"Hea nali on siis, kui sa ei pea selle järel ütlema, et ma tegin nalja. Kui sa seda juba pead ütlema, siis järelikult polnudki tegu naljaga."

Tõnis Niinemets, näitleja ja koomik
SALAKAUP KULLERIGA Alaealisi tubaka- ja nikotiinitoodetega varustavad välismaised firmad on maksu- ja tolliametile igapäevaseks koormaks, möödunud aastal tabati kokku 495 sellist saadetist (0)
23. november 2022
Foto Pixabay

„Tollis tuvastatakse iga päev huuletubakat, e-sigarette, e-vedelikke ja muud nendega seonduvat kaupa, mis pole seaduslikult maale jõudnud ja kuulub seega hävitamisele,“ tõdes maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Albina Saar. „Möödunud aastal tabati kokku 495 sellist saadetist.“

Laste ja noorukite vaimse ning füüsilise tervise halvenemine käib käsikäes sõltuvuskäitumise ja keelatud ainete manustamisega. Nii koguvad alaealiste hulgas populaarsust ka alternatiivsed nikotiini- ja tubakatooted nagu e-sigaretid, huuletubakas jms. Tegelikult sellised kaubad alla kaheksateistkümneaastaste kätesse sattuda ei tohiks.

Politsei- ja piirivalveameti sõnul on üheks viisiks, kuidas keelatud nikotiini- ja tubakatooted alaealisteni jõuavad, nende tellimine välismaistest internetikauplustest. Vanust seal ei kontrollita ning soetada saab ka siinmail keelatud tooteid nagu maitsestatud e-sigareti vedelikud, mis on tänu oma magusatele maitsetele noorte hulgas eriti populaarsed.

Maksu- ja tolliameti kinnitusel on tubaka- ja nikotiinitoodete piiriülene kaugmüük Eestis keelatud. Seetõttu on selliste rikkumistega tegelemine osa nende pidevast tööst.

Keelatud tubaka- ja nikotiinitooteid tuvastatakse saadetiste hulgast igapäevaselt. On ju internetis ostu sooritamine sedavõrd lihtne ning moodsad suitsuasendajad koguvad populaarsust just noorema generatsiooni hulgas, kes arvutimaailmaga sina peal. Nimelt kinnitavad uuringud, et alternatiivseid tubakatooteid kasutavad kõige sagedamini just 16-ne kuni 34 aastased. Võrdluseks olgu toodud, et tavalisi suitsetajaid leiab seevastu rohkem hoopis järgmise põlvkonna, 30-ne kuni 64 aastaste seas.

„Internetipoed tõepoolest ei kontrolli ostja vanust,“ tõdes maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Albina Saar. „Seega on tollil nii-öelda täiendava filtri funktsiooni, tuvastades ja pidades kinni alaealistele keelatud tooteid.“

Massiliselt keelatud kaupa

Saare sõnul tuvastatakse tollis lausa iga päev huuletubakat, e-sigarette, e-vedelikke ja muud nendega seonduvat kaupa, mis pole seaduslikult maale jõudnud ja kuulub seega hävitamisele. Möödunud aastal tabati kokku 495 posti- ja kullersaadetist, mis sisaldasid tubakatooteid või nendega seonduvaid kaupasid nagu e-vedelik, nikotiinipadjad, nuusktubakas jms. E-sigarette leiti 414-st saadetisest. Maksu- ja tolliameti sõnul on kõige populaarsemad just ühekordsed magusate maitsetega e-sigaretid, kusjuures maitsestatud tubaka- ja nikotiinitooted on Eestis keelatud. Kuna amet alaealiste kohta eraldi statistikat ei pea, siis pole võimalik ka hinnata, kui paljud konfiskeeritud toodetest olid tellitud alla kaheksateistkümne aastaste poolt.

„Keelatud toodete tuvastamiseks kasutatakse riskianalüüsi. Sellest tulenevalt oleme suunanud oma kontrolliressurssi nii kullerettevõtetesse kui ka Omniva logistikakeskuses paiknevasse Posti tollipunktil,“ kirjeldas Albina Saar tolli igapäevast tööd seadusevastaselt siia rännanud nikotiini- ja tubakatoodete kätte saamiseks. Kõnealuse tegevuse taktikat, detaile ja konkreetseid meetodeid ei saa amet aga avalikkusega jagada. Tegemist on tundliku informatsiooniga, millest tubakatoodetega keelatud kujul kaubitsejad võiksid õppida.

Maksu- ja tolliameti sõnul on riskianalüüsile järgnev kontrollimine ja menetlemine väga ressursimahukad tegevused. „Nagu ka operatsioonide korraldamine. Lisaks asja praktilisele läbi viimisele tuleb teha eeltööd õige fookuse valimiseks ja sujuva korralduse tagamiseks. Peale operatsiooni teostamist on vaja aga tulemusi analüüsida ja uued fookused seada.“

Ebaseaduslikult üle piiri saadetud kaupasid inimesed kätte ei saa, vaid need kantakse riigi omandisse. Pärast otsuse jõustumist hävitatakse kaup aga seadusega ette nähtud korras.

„Kui tegemist on esmakordse tellijaga ja kogus pole suur ega ületa kriminaalmenetluse alustamiseks vajalikku määra, siis võtab toll kauba hoiule,“ rääkis maksu- ja tolliameti kommunikatsioonispetsialist Albina Saar. „Teavitame sellest kauba tellinud isikut, alaealise puhul ka tema esindajat, ning tagame talle ärakuulamise õiguse.“

Saar rõhutas, et alaealine ei saa keelatud kaupa kätte olenemata sellest, kas e-sigaret on tellitud internetist või on selle saatnud eraisik. Süüteomenetlust võidakse maksu- ja tolliameti sõnul alustada juhul, kui tegemist on korduva kauba tellijaga. Või on tellitud kogused suuremad, kui ühele inimesele tarvis võiks minna.

Pinnuks silmas ka kulleritele

„Meie uurimisosakond viib regulaarselt läbi ka kontrolloste erinevatel internetiplatvormidel,“ rääkis Albina Saar ameti muudest tegevustest võitluses alternatiivsete tubakatoodete keelatud kaubitsemisega. „Teostame ka järelevalvet nende inimeste üle, kes üritavad edasi müümiseks suuremaid koguseid riiki tuua.“

Keelatud kaubandus on pinnuks silmas ka tahtmatult seaduserikkumistesse tõmmatud ettevõtetele. Nii näiteks on piiriülest kullerteenust pakkuva Omniva Eesti üksus tihendanud koostööd Maksu- ja tolliametiga, et keelatud kaubitsemist paremini ohjata.

Omniva pressiesindaja Kristina Haavala sõnul sõlmitakse Eestisse tooteid tarnida sooviva ärikliendiga kõigepealt leping. Allkirjastamisel kinnitatakse, et ollakse teadlik pakiautomaaditeenuste tingimustest ja nõustutakse nendega. Muu hulgas rõhutatakse tubaka- ja nikotiinitoodete kaubitsemiskeeldu kullermüügis.

„Räägime nimetatud tingimustest eraldi ja rõhutame vastavaid nõudeid läbirääkimiste käigus,“ kinnitas Kristina Haavala. Viimastel aegadel on tänu edastatud vihjetele tabatud ka Lätist pärit edasimüüja, kes siinsetele alaealistele tubakatoodete ostmist võimaldas. Paraku on postiettevõte pidanud kaupmehest vabanema aga enamgi kui ühe korra, sest peale keeldu hakkas äritseja pakkide saatmiseks teist ettevõtet kasutama. Praeguseks on Omniva mõlema ärikliendiga lepingud lõpetanud.

„Loomulikult oleme huvitatud, et meie teenuse kaudu liikuvate pakkide sisu oleks seadustega kooskõlas,“ kinnitas Omniva pressiesindaja.

Seadusekuulekad kaubitsejad

Kuna Eestis on tubaka- ja nikotiinitoodete kaugmüük keelatud, siis siinsed ettevõtted e-sigarettide jms-ga interneti teel ei kaubitse. Seda saab kergesti kontrollida, minnes mõnele suuremale kohalikule saidile, näiteks Nicorex Balticu veebilehele. Ettevõte haldab tubakatoodete müügiketti Veipland, mille kauplusi leiab nii Tallinna ostukeskustest kui linnadest üle Eesti.

Enne veebilehele suunamist tuleb esmalt kinnitada, et ollakse vähemalt kaheksateistkümne aastane. Sellest takistusest pääseb siiski ühe hiireklõpsuga mööda. Kui soovida aga mõnda toodet, näiteks ühekordset mentoolimaitselist e-sigaretti veebiostunimekirja lisada, siis antakse teade: seadusest tulenevalt ei ole võimalik ostu e-poest sooritada. Ihaldatud tooteni jõudmiseks juhatatakse kasutaja kaardile, mis näitab lähimaid kauplusi, kust soovitud asja koha pealt kätte saaks.

„E-sigarettide müügiga tegelevad ettevõtted Eestis müüvad kaupa vaid füüsilistes kauplustes, sest nende toodete internetist tellimine on siin keelatud,“ rääkis Nicorex Baltici tegevjuht Diane Sirelpuu Eesti e-sigareti kaupmeeste liidu nimel. Ettevõtja sõnul jõuavad sellised tooted alaealisteni läbi illegaalsete tehingute sotsiaalmeedia platvormides nagu Snapchat ja muud seesugused. Samuti läbi välismaiste müügiplatvormide.

„Viimasel ajal on e-sigarette kirjeldatud läbi avalike sõnavõttude korduvalt kui reguleerimata või halli ala,“ rääkis Sirelpuu. „Tegelikkuses on Eesti antud valdkonnas üks Euroopa kõige rangemate piirangutega riike. Tooteid tohib müüa vaid üle 18 aastastele. Keelatud on kaugmüük, samuti maitsestatud ühekordsed e-sigaretid, välja arvatud mentooli ja tubaka maitselised. Ka jaekaubanduses on tooted väljas selliselt, et need pole klientidele nähtavad, spetsiaalsed kauplused välja arvatud.“

Ettevõtja sõnul on alternatiivsete tubakatoodetega kauplejad juhtinud riigi tähelepanu korduvalt sellele, et maitsestatud vedelikke keelavate piirangutega kaasneb illegaalne kaubandus. See omakorda muudab tooted ka alaealistele paremini kättesaadavaks.

„Kahjuks pole kaupmeeste sisendit piisavalt pädevaks peetud,“ nentis Sirelpuu. „Nüüd olemegi jõudnud sinna, kus tooteid kasutavad noored, kellele need mõeldud ei ole.“

Riik kavandab nikotiinitõrjet

Maitsestatud e-vedelike müük ja kaugmüük keelati Eestis 2019. aastal. Ettevõtja sõnul pidid täisealised tarbijad, kes juba enne keeldu maitsestatud vedelikke tarbisid, otsima endale peale ametlike poodide müügikeeldu uued ostukohad. Kuna kauplustes maitsestatud tooteid enam osta ei saanud, siis hakati neid tellima teiste riikide e-poodidest või ostma käest-kätte mustal turul.

„Nõudlus tekitati täiskasvanute poolt,“ võttis kaupmees olukorra kokku. „Kuna illegaalses müügis vanust ei kontrollita, siis hakkasid seda teed pidi liikuvad kaubad lausa massiliselt jõudma ka alaealisteni.“

Teiseks tubakatoodete alaealisteni toimetajaks on välismaised e-poed, kes vanust ei kontrolli. Diane Sirelpuu meenutas, et kui Eestis oli varasemalt lubatud tubakatooteid läbi e-poe tmüüa, siis tuli enda vanust tõendada dokumendiga. Sama dokumendiga sai toote pakiautomaadist ka kätte.

„Kahjuks erinevad välismaised e-poed vanuse tõendamist oluliseks ei pea,“ nentis Sirelpuu. „Seetõttu saavad noored sealt keelatud tooteid lihtsasti kätte.“

Probleemi pideva süvenemise tõttu toimus sotsiaalministeeriumis hiljuti ka ümarlaud, mille eesmärgiks oli välja töötada terviklikum lähenemine nikotiinitõrjeks noorte seas. Seetõttu on juba lähiajal plaanis uued sammud tubakatoodetega kaubitsejate paremaks kontrolliks ning tarbijate teadlikkuse tõstmiseks.

„Ühelt poolt on vaja vähendada nõudlust, tõstes teadlikkust nikotiini tarbimise riskidest nii laste, vanemate kui kooli poolelt,“ rääkis sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Neeme Raidvere. Mehe sõnul tuleb alla tõmmata ka nikotiinitoodete glamuursust ning atraktiivsust. Seda nii kaupade turundamisel kui toodete ja pakendite välises kujunduses.

„Muidugi on vaja lisaks ka pakkumist vähendada, sealhulgas nikotiinikaupmeeste ja e-sigaretimüüjate eneseregulatsiooni või teiste meetmete kaudu,“ rääkis Raidvere riigi plaanidest. „Samuti räägime läbi tarneahela osapooltega nagu pakiautomaatide opereerijate ja e-sigarettide kaupmeeste liiduga. Ikka selleks, et saada sisendit, kuidas alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete kättesaadavust vähendada.“

Raidvere kinnitas, et mainitud kohtumised toimuvad juba lähipäevadel. Avalikkust hoitakse edasiste arengutega kursis.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

Seotud artiklid