"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Tallinn renoveerib sel aastal mitmekümne miljoni euro eest koole. Vaata, millised majad uuenevad ja laienevad (0)
10. märts 2024
Suurimaks koolimajasse minevaks haridusinvesteeringuks ongi sel aastal Reaalkooli juurdeehitus 5,57 miljoni euroga. Foto: Ilja Matusihis

Kunstikooli direktor Märt Sults: Kevade tänava majas on piiriks vaid õpilaste ja õpetajate kujutlusvõime.

Tallinna 21. Kool saab tänavu täiendavaks õppepinnaks Tartu mnt 23 renoveeritud hoone ning selleks kulub ligikaudu kaks miljonit eurot. 21. Kooli direktor Meelis Kond tõi esile, et uue maja valmimisega toimub koolielus tähtis muutus: „Kaob ära teine vahetus, mis Eesti haridusmaastikul on päris haruldane nähtus.“

Koolijuht kirjeldas, et senini algas pooltele 1.-3. kl õpilastele õppetöö pärastlõunasel ajal. See oli suureks probleemiks lastevanematele laste vabaaja ja ringitöö planeerimisel ning tegi pingeliseks ka õppetöö korraldamise koolis, kirjeldas koolijuht. „Uus maja on kooliperele, aga ennekõike lastevanematele suureks kergenduseks senises elukorralduses ja selle sammuga ollakse väga rahul.“

Praegu tegeletakse koos Tallinna haridusameti esindaja ja sisearhitektidega ruumide sisustamise teemaga, et õpikeskkond vastaks kaasaja nõuetele ning tekiksid võimalused liikumistegevusteks nii sees kui ka väljas. Ta avaldas lootus, et õnnestub ka maja fassaadi jt vajalike tööde hange ning linn saab kokkuvõttes juurde ühe väärika, ilusa ja linlastele vajaliku koolimaja.

Kuni 2023. aasta juunini kasutas hoonet erakool Edu Valem. Maja õppeklassid on erakooli poolt renoveeritud ja heas korras, kuid hoones on vaja välja ehitada ventilatsioon koos kütte ja automaatika kaasajastamisega ning renoveerida hoone fassaad ja teostada vundamendi hüdroisolatsioonitööd.

Lisaks on võimalik ehitada välja hoone pööning, et võtta see kasutusele õppepinnana. Eelmisel aastal alustati hoone ventilatsioonisüsteemi väljaehitamise ning kooliruumide renoveerimisega. Sel aastal tööd jätkuvad ning lisaks on kavas katusekorruse väljaehitus ja hoone fassaaditööd.

Reaalkooli juurdeehitus algab suvel

Rääkides selle aasta suurematest investeeringutest koolidesse tõi Tallinna haridusameti üldosakonna juhataja Rainer Rannala välja, et märtsis valmib Tallinna Reaalkooli juurdeehituse projekt ning ehitusega on plaanis alustada juba sellel suvel.

„Juurdeehitus tuleb sama kõrge kui kõrvalasuv olemasolev hoone ehk nelja korrusega. Uude õppehoonesse tulevad täiendavad õpperuumid ning lisaks kaasaegne ja täismõõtmetes spordisaal, mis lahendab kooli jaoks aastaid probleemiks olnud ruumipuuduse ning tervislikkust ja sporti austava kooli sportimisvõimaluste puudumise,“ kirjeldas Rannala.

Vaade kooliesisele haljakule linnulennult.

Vana hoone sissepääs koos Estonia puiestee äärse laia kõnniteega jääb paraadsissepääsuks. Kasutusele jäävad ka kõik teised vana hoone sisse- ja väljapääsud. Hoone kõrval hakkab paiknema hooviala, kus on võimalik läbi viia nii kehalise kasvatuse tunde kui ka pidulikke aktuseid. Kooli hoovis saavad olema nii rattaparklad kui rattahoidjad.

Suurimaks koolimajasse minevaks haridusinvesteeringuks ongi sel aastal Reaalkooli juurdeehitus 5,57 miljoni euroga. Objekti planeeritud kogumaksumus on aga 22,3 miljonit eurot.

Aasta lõpuks valmib ka Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehituse projekt, millega planeeritakse koolile algklasside õppekorpust ning kaasaegset söögisaali, auditooriumeid ja täiendavaid õppepindu. Ehitusega saab juurde ligikaudu 250 täiendavat õppekohta. Teatavasti on kool tegutsenud pikalt kahel aadressil (algklasside maja Luise 38) ning juurdeehituse valmides saavad koolide algklasside õpilased õppida kooli peamajas kaasaegsetes õpperuumides.

20 miljonit eurot rohkem

Käimas on veel Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehituse viimase etapi projekteerimine, millega planeeritakse kooli suurusega arvestavat aatriumi, söögisaali ja auditooriumi ning uusi õpperuume. Viimase etapi ehitustööd algavad veel tänavu.

Kevade tänaval käivad Tallinna kunstikooli ajaloolise hoone renoveerimistööd ning seegi kool saab nüüdisaegsed ruumid koos täiendava õppepinnaga. Tööd lõpevad suvel 2024.

Kunstikooli rekonstrueerimistööd.
Pilt: Ilja Matusihis

Tallinna haridusamet on välja kuulutanud riigihanke aadressil Tartu maantee 23 asuva linnale kuuluva koolihoone tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks ning üldehituslikeks remonttöödeks. Ehituse eesmärk on lahendada kooli vaevanud ruumipuudus, et saaks teisest vahetusest loobuda. Remonditavasse koolimajja mahub vähemalt kuus või kaheksa klassi.

Tallinna abilinnapea Andrei Kante kinnitas, et Tallinna üheks prioriteediks on jätkuvalt haridusasutuste renoveerimine. „Ehkki hüppeliselt kasvanud ehitushinnad on arusaadavalt mõjutanud ka linna investeeringuid, oleme haridusvaldkonnas investeerimistegevuseks kavandanud 70,1 miljonit eurot, mida on pea 21 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Kaasaegne ning laste ja noorte arengut toetav õpikeskkond on oluline,“ sõnas abilinnapea.

Pirita majandusgümnaasiumi aatrium

Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehituse viimaseks etapiks kulub sel aastal 2,7 miljonit eurot. Gümnaasiumi direktor Toomas Pikhof ütles, et investeering on koolile väga oluline, sest juurdeehitus lahendab ära mitmed olulised probleemid.

Koolis on õpilaste arv pidevalt kasvanud ja praegu õpib gümnaasiumis 920 õpilast. Aatriumi ehk B-korpuse ehitus koos garderoobide, söökla ja koolipuhveti laiendusega tagab õpilastele nõuetele vastava riidehoiu ja toitlustamise võimaluse.

Pirita majandusgümnaasium saab juurdeehituse.
Pilt: Ilja Matusihis

„Tänu multifunktsionaalsele aatriumile saame rakendada edaspidi senisest rohkem muutunud õpikäsitust. Kahjuks pole koolil senini käsitöö, kunsti ja tehnoloogia õpetamiseks kaasaegsetele nõuetele vastavaid õpperuume või eraldiseisvat õppehoonet. Juurdeehituse käigus lisandub koolile tehnoloogia õppehoone ehk T-korpuse, kus tulevikus on kõik tingimused käsitöö, kunsti ja tehnoloogia õpetamiseks tagatud,“ märkis Pikhof.

Koos juurdeehitusega on kavas ka K-korpuse II korruse renoveerimine, mis on siiani tegemata. Pirita majandusgümnaasium asub Metsavahi teel. Koolihoonet on mitme etapina renoveeritud ja laiendatud. Viimase etapina on vajalik välja ehitada hooneosa, kus asuvad aatrium/söögisaal ning täiendavad õppepinnad. Objekti kogumaksumus on 5,6 miljonit eurot.

Kunstikooli kevad Kevade tänaval

Tänavu kevadeks lõpeb aga Kevade tänaval paiknev Tallinna kunstikooli renoveerimine.Koolipapa Westholmi 1913. aastal ehitatud hoone võeti alussõrestikuni lahti ja taastatakse algsel kujul. Maja oli kehvas seisus, selle katus lasi vett läbi, seinad ja aknad ei hoidnud sooja ning kelder oli liiga niiske.

Koolijuht Märt Sults rääkis, et kui varem olid töö- ja õppetingimused alla igasugust arvestust, siis nüüd valmib niisugune maja, millele pole lähipiirkonnas võrdset. Endisest hoonest jäi alles vaid üksainus tala.

Tallinna kunstikooli eskiis.
Pilt: Sirkel ja Mall

Pärast maja avamist kevadel on see töös kogu aeg, terve ööpäeva, mitte ainult pärastlõunast alates, nagu enamik huvikoole. Nädalavahetustel hakkavad seal toimuma kultuuriüritused, näitused jm huvitavad asjad. „Ainukeseks piiriks jääb selle maja võimekuse puhul inimeste kujutlusvõime,“ kinnitas Sults.

Tema sõnul on see niisugune tänuväärne investeering haridusse ja kunsti, mis teenib 3-4 aasta pärast oma kulud tasa. „Üürime maja välja lisaks õppetööle ka paljudeks muudeks üritusteks. Juba praegu on mitmed lepingud pikaks ajaks ette sõlmitud ning see näitab, kui targa investeeringuga oli tegemist. Oleme oma tundidega ööpäev läbi n.ö otse online eetris, igaüks võib sellega liituda. Kui füüsiliselt saab päevas kohal olla kuskil 500 õpilast, siis kaugõppe võimekus ulatub kuni 4000 õpilaseni.“

Uue maja ees aga tunnevad juba praegu kõik õpetajad sügavat aukartust, sest see tundub nii hea. „Peame minema täiendkoolitusele, et selle maja võimalusi maksimaalselt ära kasutada,“ pakkus Sults.

Tallinna kunstikool loodi 1975. aastal ning sellest ajast peale on see töötanud ajaloomälestisena riikliku kaitse all olevas hoones Kevade tänaval. Renoveerimise käigus suurendati kooli pinda kolmanda korruse välja ehitamise ning abihoone kasutusele võtmisega ca 17% võrra. Remondi kogumaksumus on 5,17 miljonit eurot, millest sel aastal kulub ligikaudu kolm miljonit.

Kullo uus hoone

Sel aastal alustatakse ka huvikeskuse Kullo uue hoone ehitusega Löwenruh’ pargis. Hoone peaks valmima 2026. aastaks. Lisaks huvikoolile hakkavad huvikeskuse hoones paiknema Kristiine noortekeskus ja Tallinna Keskraamatukogu Kristiine linnaosa haruraamatukogu. Objekti kogumaksumus on 25,5 miljonit eurot, millest 2024. aasta eelarvesse on projekteerimiseks kavandatud ca 4 miljonit.

Raudtee tn 55 asuva Hiiu kooli (endise Nõmme Gümnaasiumi põhikooli) vana hoone renoveerimiseks ja juurdeehituseks läheb sel aastal 2,85 miljonit eurot.Hiiu kooli vana hoone, mis sai nurgakivi 1927. aastal, on kavas renoveerida ning nõukogudeaegne juurdeehitus lammutada ja ehitada uus suurema mahuga juurdeehitus. Ehitustöödega on kavas alustada augustis ning selle kogumaksumuseks on 12,2 miljonit.

Karjamaa tn 18 asuva koolihoone rekonstrueerimiseks kulub aga tänavu ligikaudu 5 miljonit eurot. Piirkonna koolikohtade vajaduse katmiseks on planeeritud Karjamaa tn 18 ärihoone ümberehitamine koolihooneks. Objekti kogumaksumuseks tuleb 11,3 miljonit eurot.

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.