“Kui vanemad lähevad lahku, on nad ise kriisis ja käituvad sageli nagu lapsed. Nende laps satub siis oma vanemate, kahe väikese lapse tasemel käituva täiskasvanu vahele."

Ly Rüüs, Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

„Praeguses seisus on põhirõhk COVIDi digitõendi kasutusvõimaluste laiendamisel, mille abil saaksime olukorra halvenemise korral lahti hoida kaubanduse, toitlustuse, meelelahutusasutused ja kõik need asutused, kes pidid koroona esimese kahe laine ajal uksed sulgema,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

„Eesmärk on jätta piirangud rakendamata neile, kes on andnud negatiivse koroonatesti või end vaktsineerinud. Uue laine korral on seega digitõend üheks oluliseks päästerõngaks, et meie ettevõtteid ja ühiskonda turvaliselt lahti hoida,“ lausus ta.  

Suti sõnul üksikasjalikumad arutelud veel käivad, kuid kavas on seniseid häid praktikaid laiendada. „Näiteks on juba praegu võimalik digitõendi alusel korraldada suuremale hulgale üritusi või pakkuda suuremale hulgale teenuseid. Kellel digitõendit esitada ei ole, neil on võimalik teha siis alternatiivina antigeeni kiirtest. Mida rohkem on vaktsineerituid või läbipõdenuid, seda rohkem saab ühiskonda lahti hoida,“ märkis ta.

Digitõend ka antigeeni kiirtestile

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Oskar Lepik täpsustaski, et  praegu töötatakse selle nimel, et sügisel saaks võimalikuks digitõendite väljastamine ka antigeeni kiirtestide pealt.

Digitõendite praeguse kasutatavuse kohta ütles Sutt, et digiloost kättesaadava tõendi puhul on tegemist Euroopa Liidu standardile vastava digitõendiga ning see kehtib kõikjal. „Eraldi ainult Eesti siseriiklikuks kasutuseks mõeldud digitõendit praegu ei olegi,“ lausus ta.

„Kui selle digitõendi alusel võimaldatakse rohkem külastajaid mõnele üritusele või rohkematel klientidel mõnda teenust tarbida, siis laieneb selline õigus kõikidele digitõendi esitajatele, sõltumata selle väljaandja riigist,“ selgitas Sutt.  

„See tähendab, et kui näiteks Läti kodanik soovib enda riigis väljastatud digitõendiga külastada Eestis mingeid üritusi või tarbida teenuseid, siis kehtivad talle täpselt samasugused õigused nagu Eesti digitõendi esitajale.“

Tõendiga rohkem vabadusi

Minister kutsus ka inimesi üles minema kindlasti praegu vaktsineerima. „Hetkel on vabu aegu ning kui praegu minna, jõuab sügiseks vaktsineerimiskuuri läbida ning saab lihtsamini oma igapäeva elu jätkata.“  

Eelmise nädala valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Kaja Kallas, et juhul kui sügisel peab uusi piiranguid kehtestama, hakatakse selle juures arvestama ka vaktsineeritust ja digitõendi kasutatavust. „Ürituste ja teenuste avatuna hoidmiseks näeme ette digitõendi ja antigeeni kiirtestide edasiarendust,” sõnas ta.

“Ei ole mõistlik jätta vaktsineerimist sügisesse. Juhul kui tuleb uus koroona laine, siis need, kes on vaktsineeritud, saavad ikkagi rohkem vabadusi kui need, kes vaktsineeritud ei ole,“ rõhutas Kallas. „Igal juhul on täna mõtet vaktsineerida, et tagada sügisel endale võimalikult palju vabadusi.”