"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
HOOP TURVAKAAMERATELE Ühistuliige kaitses kohtus oma privaatsust – kas nüüd peab jääma majaelanike vara kaitseta? (30)
25. aprill 2023
Aleksandr Gužov

Vanem härra kaebas ühistu kohtusse, sest koridori valvekaamera rikkuvat tema privaatsust, ning riigikohus tunnistaski ta võidumeheks. “Temal pole tulnud siit narkomaane ja joodikuid välja ajada!” pahandab aga ühistujuht Marina, kes on nüüd pidanud kaamerad välja lülitama. Kolm aastat kestnud kohtutee tulemus on põhjalik raputus: nüüdsest on kõigil ühistutel keerulisem kaameratega valvet korraldada.

Linnas elades oleme pidevas kaamerate vaateväljas isegi sporti tehes, sest nüüd varustatakse kaameratega ka loodusradasid. Poodides müüakse üha odavama hinnaga üha täiuslikumaid valvekaameraid. Võib tunduda, et need on lihtne ja kiire viis turvalisuse tõstmiseks. Siiski on kaamerate kasutamine, eriti kui on tegemist korteriühistuga, juriidiliselt okkaline. Märksa keerulisem on see veel riigikohtu 12. aprilli lahendi taustal. Kui enne piisas lihtsalt ühistu üldkoosoleku otsusest, et valvekaameraid võib maj a koridoridesse või fassaadi külge välja panna, siis nüüd on asi tülikam ja vaja on täita veel mitmeid formaalsusi.

Kaameraid ei tohi panna lihtsalt igaks juhuks

Näiteks tuleb riigikohtu äsjase lahendi valguses nüüd ühistu üldkoosolekul veel eraldi heaks kiita dokument kaamera kasutamise tingimuste kohta. Mis eesmärgil kaamerasalvestisi kasutatakse, kui kaua neid säilitatakse, kes ja mis juhtudel pääseb salvestistele juurde jmt.
Mõnigi arvab, et elu on nagu kunagise lastelavastuse laulus, et piilutakse põõsast ja põrandapraost. Kuna igas kortermajas leidub kindlasti ka kaamerate kasutamise vastaseid, siis tuleb ühistu juhatusel nüüd ka kõik nende argumendid ära kuulata, dokumenteerida ja püüda kompromiss leida. Näiteks kui mõni vanem härra või proua tunneb enda privaatsust riivatuna, siis kuidas teha nii, et ta kaamerapilti ei satuks.
Kõige olulisem on aga veel üks aspekt, mida siiani pole oluliseks peetud ja mis on vaikselt kusagil tagaplaanil tiksunud.
Õigusjanulise majaelaniku protsessimise tulemusena tuletas riigikohus oma 12. aprilli määruses meelde, et niisama, igaks juhuks, et midagi ei juhtuks, ei tohiks ühistu juhatus kaameraid üles panna. Isegi juhul, kui juhatus on üldkoosolekul selleks kõik volitused saanud.
Nimelt ei tohiks kaameraid välja panna mitte igasuguste intsidentide, näiteks varguste või maja ümbruse prahistamise või seinte sodimise ennetamiseks, nagu seda tavaliselt tehakse, vaid alles pärast seda, kui midagi taolist on juba aset leidnud.

Igas kortermajas leidub elanikke, kes kaameraid mingil põhjusel ei salli.

Kaamerates näeb meie õigusruum seega mitte pahategude ennetamisvahendit, vaid kui üht viimast abinõud õigusrikkumiste vastu. Ja siin on oluline vahe. Üldiselt ei ole seda teadvustatud ega meediaski varem igasugustes selgitavates kirjatöödes esile toodud. Suure tõenäosusega ei ole seega vähemalt enamik neist ühistutest, kes kaamerad on üles pannud, majaga seotud kaamerate-eelseid õigusrikkumisi dokumenteerinud. Kui neid õigusrikkumisi üldse on olnudki.
Kõik see muudab aga ühistud igasuguste kaebuste ja protsessimiste suhtes – moesõna kasutades – haavatavamaks. Igas kortermajas leidub elanikke, kes kaameraid mingil põhjusel ei salli. Näiteks tundes, et neid jälgitakse, või siis peavad nad kaameraid ühistu raha raiskamiseks. Seega on kaamerate ülespanemise tee muutunud varasemast märksa okkalisemaks. Ühistujuhte võivad nüüd senisest enam ähvardada kaebused andmekaitse inspektsioonile ja halvemal juhul kohtuskäigud.

Tahtis head, sündis mure

Põhja-Tallinnas aadressil Randla 15, mille senine kaameravalve praktika kohtutes läbi raputati, asub suur ja lahmakas, üheksakordne endine ühiselamu.
Ühistujuht Marina on äsjase riigikohtu lahendi ja selle põhjustanud majaasuka peale – nimetagem teda Oskariks – väga pahane.
“Majas on 160 korteriomandit, aga ainult 62 omanikku elab siin kohapeal,” selgitab Marina, mis on raske üldkoosolekut kokku kutsuda. Valdavalt on väikesed tubakorterid välja üüritud. Omanikud ise elavad laiali üle maakera. Asi lahendati nii, et koosolekule kohale tulnud 40 omanikust otsustas enamus kaamerate paigaldamise kasuks.
“Ta ütleb, et me rikkuvat siin tema privaatsust, kui kaamerad koridoridesse paigaldasime, aga kuidas me saame tema privaatsust rikkuda, kui ta siin ainult umbes kord aastas kohal käib?” ahhetab Marina. “Temal pole tulnud siit narkomaane ja joodikuid välja ajada!”
Nõnda nagu majas levinud, elab ka pensionär Oskari kortertoas keegi sugulane või tuttav. “Ametlikult kuulub talle ainult üks ruutmeeter pinda meie majas,” ei suuda Marina vapustatust varjata, et nii väikese osa omanik nüüd nii paljude elu muutis. Täpsemalt öeldes on Oskar 11,2 m2 suuruse tubakorteri üks paljudest kaasomanikest. Protsessimise tulemusena on Marina nüüd pidanud majas kaamerad välja lülitama, muidu kaebab Oskar andmekaitse inspektsiooni.

Totaalne kontroll maja üle?

Riigikohtu lahendi valguses tuleb nüüd, nagu eelpool öeldud,  kokku kutsuda omanike üldkoosolek ja otsustada seal, kes saab volituse kaamerapildile ligipääsuks, kuidas ja kus salvestisi hoitakse jne. Igaühele, kes võib olla sattunud oma igapäevastel käikudel kaamerapilti, peab olema teoreetiliselt ka ligipääs salvestisele. Kuidas seda reaalelus korraldada, on muidugi hea küsimus. Praegu on kaamerapildile ligipääs valvuril, kelle toake asub ühiselamu tüüpi majas sissepääsu juures, ja muidugi ühistujuhil Marinal endal. Kuid see tuleb aga nüüd ka seaduslikult üldkoosoleku otsusega n-ö ära vormistada.
Kaameraid olevat majja aga väga vaja. Marina esitab pika loetelu pahategudest, mida endises ühiselamus või selle ümber toime on pandud. Narkomaanid hulkuvat ringi, ja uimastisõltlased olevat majaelanike autodele parklas kriipse vedanud. Aastaid tagasi oli kusagil 9. korruse korteris üldse üks narkourgas likvideeritud. Prügimaja juurde jäetavat vedelema prahti ja konteinereid reostavat võõrad. Politsei küsivat mõnikord kaamerasalvestisi näha, sest maja kõrval tegutseb rahvarohke Stroomi kaubanduskeskus, mille juures ikka vahel ühte-teist juhtuvat. Ja nõnda edasi.
Mees, keda Marina sarjab, on endine väikelinna omavalitsustegelane. Ta ei taha kuulsust, väites, et ajab asja vaid ühiskonna huvides. Nõustub kommenteerima vaid anonüümselt. Nimetagem teda seega siis ka edaspidi tinglikult Oskariks.
“Nad otsustasid paigaldada majja 40 kaamerat, muuhulgas kõikidele korrustele, et need oleksid suunatud koridoridele, ja see tähendab totaalset videokontroll selle maja üle,” räägib Oskar, miks ta kolm aastat kestnud kohtutee ette võttis. Kaamera oli suunatud ka tema uksele. “Esiteks oli kaamerate paigaldamine väga kulukas ja teiseks ei ole sellel mingit mõtet. Ma ei ole mitte kuidagi huvitatud, et vaadatakse, millal ma ära läksin või kes minu juurde tuli. Peaks olema mingi oluline põhjus selleks.”
Oskar lisab, et üldise turvalisuse mõttes on vaja ainult kaamerat maja välisukse juurde: et nähtaks, kes on üldse majja sisenenud, kui on juhtunud mingi vargus või muud taolist.
“Seal maja kõrval asub väga suur ostukeskus ja rahvas üha liigub, millistest narkomaanidest me räägime?” imestab Oskar. “See on naljajutt! Ma arvan, et kaamerate taga on mingi isiklik huvi. Võib-olla kunagi 20 aastat tagasi võis neid seal olla. Praegu on see absoluutselt turvaline piirkond!”
Oskar toonitab, et riigikohtu lahend viitab  omakorda Euroopa Kohtu lahendile Rumeeniast: selleks, et kaameraid paigaldada, peab olema aset leidnud juhtumeid, mis põhjendavad kaamera paigaldamist. Peavad olema aset leidnud intsidendid, mis seadnud ohtu kellegi tervise või vara.
Lisaks, nagu riigikohtu lahendist nähtub, peavad olema kaalutud kõigi kaasomanike õigused ja huvid. “Kõige õigem olnuks teha kirjalik küsitlus,” ütleb Oskar. “Seadus näeb seda ette, et võib nii. Küsida, mida inimesed arvavad.” Tema arvates ei tohiks olla nii, et näpuotsatäis 160 kaasomanikust on otsustanud kõigi eest. Koosolekul osales, nagu öeldud, 40 liiget.
Kaamerate vastaseid võib leida ilmelt igast ühistust, kuhu need on üles pandud. Selles mõttes pole Randla tänava majas avaldunud konflikt eriline. Tavaliselt jooksebki veelahe vanust mööda. Noorematel on üsna ükskõik, kas nad jäävad vahel kuhugi kaamerapilti või mitte. Lisaks erakaameratele on Tallinnas suurusjärgus 800 liiklust või tänavaruumi jälgivat kaamerat, mille abil meie kõigi üldist turvalisust tõstetakse. Kõik see on muidugi naljamäng võrreldes kasvõi Hiina suurlinnadega.

Vanemad vastu, nooremad poolt

Pelguranna tänava ühe kortermaja ühistu juhatuse liige Olesja ütleb, et neilgi olid vastasteks peamiselt vanemad inimesed, kes nägid kaamerates ühistu remondifondi raha asjatut kulutamist. Noored olid seevastu igati poolt.

Enam ei tassita näiteks prügikastide juurde asju, mis tuleks igaühel endal jäätmejaama viia.

“Kindlasti on maja ümbruses nüüd rohkem korda, turvatunne on tõusnud,” sõnab Olesja, et enam ei tassita näiteks prügikastide juurde asju, mis tuleks igaühel endal jäätmejaama viia. Kaameratest on olnud kasu ka politseil: kui maja kõrval juhtus liiklusavarii, küsiti kaamerasalvestust.
Mis puudutab eramajasid ja territooriume, siis seal on asi lihtsam. Omanik saab ise kaamera paigaldamise üle otsustada. Kuid samas peaks kaamerapilti jääma ainult omaniku enda maa, mitte näiteks ka osa naaberaiast Andmekaitse inspektsiooni kaevatakse sageli kahtlusega, et keegi jälgib enda territooriumi kõrval ühtlasi naabrit. Sageli eksitakse selle vastu, et ei panda välja kaameravalvet tähistavat silti.

Andmekaitse inspektsioonile annavad kaamerad palju tööd

“Ühistu kaameratega seotud küsimused on kindlasti pöördumiste esiviisikus,” märkis andmekaitse inspektsiooni kõneisik Katrin Haug.
“Tõsi, iga kord ei ole probleemiks KÜ paigaldatud kaamera, vaid mõne korteriomaniku kaamera, mis ühist ala jälgib,” lisas ta. “Küsimused lähevad järjest keerukamaks seoses tehnika arenguga, nt kaameraga fonolukud – ka nendega saab vastava seadistuse korral välisukse ees toimuvat jälgida.”
Väga levinud probleem on Haugi sõnul, et kaamerad on nõuetekohaselt tähistamata. Tihti ei ole üldse tähistust või on pelgalt kaamerakujutis, aga puudub muu nõutud lisainfo andmetöötleja, eesmärgi, õigusliku aluse ja täpsema info saamise võimaluse kohta. Nõuetekohase sildi saab iga ühistu väga lihtsalt https://melon.rik.ee/et/videovalve-sildi-genereerija

Kuidas kaamera paigaldamise nõuete rikkumise eest karistatakse?

Andmekaitse inspektsioon (AKI) sekkub rikkumistesse tavaliselt ettekirjutuste ja sageli ka sunniraha määramiste kaudu.
Tavaliselt nõuab AKI rikkumise kahtluse korral kõigepealt seletusi kaamera valdajalt ja seejärel rikkumise kõrvaldamist. Kui koostööle ei asuta, võidakse määrata näiteks tuhande kuni mõne tuhande eurone sunniraha ja seda saab teha korduvalt. Teoreetilsielt saab nii juriidilisele kui füüsilisele isikule määrata Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumise eest väärteokaristusena täiesti ulmelise suurusega,  kuni 20 mln eurose trahvi, kuid niikaugele pole asi siiski Eestis läinud.
Kui vaadata AKI praktikat, siis näiteks ühel 2021. a aset leidnud juhtumil oli garaažiomanik Mooni tänaval paigaldanud kaamera kõrgele posti otsa ning AKI-le kaevanu kahtlustas, et filmitakse ühtlasi tema kodu. Kaevatud on ka ühe terviseraja haldaja peale, et kaamera edastab n-ö otseülekannet terviserajalt, samuti ühe hotelli peale, kus kaamerad olid jäänud nõuetekohaselt tähistamata jne. Sageli teeb AKI juhtudel, kui läbirääkimised rikkumiste kõrvaldamiseks tulemust ei too, kohustusliku ettekirjutuse kaamerate kasutamine peatada.

Kuidas riigikohtu lahendi taustal kortermaja kaameratega varustada?

Sageli võib jääda mulje, et valvekaamera on kiire ja käepärane viis majas varguste, prügikastide ümbruse prahistamise jm intsidentide ärahoidmiseks. Tegelikult on nende paigaldamine, kui teha seda juriidiliselt korrektselt, keeruline ja vägagi läbi mõtlemist vajav protseduur.
Korrektselt tuleks seda teha aga ainuüksi põhjusel, et vähe on ühistuid, kus kõik liikmed ühtemoodi kaameraid pooldavad. Seega hoiab juriidiliselt korrektne kaamerate paigaldamine ära kaebused andmekaitse inspektsiooni või halvemal juhul kohtusse.

• Riigikohus toonitab äsjases lahendis, toetudes Euroopa Kohtu praktikale, et kaamerate paigaldamisele peaksid olema eelnenud mõningad korrarikkumised või intsidendid, kus on olnud ohus või saanud kannatada inimesed või vara. Need tuleks ühistul dokumenteerida ja nendele viidata vormistamisel, kui ühistu enamus on otsustanud kaamerate kasuks. Kuigi andmekaitse inspektsioon toonitab sama, ei ole sellest kahjuks meediaski eriti räägitud.
• Andmekaitse inspektsioon on pidevalt nõudnud, et enne kaameraid tuleks läbi mõelda, kas muud võimalused turvalisuse tõstmiseks on juba ära kasutatud. Näiteks on pandud ustele paremad lukud, lisatud valvesignalisatsioon või täiendavat valgustust või muud taolist.
• Tuleks hinnata, millised on reaalsed ohud. Näiteks kui keldris hoitakse jalgrattaid, millest mõni on varastatud, tuleks kaamera suunata nende hoiukohale, aga mitte varustada kogu maja koridorid lisaks n-ö igaks juhuks kaameratega. Kui maja seina on soditud, tuleks kaamera paigutada jälgima maja seina ääres käijaid jne.
• Otsus kaamerate paigaldamiseks tuleb vastu võtta hääleõiguslikul üldkoosolekul, juhatuse otsusest ei piisa.
• Kui seni oli andmekaitse inspektsiooni sõnum üldisem, et üldkoosolek peab otsustama valvekaamera kasutamise, siis riigikohtu lahendi taustal ei piisa pelgalt otsusest, et jah, kasutame. Sellega koos peab käima dokument kaamera kasutamise tingimustest: mis eesmärgil, kui kaua säilitatakse salvestisi, kes ja mis juhtudel pääseb salvestistele juurde jms, mille üldkoosolek peaks heaks kiitma.
• Kaamera kasutamise tingimused oli kohustuslik koostada ka enne, aga nüüd lõi riigikohus veelgi suurema selguse, et need peavad olema enne kaamera kasutusele võtmist üldkoosoleku poolt heaks kiidetud.
• Lisaks peab ühistul olema ette näidata analüüs, kust nähtub, kuidas on kaalutud kaamera kasutamise vastu hääletanute argumente ja põhjendusi. Ja kuidas need sobitatakse kaamera kasutamise eesmärkidega. Seegi moment on n-ö reaalelus ära unustatud või tagaplaanil. Näiteks kui tädi Maali või onu Juhan on kaamerate kasutamise vastu, siis kuidas korraldada nii, et kaamera neid kõige vähem häiriks – mõnevõrra annab mängida võttenurkadega jne.
• Täpsemat infot saab andmekaitse inspektsiooni juhendist https://www.aki.ee/et/uudised/kaamerate-kasutamine-elamualadel

Allikas: Andmekaitse inspektsioon; riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus 12.04.23

Kommentaarid (30)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

droon
30. apr. 2023 14:17
Isikuandmete kaitse reeglitega pelgalt drooni lennutamine vastuolus ei ole. Privaatsusega tekib küsimus siis, kui drooniga jäädvustatu avalikustatakse. Ka drooniga pildistamisel ja filmimisel kehtib niinimetatud isikliku otstarbe erand. Kui isikuandmeid sisaldav materjal hoitakse ainult enda kitsas pereringis, ei kohaldu ka andmekaitsereeglid. https://liikleja.postimees.ee/7752369/drooniga-filmimine-ei-ole-seadusega-vastuolus-kuid-privaatseid-kaadreid-avaldada-ei-tohi
autoomanik
26. apr. 2023 16:51
https://majandus.postimees.ee/7748971/reuters-tesla-tootajad-jagasid-klientide-autodega-salvestatud-tundlikke-pilte Tesla töötajad piilusid klientide eraellu ja garaažidesse, kasutades omanike sõidukitesse sisseehitatud kaameraid. Me võisime näha neid pesu pesemas ja väga intiimseid asju tegemas. Me võisime näha nende lapsi.
tartlane
26. apr. 2023 16:05
Vandaalide lõhutud postide üle linnavalitsusele kurtnud tartlane märkis, et raekojast saadud kiri tekitas rohkem küsimusi, kui andis vastuseid. Esiteks öeldi talle, et linnavalitsusel pole õigust kaameraid paigaldada ega jälgida. Veelgi rohkem üllatas teda aga vastusele lisatud märge, mille kohaselt on see asutusesisese kasutamise piiranguga ehk salastatud 75 aastaks. https://tartu.postimees.ee/7761728/linnavalitsus-annab-eraisiku-kusimusele-vaid-salastatud-vastuse
üks näide
26. apr. 2023 15:26
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120172764/maa-amet-ja-google-pildistavad-eestit-taas-ules-inimeste-privaatsust-lubatakse-koigiti-kaitsta
riik hävitab inimesi
25. apr. 2023 23:56
KÜ pannakse aina kohustusi ja kulusi , kuid õigust aina vähendatakse. sama toimub riik ja kov suhtes. Kov kui riiki , ei karista keegi ja on tohutud õigused - samas on ta riik ja ometi riik ei saa kov kohustada .... Mõttetu värk. Misasi on Naabrivalve - see on ju tegelikkuses hoopiski Andmikitsega vastuolus - sa pead jälgima ja olema teatud kohustustega ning samas on teada - millal sa oled kodus ja millal mitte, st. teada sa ei tohi kui varas või vägistaja ja tapja sinu kõrval elavad. Lihtsalt võivad nemad edastada infot , millal oled kodus ja millal mitte.... NUTItelefonid - nende kaudu jälgitakse sind 1 m täpsusega , nupumobiilidel - masti võrgu aktiivsuse vahetuses . Seega on korra tagamiseks kaamerad keelatud(muuseas maja kaameratest on kasu nt. ka varguste puhul -sealt on näha kui vara teisaldatakse, parkla avarii jne. , kindlustusele on see aluseks .... ). Ja nüüd mingid "ubajuristid" leiutavad vastuseisu .... Õudus, mis toimub - teatud palgalised ametid tuleks koondada päevapealt ja saaks riigikaitseks SKP kokku , praegu on lammutajad
et kes kellega käib ja magab
26. apr. 2023 14:57
On eri asjad, kas jälitustegevust teostab mõni politsei - või julgeolekuasutus või latataradest kü juhatuse liikmed.
ma ei saa üldse aru probleemist
26. apr. 2023 17:12
tellid kaamerad, teenuse osutaja väljastab info mingite kahtluste korral KÜ juhatusele ja politseile otse nende palvel. Kaamerad ei pea üldse olema kellegi isiklikus arvutis. Milles probleem ? Üldse pole. Mökudel tekivad jamad. Põhiline, et kaebajatega tuleb teha lihtsalt - kui neil midagi juhtub , tuleb öelda- kaamerad on väljalülitatud. Las lähevad kaebavad uuesti ja nüüd juba iseenda vastu
lahendus
26. apr. 2023 19:47
Kaebajatel võib olla turvauks, turvalukk ja enda korteri valvesignalisatsioon.
.....
27. apr. 2023 01:43
tema valvesignaal häirib kaaskodanikke, st. see ei tohi kostuda või siis ärge reageerige kaebaja signaalile edaspidi
,,,,,,,,,,,
27. apr. 2023 13:33
Tema valvesignaal läheb otse turvafirmale ja kü - juht jääbki nii vargusega vahele.
--------
28. apr. 2023 17:47
kuidas turva saab elamusse sisse ? elamul on turvalukud. Koode on keelatud väljastada. Andmeleke seab ohtu teiste vara. Kaamerad on ka parkla ja prügikonteineri veo või prügistaja avastamiseks. Võõrale sisenejale ei pea naaber aga välisust avama, ta ju ei pea teadma kas kellelgi on vargus korteris või mitte suurelamu puhul. Seega kas need kaebajad võidavad ja mis osas - võõra prügi vedamisest maksavad kõik rohkem, sõiduki vigastamine või jalgrataste varastamine - võib tuua regressi KÜ vastu jne. Seega üks limukas tahab elada omanõmeda mõttega ja seepärast võivad olla kannatused ka temale endale rahakotis......
kuidas turva saab
28. apr. 2023 20:30
Isegi erinevatele postivedajatele on väljastatud elamu magnetvõtmed. Samad magnetvõtmed on ka lepingupartneritel, kes teostavad avariitöid santehniliste - ja elektririkete korral.
siis on ju ka kaameratega kõik korras ?
2. mai 2023 22:22
kui kõik pääsevad kõikjale ja lepingupartnerite töölised või lukksepad vahetuvad , kes saab olla kindel et sinu privaatsust ei häirita hiljem järgitehtud võtmetega ja lukukoodide jagamisel ? Mis on siis ohtlikum - kas jagamine või võimalik kontroll kaamerate näol- tähendab Andmekitse ja kohus lubab igal moel elu häirida ja kaitse on keelatud kui üks soovib nii ja ülejäänud soovivad kaitset? Siin on ju samasugune huvi kui riigi korra tagamiseks polügooni vmt. objekti rajamisel, kaitse ühisvarale(teadupärast on tegemist korterist väljaspool oleva osa nimetusena - üldkasutusse kuuluvaga kinnistul, milline on ka üüri-hooldus kuludes)
ka kü juhatuselt
25. apr. 2023 21:58
Näiteks vaimsete probleemide tekitamise eest saab nüüd nõuda raviraha tööandjalt, töökaaslaselt, koolijuhilt, õpetajalt, naabrilt, medtöötajalt jne. https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120153596/tekitad-teisele-tervisekahju-tervisekassa-nouab-sinult-ravikulude-katmist-summad-on-tihti-viiekohalised
tehnik
24. apr. 2023 19:29
http s://www.postimees.ee/2940031/vaata-kas-sinu-turvakaamerate-pilt-on-internetis-nahtav Lohaka omaniku valvekaamera võib edastada infot ka internetti üle terve maailma. h ttp s://melon.rik.ee/andmekaitse-ja-raketiteadus Ka üks andmekaitse teemaline viktoriin.
nüanss
24. apr. 2023 19:10
_sest nüüd varustatakse kaameratega ka loodusradasid. _ Sealt tuleval pildil ei tohi isik olla igaühele äratuntav.
Minu arvamus
24. apr. 2023 17:23
Ühistuliige kaitses kohtus oma privaatsust – kas nüüd peab jääma majaelanike vara kaitseta? Ühistuliiges võiks ennast nähtamatuks teha, oleks kõigil kergem. Võib ka iga kortermaja trepikoja välisukse kõrvale valvuri palgata nagu veneajal ühikates kui keegi kardab, et koridoris sigadusi tehes ta pildile jääb. Privaatsus ???
inimfaktor
24. apr. 2023 18:15
Näiteks sigadus on ka see, kui ühistu juhid kasutavad kaamerainfot keelekandmiseks ühistus. Isegi medasutustes on probleeme, kuigi seal on palgal ka andmekaitse spetsialistid.
näide meditsiinist
25. apr. 2023 21:52
Ka patsient peab hoidma saladuses talle teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide isiku, eraelu ja tervise kohta.
vanus
24. apr. 2023 16:36
Mis noored või vanad? Protestivad need, kes valdavad andmekaitse teemat, ja palju neid üldse tavaelanike hulgas on!
lisna
24. apr. 2023 19:19
Riigikohtu ja Andmekaitse Inspektsiooni ametnikud, kes valdavad teemat eriti hästi ja teostavad järelevalvet, on just noored või keskealised.
trahviteema
24. apr. 2023 16:21
Ilma suurema tähelepanuta läbis Riigikogu eelmise koosseisu lõpus kolm lugemist ja vastuvõtmise ning presidendi väljakuulutamise seaduse eelnõu, mis võimaldab lõpuks andmekaitse inspektsioonil (AKI) hakata välja kirjutama hiiglaslikke GDPRi trahve. Tänu peatselt jõustuvatele muudatustele läheb AKI-l GDPRi trahvide tegemine lihtsamaks. On valdkondi nagu näiteks tervishoid ja e-kaubandus, mis ühel hetkel väärivad karistust. Kohe-kohe ongi üks suurem tervishoiusektori asutus saamas seni suurimat GDPRi trahvi Eestis. https://digi.geenius.ee/eksklusiiv/esimesed-suured-gdpri-trahvid-joudsid-eestisse-tervishoiuasutus-oli-patsientide-andmetega-hooletu/
näiteks
27. apr. 2023 17:27
Miljonitrahvi võib nüüd saada ka kü kui vastutav andmetöötleja. https://www.aki.ee/et/vastutav-ja-volitatud-tootleja
asjade käik
5. mai 2023 19:46
Probleemid Eesti trahvi regulatsiooniga algavad sellest, et kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides tuleneb põhiline trahvinormistik otse GDPRst, siis Eestiga on lugu keerulisem. GDPRi preambula punkt 151 ütleb, et Eesti õigussüsteem ei võimalda määrata trahve määruses sätestatu kohaselt. See tähendab, et Eestis toimub trahvide määramine väärteomenetluse raames ning vastu tuleb võtta korralik siseriiklik normistik. Isikuandmete kaitse seadussesse toodigi selleks tarbeks väärteokoosseisud, mis võimaldavad ka miljonitesse ulatuvaid väärteo trahve. Plaaniti muuta ka karistusseadustikku ja lisada sinna regulatsioon, mis puudutab kõrgendatud ülemmääraga rahatrahvi ning annab trahvi arvutamiseks täiendavaid juhiseid. Seda normi pole aga siiani karistusseadustikku lisatud. Ehk valitseb olukord, kus karistusseadustik endiselt suuremast rahatrahvist kui 400 000 eurot ei räägi. Sellises segases õiguslikus keskkonnas on arusaadav ka Andmekaitse Inspektsiooni tagasihoidlik entusiasm trahvide määramisel. https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2022/12/28/eesti-ja-olematud-andmekaitse-trahvid
tähelepanek
24. apr. 2023 16:02
On 160 korteriomanikku aga vaid 62 elab kohapeal. Seega enamus kortereid on välja üüritud. Huvitav, kuidas makstakse üüritulu pealt tulumaksu?
jälitaja
24. apr. 2023 15:30
Kui Te leiate, et tegemist on eraviisilise jälitustegevusega, siis on see kvalifitseeritav kuriteona karistusseadustiku § 137 lg 1 järgi. Eraviisiliseks jälitustegevuseks on seadusliku õiguseta isiku poolt on teise isiku jälgimine tema kohta andmete kogumine eesmärgil. Sellise kuriteo eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Sellisel juhul peaksite pöörduma kuriteoteatega politseisse. https://www.juristaitab.ee/forum/viewtopic.php?t=5486
Arvamus
25. apr. 2023 07:46
Sellest, et te midagi leiate või eeldate on ikka natuke vähe. Kuhugi põõrdumiseks peab teil olema oma "leiu" toeks ka piisavalt vettpidavat tõendusmaterjali, muidu võib kõik lõppeda sellega, et karistada alusetult kellegi süüdistamise ja laimamise eest saate hoopis te ise.
to Arvamus
25. apr. 2023 20:27
Kui ei ole täidetud Riigikohtu poolt kehtestatud nõudeid, siis ongi tegemist ebaseadusliku jälitustegevusega.
stiilinäitaja
25. apr. 2023 21:43
Kuna medtöötaja oli haigla privaatpalati WC-sse paigaldanud salajased piilukaamerad, siis lõpetas PERH töötajaga töösuhte koheselt. Politsei algatatud kriminaalmenetlus on veel käimas. https://tervise.geenius.ee/eksklusiiv/presidendi-ja-peaministri-jaoks-eraldatud-haiglapalati-wc-sse-olid-paigaldatud-piilukaamerad/
mõtteline osa
24. apr. 2023 15:10
Need eramajad on tihti kaasomandis ja siis on samad probleemid kui kortermajadeski. Kõik enamuse otsused saab vaidlustada kohtus. Aga pööningu ümberehitus saab olla vaid konsensuslik.

Seotud artiklid