"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
linnaosade toimetulek teehooldusega Põhja-Tallinnas jäid jaanuaris tänavakoristusele ette 222 autot, mille omanikega pidid inspektorid ühendust võtma (0)
04. veebruar 2022

Talvisele teehooldusele on kõige keerulisemad kohad Kesklinn ja Põhja-Tallinn, kus  on ka kõige suuremad teavituste ja suulise selgitustööde numbrid. Põhja-Tallinnas on probleemiks kitsaste tänavate koristamine (Valgevase, Vabriku, Malmi jne) seal parkivate sõidukite tõttu. Nii on Põhja-Tallinna piirkonna inspektorid on jaanuarikuu jooksul tänavakoristuse abistamiseks ühendust võtnud 222 autoomanikuga, et need oma sõidukid ümber pargiks.

“Sõiduteedel on siiani olnud tagatud kvaliteetne hooldus, kuid rohkem probleeme on jalakäijate ja jalgratturitele liikumistingimuste tagamisega,” tõdes abilinnapea Vladimir Svet, kelle sõnul on sadanud suure lumekoguse tõttu lumetõrjetööde edenenud aeglasemalt kui tavapäraselt.

Alates nädalavahetusel alanud lumesajust on tegelenud ühistranspordipeatuste ootealade käsitsi puhastamisega 75 töötajat, sest sõiduteede, kõnniteede, jalgratta- ja jalgteede, parklate, treppide, ühissõidukite peatuste, sildade ja viaduktide, tunnelite, prügikastide ja muude teerajatiste aastaringne hooldamine peab olema tagatud mistahes ilmastikutingimustes.

“Probleemsemad asukohad sadude järgselt linnas on ülekäigukohad sõidutee sahkade poolt tekitatud raskete vallide tõttu, nende likvideerimine on pidev ja aeganõudev töö, mis suurte lumekoguste olukorras eeldab eritehnika kasutuselevõttu,” selgitas abilinnapea.

Kui rääkida eraomanike hoolduses olevate kõnniteede hooldamisest, siis on enamik korteriühistuid ja eraisikuid Sveti hinnangul valdavalt siiski tublid. “Aga nagu alati, on ka lohakamaid omanikke, kellele tuleb nende kohustusi meelde tuletada,” tõdes ta.

Lasnamäel on olukord mullusega võrreldes paranenud

Lasnamäe linnaosavalitsuse nõuniku Viktoria Panova sõnul on Lasnamäel võrreldes eelmise aastaga olukord talvise teehoolduse vallas tunduvalt parem. “Kõnniteede hoolduspartner teeb seda tööd juba teist aastat ning eelmise aasta vead enam ette ei tule,“ ütles ta. „ Olukorda aitavad kontrolli all hoida ametnike pidev järelevalve ning tagasiside elanikelt, mis vajakajäämiste korral võimaldavad operatiivselt sekkuda.”

Panova sõnul ei ole linnaosavalitsus tänavu teehooldusfirmadele leppetrahve teinud. “Probleemseid piirkondi linnaosas ei ole, pigem on probleemiks pidev temperatuuri ja lumesaju intensiivsuse kõikumine, kuna soojade ilmadega puistatud killustik vajub lume sisse, ning on vaja pidevalt seda juurde panna,” kirjeldas ta.

“Samuti võivad tekkida olukorrad, kus mõnel lõigul just käis masin ning temperatuuri kõikumisega on töötulemus nullilähedane, ning masin peab kiiremas korras seda ala uuesti üle laskma. Töömehed ja masinajuhid teevad tublisti töö peaaegu iga öösel, kuid võib tekkida olukord, et mõni teelõik tundub hooldamatu kuni järgmise masina ringini.”

Pirital on kõrvaltänavate puhastamine võtnud lubatust rohkem aega

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on ilmataat on sel talvel pakkunud nii mõnegi varasema aastaga võrreldes üsna ekstreemseid olusid ja seetõttu on hoolduspartner oma töödega pisut hätta jäänud.

“Pirita linnaosas teeb hooldustöid, sealhulgas lumetõrjetöid lepingupartner Keskkonnahooldus Eesti OÜ,“ lausus ta. „Nii lumerohkel ajal nagu viimastel päevadel, on lepingupartneril väljas kogu lumekoristustehnika, kuid ikkagi on tööde tegemisega jänni jäädud. Suuremad teed on enam-vähem, kuid tööjärjega väikestele tänavatele jõudmine on võtnud lubatust rohkem aega.”

Lepingupartnerit saab trahvida võetud kohustustega mitte toimetulemise eest lepingus ettenähtud korras. Pirita linnaosa valitsus on teinud eelmisel aastal linnaosa hooldustööde tegijale trahve kokku umbes 10 000 euro eest.

Teede ja tänavate olukorrast annavad Pirita elanikud operatiivset tagasisidet sotsiaalmeedia kaudu ja Pirita kodulehel avatud heakorratööde lingi kaudu. Seda võimalust aktiivselt ka kasutatakse.

Kristiines on uus lepingupartner hooldustöödega kenasti hakkama saanud

“Tänavune lumerohke talv ja äkilised temperatuurikõikumised seadsid meie ette tõelise väljakutse ja oleme andnud parima, et Kristiine tänavad oleksid puhtad ja kõigile liiklejatele ohutud. Tööd on käinud ööpäevaringselt, olenemata pühadest, nädalapäevast või kellaajast,” ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, kelle sõnul pingutavad ühtviisi kõik – nii korteriühistud, erakinnistute omanikud, elanikud kui ka linna lepingupartnerid.

“Sellest aastast on Kristiine linnaosal uus lepingupartner ning vaatamata erandlikult lumerohkele talvele on nad meie arvates oma tööga senini hakkama saanud,“ lausus Riibe. „Igapäevaselt on linnaosavalitsuse töötajad käinud olukorda kontrollimas, lisaks vaatame üle kõik elanike saadetud kaebustes esitatud asukohad. Elanikud on saatnud ka tänusõnu hoolikalt tehtud töö eest!”

Probleemsemate kohtadena saab Kristiine linnaosa vanema sõnul välja tuua suhteliselt kitsaste tänavatega asumid ning suurte kortermajade sisehoovid, kus koristustöid takistavad parkivad autod.

“Jaanuaris teisaldati Kristiine linnaosa kitsamatelt tänavatelt ladustuskohtadesse ligi 5000 kuupmeetrit lund,“ lausus ta. „Palume kodanikke, kes talvel oma sõidukit ei kasuta, viia need praeguses lumerohkes olukorras tänavalt ära, kas siis hoovi või parklasse, et masinad saaksid paremini oma tööd teha.”

Nõmmel pole leppetrahvide määramiseks põhjust olnud

Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer nentis, et erinevate aastate talvesid on keeruline võrrelda, sest maha sadanud lume kogused ning sellest tulenevalt tingimused on väga erinevad.

“Fakt on see, et talv on olnud väljakutsete rohke ning lisaks lumele oleme näinud ka libedust ning jäävihma,“ ütles ta. „Nädalavahetusel maha sadanud lumi tekitab käesoleval talvel kolmandat korda vajaduse tellida suuremahuliselt lume väljavedu. Selleks oleme lisaks tänavate hooldajale kaasanud ka väliseid osapooli.”

Tihedamal ajal teostab Nõmme kõrvaltänavatel lume väljavedu kaheksa koppa ja 10 kallurit. Sellele lisaks magistraalteedel tegutsev tehnika.

“Hooldaja on tõsiselt panustanud ning leppetrahvide määramiseks ei ole põhjust olnud, sest hooldusvälba raames on tööd teostatud ning kaebuste puhul puudused tähtajaks likvideeritud,” lisas Paeveer, kelle sõnul ei tähenda see siiski, et nurinat ja rahulolematust ei oleks. “Oleme kevadel koostamas uut hoolduse hanget ning soovime selles määrata täna hoolduse tellimisel aluseks olevast majandus- ja taristuministri määrusest tee seisundinõuded rangemad hooldustingimused. Eesmärgiks tänavate kiirem puhastamine ning seeläbi ka parema kvaliteedi saavutamine.”

Probleemid talvise tänavahooldusega esinevad Nõmmel eelkõige korteriühistute piirkondades, kus parkivate sõidukite tõttu jäävad osad tänavalõigud hooldamata.

“Koostöö ühistutega on hea ning kontakti võtmisel saame sõidukid enamasti eest ära,“ lausus Paeveer. „Palve sõidukijuhtidele on, et parkimisel arvestataks neljameetrise manööverdamise ruumiga, kuid läbi mahub ka 3,3 meetri laiusest teekanalist. Rõõm on Nõmme elanikest, kes ei pea kitsamatel tänavatel paljuks ka lume tõstmist enda aeda, kui see enam teekanalisse ära ei mahu.”

Põhja-Tallinnas on lume väljavedu tekitanud märkimisväärset lisakulu

“Aastad on erinevad ning selle talve lumesajud, kus mõne päevaga sajab kuni paari kuu normi jagu lund, on vägagi erandlikud. Eelmisel talve hooajal vedasime 4827 m3, sellel hooajal on veetud juba 12 278 m3,” ütles Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap.

Pihlapi sõnul on linnaosavalitsus täiendanud lumeväljaveo lepinguid, mille tulemusel on lumeväljaveo tehnika ressurssi kolm korda rohkem. “Põhja-Tallinna valitsus on tõhustanud strateegilist kui ka operatiivset koostööd lepingupartneriga (AS Eesti Keskkonnateenused) ja jälgib kriitiliselt teostatud tööde kvaliteeti,” kinnitas ta.

Näiteks eelmise aasta detsembri jooksul oli tuvastatud  ligi 30-nel linnaosa hoolduses olevates töölõigul puudused, millele määrati tähtajad nende likvideerimiseks. Sellel hooajal jättis töövõtja tähtajaks hooldamata 11 ettekirjutust ja sanktsioonidega oli hõlmatud tänavamaa pindalaga 24 758 m2 (umbes 8% lepingu kogumahust), mille osas teostati mahaarvamised.

Põhja-Tallinnas on tänavahoolduse seisukohalt kõige keerulisemad asumid Kalamaja ja Pelgulinn. “Siin on ajalooliselt suhteliselt kitsad tänavad, samas kasvab nii asumite elanikkond kui ka autode koormus tänavavõrgustikule,“ lausus Pihlap. „Tänavatele pargitavad autod raskendavad liiklust ja talvist teehooldust, nii lumetõrjet ehk sahkamist kui ka lume väljavedu. Ka Pelguranna ning Sitsi asumid nõuavad eritähelepanu.”

Kesklinnas on probleem kitsaste kõrvaltänavate puhastamisega

Kesklinna LOV lepingupartner Tallinna Kommunaalteenused OÜ on kahe kuu jooksul vedanud kesklinna kõrvaltänavatelt välja ligi 16 000 kuupmeetrit lund, sh jaanuarikuu jooksul ligi 10 000.

Vaatamata muutlikele ilmaoludele on kesklinna teede puhastamisega üsna hästi hakkama saadud ning seetõttu ei ole leppetrahve pidanud rakendama.

“Tuleb tõdeda, et see talv on eelmisest märksa keerulisem ja tujukam. Paratamatult ei ole ööpäevaringselt laitmatut hoolduskvaliteeti pidevas lumesajus ja tuisus võimalik tagada. Eriti keeruline on ohtra lume korral hooldada kitsaid kõrvaltänavaid, näiteks Kassisaba piirkonnas,” tõdes Kesklinna linnaosa vanem Monika Haukanõmm.

“Õnneks autojuhid reeglina järgivad välja pandud märke ja teavitusi, mis paluvad lumekoristuse ajaks auto ajutiselt mujale parkida. Kinnistuomanikud paraku ei suuda alati kiirelt muutuva ilmastikuga sammu pidada, seetõttu jätab kõnniteede olukord kohati soovida,” nentis Haukanõmm.

Mustamäel teevad muret parkivad sõidukid

Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Urmas Kõpp tõdes tänavusest teehoolduse kvaliteedist rääkides, et kuna aastaid pole olnud nii lumerohket talve, on olukorda varasemate talvedega keeruline võrrelda.

“Siiski võime tõdeda, et võrreldes eelnevate aastatega on üldine teehoolduse kvaliteet paranenud ning töövõtja pingutab, et olukord oleks veelgi parem,” kinnitas Kõpp, kelle sõnul kontrollib linnaosavalitsus Mustamäe teede hooldusööde kvaliteeti igapäevaselt ning lepinguliste kohustuste täitmata jätmise eest on lepingutasudes tehtud ka mahaarvamisi.

Linnaosa kvartalisiseste teede hooldust raskendavad tema sõnul enim parkivad sõidukid, mistõttu ei pääse puhastustehnika oma tööd tegema. Olukorra lahendamiseks paigaldatakse enne puhastustööde algust parkimist keelavaid liiklusmärke ja korraldatakse kortermajade esiste teede ning parkimistaskute puhastust koostöös korteriühistutega.

Haaberstis on hooldusfirma pidanud leppima lepingutasu kärpimisega

 Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et teehoolduse kvaliteedis võrreldes eelnevate aastatega suuri muudatusi ei ole. „Eelmisel aastal toimunud riigihanke tulemusel sõlmiti hooldusleping aktsiaseltsiga Eesti Keskkonnateenused. Kahjuks ei ole ettevõte alati suutnud tagada tänavate ja kõnniteede hooldust vastavalt lepingu tingimustele. Peamisteks probleemideks on hooldustsükli alustamisega hilinemine ning käesoleva talve lumeolusid arvestades ebapiisav ressurss nii tehnika kui ka tööjõu osas,“ rääkis linnaosavanem.

„Teenuse maksumuse vähendamist oleme rakendanud oluliste puuduste korral lepingu täitmisel. Detsembris tehtud mahaarvamised kokku olid 17115 eurot, peamiselt oli tegemist puudustega lume- ja libedustõrje teostamisel,“ ütles Siljanov.

„Probleemsemad kohad Haabersti linnaosas on kortermajade hoovide siseteed, kus juurdepääs hooldustehnikaga on parkivate autode tõttu raskendatud ning kus lume paigutamiseks ruumi ei ole,“ jätkas linnaosavanem.

„Oleme korraldanud kortermajade hoovidest lume väljavedu, et puhastada parkimiskohad lumest ja tagada elanikele paremad liikumistingimused. Käesoleval talvehooajal oleme Väike-Õismäe, Järveotsa ja Astangu piirkonnast väljavedanud 4085 m3 lund. Lisaks hoovide lumekoristusele on selle talve väljakutse olnud ka kõnniteede libedustõrje, mis muutlikke ilmaolusid arvestades nõuab kiiret reageerimist. Linnaosavalitsus on jaotanud ka tasuta libedustõrje puistematerjali korteriühistutele, et aidata ühistutel tagada majaesistel kõnniteedel turvalist liikumist,“ rääkis Siljanov

Seoses jätkuvate talviste ja muutlike teeoludega jagab linnaosavalitsus korteriühistutele libedustõrjeks taas tasuta graniitsõelmeid. Igale korteriühistule on ette nähtud trepikoja kohta üks ligi 25 kilogrammi kaaluv kott graniitsõelmeid. Sõelmete kättesaamiseks tuleb Haabersti linnaosa korteriühistu esindajal minna linnaosavalitsuse koostööpartneri juurde, kes graniitsõelmed väljastab.

Sõelmed väljastab Haabersti linnaosavalitsuse koostööpartner Mustamäe Haljastus AS. Graniitsõelmete väljastamine toimub kuni 28. veebruarini tööpäevadel kell 9.00 kuni 16.00 aadressil Kadaka tee 78, Tallinn (telefon 654 7654).

Munitsipaalpolitsei piirkonnainspektorite jaanuarikuu andmed

Kaebused, mis on inspektoritele tulnud  kas meili või telefoni teel:

 • Libedus 38
 • Jääpurikad 30
 • Puhastusala 66

 Piirkondlike inspektorite poolt tehtud kirjalikud teavitused:

 • Libedus 42
 • Jääpurikad 57
 • Puhastusala 120

 Selgitustöö (suuline või telefoni teel):

 • Libedus 34 (enim Lasnamäel)
 • Jääpurikas 56
 • Puhastusala 111 (neist 85 Kesklinn)

 Mupo üldmeilile laekunud kaebused:

 • Libedus 22
 • Jääpurikad 6
 • Puhastusala 38
Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.