"Viimastel aegadel on hea tendents, et me pole vägivaldsed taimede vastu. Need haigused, kus sul oli õhtul vaja Roosimäele minna ja pruudile sülem roose murda – see on läinud."

Ain Järve, Kadrioru pargi juhataja

Tänavu toimus koolikotikampaania “Ranits 2021“ üritus teistmoodi kui tavaliselt. Uued koolitarvetega komplekteeritud 408 ranitsat anti sümboolselt Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadele üle teisipäeval Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi büroos.

Vaata galeriid (25)

Kampaania “Ranits 2021” korraldamise eest kannab hoolt Eesti Punase Risti Tallinna Selts, rahaliselt toetab Tallinna linn 408 ranitsa komplekteerimist. Toetust vajavate perede nimekirjad koostati Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade töötajate ühistööna.

Koolikotikampaania “Ranits” on mõeldud abistamaks vähekindlustatud perekondade kooliminevaid lapsi ning toimib Tallinnas juba 1994.aastast ja toona kandis see kampaania nime “Rõõmsat esimest koolipäeva igale lapsele“. Tallinna linnavalitsus ja linnavolikogu toetavad koolikotikampaaniat 2001. aastast.

Koolikotikampaaniat “Ranits 2021” toetavad Tallinna linn, OÜ Lendliis, AS Gasell, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelvalvekeskuse liiklustalitus, Transpordiamet, AS Svensky Kaubandus, Marmiton AS, Eesti Punane Rist, OÜ Noires HA.