"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Riigikogu valimiskampaania kajastamise põhimõtted 2023. aastal Tallinna linnameedias ja Tallinna linnameedia hea tava (0)
05. jaanuar 2023
Albert Truuväärt

Pealinn avaldab Riigikogu valimiskampaania kajastamise põhimõtted 2023. aastal Tallinna linnameedias ja Tallinna linnameedia hea tava

Lähtudes:
– Riigikontrolli 23. novembri 2018. aasta auditis „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja
linnade infolehtedes“ toodud põhimõtetest;
– asjaolust, et Tallinna linnameedia lähtub igapäevatöös avalik-õigusliku meedia põhimõtetest,
ajakirjanduse eneseregulatsiooni põhimõtetest, Eesti ajakirjanduseetika koodeksist ja Tallinna
linnameedia hea tava põhimõtetest;
– eesmärgist säilitada Tallinna linnameedias Riigikogu valimise kajastamisel erapooletu hoiak,
tagada kõigile kandideerivatele erakondadele ning vajaduse ja võimaluse korral ka
üksikkandidaatidele võimalikult võrdsed tingimused ja võrdne esindatus.
O t s u s t a t i :
1. Kinnitada Riigikogu valimiskampaania kajastamise põhimõtted (edaspidi põhimõtted) 2023.
aastal Tallinna linnameedias:
1.1. põhimõtted kehtivad Tallinna linnameedia toodangule, sh saadetele, ajalehtedele, nende
portaalidele ja elektroonilistele versioonidele, sh linna hallatavatele sotsiaalmeediakanalitele
ning linna täielikul või osalisel rahastamisel valmivale ringhäälingutoodangule (edaspidi
linnameedia);
1.2. linnameedias järgitakse põhimõtteid aktiivse valimisperioodi ajal, s.o alates kandidaatide
registreerimise viimasest päevast (24. jaanuarist 2023) kuni valimispäevani (kaasa arvatud).
Valimiseelsel ja -järgsel ajal lähtutakse linnameedias heast tavast;
1.3. linnameedias kajastatakse valimistoiminguid ning tutvustatakse erakondi ja kandidaate, et
tagada valijate igakülgne teadlikkus valimistel kandideerijatest ja valimistoimingutest;
1.4. linnameedias edastatakse tasuta Vabariigi Valimiskomisjoni, riigi valimisteenistuse,
Tallinna linna valimiskomisjoni ja teiste valimiste korraldajate ametlikke teateid;
1.5. aktiivsel valimisperioodil ei avaldata linnameedias 2023. aasta Riigikogu valimistel
kandideerijate artikleid, juhtkirju, arvamuslugusid ning fotosid ja muid isikustatavaid
kujunduselemente;
1.6. linnameedia koosseisulised töötajad ja välisautorid, kes valimistel kandideerivad, ei kajasta
valimistega seonduvat temaatikat;
1.7. aktiivsel valimisperioodil ei tegutse Riigikogu valimiste kandidaadid linnameedias
saatejuhtide, kommentaatorite, reporterite ega saadete püsikülalistena;
1.8. aktiivsel valimisperioodil võib linnameedias kandidaate esinejate ja intervjueeritavatena
esitleda juhul, kui see on teema käsitlemisel vajalik ning seotud kandidaadi igapäevatööga,
seejuures tuleb hoiduda valimisagitatsioonist;
1.9. linnameedias tutvustatakse aktiivsel valimisperioodil erakondade valimisprogramme,
andmata neile hinnanguid ja tegemata eelistusi;
1.10. lähtudes erapooletuse ja tasakaalustatuse põhimõttest antakse linnameedias aktiivsel
valimisperioodil sõna erakondade esindajatele, luues neile võimaluse omavahel debateerida
või tutvustada oma seisukohti.
1.11. linnaosa ajalehes avaldatakse tasulist valimisreklaami hinnakirja alusel;
(TLV p 21.12.2022 nr T-4-4/22/37 – jõust. 21.12.2022)
1.12. valimisreklaami ei avaldata valimiskomisjoni tellitavates trükistes, kus avaldatakse linna
valimiskomisjoni teavet Riigikogu valimiste korralduse kohta.
(TLV p 21.12.2022 nr T-4-4/22/37 – jõust. 21.12.2022)
2. Põhimõtete järgimise eest vastutavad linnameedia peatoimetaja ja linnaosade vanemad.
3. Tallinna Linnakantseleil teha linnavalitsuse istungi protokoll teatavaks linnameedia
peatoimetajale ja linnaosade vanematele.

Tallinna linnameedia hea tava

1. Üldsätted
Tallinna linnameedia (edaspidi Linnameedia) osad on käesoleva hea tava tähenduses:

 • kaubamärgi Tallinna Televisioon (edaspidi TTV) toodang;
 • linna väljaantavad ajalehed nende portaalid ja elektroonilised versioonid;
 • linna osalusel ja linna täielikul või osalisel rahastamisel toimivad sotsiaalmeediakanalid;
 • linna täielikul või osalisel rahastamisel valmiv ringhäälingutoodang;
 • linna täielikul või osalisel rahastamisel tellitav ja levitatav teavitus ning reklaam.

2. Hea tava põhimõtted

 • Linnameedia ülesanne on eelkõige linnaosade ja ülelinnalise teabe levitamine;
 • Linnameedia lähtub põhimõttest, et linna poliitilised juhid on aruandekohustuslikud oma valijate ees, kuid avaldatavad tekstid, videomaterjalid, fotod, kujunduselemendid jm ei tohi sisaldada otsest või varjatud poliitilist propagandat ja isikupropagandat;
 • Linnavalitsus kehtestab valimiste eel linnameediale valimiskampaania kajastamise põhimõtted;
 • Linnameedia ei avalda tasuta või tasulist poliitilist reklaami;
 • Linnameedia kajastab erinevate huvide ja vaadetega inimeste seisukohti.

3. Hea tava rakendamine

 • Teenistuja lähtub oma avalikkusele suunatud tegevuses linnameedia heast tavast. Teenistuja meenutab heatahtlikult head tava kolleegile, kes on selle unustanud või eirab seda.

Loe lisaks
Avaliku teenistuse eetikakoodeks https://www.riigiteataja.ee/akt/12849675
Eesti ajakirjanduseetika koodeks https://meedialiit.ee/eetikakoodeks/
Eesti Meediaettevõtete Liidu hea tava lepped https://meedialiit.ee/hea-tava-lepped/ .

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.