"Hea nali on siis, kui sa ei pea selle järel ütlema, et ma tegin nalja. Kui sa seda juba pead ütlema, siis järelikult polnudki tegu naljaga."

Tõnis Niinemets, näitleja ja koomik
puust ja punaseks Saabuv elektri universaalteenus paneb kalkuleerima: ühineda või mitte? (1)
29. september 2022
Foto Scanpix

„Kui kliendi praegune elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind, siis toome ta automaatselt 1. oktoobri seisuga universaalteenusele üle. Anname kliendile sellest kindlasti kirjaga teada. Kui klient ei soovi, et teda automaatselt üle tooksime, on tal võimalik sellest meile kirja saabumisel märku anda kuni 12. oktoobrini,“ rääkis Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv elektri universaalteenuse rakendumisest.

Kui kliendi tänane elektripakett on soodsama hinnaga kui pakutav universaalteenuse hind, siis Eesti Energia jätkab lepingu täitmist kokkulepitud hinnaga ja kliendi jaoks midagi ei muutu, kinnitas ta. Soovi korral saab klient ise universaalteenuse valida.

Universaalteenusega saab liituda ka hiljem. Universaalteenuse leping kehtib kuni 2026. aastani, aga seda saab lõpetada tasuta igal ajal. Vana elektrilepingu tingimuste juurde naasmine ei ole siis enam võimalik, vaid tuleb sõlmida uus elektrileping vastavalt sel hetkel kehtivatele tingimustele.

Kel on juba olemas näiteks fikseeritud pakett järgmise aasta alguseni või kauemgi, siis nemad kohe oktoobris otsustama uue paketi üle ei pea. Universaalteenusega saab liituda ka hiljem. Kui kliendi nüüdne fikseeritud pakett on odavam kui universaalteenus, siis teda ka automaatselt universaalteenusele üle ei viida. 

Võib ka oodata

Sisuliselt ei pea midagi tegema ka need kliendid, kelle praegune hind on madalam kui pakutav universaalteenus. Kui kliendi nüüdne elektripakett on soodsama hinnaga kui pakutav universaalteenuse hind, siis Eesti Energia jätkab lepingu täitmist kokkulepitud hinnaga ja kliendi jaoks midagi ei muutu. „Pärast kehtiva lepingu lõppemist on võimalik kliendil valida uus pakett, sh on võimalik lülituda ka universaalteenusele,“ kinnitas Kaiv.

Ka on võimalik lihtsalt ära oodata oma lepingu lõppemine ja vaadata siis, kas on võimalik teha uus fikseeritud pakett (mitte universaalteenus)?

Eesti Energia jätkab ka fikseeritud hinnaga Kindel Pluss paketi pakkumist. Selle hind on kogu lepinguperioodi vältel muutumatu.

Fikseeritud hinnaga pakette pakutakse ka edaspidi. Praegu on Eesti Energia Kindel Pluss seitsmeaastase lepingu hinnaks 23s/kWh. „Fikseeritud hinnaga lepingute puhul kehtib reegel – mida pikem on lepinguperiood, seda soodsam on tarbija jaoks hind. Kui lepinguperiood läbi saab, saadab elektrimüüja kliendile ka uue hinnapakkumisele samale perioodile, mis kliendil varasemalt valitud oli,“ märkis Kaiv.

Ta tõi Eesti Energia klientidele ka välja, et kõige lihtsam on toiminguid teha e-teeninduses aadressil energia.ee. Lisaks saab abi klienditelefonilt 777 4040 ja e-maililt teenindus@energia.ee.

Konkurentsiamet: trahvida ei tohi

Konkurentsiameti esindaja Eike Kingsepp kinnitas, et universaalteenusele üleminek ei too kaasa leppetrahve. „Müüja ei või nõuda esimest korda universaalteenusega liituvalt tarbijalt ega universaalteenust lõpetavalt tarbijalt elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevat leppetrahvi ega kahju hüvitamist,“ kinnitas ta.

Universaalteenuse hind hakkab automaatselt kehtima ka kõigi praegu üldteenust kasutavate kodutarbijate jaoks. „See tähendab inimeste jaoks, kes pole seni elektrienergia ostulepingut sõlminud ja tarbivad seetõttu börsielektrit,“ lausus ta.

Elektrienergia tootmishinna kooskõlastab konkurentsiamet ning amet võib kontrollida elektrimüüjate poolt rakendava universaalteenuse hinna nõutele vastavust. Elektrimüügi universaalteenuse hind (mida tarbija maksma hakkab) koosneb kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnast, millele lisandub täiendava kulukomponendina elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum. Universaalteenuse lepingu sõlmimisel lõpeb elektrimüüjaga sõlmitud elektrileping.

Hind võib muutuda

Kingsepa sõnul kehtestati seoses elektrituru reformiga regulatsioon, mille järgi elektrienergia tootja, kelle Eesti piires asuva tootmisseadme netovõimsus on suurem kui 150 MW, on kohustatud võrdsetel tingimustel müüma elektrienergiat elektrimüüjatele universaalteenuse osutamiseks hinnaga, mis on kooskõlastatud konkurentsiametiga.

Universaalteenust hakkab müüma AS Enefit Power (Eesti Energia) alates 2022. aasta oktoobrist kuni 30. aprillini 2026 Eesti kodutarbijatele, korteriühistutele ja väikeettevõtetele. Teistele elektrimüüjatele on universaalteenuse osutamine vabatahtlik.

Samas ei ole universaalteenust määrav tootmishind lõplik, hind võib muutuda iga kuu vastavalt turuhinna muutustele (näiteks CO2 hinna muutudes).

Küsimused ja vastused elektri universaalteenusest (alus: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, konkurentsiamet, Eesti Energia)

Kas saan poole kuu pealt üle minna universaalteenusele?

Kui lähed universaalteenusele üle oma praeguse elektrimüüja juures näiteks kuu keskel, siis arvestatakse universaalteenuse hinnaga ka tagasiulatuvalt ehk kogu selle kuu esitataval elektriarvel kajastub vaid universaalteenuse hind.

Kas määratakse trahv?

Kui praegu tähtajalist elektripaketti kasutav kodutarbija liitub universaalteenusega, siis ei tohi elektrimüüja nõuda temalt püsipaketi lepingus ette nähtud trahvi lepingu ennetähtaegse ülesütlemise eest. See reegel kehtib esimest korda universaalteenusele minnes kuni 2023. aasta 30. septembrini. See annab tarbijale võimaluse hinnata, kas universaalteenuse hind on võrreldes kehtiva paketi hinnaga tõepoolest soodsam ning võtta selle aja jooksul vastu otsus liituda kehtiva paketi asemel universaalteenusega. Kui aga sellel perioodil mitmel korral paketti universaalteenuse vastu vahetada, võib sellega kaasneda trahv, juhul kui kehtiv leping seda ette näeb.

Kas universaalteenust peab kasutama?

Universaalteenuse hinnaga elektrit saab kasutada 1. oktoobrist 2022. See ei ole kodutarbijale kohustus, vaid võimalus. Kodutarbija võib universaalteenuse hinnaga elektrit osta otse elektrimüüjalt, kes seda teenust osutab. Universaalteenust saab kasutada iga müüja juures, kes seda teenust pakub.

Universaalteenuse osutamise soovist on praeguseks teada andnud järgmised elektrimüüjad: Eesti Energia AS, AS Eesti Gaas, AS Alexela, Elektrum Eesti OÜ, TS Energia OÜ, Saku Maja OÜ, AS Elveso, Ramsi Turvas AS, Electric Terminal OÜ, Sagro Elekter OÜ, Alexela Energia Teenused AS, 220 Energia OÜ, Scener OÜ ja Veerenni Jaotusvõrk OÜ.

Universaalteenuse osutajast elektrimüüjal on kohustus pakkuda kodutarbijale universaalteenusega elektrienergiat, kui tema tarbija senine elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind. Müüja teavitab oma tarbijat otsusest ta universaalteenuse hinnale üle viia seitsmepäevase etteteatamisega. Kui selline tarbija ei soovi universaalteenuse hinda kasutada, peab tarbija sellest vähemalt kaks päeva enne muudatuse jõustumist müüjat teavitama.

Universaalteenusele saavad soovi korral üle minna siiski ka need kodutarbijad, kellele ei ole automaatset pakkumist tehtud. Kui tarbija vahetab universaalteenuse kasutamiseks müüjat või teda ei viida praeguse müüja juures automaatselt universaalteenusele üle, peab ta ise oma sooviga müüja poole pöörduma. Sellisel juhul saab universaalteenusega liituda samamoodi nagu vahetatakse elektripaketti.

Müüja annab tarbijale universaalteenusele üleviimisest teada seitsmepäevase etteteatamisega. Kui kõrgema hinnaga paketil olev tarbija ei soovi universaalteenusega liituda, peab ta oma keeldumise otsusest vähemalt kaks päeva enne universaalteenuse kehtima hakkamist müüjat teavitama.

Kuidas näeb välja universaalteenusele üleminek?

Kui sinu tänane elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind, siis toome sind automaatselt universaalteenusele üle. Anname sulle sellest kindlasti kirjaga teada. Kui sa ei soovi, et teda automaatselt üle tooksime, on sul võimalik sellest meile kirja saabumisel märku anda.

Kui sinu tänane elektripakett on soodsama hinnaga kui pakutav universaalteenuse hind, siis Eesti Energia jätkab lepingu täitmist kokkulepitud hinnaga ja sinu jaoks midagi ei muutu. Soovi korral saad ise universaalteenuse valida.

Mis saab siis, kui ma ei soovi, et mind automaatselt universaalteenusele üle viidaks?

Kui sulle tuleb universaalteenusele üleviimise kiri, ent sa ei soovi universaalteenusega liituda, on sul võimalik meile sellest kirja saabudes teada anda hiljemalt 12. oktoobriks (k.a.) ja üleminekut ei toimu.

Kas mul on võimalik igal hetkel universaalteenuse paketist väljuda?

Jah, soovi korral on võimalik igal kuul universaalteenuse paketist tasuta väljuda.

Kas saan soovi korral pärast tagasi naasta oma samadel tingimustel vanale elektripaketile?

Kui oled elektrilepingu korra juba lõpetanud, ei ole samadel tingimustel hiljem jätkamine enam võimalik. Võimalik on sõlmida uus elektrileping uute tingimustega.

Kui jään universaalteenuse valimisega hiljaks või otsustan alles kuu keskel, kas saan hinda ka tagasiulatuvalt?

Kui lähed universaalteenusele üle oma praeguse elektrimüüja juures näiteks kuu keskel, siis arvestatakse universaalteenuse hinda ka tagasiulatuvalt. Ehk kui otsustad universaalteenuse lepingu sõlmida 14. oktoobril, kehtib sulle universaalteenuse hind alates 1. oktoobrist. Teise elektrimüüja juurest tulles ei ole võimalik hinda tagasiulatuvalt pakkuda.

Elektrimüüjat vahetades hakkab universaalteenus kehtima uuest kalendrikuust juhul, kui leping hakkab sõlmitakse enne 15. kuupäeva. Tarnijat vahetades ei saa tagasiulatuvalt osta elektrit universaalteenuse hinnaga.

Kas saan universaalteenuse pakkujat ka vahetada?

Jah, kui sinu praegune elektrimüüja ei osuta universaalteenust või kui soovid universaalteenuse pakkujat vahetada, võid sõlmida uue müüjaga uue lepingu.

Elektrimüüjat vahetades hakkab universaalteenus kehtima uuest kalendrikuust juhul, kui leping hakkab sõlmitakse enne 15. kuupäeva. Tarnijat vahetades ei saa tagasiulatuvalt osta elektrit universaalteenuse hinnaga.

Kas praegu kehtiva tähtajalise Kindel Pluss lepingu ülesütlemisega kaasneb trahv?

Ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu ei rakendu kliendil, kes on sõlminud Kindel Pluss elektrilepingu enne seaduse jõustumist, st enne 23.09.2022 (k.a.). Ilma ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasuta on võimalik universaalteenusele üle minna kuni 30.09.2023.

Kas tootjahind on lõpphind?

Universaalteenuse tootjahinna arvutab Enefit Power ja selle kinnitab Konkurentsiamet. Tootjahind sisaldab mitmeid komponente: põlevkivi hind, CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõukulud, remondikulud jm.

Tootjahinnale lisab iga elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud, mõistlik ärikasum ja käibemaks. Nii selgubki universaalteenuse lõpphind.  Lõpphind võib elektrimüüjatel erinev olla ja see võib, aga ei pruugi, ajas muutuda.

Kas energiatoetust saavad kliendid sõltumata valitud elektripaketist?

1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 saavad kodutarbijad riiklikku elektri hinna toetust. Toetus rakendub, kui elektrienergia hind ületab 8 s/kWh eest ja kompensatsiooni suurus on kuni 5 s/kWh eest (hinnad on ilma käibemaksuta). Elektritoetus kajastub elektriarvel automaatselt ning selleks ei pea ise midagi tegema. 

Kommentaarid (1)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

Mathias
3. okt. 2022 07:13
Lõpphind tarbijale ja müüja lõpphind ei ole üks ja seesama. Tarbijale lisandub veel aktsiisitasu 0,001€ taastuvenergiatasu 0,0113€ ja edastamistasu 0,0553€ Kokku 0,0731€ Sellele veel käibemaks ehk kokku 0,08772 € ehk 8,772 senti lisatakse elektrimüüja hinnale. Paraku keegi sellest ei räägi. Suured numbrid ehmatavad inimesi.