makstakse toetus välja igal aastal. Puudega lapse toetust saab taotleda tingimusel, et lapse elukoht on Tallinna linn; laps on kuni 16-aastane; lapsel on tuvastatud puue; vähemalt ühe vanema elukoht on katkematult Tallinna linn vähemalt toetuse taotlemise aastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist. 

Abilinnapea Betina Beškina sõnul jätkab linn sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide korrastamisega ja linna sotsiaaltoetuste määrade muudatus on üks osa sellest. „Kui varasemalt olid näiteks sotsiaaltoetuste määrad kehtestatud viie linnavalitsuse määrusega, siis 1. jaanuarist jõustuvad need ühes määruses, mis annab abivajajale parema ülevaate kõigist linna makstavatest toetussummadest,“ tõdes Beškina. „Sarnaselt eelmainitud sotsiaaltoetuste määradele on ka varasemalt linna kordade muudatuste ja täienduste eesmärgiks muuta abivajavate linlaste elukorraldus inimlikumaks, kättesaadavamaks ja lihtsamaks ehk kokkuvõttes – abivajaja keskseks.“

Alanud aastast jõustuva määrusega sotsiaaltoetuste määradega kinnitati sissetulekust sõltuvate toetuste, universaaltoetuste ja sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad, kuid teised sotsiaaltoetuste määrad jäävad samaks, välja arvatud puudega lapse toetuse määr. 

Tallinn tõstab toetuse maksmisel arvestatavaid eluasemekulude määrasid

Tallinna linnavalitsus kehtestab alanud aastast uued toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad.

Seoses eluasemekulude märgatava kasvuga möödunud aastal soovib linn ka vastava toetuse piirmäärasid tõsta.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina märkis, et eluasemekulud on suhteliselt lühikese ajaga märgatavalt kasvanud, tingituna nii elektri- kui ka küttehinna tõusust.

Ta selgitas, et toimetulekutoetus koosneb toimetulekupiirist ja eluasemekulude kompenseerimisest kehtestatud tingimuste alusel ning eluasemekulude piirmäärad, mille muutmine on linna pädevuses, vaadati üle.

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel maksab riigi rahastatavat toimetulekutoetust kohalik omavalitsus. Ühtlasi on kohaliku omavalitsuse kohustuseks vaadata eluasemekuludega seotud piirmäärad üle igal aastal ja vajadusel neid muuta.

“Kui varasemalt on eluasemekulude piirmäärade kehtestamisel lähtutud ennekõike toimetulekutoetuse saamise aluseks olnud taotlustest ja nendega seotud eluasemekuludest, siis sel aastal lähtusime lisaks statistikale ka tegelikest turuhindadest. Selline lähenemine tagab paremini seadusega pandud kohustuse täitmise ehk eluasemega seotud kulude katmise adekvaatses ulatuses ja inimväärse äraelamise tagamise toimetulekuraskustesse sattunud inimestele,” selgitas Beškina ja lisas, et 15 piirmäärast sai muudetud praktiliselt kõiki, ainsana jäi samaks maamaksukulu, sest see vastab jätkuvalt tegelikele vajadustele.

Üheks olulisemaks eluasemekulu komponendi muudatuseks on üüri piirmäärade kaasasjastamine ja turuolukorraga vastavusse viimine. Lähtudes eluaseme suuruse ja üüri hinna suhte loogikast kehtib Tallinnas kolm üüri piirmäära. Üür üle 33 ruutmeetri suuruse pinnaga eluaseme puhul tõuseb nüüd 6,40 eurolt ruutmeetri kohta 11 euroni ruutmeetri kohta. Selliste korterite üüri kompenseerimise maksimummäära tõstetakse 400 eurolt 550 euroni ning täiendavalt võib seda tõsta 75 euro võrra pere iga viienda ja järgneva liikme puhul. Nii saavad adekvaatselt toetatud ka need pered, kes arusaadavalt vajavad suuremat elamispinda. Üür 18-33 ruutmeetri suuruse eluaseme puhul tõuseb praeguselt 9 eurolt ruutmeetri kohta 14 euroni ning üür alla 18 ruutmeetri suuruse eluaseme puhul tõuseb praeguselt 12 eurolt 17 euroni ruutmeetri kohta.

Väga oluliseks mõjuteguriks eluasemekuludele on energiahinnatõus. Sellest tulenevalt on kavas tõsta elektrienergia tarbimise kulu praeguselt 40 eurolt pere esimese ja 3,5 eurolt iga järgneva pereliikme kohta 60 eurole pere esimese ja 10 eurole iga järgneva liikme kohta. Majapidamisgaasi kulu piirmäär tõuseb 21 eurolt pere esimese liikme kohta 27 eurole, iga järgneva pereliikme kohta on see 13 eurot. Täiendavalt on korrigeeritud kõikide kütet puudutavate komponentide piirmäärasid, kuivõrd küttehind on oluliselt muutunud.

Toimetulekutoetus on oluline abi absoluutse vaesuse piiril elavatele peredele, mis aitab tagada elukoha säilitamise ja lisaks minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Näiteks 2021. aasta üheksa kuuga on rahuldatud toimetulekutoetuse taotlusi kokku 11 714. Neist suurem osa ehk 10 358 taotlust sisaldasid ka eluasemekulude kompenseerimise taotlusi. Kokku sai toetusest abi 2132 pere ja neile maksti kokku toetus 3,5 miljoni euro ulatuses.

Alanud aastal tõusevad Tallinna linnatöötajate palgad

Tallinna linnatöötajatest hakkavad alanud aastast suuremat palka saama haridustöötajad, noorsootöötajad, kultuuritöötajad, loomaaia töötajad, bussijuhid ning nende valdkondade spetsialistid, kus palgatase on tööturu palgatasemast madalam.

Selle aasta linnaeelarves nähakse ette kõigi linna ameti- ja hallatavate asutuste töötasufondi suurendamist kokku summas 10,3 miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul võimaldab tugev eelarvepositsioon kavandada linnasüsteemi töötajate palgatõusu, mis on jäänud viimaste aastate vältel alla keskmisele brutokuupalga tõusule riigis. “Kui 2021. aasta eelarvega tõstsime palka eelkõige sotsiaaltöötajatel ja teistel kõige madalama palgaga töötajatel, siis alanud aastal on võimalik palka tõsta palju laiemal töötajate ringil,“ ütles Kõlvart.

“Linnaasutuste töötasufondi suurendamine ei tähenda automaatselt kõikidele töötajatele ühesugust palgatõusu, otsused põhinevad analüüsil ja võrdlusel tööturu keskmistega,“ sõnas Kõlvart.

2022. aastaks nähakse haridusasutustele ette täiendavad vahendid palgavahendite kasvuks vähemalt viie protsendi võrra. See tähendab, et tagatakse õpetajate ja tugispetsialistide palga alammäärade tõus 1315 eurolt 1412 eurole ehk 7,4 protsendi võrra ja lasteaedade õpetajaabide palga alammäära tõus 750 eurolt 850 eurole ehk 13,3 protsendi võrra aasta jooksul.

Suuremad muudatused kavandatakse ka noorsootöötajate palga alammääras, mis kasvab 1000 eurolt 1100 euroni, mis teeb kasvuks kümme protsenti. Noortekeskuste muu personali palgavahendid kasvavad viie protsendi võrra. Tallinna Loomaaia teenistuskohtadel, kus palk on alla 1000 euro, kasvab palk 13 protsenti.

Sarnaselt riigiasutustega kavandatakse linnas kõrgharidusega kultuuritöötajate palga alammäärade tõusu 1300 eurolt 1400 euroni ehk 7,7 protsendi võrra. Palgatõus puudutab Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Linnamuusemi, Tallinna Kirjanduskeskuse, Tallinna Linnateatri ja Tallinna Filharmoonia kõrgharidusega kultuuritöötajaid.

Enam kui viis protsenti kasvab töötasu keskkonna- ja kommunaalameti insenerikvalifikatsiooni nõudvatel teenistuskohtadel. Samuti kavandatakse palgakasv strateegiakeskuse, transpordiameti, linnaplaneerimise ameti ja linnavaraameti põhivaldkonna ametikohtadel, kus palgatase sarnase sisu ja keerukusega töödel on  turu palgatasemest madalam.

Alanud aastal nähakse linna spordiasutustele ette täiendavad vahendid palgavahendite kasvuks vähemalt viie protsendi võrra.

Bussi-, trammi- ja trollijuhtide palk tõuseb eelnõu kohaselt 7,5 protsenti.

Tallinna ametiasutustes ja hallatavates asutustes on detsembri algul kokku 14 932 töökohta. 

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.