"Maailma parandamisega on üks segane lugu. Suurimad maailmaparandajad on enese meelest olnud Hitler ja Stalin."

Vladislav Koržets, luuletaja ja humorist

Pealinna inimestele pakuti hiljuti võimalust Tallinna kliimakavas kaasa rääkida. Tuli välja, et linlaste suurimad mured on autostumise ja linna rohealade vähenemisega seotud.

“Kui räägitakse, et eestlane on autousku, siis see enamasti väljendab nende inimeste endi autousku,” ütles Rohepöörde Kompetentsikeskuse juhtivspetsialist Mihkel Kaevats. “On ka teistsuguseid inimesi. 53% autoomanikest oleks tegelikult valmis vahetama auto mõne muu liikumisvahendi vastu, kui see oleks mugavam ja kiirem.”

Autode osakaal Tallinnas tõuseb praegu 5% võrra iga aasta. Sellise suunaga kliimaneutraalsuseni kindlasti ei jõuta. Lahenduseks on kvaliteetsed valikuvõimalused, et inimesed ise tahaksid oma käitumismustreid muuta. Selleks on kaks peamist viisi- ühistranspordi võrgu parandamine regioonipõhiselt, samuti ühtse piletisüsteemi loomine ning rattateede võrgustiku arendamine.

“Rattateede võrk peaks olema selline, et kõik inimesed kaaluksid rattaga sõitmist, vaid nii saab muutusi tuua,” lausus liikuvuse ekspert Marek Rannala. “Kui me räägime üksikutest juppidest ja kaalume, kuhu teha, kuhu mitte ning võrk ei ole terviklik, siis inimesed oma käitumist ei muuda.”

Lisaks liikuvuse küsimustele, soovivad inimesed ka linna rohelust hoida. Need asjad on seotud, näiteks, kui enam kogu maja hoovi parklaks ehitama ei peaks, oleks võimalus luua suurem roheala. Õnneks muutuvad sellised väärtused inimestele ajas aina olulisemaks.

“Usutavasti aja jooksul meie ambitsioon tõuseb,” lisas Kaevats. “Inimesed muutuvad teemast teadlikumalt ja seda on aasta-aastalt näha. Ma arvan, et see on nagu Eesti pidu – alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Usun, et hiljem, kui oleme selle muutuse suunaga juba harjunud läheb asi lepase reega.”

Õnneks on algus selle peoga juba tehtud ja inimeste huvi kliima küsimuste osas tõusev, sellest annab tõestust 71 ettepaneku laekumine vaid kahe nädalaga.