"Maailma parandamisega on üks segane lugu. Suurimad maailmaparandajad on enese meelest olnud Hitler ja Stalin."

Vladislav Koržets, luuletaja ja humorist
ABI ROHKEMATELE Toetust peavad saama inimesed ja pered, kes seda kõige enam vajavad (1)
05. detsember 2022
Albert Truuväärt

Kui siiani sõltus linna toetuste saamine inimese sissetulekust, siis nüüd kehtestab linn 300-eurose sissetulekupiiri. See tähendab, et toetuse saamiseks läheb arvesse hoopis summa, mis inimesel pärast kodukulude tasumist kätte jääb. Sissetulekus suurus või väiksus pole seejuures oluline.

“Ma ei tea kohe, kui suured mul need kommunaalarved tulevad,” lausus pensionär Saima. “Möödunud aastal sain hakkama. Seni pole ma toetusi taotlenud, sest mu silmanägemine on halb.”
Abilinnapea Betina Beškina sõnul soovib linn ajakohastada õigusakte nii, et need oleksid abivajajatele selgemad. “Soovime, et toetuse saaksid need inimesed ja pered, kes seda kõige enam vajavad. Oluline on seejuures arvesse võtta tegelikke vajadusi, mis viimase paari aastaga on oluliselt muutunud,” lausus ta.

Abi kõigile puudega lastele

Beškina sõnul on hinnatõusud mõjutanud kõigi toimetulekut, kuid eeskätt vajavad tuge ühiskonna haavatavamad inimesed. “Tallinn maksab oma kodanikele mitmesuguseid toetusi, nüüd saavad ka nende andmise reeglid täpsustatud nii, et need arvestaksid praegust olukorda ühiskonnas ja abivajajaid koheldaks ühetaoliselt kõigis linnaosades,” mainis abilinnapea.
Linn võtab toetuste määramisel kasutusele sissetulekupiiri. See tähendab, et inimesel tekib õigus linnalt toetust küsida juhul, kui tal jääb pärast kodukulude maksmist elamiseks vaid 300 eurot.
Seni sõltus inimese õigus toetusi küsida riiklikust toimetulekupiirist – tema sissetulek pidi jääma alla 654 euro.  “Sissetulekupiir aitab linlaste vajadustega paremini arvestada,” lausus Beškina. “Linna sissetulekupiir on pooleteistkordne toimetulekupiir.  Selle arvestamisel võetakse arvesse taotluse esitamisele eelnenud kuul laekunud netosissetulek. Ebaregulaarse sissetuleku korral lähtutakse aga taotlusele eelnenud kuue kuu keskmisest.”
Suuremat rõhku pannakse inimese või pere majandusliku toimetuleku hindamisele. Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse arvestamise uued põhimõtted rakenduvad 1. aprillist.
Mõni inimene on vajanud sellist abi, mida kehtivas määruses kirjas pole. Seepärast täpsustab linn ka vältimatu sotsiaalabi terminit ja andmise viise.
Sotsiaalteenuste pakkumise suurimaks muudatuseks peab Beškina puudega lapse hoidu. “Seome teenuse saamise lahti puude raskusastmest,” selgitas ta. “See tähendab, et teenus on mõeldud kõigile puudega lastele. Samuti lastele, kelle erivajadus on veel täpsustamisel, kuid kelle vanem vajaks kohe suure koormuse vähendamist lapse hooldamisel. Lapsehoiu vajadus selgitatakse välja põhjaliku abivajaduse hindamise raames.”
Muudetakse ka varjupaigas osutatava resotsialiseerimisteenuse eest tasu võtmise korda. Kui seni on inimene tasunud teenuse eest 95% oma sissetulekutest, siis alates 2023. aastast tasub ta oma sissetulekust elatusmiinimumi ületava osa, mis jääb alles peale toidule ja eluasemele kulunud summa maha arvamist.
Kehtestatakse ka koduteenuse hind. Inimene võib tasuda koju saabuva hooldustöötaja töö eest sõltuvalt oma sissetulekust 0-10 eurot tunnis. Teenuse tegelik hind linnale on 15,25 eurot tunnis.
Määrus täpsustab lisaks linna eluaseme abivajajale kasutusse andmise protsessi. Ka edaspidi hindab linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond enne otsuse tegemist inimese abivajadust. Majanduslik toimetulek aga selgitatakse välja nii, et abi saaks anda üle kogu linna samadel alustel. 

Uus toetus parem kui kaks eelmist

Sünnitoetust makstakse edaspidi lapse seaduslikule esindajale ka siis, kui laps on sündinud surnult või sureb 70 päeva jooksul ning lapsel ei ole rahvastikuregistrijärgset elukohta.
Matusetoetust plaanitakse maksta ka neile lahkunu lähedastele, kes on ametlikult tallinlased, kuid kelle lahkunul puudus sissekirjutus. Kuivõrd eesmärk on toetada matuse korraldajat, tuleb erandlikel juhtudel olla paindlik, et tagada tallinlasele vajalik abi ka siis, kui lahkunu ei olnud tallinlane. 
Üüritoetust on kavas tõsta kuni 900 euroni. Üüritoetuse senine piirmäär 600 eurot on püsinud muutumatuna neli aastat, kuid üürihinnad on selle aja jooksul hüppeliselt tõusnud.
Tallinnas makstakse alates 2022. aastast õppeaasta alguse toetust kõikidele kooliaastat alustavatele lastele. Seepärast on kavas lõpetada Eesti Vabariigi aastapäevaks makstava toetuse maksmine lasterikka pere lastele.  Samuti ei maksta peagi enam toimetulekutoetust saanud perede lastele lisaks veel kooli mineku toetust. Vabariigi aastapäevaks makstavat toetust hakkas linn maksma üle 20 aasta tagasi olukorras, kus riik lasterikkaid peresid praegusel määral veel ei toetanud ja täiendav toetus oli asjakohane. Toimetulekutoetust saanud perede lastele maksti lisaks kooli mineku toetust seoses sellega, et õppeaasta alguse toetust veel ei olnud ning linn soovis vähemkindlustatud peresid täiendavate väljaminekute katmisel toetada. Õppeaasta alguse toetus, mida makstakse 2023. aastal esimesse klassi minejale 320 eurot ja alates teise klassi minejale 75 euro ulatuses, katab mõlemad eelmainitud toetused ning see on tagatud igale koolilapsele.
Seega toetatakse edaspidi just neid peresid, kes abi kõige enam vajavad.
Määrused jõustuvad 1. jaanuarist 2023, kui volikogu need heaks kiidab.

Kuidas ja kust toetusi küsida?
• Toimetulekutoetus on rahaline abi puuduses inimesele või perele. See on mõeldud näiteks toidu, ravimite, riiete ostmiseks ja kodukulude maksmiseks. Seda toetust taotletakse kohalikust omavalitsusest. Selleks tuleb esitada taotlus hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnale. Lisa avaldusele elukoha omamist tõendav dokument või üürileping, jooksval kuul maksmisele kuuluvad eluasemekulude arved (üüriarve, elekter, gaas jms) ning antud pinnal elavate pereliikmete sissetulekuid tõendavad dokumendid.
• Kui eakas ei tule kodus kõigi asjadega enam toime ja ta vajab abi kütmisel, toiduvalmistamisel, kodu ja riiete korrastamisel, toidu ja majapidamistarvete ostmisel jm asjaajamisel, saab ta taotleda koduteenust. Abistaja saamiseks tuleb e-kirja või telefoni teel pöörduda oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda või minna sinna kohale.
• Tutvu kõigi Tallinna toetustega ning nende taotlemise tingimustega https://www.tallinn.ee/et/tallinna-toetused

Kommentaarid (1)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

Tubli!
5. dets. 2022 14:26
Iseenesest õige lähenemine ainult selgusetuks jäi, mida need kodukulud endas siis ka lõpuks sisaldavad. Kas ka näiteks raske liikumispuudega inimesele eluliselt olulist tasu interneti- ja telefoniühenduse eest jne.