"Hea nali on siis, kui sa ei pea selle järel ütlema, et ma tegin nalja. Kui sa seda juba pead ütlema, siis järelikult polnudki tegu naljaga."

Tõnis Niinemets, näitleja ja koomik
Terviseekspert: nikotiini tarvitamine noorukieas suurendab psühhiaatriliste häirete riski (1)
28. juuli 2022
Eestis on e-sigaretti tarvitanud umbkaudu kolmandik noortest. Foto: Scanpix / foto on illustratiivne

“Tavasigarettide suitsetamise osas oleme endiselt Euroopas esirinnas,” tõdeb Pealinnale antud intervjuus Tervise Arengu Instituudi terviseriskide ennetamise keskuse vanemspetsialist Anna-Liis Kulpas. Eriti teeb muret tubakatoodete tarvitamise kasv noorte seas, kelle seas on popp ka mokatubakas ja e-sigaretid.

Eesti noored tarvitavad üha rohkem tubakatooteid. Nikotiini, sh tubaka tarbimine on oluliseks tervisekahjude põhjustajaks, mille tulemusena võivad muu hulgas kujuneda südame-veresoonkonnahaigused ja kopsuvähk. Nikotiin tekitab tugevat füüsilist ja vaimset sõltuvust, millest on raske vabaneda. Pealinn uuris TAI terviseriskide ennetamise keskuse vanemspetsialistilt Anna-Liis Kulpaselt, kuidas on olukord Eesti noorte seas, miks nad vapevad ning kust noored tubakatooteid saavad?

Milline on üldine olukord Eesti noorte seas tubakatoodete ja e-sigarettide jms tarvitamise osas võrreldes naaberriikidega? Mille poolest sarnaneme ja mille poolest erineme?

Võrreldes naaberriikidega oleme tavasigarettide suitsetamise osas (elu jooksul proovinud) suhteliselt kõrgel tasemel. Meist eespool on vaid Läti ja Leedu naaberriikidest, seega millegi üle rõõmu tunda siin ei ole. Need andmed pärinevad küll 2017/2018 aastal teostatud uuringust aga mingi ülevaate olukorrast annab see tõenäoliselt ka veel täna.

E-sigarettide tarvitamise osas (proovimine) on eesti noored samade uuringuandmete põhjal 30% juures, ehk nii suur hulk noori on e-sigaretti proovvinud. Kui võtta nüüd teised euroopa Liidu riigid ette, siis oleme selle tulemusega isegi suhteliselt keskmisel tasemel. Väga kõrge tarbimine on näiteks Itaalias (50%) ja Belgias (48%), Soomlastega platseerume suhteliselt samale tasemele (32%).

Seega tavasigarettide suitsetamise osas oleme endiselt Euroopas esirinnas aga e-sigarettide tarbimise osas jääme mõnestki riigistki tahapoole.

Kuidas on olukord muutunud viimase 10 või 20 aastaga?

Eestis on tavasigarettide suitsetamine ajas ikka langenud väga olulisel määral – kui 2005/2006 aastal oli sigarette proovinud 56% noortest siis viimasel uuringuaastal 2017/2018 vaid 24%. E-sigarettide tarbimise kohta on meil ainult kahe uuringuaasta andmed, 2013/2014 ja 2017/2018, kus e-sigarettide proovimine jääb umbes samale tasemele 30% juurde.

Kui varasemalt oli antud kontekstis probleemiks vaid sigarettide suitsetamine, siis umbes viimase 20 aastaga on tekkinud juurde erinevaid alternatiive (mokatubakas, nuusktubakas, e-sigaretid jne) – kas sellega seoses on noorte jaoks muutunud nimetatud toodete kättesaadavaus lihtsamaks ja tarbimine suuremaks?

Tegelikult on see kõik jõudnud Eestisse vaid viimase kümne aastaga ja kindlasti, kui ühiskonnas tarbimine suureneb, tähendab see ka seda automaatselt, et ka noortele kättesaadavus paraneb. Rääkimata sellest, kui neid tooteid legaalselt osta saab Eesti turult. Jah uute alternatiivsete toodete leviku kasvuga on muutunud tarbimine suuremaks ka noorte seas.

Kas tavasigaret on noorte seas oma nii-öelda mõjuvõimu kaotamas? Kui populaarsed on moka- ja nuusktubakas?

Jah tavasigareti tarbimine kaotab enda mõjuvõimu aastast aastasse, juba esimesena eksperimenteeritav „suitsetatav“ toode hakkab e-sigareti vastu välja vahetuma (11-astaste vanusgrupis on seda selgelt näha).

Mokatubakas ehk huuletubakas on levikult vähesem, kui e-sigarett ja tavasigarett. Nuusktubakat noored ei tarbi ja täiskasvanudki väga vähesel määral. Huuletubakat on proovinud 2017/2018 uuringu kohaselt 13 % noortest.

Kustkohast noored tavaliselt nimetatud tooteid saavad? Kas on ostjaks mõni täisealine tuttav või saavad nad need tooted ise kaubandusvõrgust kätte?

Meil ei ole tubakatoodete testostlemise uuringut tehtud, seega see vastus on puhas spekulatsioon. Arvan, et tegu on sarnaselt alkoholi kättesaadavusega – väiksematest poodidest saavad noored ise kätte, suurtematest ostavad vanemad sõbrad. Oleme isegi kuulnud, et lapsevanemad ostavad enda lastele ise neid tooteid.

Millised on suurimad terviseohud, millega tubakatooteid tarvitavad noored silmitsi seisavad?

Inimese aju areneb kuni 26. eluaastani ja nikotiin mõjutab suuresti seda ajupiirkonda, mis vastutab tähelepanu, mälu, õppimise ja aju plastilisuse eest. Erinevates uuringutes on leitud, et nikotiini tarvitamine noorukieas suurendab psühhiaatriliste häirete ja kognitiivsete häirete tekkeriski hilisemas elus.

Just seetõttu võivad noores eas nikotiini tarvitavad juba peagi märgata, et nad ei mäleta enam asju nii hästi või ei suuda õpitut hästi omandada. Halva keskendumisvõime võib osalt kindlasti nikotiini tarvitamisele arvele kirjutada, lisaks mängivad siin oma rolli suur sotsiaalmeedia ja nutitelefonide kasutamine. Täpseid protsente on keeruline välja tuua, aga kindlasti on nikotiinil siin oluline osa.

See on justkui see osa, mida võib tähele panne noore puhul suhteliselt kiiresti, muidugi ka suuhügieen, millega hakkab probleeme tekkima. Pikema-ajaliste haigustega, mis tubatarvitamise tõttu välja kujunevad, noored üldiselt kokku ei puutu.

Millised on olnud tervisekahjustuste osas kõige mõtlemapanevad näited Eestist ja mujalt maailmast?

Kõige hullemad juhtumid on ikka need, mis on lõppenud surmaga. On olnud nikotiinimürgistusi, on olnud salaturult ostetud toodete puhul kvaliteediprobleeme, mis võivad tekitada eluks ajaks terviseprobleeme. Näiteks seedetraktihäireid, hingamispuudulikust, sekretsiooni ja närviimpulsside ülekandehäireid.

Mida saaks ja peaks tegema, et vähendada tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamist noorte seas?

Kõige mõjusaimaid tulemusi annavad ikkagi poliitilised otsused, piirangud reklaamile, müügile, tarvitamisele. Kindlasti maksustamine ja salaturu piiramine. Tulemused näitavad, et just need mõjutavad toodete tarbimist kõige enam, muidugi ka normid ja hoiakud ühiskonnas.

Kui veel mõnd aega tagasi oli normaalne siseruumides suitsetamine siis täna keegi sellist olukorda ette ei kujutaks. Me ei pea seda normaalseks ja eetiliseks, meie teadlikkus enda tervise osas on tõusnud. Täiskasvanud inimestena saame olla eeskujuks, see on iga tavakodaniku panus noorte tervisesse.

Kas politsei peaks senisest rangemalt suhtuma alaealistele tubakatoodete müümisesse ja vahendamisse või on Teie hinnangul politsei poolt tehtud juba piisavalt?

Kontrolloste tehakse, seega üritatakse piirata küll, samas kättesaadavust on ikkagi veel palju. Alati saab paremini ja kindlasti tuleks järjepidavalt nende tegevustega jätkata. Positiivse poole pealt tooksin välja selle, et noorte puhul on hakatud kasutama vähem agressiivseid meetmeid, kui noored peaksid toodete kasutamisega vahele jääma, proovitakse läheneda selliselt, et noor saaks ise analüüsida enda tegevust mitte ei lahendata olukorda lihtsalt karistuse määramise ja rahatrahviga. Tänavamüüki ja vahendamist on palju, sellel tuleks kindlasti silma peal hoida, ma ei ole kursis, kui palju politsei sellega tegeleb.


Kaaslaste surve muudab e-sigareti suitsetamise noorte seas üha trendikamaks 

Mõned levinumad põhjused, miks noored e-sigaretti katsetavad või seda kasutavad, on järgmised:

  • uudishimu
  • kaaslaste surve (otsene või kaudne)
  • igavus
  • sellest on saanud normaliseeritud käitumine (nt sõprade ja pereliikmete nägemine seda kasutamas tundub vastuvõetav ja normaalne, samuti sotsiaalmeedia mõjutajad, reklaamid stendidel ja ajakirjades)
  • sõltuvusest, neile meeldib nikotiinist saadav “tunne“
  • ahvatlevad maitsed (nt puuviljad, kommid, magustoit)
  • seadmeid peetakse trendikateks
  • nad peavad veipimist “kahjutuks” ja “ohutumaks kui suitsetamine”, et suitsetamisest loobuda või suitsetamist vähendada

PPA kommentaar: süütuna näiv e-sigaret on tegelikult väga kahjulik

“Noortel on alati olnud suur soov proovida erinevaid ebasobilikke tooteid, mis on kauplusest kättesaadavad alates 18. eluaastast. Ka politseitöös on näha, et noored tarbivad erinevaid tubakatooteid, näiteks mokatubakat, aga ka tavalist sigaretti,” tõdes piirkonnapolitseinik Anželika Fedoruk.

“Oleme märganud, et kui turule tuleb mingi uus toode, siis hetkeks selle kasutamine tõuseb. Kõige suuremat probleemi näeme hetkel e-sigarettide kasutamisel. E-sigarett on üldiselt lõhnavaba või pigem meeldiva lõhnaga, samuti levib noorte seas vale arvamus, et selle kasutamine ei riku tervist nii palju nagu seda teevad mokatubakas või tavalised suitsud,” sõnas Fedoruk.

“Palume lastevanematel tunda huvi, kellega laps suhtleb ja mida vabal ajal teeb. Oluline on lapsega rääkida ning järjepidevalt selgitada, miks alaealistel on keelatud tubakatoodete tarvitamine. On tõestatud, et süütuna näiv e-sigaret on tegelikult väga kahjulik. Tubakatoodetega kauplejatele paneme südamele, et neil jätkuks tahet ja julgust küsida igalt noorelt isikut tõendavat dokumenti ning keelduda alaealisele neid tooteid müümast.”

  • Käesoleval aastal on Eestis registreeritud 63 tubakaseaduse rikkumist alla 18-aastase isiku poolt. Alaealise poolt suitsetamise või tubakatoote või tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut. (TubS § 47.)
  • Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote ostmise, pakkumise või üleandmise juhtumeid alaealisele on tänavu registreeritud 20. Seadusest tulenevalt (TubS § 46) võib sellise teo eest karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
Kommentaarid (1)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

kuidas keegi
26. juuli 2022 15:18
Pikaealisuse valem. “No sports, just whisky and cigars.” – Winston Churchill