"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
ELUKINDLUSTUS KAITSEB KA KOOLIKIUSAMISE EEST Uudne teenus pakub psühholoogilist tuge nii kiusajate kui kiusatavate laste peredele (5)
10. juuni 2023
Pilt on illustratiivne. Pexels

„Positiivne on see, et pakutav teenus toob professionaalse abi peredele lähemale ja kannab sõnumit, et kiusamise probleem on piisavalt tõsine, et kasutada toimetulekul abi. Vanemad ja lapsed ei peaks selle murega üksi jääma,“ kommenteeris Swedbanki poolt pakutavat kiusamisvastast teenust SA Kiusamisvaba Kool (KiVa) sisujuht ja juhatuse liige Kristiina Treial.

Kooliealiste laste tervisekäitumise uuringu järgi on kolmandik 11–15-aastastest õpilastest kogenud viimasel paaril kuul vähemalt korra kiusamist. Korduvalt on kiusamist kogenud kolmteist protsenti lastest. Olukord on tõsine ja mida aeg edasi, seda enam otsitakse probleemsele teemale lahendusi. Seepärast pakutakse ühiskondliku murekoha leevendamiseks nüüdsest esimest korda ka kindlustust, kusjuures teenus pole uudne mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis.

Ebatavalist võimalust pakub eestlastele Swedbank, kelle elukindlustuslepingutesse ja ka lapse kogumislepingutesse antud teenus nüüdsest automaatselt sisse arvatakse.

„Kiusamisvastane teenus pakub psühholoogilist tuge perele juhul, kui laps vanuses 6–17 on kas kiusamise ohver või kiusaja,“ selgitas Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Eleriin Reinmann. „Swedbanki elukindlustuse kliendid saavad kiusamisvastast teenust kasutada ilma lisatasuta, teenuse kasutamiseks on vaja olla vaid Swedbank Life Insurance SE klient.“

Reinmanni sõnul ei mõjuta antud teenuse kasutamine mingil moel kindlustuslepingu tingimusi – näiteks kindlustusmakseid või riskihindamist – vaid on lisandväärtuseks elukindlustuse klientidele kindlustuslepingu juures. Teenust pakub fond Fonds Plecs.

„Abi saamiseks ei ole tarvis tõestada, et koolis on probleeme,“ rääkis Reinmann. „Koostööpartner Fonds Plecs kasutab rahvusvahelist tunnustatud Robert Goodmani küsimustikku, mille alusel välistatakse mitte kiusamise juhtumid. Teenusega soovime olla vanemasõbralikud ja efektiivsed, lahendades probleeme ja pakkudes abi juba siis, kui on tuvastatud kiusamine. Juhtumi võib registreerida kohe, kui vanem märkab, et tema last võidakse kiusata. Sel juhul me kas selgitame vanemale olukorda, vajadusel rahustame või aitame konkreetsete sammudega, kuidas ja mida edasi teha.“

Kiusamine on keeruline ka lapsevanemale

Reinmanni sõnul tuleb selleks, et kiusamine lõppeks, vanematel oma lapsega sidet tugevdada, teha kooliga positiivset koostööd ning veenduda, et järgmise kahe nädala jooksul võetakse kasutusele kõik meetmed kiusamise ärahoidmiseks. „Seejärel tuleb juba tegutseda selle nimel, et lapsed mõistaksid, mis on kiusamine. Paranema peavad nende konfliktide lahendamise oskused ning emotsionaalne ja käitumuslik enesekontroll.“

Seetõttu antakse vanemale juhtumi registreerimisel ka detailsed juhised selle kohta, mida antud hetkel edasi teha lapsega sideme tugevdamiseks ja kiusamise takistamiseks. „Vanemad võivad vajada abi oma oskuste parandamiseks. Samuti võib juhtuda, et kiusamisega seotud olukord on väga keerukas,“ rääkis Reinmann. „Sellepärast ongi kaasatud kiusamisvastase teenuse spetsialistid, kes juhendavad, koolitavad ja vajadusel lahendavad spetsiifilisi probleeme koos vanematega.“

SA Kiusamisvaba Kool (KiVa) sisujuht ja juhatuse liige Kristiina Treial kinnitas, et uudsel teenusel on kahtlemata oma väärtus. Samas saab seda, kui tõhus konkreetne teenus ikkagi lõppkokkuvõttes on, hetkel vaid oletada. „Loodan, et peatselt on ka andmeid, mille põhjal konkreetsemalt hinnata,“ rääkis Treial. „Positiivne on see, et pakutav teenus toob professionaalse abi peredele lähemale ja kannab sõnumit, et kiusamise probleem on piisavalt tõsine, et kasutada toimetulekul abi. Vanemad ja lapsed ei peaks selle murega üksi jääma.“

Treiali sõnul võib olukord, kus laps puutub kokku kiusamisega – olgu siis kiusatava või kiusaja rollis –  võib lisaks lapsele endale olla päris keeruline ka lapsevanema jaoks. „Sellega võib vanemal kaasneda mitmeid raskeid emotsioone nagu hirm, viha ja süütunne, mis võivad takistadada konstruktiivset reageerimist,“ selgitas Treial. „ Samas võidakse tunda ka ebakindlust selles osas, kuidas nüüd oma last kiusamisest välja aidata või teadmatust, kuidas teha koostööd kooliga. Usaldusväärne nõustamine kiusamise peatamise teel võib anda vanemale olulist tuge.“

Treial selgitas, et kui vanem oskab oma last paremini toetada ning kooli ja teiste osapooltega tõhusamalt koostööd teha, siis on suurem tõenäosus, et kiusamine õnnestub kiirelt lõpetada ja kahju suurenemine ära hoida.

„Küll tuleb meeles pidada, et koolis toimuva kiusamise puhul on kriitilise tähtsusega ka koostöö kooliga, sest klassis toimuvasse lapsevanema käed ei ulatu ja seal kiusamise peatamine, olukorra jälgimine ning klassis turvatunde taastamine jääb siiski suuresti õpetaja teha. Vanemad saavad siin aga koostööd tehes omalt poolt suureks abiks olla,“ rõhutas spetsialist.

Konfliktid saavad sageli alguse lapse muredest

Sama meelt on ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi KiVa meeskonna juht, klassiõpetaja Kertu Lehtsaar. „Kõik algab ikka kodust,“ tõdes ta. „Lapsed näevad ja võtavad üle selle, kuidas nende lähedased üksteisega suhtlevad, erinevates olukordades reageerivad või pingega toime tulevad.“

Lehtsaare sõnul saavad lastevahelised konfliktid ja tülid sageli alguse lapse isiklikest muredest. „See tähendab, et tal on endal suurenenud stress, mured kodus või trennis ja need pinged kanduvad ka kooli,“ rääkis Lehtsaar. „Selliste probleemide lahendamiseks ja edaspidiseks ennetamiseks oleks psühholoogi nõustamisest suur abi.“

Swedbanki poolt pakutava teenusega Lehtsaar veel kursis ei ole, kuid esmase kirjelduse järgi leidis kooliõpetaja, et tegemist on vajaliku toega. „Usun, et selline teenus võib mitmele perele suureks toeks olla. Nagu kirjeldasin, siis saavad mitmed konfliktid alguse lapse enda sisemistest pingetest ning kohtumised kogenud psühholoogiga saavad aidata mõtete korrastamisega,“ selgitas ta.

Üldise kiusamisolukorra kohta meie koolides leidis Lehtsaar siiski, et asi läheb aja jooksul aina paremaks. „Meil on ühe rohkem tublisid õpetajaid, kes kiusamisvastase programmi põhimõtteid ja tööriistu õpilastele õpetavad. Õpilased teavad juba 1. klassis mis on kiusamine, kuidas seda ära hoida ja proovivad ka iseseisvalt erinevaid konflikte lahendada. Ega meil võluvitsa ei ole ja muresid on ikka, aga oluline on see, et märkame, hoolime, lahendame ja suuname ka oma õpilasi sama tegema,“ tähendas ta.

Lehtsaare sõnul on üha rohkem ka edulugusid, millest kiusamisvastasele võitlusele innustust saada. „Võin kirjeldada juhtumit selle õppeaasta algusest, kus kahe 1. kooliastme noormehe vahel tekkis tüli, oli vastastikku narrimist ja tuli ette ka kähmlusi,“ rääkis ta. „Aeg-ajalt olid kaasatud ka erinevad klassikaaslased. Pidasime vestlusi noormeestega eraldi, ühiselt ja ka koos vanematega. Sõlmisime ühised kokkulepped ja liikusime edasi. Mõne aja möödudes viisime läbi järelvestlusi ning hoidsime suhete arengul silma peal. Tänaseks on need poisid sõpradeks saanud ja veedavad meelsasti koos aega nii koolis kui ka vabal ajal. Sarnaseid juhtumeid on meil mitmeid.“

Lehtsaare sõnul on oluline ka mõista, et tänasel päeval ei ole enam eriti nii-öelda klassikalisi juhtumeid, kus mingi kamp süsteemselt endast nõrgemat peksab ja alandab. „Pigem tulevad ette just arusaamatused, tehakse ebasobivaid nalju ja selle käigus saavad kellegi tunded riivatud,“ selgitas ta. „Seetõttu on osapoolte suhtlemisoskuste arendamine igati kasulik ja vajalik.“

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuhi Eleriin Reinmann sõnul on teenusega kaitstud ka kõik isikuandmed – näiteks kiusaja rollis olnud lapse nimi – ning koolile teenuse osutamise käigus mingeid otseseid kohustusi ei kaasne. „Fonds Plecs konkreetsete isikute juhtumite kohta kolmandatele osapooltele infot ei jaga. Swedbank Life Insurance SE-le edastatakse vaid küsimus kindlustuslepingu olemasolu kohta,“ kinnitas Reinmann. Swedbank Life Insurance SE-le edastatakse vaid küsimus kindlustuslepingu olemasolu kohta. „Teenuse raames antakse lapsevanemetele nõuandeid, kuidas kooliga suhelda, aga otsekontakti kooliga ei toimu.“

Mis teenusega on tegemist ja kuidas seda taotleda?

 • Kiusamisvastast teenust saavad kasutada lapsevanemad, kasuvanemad, teised pereliikmed, kes on seaduslikult lapse/laste ülalpidajad ja/või elavad koos lapsega/lastega. Teenus mõeldud ka kärgperes kasvavatele lastele, kes elavad koos, kuid ei ole elukindlustuslepingut omava kliendi bioloogilised lapsed. Sel juhul on vajalik seadusliku lapsevanema nõusolek lapse andmete avaldamiseks ja vajadusel lapse kaasamiseks.
 • Swedbanki internetipanga kaudu saab elukindlustuse klient minna teenusepakkuja kodulehele mobstop.ee, et registreerida kiusamisjuhtum ja kirjeldada seda. Juhtumi võib registreerida kohe, kui vanem märkab, et tema last võidakse kiusata. Oluline on teada, et viimasest kiusamisjuhtumist ei tohi olla möödas kauem kui 3 kuud. Abi saamiseks ei ole tarvis tõestada, et tegemist on suure probleemiga. On normaalne, et vanemad ei tea kõike ja peavad teatud oskusi arendama.
 • Lapsevanemal on vaja täita ka küsimustik (kasutusel on rahvusvaheliselt tunnustatud  Robert Goodmani küsimustik), millega selgitatakse välja, kas tegu on kiusamisega või mitte. Üldiselt vastab kiusamine kolmele kriteeriumile – tahtlikkus, regulaarsus/süstemaatilisus ja üleolek. Küsimustike juures on välja toodud ka artikleid lapsevanemale, et oma oskusi ja lapsega suhtlust tugevdada.
 • Pärast küsimustike täitmist võtab spetsialist kliendiga ühendust 3 tööpäeva jooksul, et anda esimesed nõuanded ja ideekaart selle kohta, kuidas olukorda lahendama hakatakse. Pärast esmakontakti võtab ühendust psühholoog 3–4 tööpäeva jooksul ning alustab spetsiifilise nõu andmisega.
 • Teenus sisaldab ühe lapse kohta aastas kuni 12 psühholoogilise nõustamise sessiooni ja selle vajadust hindab taaskord psühholoog. Kuni 12 sessiooni on Swedbanki elukindlustuse klientidele tasuta. Swedbank Life Insurance SE tasub psühholoogilise teenuse arved Fond Plecsile ise.
 • Sessioone tehakse eesti, inglise ja vene keeles.
 • Peamiselt nõustavad abivajavaid peresid magistrikraadiga psühholoogid, kel on vähemalt 3-aastase erialane töökogemus. Kogu protsessi vältel võivad vanemad ja laps sõltuvalt vajadustest abi saada eri spetsialistidelt.
 • Sessioonide peamine eesmärk on pakkuda abi vanemate oskuste ja võimekuse parandamiseks, et juhul, kui kiusamine peaks korduma, teaksid vanemad juba paremini, kuidas edasi toimida. Hoolitseme selle eest, et lapsevanemad ei jääks üksi.
 • Pakutav teenus on elukindlustuse klientidele tasuta, mille raames tasub Swedbank Life Insurance SE psühholoogilise nõustamise kulud.

 

 

Mida teha, kui laps on seotud kiusamisega?

 1. Kuula toetavalt. Esimene samm on püüda mõista, mis olukorras on laps. Rahulik kuulamine eeldab, et kõigepealt tuleb vanemal toime tulla enda keerulise tundetulvaga. See võib võtta aega, sest teadmine, et laps on seotud kiusamisega, võib olla päris hirmutav ja teha ärevaks, põhjustada viha ja süütunnet.
 2. Aruta olukorda. Olenemata sellest, kas laps kannatab kiusamise all, on ise kiusaja või nägi seda pealt, tuleb talle kinnitada, et kiusamine on vale ja peab kiirelt lõppema. Vanemal ei tasu lapsele lubada, et ta sellest kellelegi ei räägi, pigem tuleks arutada, kellele ja kuidas rääkimine on ka lapse jaoks turvaline.
 3. Teavita. Võib juhtuda, et koolis on kiusamine varjatuks jäänud, seetõttu tuleb kooli kiiresti teavitada. Koolis toimuva kiusamise tõhusaks peatamiseks on vaja teha koostööd.
 4. Tee koostööd. Parimaid tulemusi annavad koostöös tehtud probleemilahendusele suunatud sammud. Karistamine ja omakohus pigem suurendavad osapoolte probleeme ja tekitatavat kahju.
 5. Enneta. Koolides võiksid olla läbi mõeldud ja kirjeldatud kiusuennetuse tegevused ja kiusamisjuhtumite lahendamine. Näiteks KiVa programmi kasutavates koolides on väga selged tegevused, mille kasutamist toetavad teadusuuringute tulemused.
 6. Sekku. Vanem võiks paluda koolilt ülevaadet, kuidas kool edasi tegutseb ja mida tema lapsevanemana saab teha, et kiusamine võimalikult kiirelt lõppeks ja laste suhted klassis taas turvaliseks saaksid. Suur osa kiusamisest lõpeb õpetaja esmasel sekkumisel.
 7. Kaasa. Umbes 15% kiusamisjuhtumite taga on tõsisemad probleemid ning tavapärane sekkumine ei aita. Sel juhul on vaja sekkuda kooli juhtkonnal, kaasata tugispetsialiste või isegi kooliväliseid spetsialiste, sh politseid, lastekaitset, vaimse tervise spetsialiste.
 8. Otsi profi abi. Kiusamine on päriselt lõppenud alles siis, kui kõik osapooled end taas turvaliselt tunnevad. Kui kogemus on olnud kannatavale lapsele väga traumeeriv ja see häirib tema igapäevast toimetulekut, on mõistlik otsida professionaalset abi. Profi abi läheb vaja ka siis, kui kiusajal on keeruline kiusamist lõpetada. Nõustamise käigus saab ka vanem teada, kuidas oma last edaspidi paremini toetada.

 

Allikas: Kristiina Treial

Kommentaarid (5)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.

eeskuju
10. juuni 2023 15:13
Rootsi koolid muutuvad üha vägivaldsemaks nii õpetajate kui ka õpilaste suhtes. Teateid ähvardamise ja vägivalla kohta koolides on alates 2012. aastast enam kui kahekordistunud. Need aruanded puudutavad peamiselt õpilasi, kes on rünnanud õpetajaid ähvarduste, rusikahoopide või kägistamistega. https://uueduudised.ee/uudis/maailm/kuidas-rootsist-sai-gangsterite-paradiis/
Arvamus
10. juuni 2023 11:34
Tore, et nüüd koolikiusamisest lausa tulus äri on saamas, peaaegu, et rahvusliku uhkuse sümbol nagu soomlastele seda omal ajal Nokia oli! Ja veel sentigi sellesse investeerimata, kuna kaasõpilaste pahatahtlikkus ja vihameelsus on meil ju lausa ammendamatu ning tasuta ressurss, mis lausa ootas, et meie kindlustusettevõtjad lõpuks selle majanduslikku potentsiaali tajuksid.
...
10. juuni 2023 09:28
Uus teenus, mis müüb hästi. Ja koolikiusamise ei kao kunagi kuhugi...
elukestev õpe
10. juuni 2023 09:24
Kui kiusama ei hakata, hakkan kiusajaks. Pappi peab ju saama.
näiteks
10. juuni 2023 07:53
Kas kindlustuseandja nõuab kindlustusraha hiljem sisse koolikiusajalt?