"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
AIAJÄÄTMED VÄETISEKS Üle 4000 linlase on oma kompostimise juba arvele võtnud (0)
30. mai 2023
Linda-Mari Väli

“See on õige nõudmine, et peame oma prügi paremini sorteerima,” ütles Nõmmel elav Martin uue kohustuse kohta, mis tõi talle hoovi peale kompostri, kööki aga toidujäätmete kogumiseks eraldi anuma. Sõltuvalt linnaosast on biojäätmete mahuti tühjendamine veerandi kuni poole võrra odavam segaprügi mahuti tühjendamise hinnast.

Loodusest hoolimiseks peavad kõik linnaelanikud ise oma panuse andma. Seepärast muutub bioprügi eraldi kogumine ja äravedu 1. juunist kõigile tallinlastele kohustuslikuks. Vabastuse saab vaid siis, kui biojäätmeid ise korralikus kompostris kompostida ning see linnaga kooskõlastada.
Nõmmel elav Made ja tema poeg Martin said tänu varasele reageerimisele linnalt isikliku kompostri. “Ise pidime välja käima vaid 50 eurot,” sõnas Martin, kelle hinnangul oli tegemist vägagi soodsa tehinguga.
Kompostimist peab mees igati õigustatuks. “See on õige nõudmine, et peame oma prügi paremini sorteerima,” märkis ta. “Pole midagi öelda. Hea, et linnavõimud selles asjas suunda näitavad ja tuge annavad.”

Martini ema Made lisas, et linnaosas arvele võetud kompost polevat tema meelest veel õigesti “käima läinud”. “Tundub, et alustasin asjaga liiga varakult – vastu talve. Tean küll, et komposti peaks aeg-ajalt vardaga segama ning sinna mõnel puhul ka puupuru lisama. Sellegipoolest pean end selle asjaga veel lähemalt kurssi viima, et kõik ikka korralikult õnnestuks,” kirjeldas ta esimesi kogemusi.

Saada taotlus ja pilt oma kompostrist!

Juunist jõustuv muudatus mõjutab kõige enam neid, kes elavad vähem kui kümne korteriga elamutes ja vanalinnas. Teistele kehtis bio-prügi eraldi kogumise nõue juba 2007. aastast.

Linna ringmajanduse juhtivspetsialist Eliis Kuus pani kõigile südamele, et kindlasti ei tohi panna oma biojäätmeid enam segaprügi mahutisse. “Sõltuvalt linnaosast moodustab biojäätmete mahuti tühjendamine vaid 50-75% segaolmejäätmete mahuti tühjendamise hinnast,” tõdes Kuus. “Kellel endal mahutit ei ole, neile lisandub ka selle rendi või soetamise hind. Soovi korral veel lisateenuste, näiteks vooderduskoti hind.”

Need kinnistud, kus lubatakse mahuti asemel kompostrit kasutada, peavad selle linnaosa valitsusega kindlasti kooskõlastama.

Selleks tuleb teha oma kompostrist pilt ning esitada veebilehel https://evald.ee/tallinn/app/jaatmekaitlus/ taotlus, mille juurde foto lisada. Juhul kui kompostri taotlemisega on probleeme, palutakse saata pilt kompostrist koos asukoha aadressi ja omaniku andmetega aadressile jaatmed@tallinnlv.ee.
Kinnituse saamise kohta tuleb kontaktmeilile teavitus pärast seda, kui ametnik on taotluse läbi vaadanud ja selle kasutamise kinnitanud.

Prügi biogaasiks või lillemullaks

Kohapeal saavad oma bioprügi kompostida üksikelamute, paarismajade, üksikelamuna registreeritud ridaelamubokside ja kuni kahe korteriga elamute asukad. Kompostida tohib kinnises kompostris.
“Tänase seisuga on linnale laekunud ca 4000 kompostimise nõusoleku taotlust, millest 3840 on rahuldatud,” ütles Kuus. “Nendele võib lisada veel 700 kinnistut, kuhu linn sügisel kompostrid välja jagas. Need on juba süsteemis olemas ja eraldi nõusolekut küsima ei pea.”

Kuus soovitas kompostimist kaaluda nendes linnaosades, kus on üksikelamud ja väiksemad majad – peamiselt Nõmmel ja Pirital. Vähesel määral ka Haaberstis ja Kristiines. “Üksikelamutes tasub kompostimist kindlasti kaaluda, kui on vähegi ruumi ja ka võimalust valmivat komposti aias ära kasutada,” märkis ta.

Kui suurt kogust biojäätmeid pärast muudatust kokku hakatakse koguma, seda ei oska juhtivspetsialist veel prognoosida.

Küll on aga teada, et Mustamäel ja Pirital kogutud biojäätmed lähevad Maardus asuvasse biogaasi tehasesse. Mujalt tulnud toidujäätmed kompostitakse jäätmete taaskasutuskeskuse kompostimisväljakul Jõelähtmel.

Kuusi sõnul tuleks prügi tekkimise vähendamiseks eelkõige tarbimist vähendada, olemasolevaid asju korduvalt kasutada ning tekkivaid jäätmeid liigiti koguda. “See aitab oluliselt suurendada ringlusse võetavate jäätmete hulka ning säästa meie maakera ressursse.”

Rikkujaid ootab kuni 1200-eurone trahv Biojäätmete mahutisse sobib visata:
• Toidujäätmeid (liha- ja kalajäätmeid), köögiprügi (koorismijääke ja riknenud toitu);
• majapidamispaberit, pabersalvrätte, kohvipaksu, paberfiltreid;
• toataimi ja lõikelilli;
• kasutatud teekotte juhul, kui tegemist on 100% biolagunevate materjalidega.
• Biojäätmeid tohib pakendada üksnes paberist või muust biolagunevast materjalist kotti!
• Neid, kes biojäätmeid eraldi ei kogu või neid sobivasse kompostrisse ei pane või muul moel jäätmehoolduseeskirja rikuvad, karistatakse kuni 1200-eurose rahatrahviga. Firmat, ühistut või MTÜ-d aga trahviga 32 000 kuni 200 000 eurot, sõltuvalt sellest, kas tegemist on jäätmeseaduse või pakendiseaduse rikkumisega.
• Kompostimise kohta saab lähemalt lugeda ka internetileheküljelt www.kompostiljon.ee

Head komposti tuleb teha nagu korralikku pajarooga

Kodustest toidujäätmetest saab valmistada väga rammusat komposti.
Jäätmekeskuse keskkonnaspetsialisti Sofia Pereskoka sõnul tuleb kõigepealt endale selgeks teha kompostimise põhitõed. Parimal juhul võiks segu näha välja nagu pajaroog, võrdles spetsialist. “Igaüks saab seda teha, aga tuleb teha õigesti.”

Pereskoka sõnul saab õige komposteerimise jaotada kaheks etapiks: esmalt materjali kogumise aeg, seejärel aga kogutud jäätmete väetiseks kujundamise protsess. “Kompostimaterjali maksab koguda pigem talvel ja külmade aegu. Kasutada võib sama anumat, kus hiljem komposteerimine käivitub,” selgitas spetsialist. Alustada võiks kevadel, kui ilmad soojenevad ning talve jooksul kogutud toidujäätmed nii-öelda käima lähevad. Tähtis on jälgida protsessi. Kompost on nagu elusorganism ja vajab tähelepanu. Kindlasti tuleb muretseda kraadiklaas ja käimasoleva bioloogilise protsessi temperatuuri regulaarselt mõõta,” märkis Pereskoka.

Parim tulemus saavutatakse siis, kui komposti temperatuur tõuseb üle 55 kraadi – siis hävivad ka kõik kahjurid ja umbrohuseemned. Kui rammu andvat materjali on vähe, ei pruugi protsessis nii soe hakata. “Kodukomposti puhul on hea isegi see, kui temperatuur umbes viiekümne kraadini tõuseb,” tõdes Pereskoka.

Kui selgub, et temperatuur küll tõuseb, aga jääb ootamatult pidama, annab see Pereskoka sõnul märku, et midagi on protsessist puudu. “Sel juhul tuleb komposti esmalt segada, sest enamasti on puudu hapnikust. Puudu võib olla ka niiskusest, sellisel juhul tasuks lisada veidi vett.”
Kui hapnikust jääb puudu ja kompost on liiga märg, siis võib see hakata mädanema ja hallitama – sellist saatust ükski entusiastlik jäätmemajandaja oma kompostile kindlasti ei soovi. “Vajadusel, näiteks liigse niiskuse korral, tasub segule lisada tugiaineid. Kõige paremini sobivad selleks oksad ja saepuru,” õpetas Pereskoka.”

Pärast seda ongi kompost valmis ning seda väärtuslikku segu võib kasutama hakata.

Nüüdsest tuleb biojäätmeid eraldi koguda. Kuidas seda teha ja mis see maksab?

Hiljemalt 1. juunist 2023 tuleb biojäätmeid hakata koguma liigiti eraldi mahutisse kõigil kinnistutel ja asutustes sõltumata korterite arvust, kinnistu sihtotstarbest või asutuse suurusest.
• Erandina saavad mahuti kohustusest vabastusi taotleda
üksikelamu, paarismaja, üksikelamuna registreeritud ridaelamuboksi ja kuni kahe korteriga elamuga kinnistud, kes kompostivad oma köögi- ja sööklajäätmed kohapeal kinnises kompostris ning saavad kompostimiseks nõusoleku oma linnaosavalt. Kinnine komposter on igast küljest kinnine kast, mis on piisavalt suur, et aasta ringi tekkivad jäätmed ära mahutada, arvestusega, et talvel komposteerimist ei toimu. Kast ei pea olema soojustatud.
• Nõusolekuid kompostimiseks saab taotleda jäätmevaldajate registri veebilehel. Taotluse juurde tuleb lisada foto oma kompostrist ning nõusoleku saamise eeldus on, et tekkivat komposti saab kohapeal kasutada. Linnaosavalitsus annab nõusoleku 30 päeva jooksul. Kui Tallinna jäätmevaldajate registrit ei ole võimalik kasutada, siis tuleb esitada allkirjastatud taotlus koos kasutatava kompostri fotoga linnaosa valitsusele.
• Linnas ei ole lubatud toidujäätmeid aunas kompostida. Aunas on lubatud kompostida vaid aia- ja haljastujäätmeid.
• Linnaosa väljastatava kompostimise nõusoleku eeldus on see, et tekkivat materjali on võimalik oma kinnistul ära kasutada.
• Kompostrite hinnad algavad sõltuvalt nende suurusest ja ehitusest 30-40 eurost. Kallimad kompostrid võivad maksta aga 200-400 eurot.
• Kompostri võib endale ehitada ka ise, aga arvestada tuleb sellega, et kinnine komposter on igast küljest kinnine kast, mis on piisavalt suur, et aasta ringi tekkivad jäätmed ära mahutada, arvestusega, et talvisel ajal komposteerimisprotsessi ei toimu. Kast ei pea olema soojustatud.
• Neile, kes kompostida ei soovi, annab Tallinn taotluste alusel kasutusse kogumismahuteid üksikelamu, paarismaja ja 3-9 korteriga elamutele. Tasuta biojäätmete kogumismahutit saab taotleda Tallinna e-teenindusportaalis tallinn.ee. Biojäätmete mahutit tühjendab sama jäätmevedaja, kes tühjendab segaolmejäätmete mahutit ning piisab vaid olemasoleva lepingu muudatusest.
• Peale mahuti kättesaamist tuleb kahe nädala jooksul sõlmida oma praeguse jäätmevedajaga lepingu lisa ning kokku leppida biojäätmete mahuti tühjendussagedus. Kõrvuti asetsevate elamute elanikud võivad jäätmemahuteid kasutada ühiselt ning selleks tuleb sõlmida ühismahuti kasutamise leping.
• Biojäätmete mahutit tuleb tühjendada piisavalt sageli, et vältida ületäitumist, haisu ja kahjurite levikut ning ümbruskonna reostamist. Kindlasti tuleb seda teha vähemalt kord kahe nädala jooksul.
• Sõltuvalt jäätmevedajast ja biojäätmete mahuti liigist maksab üks tühjenduskord koos käibemaksuga alates 1,14 eurost kuni 4,42 euroni.
• Selleks, et vältida kogumismahuti liigset määrdumist, saab jäätmevedajalt tellida ka biojäätmete mahutile mõeldud spetsiaalse vooderduskoti paigalduse ja vahetuse.
• Vooderduskottide ja nende vahetuse hind on sõltuvalt mahuti suurusest ja jäätmevedajast koos käibemaksuga alates 1,25 eurost kuni 4,68 euroni.
• Vooderduskoti saab endale soetada ka ise, aga silmas peab minema, et kott oleks biojäätmete kogumismahutile sobivas suuruses ning valmistatud biolagunevast materjalist. Vooderduskottide müümisega tegeleb näiteks ettevõte BioBag, kellelt saab kõige sagedamini kasutatavale, 80 liitrisele biomahutile 20 vooderduskotiga rulli 17,99 euro eest, mis tähendab, et ühe koti hind läheb sellisel juhul ligikaudu 90 senti maksma. Võrdluseks: sama suure vooderduskoti müük ja paigaldus maksab jäätmeveo korraldajalt tellides keskmiselt 1,14 eurot.
• Tallinnas korraldavad jäätmete äravedu sõltuvalt linnaosast Tallinna Jäätmekeskus (infotelefon 616 4000), Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (infotelefonid 609 6410 ja 609 6530) ja Eesti Keskkonnateenused AS (infotelefon 640 0800).

Märksõnad:
Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.